Słowo wzroku

Widok słów z angielskimi literami (translit) - zrenie

Wizja słowa składa się z 6 liter: e e zin r

Znaczenie słowa wizja. Czym jest wizja?

Wizja I Wizja (visio, visus) to fizjologiczny proces postrzegania wielkości, kształtu i koloru obiektów, a także ich względnej pozycji i odległości między nimi; źródłem wizualnej percepcji jest światło...

WIZJA (visio, visus) - fizjologiczny proces postrzegania wielkości, kształtu i koloru obiektów, a także ich względnej pozycji i odległości między nimi; źródłem wizualnej percepcji jest światło...

Krótka medyczna encyklopedia. - M., 1989

VISION to zdolność do odbierania i wydobywania informacji o świecie z energii promieniowania elektromagnetycznego z zakresu światła; Złożony zestaw procesów w systemie wizualnym...

Świetny słownik psychologiczny. - 2004

Widzenie kolorów, widzenie kolorów, postrzeganie kolorów, zdolność ludzkiego oka i wiele gatunków zwierząt z codzienną aktywnością w rozróżnianiu kolorów, tj. Postrzeganie różnic w składzie widmowym promieniowania widzialnego oraz w barwie przedmiotów.

Widzenie barwne Doświadczenie wzrokowe większości kręgowców różni się wrażliwością na natężenie promieniowania elektromagnetycznego w zakresie ich pozornej długości fal, od około 380 do 760 nm.

Corsini R. Encyklopedia psychologiczna

COLOR VISION (ang. COLOR VISION) to zdolność wzrokowa związana z analizą promieniowania elektromagnetycznego (w zakresie widmowym 400-700 nm) przez wyspecjalizowany mechanizm sensoryczny - analizator kolorów.

Świetny słownik psychologiczny. - 2004

Lornetka widząc położenie widocznego obiektu w przestrzeni, zwykle uzyskujemy za pomocą oczu obojga lub tzw. Widzenia dwuocznego.

Słownik encyklopedyczny Brockhaus i I.A. Efron. - 1890-1907

WIZJA BINOKULARNA (od łacińskiego bini - dwa oculus - oko, litery, "wzrok 2 oczy") - wzrok 2 oczy; zapewnia percepcję głębi i objętości obiektów.

Świetny słownik psychologiczny. - 2004

Wizja obuoczna (od łacińskiego bini - "dwa" i lat. Oculus - "oko") - zdolność jednoczesnego wyraźnego widzenia obrazu obiektu obiema oczami; w tym przypadku zwierzę lub człowiek widzi jeden obraz przedmiotu, na który patrzy.

Jednooczne widzenie charakteryzuje się tym, że przedmioty i poruszające się przedmioty wpadające w pole widzenia podmiotu patrzenia są postrzegane przede wszystkim jednym okiem. W normalnych warunkach osoba, która nie ma żadnych zaburzeń wzroku.

MONOKULARNA WIZJA (ang. Angular monocular vision) - widzenie jednym okiem. Z M. з. względne położenie obiektów i odległość do nich są szacowane za pomocą takich pośrednich znaków, jak porównywanie pozornej wielkości obiektów z ich zwykłymi rozmiarami...

Świetny słownik psychologiczny. - 2004

Jednooczne widzenie - jedno oko, charakteryzujące się względnym zawężeniem granic pola widzenia w porównaniu z widzeniem obuocznym; oraz - umiejętność oceny przestrzennej charakterystyki obiektów z perspektywy...

Wizja dnia to mechanizm percepcji światła przez ludzki system wzrokowy, działający w warunkach stosunkowo wysokiego oświetlenia. Przeprowadza się go za pomocą stożków o jasności tła przekraczającej 10 cd / m2.

WIZJA FOTOGRAFICZNA Normalne widzenie w dzień; widzenie w warunkach dostatecznie wysokiej iluminacji, gdy działają stożki siatkówki. Widzenie fotopowe ma następujące wspólne cechy: (a) postrzegany ton; (b) próg wizualny...

Oxford Dictionary of Psychology. - 2002 r

Widzenie fotopowe to normalne widzenie w dzień, gdy działają stożki siatkówki (w przeciwieństwie do skotopowego widzenia "zmierzchu" z aktywacją siatkówkowych prętów).

Nocne widzenie jest mechanizmem percepcji światła przez ludzki system wizualny, działający w warunkach stosunkowo niskiego oświetlenia. Przeprowadza się to za pomocą laseczek o jasności tła mniejszej niż 0,01 cd / m2, co odpowiada nocnym warunkom oświetlenia.

Wizja skotopowa (grecki skotos opsis - wizja) - "widzenie w mroku", widzenie w warunkach słabego oświetlenia, w którym doznania optyczne są zapewniane przez pałeczki siatkówki.

SCOTOPIC VISION Wizja w półmroku, widzenie w warunkach słabego oświetlenia, w którym pałeczkom towarzyszą wrażenia wzrokowe. Wizja kotopowa ma następujące wspólne cechy (a) odcienie nie różnią się od siebie...

Oxford Dictionary of Psychology. - 2002 r

Dzieci z wadami wzroku

Dzieci z wadami wzroku Dzieci niewidome cierpią na całkowity brak widzenia lub mają wzrok szczątkowy (od wrażenia świetlnego do ostrości wzroku 0,04 na lepszym oku wzrokowym - przy zwykłej korekcji okularami).

Rosyjska encyklopedia pedagogiczna / Wyd. V.G. Panova. - 1993 r

DZIECI Z NARUSZENIEM PRZEMOCY - niewidome dzieci cierpią na całkowity brak widzenia lub mają szczątkowe widzenie (od wrażenia świetlnego do ostrości wzroku 0,04 na lepszym oku widzenia przy normalnej korekcji okularów).

Słownik dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi

Ostrość wzroku I Ostrość wzroku Zdolność oka do postrzegania osobno dwóch punktów, które znajdują się od siebie w pewnej, zwykle niewielkiej odległości.

Wzrok - zdolność oka do postrzegania osobno dwóch punktów, położonych jeden od drugiego w pewnej odległości; jedna z najważniejszych cech narządu wzroku.

Krótka medyczna encyklopedia. - M., 1989

Ostrość wzroku Główną funkcją analizatora wizualnego. Jest sprawdzany dla każdego oka osobno. Normalna ostrość wzroku jest tradycyjnie akceptowana, aby rozpoznać możliwość osobnego widzenia dwóch punktów pod kątem 1 minuty.

Neurologia. Pełny słownik objaśniający. - 2010 r

Pole widzenia I Pole widzenia to przestrzeń, która jest jednocześnie postrzegana przez oko ze stałym spojrzeniem i ustaloną pozycją głowy. Ma pewne granice, odpowiadające przejściu optycznie czynnej części siatkówki do optycznie zaślepionej.

Pole widzenia to cała przestrzeń, z której oko, gdy jest nieruchomo, może odbierać wrażenia świetlne. Oko postrzega światło jako żółtą plamkę siatkówki i całą jej niemal powierzchnię...

Słownik encyklopedyczny Brockhaus i I.A. Efron. - 1890-1907

POLE WIDZENIA - część przestrzeni spostrzegana przez oko ze stałym spojrzeniem i ustaloną pozycją głowy. Przydzielają peryferyjne części prącia, charakteryzujące widzenie peryferyjne i centralne, odnoszące się do centralnej wizji.

Krótka medyczna encyklopedia. - M., 1989

Słownik ortograficzny. - 2004

Morfologiczny słownik ortograficzny. - 2002 r

Przykłady użycia słowa "wzrok"

Eksplodując, petarda uszkodziła wizję bramkarza i spowodowała chwilowe pogorszenie słuchu.

Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu zbadali wzrok 185 osób w wieku od 18 do 75 lat.

Faktem jest, że w normalnym życiu mam cudowną wizję: nie noszę okularów ani soczewek.

Pacjent został przywrócony do obszaru wokół oczu, nosa, szczęki i podniebienia, a wzrok został zachowany.

To nie pierwszy raz, kiedy Dominguez wszedł w pole widzenia właściwych organów.

Po usunięciu ołówka ból w mojej głowie ucichł, a wzrok zaczął odzyskiwać.

Wzrok 1 co to jest

Po sprawdzeniu wzroku w pokoju okulistycznym, lekarz zawsze mówi nam o jego ostrości wzroku. Normalne 100% widzenia jest zwykle określane jako 1,0 lub "jeden". Wartość tę określa się zwykle za pomocą specjalnych tabel z symbolami (optotypami). Podczas określania ostrości wzroku ważne jest rozważenie refrakcji. Dlatego niemożliwe jest przeprowadzenie obiektywnej kontroli wzrokowej w domu przy użyciu różnych tabel w Internecie.

W tym artykule powiemy Ci, jak sprawdzić wizję w gabinecie okulisty, jakie parametry powinien uwzględnić specjalista i jakie odchylenia mogą być zdiagnozowane w diagnozie ostrości wzroku.

Kontrola wzroku u okulisty

Najczęstszym sposobem sprawdzenia oczu okulisty jest użycie tabel. Istnieje kilka rodzajów tabel diagnostycznych:

Stolik Sivtseva. Jest najbardziej znany i rozpowszechniony. Tabela składa się z dwunastu linii zawierających litery alfabetu rosyjskiego. Im wyższa linia, tym większa litera i na odwrót. Na lewej krawędzi stołu litera "D" wskazuje odległość, na której pacjent z normalnym wzrokiem powinien określić wszystkie optotypy. Na prawej krawędzi znajduje się litera "V", która wskazuje ostrość widzenia w odległości pięciu metrów. Wizja 1.0 - to jest, gdy osoba widzi dziesiąta linię w odległości pięciu metrów. Stół Snellena. Na podstawie tej tabeli utworzono tabelę Sivtsev. Stół Snellena jest używany w młynach, gdzie mówią po angielsku. Składa się z jedenastu linii. W górnym wierszu jest tylko jedna duża litera, a litery maleją. Ostrość wzroku jest określana w odległości sześciu metrów. Stół Orlova. Ta tabela służy do testowania oczu dzieci, więc litery tutaj są zastępowane obrazkami. Im niższa linia, tym mniejszy rozmiar obrazu. Ostrość wzroku definiuje się podobnie, jak przy pomocy tabeli Sivtseva. Zwykle dzieci powinny widzieć dziesiątą linię w odległości pięciu metrów. Tabela Golovin. Stół składa się z pierścieni o tym samym rozmiarze, ale ma łzy w różnych częściach (prawo, lewo, góra, dół). Ostrość wzroku jest określana w odległości pięciu metrów. Zwykle dana osoba powinna widzieć dwa odległe punkty z minimalną rozdzielczością kątową.

Okulista musi sprawdzić swoją wizję zgodnie z pewnymi zasadami, w przeciwnym razie wynik będzie niewiarygodny. Może to wpłynąć na skuteczność dalszego leczenia.

Pomiędzy krzesłem, w którym siedzi pacjent, a stół powinien znajdować się w odległości dokładnie pięciu metrów. A na wysokości oczu powinna być dziesiąta linia.

Konieczne jest, aby stół miał równomierne oświetlenie o wartości siedmiuset luksów. Musi być przed oknem.

Wizja każdego oka jest ustalana osobno. W takim przypadku jedno oko powinno być pokryte nieprzezroczystą szpatułką, ale nie ściśnięte. Nie należy również wkręcać oka.

Przy pełnej definicji ostrości wzroku, jeden błąd jest dozwolony podczas odczytu optotypów od trzech do sześciu linii. Przy określaniu optotypów siódmej linii i później dopuszcza się dwa błędy. Osoba powinna zobaczyć symbol w dwie lub trzy sekundy.

Ostrość wzroku

Ostrość widzenia to zdolność oczu do oglądania dwóch punktów świetlnych niezależnie od siebie pod najmniejszym kątem widzenia. Normalny kąt patrzenia powinien wynosić jedną minutę.

Definicja ostrości widzenia nazywana jest wiskozymetrią.

Definicja ostrości wzroku

Definicja ostrości widzenia jest konieczna, aby ocenić, w jaki sposób pacjent może odróżnić szczegóły. W związku z tym surowość jest określana zarówno na odległość bliską, jak i na odległość.

Aby przetestować wizję w odległości, osoba musi określić optotypy przedstawione na stole (rodzaje tabel zostały rozważone wcześniej) lub rzutowane na ekran. Pacjent powinien przeczytać litery, na które opisze okulista, lub zidentyfikować symbole, zdjęcia.

Dla osób noszących okulary lub soczewki kontaktowe, wzrok sprawdzany jest za pomocą soczewek korekcyjnych.

Aby sprawdzić wizję w pobliżu, osoba powinna przeczytać tekst, w którym litery mają różne rozmiary.

Zgodnie z wynikami kontroli można stwierdzić, że wizja nie jest jednostką. Kolejnym zadaniem okulisty jest przeprowadzenie badania refrakcji w celu ustalenia przyczyny spadku ostrości wzroku.

Wizja refrakcyjna

Wrażenie refrakcyjne odnosi się do procesu załamywania się promieni świetlnych w układzie optycznym oka. Krzywizna soczewki i rogówki, a także odległość między nimi określają siłę refrakcyjną światła.

Emmetropia Normalne załamanie. Krótkowzroczność - ludzie nie widzą dobrze w oddali. Nadwzroczność - osoba widzi bardzo blisko.

Przy normalnym załamaniu, promienie światła przecinają się w ognisku siatkówki, dzięki czemu człowiek może widzieć wszystkie obiekty z dowolnej odległości. Aby uzyskać wyraźny obraz obiektu znajdującego się blisko, oczy wzmacniają moc refrakcyjną, zwiększając w ten sposób pomieszczenie. Z dalekowzrocznością oczy mają słabą moc refrakcyjną. Promienie światła krzyżują się za siatkówką. Dlatego oczy są zmuszone do zwiększenia siły załamania, nawet gdy dana osoba patrzy w dal.

I z krótkowzrocznością, oczy mają wielką moc refrakcyjną, ponieważ promienie światła zbiegają się przed siatkówką.

Im wyższy stopień krótkowzroczności lub nadwzroczności, tym gorsza jakość widzenia.

Obie te patologie mają trzy stopnie:

Słaby stopień - nie więcej niż trzy dioptrie. Średni stopień wynosi od czterech do sześciu dioptrii. Wysoki stopień - ponad sześć dioptrii.

Oznaczanie refrakcji

Aby określić refrakcję, użyj specjalnej jednostki miary - dioptrii. Ta jednostka jest potrzebna, aby określić siłę załamania. Procedura określania refrakcji nazywana jest refraktometrią.

Refrakcję określa się za pomocą szkieł optycznych lub specjalnego refraktometru.

Załamanie może być różne dla obu oczu. Zdarza się, że jedno oko jest krótkowzroczne, a drugie dalekowzroczne. Nazywa się to anizometropią.

Jedną z metod określania refrakcji jest retinoskopia. Ta metoda polega na obserwowaniu ruchu cienia w świetle źrenicy. W tym celu pacjent i okulista udają się do zaciemnionego pokoju, w którym lekarz błyska w źrenicy pacjenta za pomocą syaskopa i obserwuje cień. Kierunek ruchu zależy od załamania. Retinoskopia jest niezbędna do określenia refrakcji u dzieci.

Proces pomiaru retynoskopii

Aby automatycznie określić załamanie, okulista może używać takich urządzeń jak autorefraktometr lub aberrometr. Pierwsze urządzenie pozwala ocenić ostrość promieni względem siatkówki, aby określić kierunek i wielkość astygmatyzmu. Drugie urządzenie pozwala określić niedoskonałości oczu.

Odchylenia

Krótkowzroczność

Krótkowzroczność lub krótkowzroczność to choroba, w której dana osoba nie widzi dobrze w oddali. W tym przypadku obraz nie jest skupiony na siatkówce, ale przed nią. Wizja staje się tak rozmyta, ponieważ układ optyczny przestaje odpowiadać długości oka.

Gdy krótkowzroczność powiększa gałkę oczną.

Krótkowzroczność jest wrodzona i nabyta. Czasami może się rozwijać. Dlatego celem korekcji wzroku z krótkowzrocznością jest osłabienie siły refrakcyjnej oczu, tak aby obraz był skupiony na siatkówce.

Wizja dalekiego zasięgu pogarsza się; Kontury przedmiotów stają się niewyraźne; Obiekty mogą się ze sobą łączyć, podwójne, zniekształcać; Bliskie widzenie zostaje zachowane.

Jest coś takiego jak fałszywa krótkowzroczność. W tym przypadku z powodu przeciążenia mięśnia soczewki dochodzi do skurczu akomodacji. Fałszywa krótkowzroczność jest leczona lekami i specjalnymi ćwiczeniami dla oczu.

Krótkowzroczność jest bardzo niebezpieczna, ponieważ może prowadzić do dystrofii i oderwania siatkówki.

Hipermetropia

Hipermetropia lub nadwzroczność to choroba, w której dana osoba nie widzi w pobliżu. Obraz obiektu skupia się za siatkówką. Hipermetropia rozwija się z powodu krótkiej gałki ocznej lub z powodu słabej mocy refrakcyjnej.

Wraz z wiekiem pojawia się jeszcze większe zaburzenie widzenia, ponieważ oczy tracą zdolność do akomodacji - soczewka staje się mniej elastyczna, a jej mięśnie słabną.

Wizja zmętniała; Szybkie zmęczenie oczu, uczucie dyskomfortu; Zakłócenia w zakresie zakwaterowania i widzenia obuocznego; Wizja jest zredukowana funkcjonalnie (niedowidzenie); Może być zeza.

Nadwzroczność jest prosta, patologiczna i funkcjonalna. Prosta lub fizjologiczna hipermetropia jest obserwowana, gdy oko jest krótsze niż to konieczne dla ogniskowania promieni świetlnych na siatkówce. Patologiczna hipermetropia rozwija się z różnymi patologiami oczu, urazami. Funkcjonalną dalekowzroczność obserwuje się w przypadku paraliżu pomieszczeń mieszkalnych.

Astygmatyzm

Astygmatyzm - naruszenie załamania światła, który może być często łączona z krótkowzrocznością (krótkowzrocznością nadwzroczności i astygmatyzmu) (nadwzroczności astygmatyzmu).

Przy tej patologii zakłócona jest sferyczność rogówki i soczewki. Dlatego w różnych meridianach siła optyczna jest inna, a część obrazu może skupiać się na siatkówce, a druga część - za nią lub przed nią.

Astygmatyzm ma postać rogówki i soczewki. Ze swojej natury dzieli się na:

Wrodzony. Występuje w dzieciństwie i nie wpływa na ostrość widzenia, ale tylko wtedy, gdy nie przekracza połowy dioptrii. Jeśli astygmatyzm jest więcej niż jedną dioptrią, widzenie jest znacznie zmniejszone, a leczenie jest wymagane (korekcja okularami lub soczewkami). Nabyte. Występuje w wyniku pojawienia się blizn na rogówce. Blizny mogą powstać w wyniku urazów, operacji, urazów.

Astygmatyzm może przyczynić się do rozwoju zeza i szybkiego pogorszenia widzenia.

Wideo

Leczenie łzawienia u osób starszych: jakie są specyfiky i preparaty.

Leczenie kropli spojówek: http://eyesdocs.ru/zabolevaniya/konyunktivit/kakie-kapli-pomogut-vylechit.html

Objawy i leczenie zapalenia błony naczyniowej są omówione w tym artykule.

Wnioski

Test widzenia jest tylko niezbędną procedurą. Bez niego czasami nie można zauważyć żadnego lekkiego pogorszenia. Dlatego, aby uniknąć takich odchyleń jak krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm i oraz utrzymanie urządzenia powinna wynosić co najmniej raz w roku, aby odwiedzić urząd okulisty i śledzić jego rady i zalecenia.

Nasze oczy dają nam 85% informacji o otaczającym nas świecie. Nawet pomimo tego, że niektórzy z nas już niejednokrotnie odkryli jakie problemy z widzeniem są, często opuszczamy nasze oczy bez należytej uwagi i troski. Niektórzy nawet nie myślą, że w pewnym momencie mogą stracić prawie najważniejszą rzecz w ich życiu - zdolność widzenia. Rozmawialiśmy z okulistami i otrzymaliśmy rekomendacje, o których będziemy teraz rozmawiać.

Nie leczyć siebie

Jeśli masz słaby wzrok (krótkowzroczność), nie zapomnij odwiedzić swojego okulisty na czas. Przy wysokim i średnim stopniu krótkowzroczności zwiększa się objętość gałki ocznej, a siatkówka jest rozciągnięta, co prowadzi do jej odkształcenia. W przyszłości deformacja może spowodować pęknięcie siatkówki. W tym przypadku nie można obejść się bez interwencji chirurgicznej. Należy również zauważyć, że na razie - do czasu zmiany w dolnej części gałki ocznej przejść bez żadnych objawów. Zidentyfikować deformację jest możliwe tylko w procesie specjalistycznych badań w klinice okulistycznej.

Komentarze okulistów

Jeśli martwisz się swędzeniem, łzawieniem, innym rodzajem wypływu, ropą z oczu, nie używaj pierwszego narzędzia, które znajduje się pod twoją ręką. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest wizyta u lekarza w najbliższej przychodni i musisz to zrobić jak najszybciej. Opisane wcześniej objawy mogą wskazywać na obecność różnych chorób, których nie można wykryć w domu. Niewłaściwie wybrany lek w najlepszym przypadku nie przyniesie żadnych rezultatów, w najgorszym - może wyrządzić szkodę. Jeśli zaczerwienienie oczu jest związane z reakcją alergiczną, wówczas krople antybakteryjne tylko pogorszą twoją sytuację.

Często w praktyce medycznej są pacjenci, którzy skarżą się na ciała obce po wieku. Zwykle nie ma innych objawów zapalenia. W takim przypadku konieczne jest pilne przeprowadzenie serii badań, ponieważ może to być objaw przewlekłego spowolnionego zapalenia krawędzi powiek (zapalenie powiek).

Korekcja krótkowzroczności

Jedną z najstarszych metod korygowania krótkowzroczności jest używanie okularów. Oczywiście przy słabej krótkowzroczności lekarze nie narzucają noszenia okularów. Korekta widzenia jest wystarczająco długa. Musisz nosić okulary tylko w określonych momentach, aby przywrócić wzrok do ostrej krawędzi. Jeśli stopień krótkowzroczności osiągnął punkt, którego nie można już zobaczyć bez okularów, wówczas są one przepisywane na trwałe noszenie. Następnie wyznaczyć bardziej wyrafinowane okulary z cylindrycznymi szkłami.

Należy również zauważyć, że większość tych problemów można rozwiązać za pomocą soczewek kontaktowych. Jednak nie wyklucza to używania okularów do celów prewencyjnych. W przeciwieństwie do okularów soczewka kontaktowa przylega ściśle do powierzchni gałki ocznej.

Jedną z najbardziej nagłośnionych metod zwalczania krótkowzroczności jest laserowa korekcja wzroku. Tak, ta metoda ma swoje zalety. Jednak operacja jest operacją. Jego wyniku nie można w pełni przewidzieć, co w niektórych przypadkach przeraża pacjentów.

Wizja "minus 1": co oznacza ta diagnoza, czy leczenie jest konieczne?

Do tej pory istnieją dwie przeciwstawne opinie, czy leczenie powinno być wykonywane z ostrością wzroku "minus 1". Niektórzy uważają, że taki wskaźnik nie zakłóca pełnego życia, podczas gdy inni, wręcz przeciwnie, widzą w tym powód do niepokoju.

Metody wczesnej korekty

Kiedy masz wizję "minus 1", co oznacza możliwość krótkowzroczności, niektórzy zaczynają się samoleczenia i nie zawsze zwracają się do lekarzy. Ale nie martw się, w takich przypadkach pacjenci otrzymują specjalne witaminy i szklanki, które trzeba nosić kilka godzin dziennie. W przypadku, gdy okulary nie są przepisywane, zostaną ci przydzielone specjalne ćwiczenia wzmacniające mięśnie oka. Minus wskazuje w tym przypadku, że oczy przyzwyczają się do bycia w tym stanie i przestaną walczyć z krótkowzrocznością.

Metody leczenia krótkowzroczności akomodacyjnej i anatomicznej

Jeśli wciąż dręczą cię myśli, że masz wzrok minus 1, co oznacza takie stwierdzenie, czy jest to niebezpieczne, to spieszymy nagradzać cię niezastąpioną informacją, z którą nie będziesz już miał takich pytań.

W tym przypadku oko jest rozciągnięte w kierunku przednio-tylnym, a ostrość znajduje się przed siatkówką. Mięśnie pracują normalnie. Jeśli po kursie ćwiczeń terapeutycznych (na przykład wciągnięcie oczu głęboko do oczodołów) wizja spadła poniżej "minus 1", to musisz przeprowadzić dodatkowe manipulacje, aż do interwencji chirurgicznej.

Oko nie jest rozciągnięte, a wzrok jest "minus 1". Co oznacza taki objaw? W tym przypadku występuje osłabienie mięśni akomodacyjnych. Aby poprawić wzrok, musisz zwracać uwagę na akomodacyjne mięśnie i trenować je. W tym celu opracowano system gimnastyki dla oczu, specjalnych urządzeń i terapii lekowej. W takim przypadku okulary nie są przepisywane, ponieważ z tego powodu mięśnie przestaną działać. Często krótkowzroczność akomodacyjna rozwija się ze względu na skurcz mięśni gałki ocznej.

Aby ustalić typ krótkowzroczności pomoże USG. W ten sposób możesz zobaczyć, jak daleko twoje oko jest rozciągnięte. Jeśli po zabiegu wzrok nadal wynosi "minus 1", oznacza to już obecność prawdziwej krótkowzroczności, a zatem potrzebne są okulary. Minusy są takie, że w jakiś sposób nie pozwalają na to, by oczy trenowały. Jednak odpowiednio dobrane okulary (mniej niż minus 1) pozwolą na pracę mięśni oka. Zdolność widzenia musi być przeszkolona i utrzymywana.

Tablica badań wzrokowych

Możesz poprosić lekarza okulistę o sprawdzenie wzroku u okulisty. Jak możemy przetestować wizję w domu? Stół jest zwykłym zestawem drukowanych liter o różnych rozmiarach. Oczy o 100-procentowym wzroku doskonale dostrzegają linię V = 1,0. Również stół ma w lewym rogu kolumnę "D =...", w której wskazana jest odległość, z której należy patrzeć na litery. Odległość jest obliczana dla osoby o 100% wzroku. Tabela testu badania ocznego dla okulisty wygląda podobnie. Jedyna różnica polega na tym, że nie widzisz tego na ekranie monitora, ale na papierze. W domu zaleca się wydrukowanie go w celu uzyskania dokładniejszych wyników.

Porada okulisty

Podczas pracy przy komputerze odległość między monitorem a oczami powinna wynosić co najmniej 60 centymetrów. Jeśli to możliwe, ekran powinien mieć wyciszoną jasność i płaską powierzchnię. Pamiętaj, aby zrobić sobie przerwę co pół godziny. Możesz po prostu oderwać wzrok od okna i spojrzeć gdzieś w oddali Nie czytaj w poruszających się pojazdach. Stałe wytrząsanie i słabe oświetlenie mają zły wpływ na mięśnie gałki ocznej. Przed pójściem spać, nałóż krem ​​na oczy. Wet waciki w rumianku, połóż je na oczy. Więc musisz leżeć przez 10-15 minut. Przez cały dzień spróbuj przeznaczyć czas na zamknięcie oczu na 3-5 minut. To da im trochę odpoczynku. Spróbuj częściej migać. Ten ruch stymuluje rozwój łez, które nawilżają zmęczone oczy, latem lub gdy świeci jasne słońce, staraj się nosić okulary przeciwsłoneczne przez cały czas. Nie powinny one być dekoracyjne, ponieważ takie okulary nie chronią przed poparzeniem siatkówki.Jeśli w miejscu pracy znajduje się klimatyzator, nie można uniknąć nadmiernego wysuszenia powietrza. Lepiej skonsultować się z lekarzem, aby pobrać specjalne krople nawilżające do oczu.

Produkty promujące poprawę wzroku

Przede wszystkim będziemy mieli jagody. Jest to najbardziej znany produkt do utrzymania widzenia. Latem należy zjeść co najmniej 10 szklanek tej wspaniałej jagód, a jaja zawierają luteinę i aminokwasy, które zapobiegają wystąpieniu zaćmy. Prawie każdy jego rodzaj zawiera kwasy tłuszczowe, które mają pozytywny wpływ nie tylko na oczy, ale na wszystkie narządy żelu (rukola, szpinak i pietruszka). Produkty te mają specjalne składniki, które chronią siatkówkę przed negatywnymi skutkami światła słonecznego: nasiona sezamu, orzechy i nasiona to produkty, które zawierają znaczną ilość cynku w swoim składzie. Produkty te są pokazane na tych, którzy mają pracę związane z komputerami, lub tych, którzy po prostu spędza dużo czasu monitorom.Myaso, zwłaszcza wołowiny, jest również bogaty w tsinkom.Morkov, słodkie ziemniaki, mango, persimmons, morele - zawierają karoten, który chroni oczy z suchości. Szczególnie przydatny jest świeżo wyciśnięty sok z marchwi. Najlepiej jest go samemu gotować, używanie tych produktów nie może uchronić Cię przed już istniejącymi ciężkimi chorobami, ale pomoże zapobiec rozwojowi nowych.

Wizja

1. Mała encyklopedia medyczna. - M.: Medical Encyclopedia. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - Moskwa: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - Moskwa: sowiecka encyklopedia. 1982-1984

Zobacz, co jest "Vision" w innych słownikach:

wzrok - zdolność do przekształcania w doznania energii wzrokowej promieniowania elektromagnetycznego o zakresie światła (w zakresie od 300 do 1000 nm). Po zaabsorbowaniu przez wizualne pigmenty występują siatkówkowe fotony światła, pojawia się wizualne podniecenie. Fotochemiczna... Wielka encyklopedia psychologiczna

WIZJA - WIZJA. Przy pomocy wzroku osoba uczy się formy, wielkości, koloru obiektu, kierunku i odległości, na której znajduje się obiekt. Oko służy jako urządzenie jako odbiornik promieni świetlnych. W oczy energia światła zamienia się w nerwową...... Krótką encyklopedię gospodarstwa domowego

WIZJA - zdolność osoby do postrzegania światła z różnych obiektów w postaci szczególnych wrażeń jasności, koloru i formy, pozwalając na odległość otrzymać różnorodne informacje o otaczającej rzeczywistości. Do 80 85% informacji, które osoba otrzymuje...... Encyklopedia fizyczna

wzrok - Zobacz wygląd, poczuj punkt widzenia. Słownik rosyjskich synonimów i podobne wyrażenia w rozumieniu. pod. Ed. N. Abramova, М.: Russian dictionaries, 1999. wzroku wzroku, uczucia, wzroku; Polyopia, oczy, wzrok, niedowidzenie, stemma. Ant. ślepota Słownik...... Słownik synonimów

WIZJA - VISION, widok, pl. nie, por. Jedno z pięciu podstawowych uczuć, dzięki którym dana osoba widzi; zdolność widzenia. Stracić wzrok. Moja wizja zniknęła. Słaba widoczność. ❖ Punkt widzenia (książka) punkt początkowy, punkt początkowy, określenie...... Słownik objaśniający Uszakow

WIZJA - Wizja, złożone procesy fizyczne i fizykochemiczne korzystając cerned do ludzi i zwierząt zorientować wielkości, odległości, położenia względnego i koloru poszczególnych obiektów otaczającego świata. Fizjologia 3. Aparat wzrokowy w...... Wielkiej Encyklopedii Medycznej

Wizja - WIZJA, postrzeganie przez ciało obiektów świata zewnętrznego przez łapanie odbijane lub promieniujące przez nie światło. U ludzi i zwierząt wyższych drgania świetlne w zakresie długości fali 380 760 nm (widoczna część widma) są postrzegane...... Ilustrowany encyklopedyczny słownik

WIZJA - postrzeganie przez ciało obiektów świata zewnętrznego przez łapanie odbijane lub promie- niowane przez obiekty światła. U ludzi i zwierząt wyższych, lekkie drgania w zakresie długości fal 390 760 nm (widoczna część widma) są postrzegane...... Duży słownik encyklopedyczny

WIZJA - VISION, SENSE, przez które postrzegana jest forma, kolor, rozmiar, ruch i odległość od obiektu. Fizyczną podstawą widzenia jest uchwycenie światła za pomocą oka, co umożliwia tworzenie obrazów wizualnych. Lekki,...... Naukowy i techniczny słownik encyklopedyczny

Wizja - zdolność przekształcania się w doznania wzrokowe energii promieniowania elektromagnetycznego o zakresie światła w zakresie od 300 do 1000 nanometrów. Wyizolować obwodową część narządu wzroku, która ma receptory czuciowe; aferent opticheskie... Słownik psychologiczny

WIZJA - VISION, I, cf. Jednym z zewnętrznych zmysłów człowieka i zwierzęcia, organem do rogu jest oko; zdolność widzenia. Dobry h. Słaby s. Stracić wzrok. • Punkt widzenia kogo (co), którego n. opinia o kogo., spójrz. Widok kątowy (książkowy),...... Słownik objaśniający Ożewov

Wizja

Widzenia - jest procesem fizjologicznym percepcji obiektywnej świecie, w oparciu o zdolność wyspecjalizowanych komórek nerwowych absorbowania światła i promieniowania elektromagnetycznego w celu wyodrębnienia z niego informację o kształcie, rozmiarze i kolorze obrabianych przedmiotów. Dokonuje się tego dzięki złożonemu układowi kolejnych i równolegle połączonych komórek nerwowych tworząc wizualny analizator. W jest izolowana obwodową (siatkówki, nerwu wzrokowego dróg wzrokowych) i środkową boczną (kolankowate, doskonałej wzgórka quadrigemina śródmózgowia, wzgórze wzrokowe, kora mózgowa) działów. Promienie światła z rozpatrywanych obiektów przechodzą przez układ optyczny oka (rogówka, soczewka, ciało szkliste) i opadają na siatkówkę. Pigment pochłaniający wizualnego kwanty światła powodują reakcję fotochemiczną, który wytwarza impulsy nerwowe są przekazywane do następnego neuronów siatkówki, a następnie wycofuje się z nich włókien nerwu wzrokowego i nerwu oddechowych - w podkorowych i korowych centra wzroku, gdzie obraz widzialny jest uformowany. Siatkówka zawiera 2 rodzaje fotoczułych komórek - pręcików i stożków. Stożki o wysokiej rozdzielczości i głównie zapewniające jednodniowe widzenie i dokładne postrzeganie kształtu, koloru, szczegółów obiektu, skoncentrowany w centrum, części siatkówki - żółta plama. Pręty, które mają niską rozdzielczość, ale bardzo wysoką wrażliwość na światło i zapewniają widzenie w ciemności przeważają na obrzeżach siatkówki. Żółta plama to obszar najczystszego, centrum widzenia, pozwalający na identyfikację obiektów i przeglądanie ich drobnych szczegółów. Inne części siatkówki tworzą obwodowe (boczne) widzenie, zaprojektowane do orientacji w przestrzeni i wykrywania przedmiotów.

Rozdzielczość lub ostrość wzroku, minimalna odległość pomiędzy dwoma punktami, w których są one traktowane jako oddzielne. wrażliwość oczu na światło zależy od światła - to wzrasta w ciemności, światło jest zmniejszona. Zdolność oka do przystosowania się do percepcji światła o różnej jasności nazywana jest adaptacją wizualną. Jednoczesna percepcja obiektów z dwóch oczu (lornetki Vision) daje obraz trójwymiarowy, a do określenia względnej odległości do obiektów. Lornetka wizja jest przenoszona przez połączenie dwóch obrazów z obu oczu w jeden obraz, który występuje w ośrodkach wzrokowych. Proces ten wymaga ustawienia osi wzrokowych obu oczu, które są świadczone przez zewnętrznych mięśni oka, kierując nerw okoruchowy. Jeśli nerwy lub mięśnie fuzji obrazów nie występują, pojawia się podwójne widzenie. Po przeniesieniu oko z drugiego obiektu w pobliżu gałki oczne są obracane w kierunku do siebie nawzajem i zbiegają się w osi optycznych (zbieżność) w wyglądzie translacji z drugiej obiektu przechodzącego proces odwrotny (dywergencji). W budowie wizji ważną rolę odgrywają ruchy gałek ocznych, które przeprowadzane są zewnętrzne i wewnętrzne mięśnie oka. Ruch gałek ocznych są przyjazne, gdy oba oczy obracają się w tym samym kierunku w tym samym kątem, ani wielokierunkowe. Przyjazne ruchy gałek ocznych mogą być powolne, śledzące. Pozwalają one śledzić ruch obiektów i zarządzany obszar ciemieniowej, potylicznej kory. Drugi rodzaj ruchów gałek ocznych - szybka, nagłym ruchem (saccadic), zapewniając szybki przeskok z jednego punktu mocowania do drugiego. Ruchy te są kontrolowane przez ośrodek wzroku w korze czołowej i śródmózgowia.

W celu oceny funkcji wzrokowej bada się ostrość wzroku i pole widzenia. Stan dna oka i siatkówki ocenia się za pomocą oftalmoskopii, ośrodka optycznego oka - za pomocą biomikroskopii. Zaburzenia widzenia w postaci zaburzenia percepcji koloru lub światła, zmniejszonej ostrości widzenia, zmiany w polu widzenia mogą być spowodowane zmianami w oku lub innych częściach analizatora widzenia. Upośledzona widzenie kolorów jako całkowity brak (ślepotę barw) lub zmodyfikowany postrzegania koloru (tsvetoanomaliya) spowodowane zmniejszeniem czułości jednego typu receptora i mogą mieć charakter zarówno wrodzoną lub nabytą.

Jedną z najczęstszych przyczyn upośledzenia wzroku są refrakcji - krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm. Powoduje utratę wzroku i oczu zmienia nośników optycznych - zmętnienie rogówki (zaćma) lub soczewki (zaćma), uszkodzenia i procesy zapalne (na przykład zapalenie rogówki i ciała rzęskowego), jaskry. Do utrzymującego się spadku widzenia może dojść do chorób siatkówki, naczyń i dystrofii siatkówki.

W chorobach układu nerwowego obserwuje się różne zaburzenia widzenia. Gdy wystąpi uszkodzenie nerwu wzrokowego ślepoty w jednym oku, z częściowym uszkodzeniu nerwu wady powstaje pole widzenia (ubytków pola widzenia). Po porażce obu nerwów wzrokowych, w tym. w obszarze ich krzyża dochodzi pełna ślepota. Jeżeli włókna uszkodzenie skrzyżowania wewnętrznych (na przykład, na guza przysadki) podano jedynie straty czasowe (zewnętrzne) pól widzenia połówek - bitemporal hemianopsia, włókna ze zmianami w zewnętrznej skrzyżowania (na przykład, gdy dwustronna tętniaka tętnicy szyjnej) - binazalnaya hemianopsia. Hemianopsia powstaje w zmianach tory światłowodowe, jądra bocznego kolankowe, korze wzrokowej lub ścieżki łączące, a w tym przypadku zarówno spadek w lewo lub w prawo połówki obu pól widzenia - Homonimiczne hemianopsia. Porażka z małych obszarów kory wzrokowej lub związanych z tymi włóknami powoduje utratę czwartej części wizualnej field - kwadrancie hemianopsia. Gdy obustronne uszkodzenie kory wzrokowej może wystąpić ślepota korowa. Czasami neurony podrażnienie w korze wzrokowej w trakcie mózgowego zaburzeń, migrena lub nowotwory mózgu, co prowadzi do błyski -oschuscheniyu świecących punktów, iskry i tym podobne. D. asocjacyjne porażki korze wzrokowej prowadzi do zniekształcenia obrazów wizualnych (metamorphopsia) lub pojawienia się omamami wzrokowymi. W zmianach może wystąpić asocjacyjne strefy wizualne Agnosia wizualny (pozycje misrecognition w zapisanym percepcji wzrokowej).

Wizja 03 co to znaczy

Co oznacza wizja? 0.3: wyjaśnienia okulisty

Od pierwszych dni życia danej osoby lekarze przywiązują dużą wagę do systemu wzrokowego. Oczywiście noworodek ma raczej małą ostrość wzroku. Ale wraz z dorosłością wskaźnik ten wzrasta, a już w wieku czterech lat osiąga sto procent. Ze względu na różne czynniki, w tym predyspozycje genetyczne, u dziecka lub osoby dorosłej wskaźnik ten może wynosić 30%. To znaczy, podczas diagnozowania widzenia 0.3, lekarz informuje pacjenta, że ​​ta funkcja jest znacznie niższa niż normalnie. Co to oznacza i jak poradzić sobie z tym odchyleniem, pomoże w uzyskaniu porady okulistom.

Rozszyfruj diagnozę

Wszyscy wiedzą, że standardowa procedura sprawdzania wzroku w gabinecie okulisty obejmuje badanie tabeli Sivtseva. Ta tabela przedstawia dziesięć serii alfabetycznych różniących się rozmiarem. Pierwsza linia - litery pisane dużymi literami, dół - małe. Każda linia to 10% całkowitej liczby. Oznacza to, że pacjent, który czyta pierwsze 5 linii, ma wizję 50%, 7 linii - 70%, wszystkie 10 - 100%. Ale są przypadki, gdy pacjent nie jest w stanie przeczytać więcej niż trzy litery. W tym przypadku lekarz diagnozuje wizję 0,3, co oznacza? Oznacza to, że funkcja wzrokowa pacjenta wynosi 30%. W rzeczywistości jest to bardzo niski wskaźnik wymagający leczenia.

Od wielu lat badam problem słabego widzenia, a mianowicie krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm i zaćmę. Do tej pory możliwe było radzenie sobie z tymi chorobami tylko w sposób operacyjny. Lecz operacja przywracania wzroku jest kosztowna i nie zawsze skuteczna.

Spieszę przekazać dobre wieści - okulistycznemu ośrodkowi naukowemu Rosyjskiej Akademii Medycznej udało się opracować lek całkowicie przywracający wzrok BEZ DZIAŁANIA. Obecnie skuteczność tego leku jest zbliżona do 100%!

Kolejna dobra wiadomość: Ministerstwo Zdrowia przygotowało specjalny program, który rekompensuje niemal całkowity koszt leku. W Rosji i krajach WNP do można uzyskać jedno opakowanie tego leku DARMOWE!

Przyczyny

Pierwszym głównym powodem predyspozycji do złego widzenia jest genetyczna dziedziczność. Jeśli oboje rodzice mają problemy z systemem wzrokowym, dziecko będzie miało podobne choroby z prawdopodobieństwem 70%.

Często występuje pogorszenie ze względu na niektóre choroby. Mogą to być choroby układu nerwowego, narządów oddechowych, cukrzyca, traumatyczne stany mózgu, zapalenie wątroby. Lekarze są pewni, ostrość widzenia 0.3 - to jest konsekwencja niedożywienia, nadużywania alkoholu i palenia.

Młode kobiety z niskim poziomem widzenia, jednym z powodów nazywanych ciążą i porodem. Rzeczywiście, z powodu tych procesów fizjologicznych, które pociągają za sobą obciążenie wszystkich systemów ciała, można zauważyć spadek ostrości wzroku. Dlatego, w obecności chorób układu wzrokowego, kobiety w ciąży wykazują cięcie cesarskie.

Ciągłe regularne oglądanie programów telewizyjnych, praca za monitorem komputera i czytanie w niewystarczającym świetle, może również spowodować, że dziecko będzie miało 0,3 punktu widzenia.

Środki uzdrawiające

Co oznacza widok 0.3? Oznacza to, że dana osoba jest w stanie odczytać tekst pisany dużymi literami. W celu poprawy sytuacji okuliści przypisują obowiązkowe noszenie okularów. Szczególnie zaleca się ich noszenie podczas pracy przy komputerze, czytania, oglądania telewizji. O tym, czy nosić okulary lub soczewki, decyduje lekarz, po dodatkowych badaniach.

Bądź ostrożny

Ostatnio operacje przywracania wizji zyskują ogromną popularność, ale nie wszystko jest tak gładkie.

Operacje te niosą ze sobą wielkie komplikacje, ponadto w 70% przypadków, średnio rok po operacji, wzrok znowu zaczyna padać.

Niebezpieczeństwo polega na tym, że szkła i soczewki nie działają na obsługiwane oczy, tj. człowiek zaczyna widzieć coraz gorzej, ale nic nie można z tym zrobić.

Co ludzie powinni robić przy słabym wzroku? W końcu, w dobie komputerów i gadżetów, osiągnięcie 100% widzenia jest prawie niemożliwe, chyba że nie jesteś genetycznie uzdolniony.

Ale jest wyjście. W Centrum Nauki Oftowej Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych udało się opracować lek, który całkowicie przywraca wzrok bez operacji (krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm i zaćma).

Obecnie odbywa się federalny program "Zdrowe państwo", w ramach którego każdy obywatel Federacji Rosyjskiej i WNP otrzymuje jeden pakiet tego leku DARMOWE! Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź oficjalną stronę MINZDRAVA.

Uzyskaj pakiet redukcji widoczności

Biorąc pod uwagę przyczynę choroby, konieczne jest podjęcie działań w celu ich wyeliminowania. Ogromne znaczenie ma odmowa alkoholu, palenie, niedożywienie i reżim pracy. Jeśli wzrok wynosi 0,3 na dziecko, należy zwrócić szczególną uwagę na jasność oświetlenia w pokoju, w którym dziecko jest stale. Dieta takich pacjentów powinna obejmować dużą liczbę witamin, jagód, marchwi, śmietany. Te produkty korzystnie wpływają na stan układu wzrokowego i całego organizmu ludzkiego.

Pacjenci, u których zdiagnozowano upośledzenie funkcji wzrokowej, nie wiedzą, ponieważ 0.3 to liczba dioptrii. Okuliści wyjaśniają, że te dwa pojęcia nie są ze sobą powiązane. Ostrość wzroku jest wskaźnikiem, który pokazuje, jak dana osoba widzi, czy ma nieprawidłowości. Diopters - jednostka miary używana do produkcji soczewek i okularów optycznych. Dlatego przy widzeniu 0.3, które okulary są najbardziej odpowiednie, niemożliwe jest obliczenie niezależnie. Będzie to określone tylko przez lekarza.

Zauważ, że 30% to zły wskaźnik dla pełnego życia danej osoby. Dla kobiety - ryzyko, które wpływa na przebieg ciąży. Dla człowieka - niezdolność do pracy na wielu wolnych stanowiskach w przedsiębiorstwach przemysłowych. Dlatego, aby używać okularów do widzenia 0.3 lub nie, okulista rozwiązuje tylko.

Chociaż wielu okulistów zaleca pacjentom bardziej poważne metody korekcji wzroku. Może to być:

 • Terapia sprzętowa.
 • Korekta za pomocą lasera.
 • Interwencja chirurgiczna.
 • Leczenie farmakologiczne.

Podsumowując, zauważamy, że jeśli zdiagnozowano u ciebie wizję 0,3, musisz wiedzieć, ile procent akceptowanej stopy ostrości wzroku. Okulista wyjaśni, że oznacza to 30% tego, jak dużo może funkcjonować system wzrokowy. Oczywiście jest to bardzo niewielka liczba, która wymaga korekty. Czy potrzebujesz okularów w tym przypadku lub jeśli podejmiesz bardziej drastyczne kroki, decyduje tylko lekarz. Nie zaleca się stosowania samoleczenia, ponieważ może to pogorszyć ogólny stan i spowodować całkowitą ślepotę.

Zobacz także

 • Studiujemy tablice liter, żeby sprawdzić oczy okulisty
 • Wszystko o okularach masujących do przywracania wzroku
 • Jak zrobić tatuaż na gałce ocznej
 • Jak zmienia się kolor oczu po urodzeniu

Testowanie wzroku

Mamy do czynienia z koniecznością sprawdzenia wzroku za każdym razem, gdy idziemy do szkoły lub dostaję nową pracę, przechodzimy przez badanie lekarskie w rejestracji wojskowej i biurze poboru lub uzyskać prawo jazdy. Czy jednak zawsze zdajemy sobie sprawę, co dokładnie określa się w biurze okulisty i co rozumie się przez "test widzenia"? W wielu przypadkach badanie wzroku obejmuje jedynie sprawdzenie ostrości wzroku, chociaż nie jest to jedyna ważna cecha naszych oczu.

Historie naszych czytelników

Przywrócono wzrok do 100% domu. Minął miesiąc odkąd zapomniałem o okularach. Och, jak kiedyś cierpiałem, ciągle mrużąc oczy, przynajmniej coś widziałem, noszenie okularów było nieśmiałe i nie mogłem nosić soczewek. Operacja korekty laserowej jest kosztowna, a nawet oczy mówią, a następnie po chwili spada. Nie wierzcie w to, ale znalazłem sposób na całkowite przywrócenie mojej wizji do 100% w domu. Miałem krótkowzroczność -5.5, a po dwóch tygodniach zacząłem widzieć 100%. Wszystkim, którzy mają słaby wzrok - przeczytaj koniecznie!

Przeczytaj artykuł w całości >>>

Obecnie wiele witryn oferuje sprawdzenie swojego wzroku online. Proces wygląda zwyczajnie - musisz wybrać tabelę, aby sprawdzić widok odpowiadający przekątnej monitora i przejść do 1-2 metrów. Jednakże badania w takich warunkach prowadzi do bardzo przybliżone wyniki i jest kilka powodów, dla których nie obserwowano optotypes wielkości (litery, kształtów geometrycznych), pożądany poziom kontrastu obrazu, jak również odległość do stołu, który nie powinien być mniejszy niż 4 m (standardowo Rosja - 5 metrów, w innych krajach - 6 metrów), w celu uniknięcia wpływu zakwaterowania na uzyskany wynik.

Inną wadą takich testów jest to, że pominięto kontrolę tak ważnego parametru widzenia, jak refrakcji. Następnie, jak dokładnie na tym wskaźniku i można określić, czy masz krótkowzroczność. dalekowzroczność i / lub astygmatyzm.

Oferujemy wariant sprawdzania głównych parametrów widzenia w domu, który daje maksymalne przybliżenie do testowania wzroku w placówkach medycznych. Być może wyda Ci się to nieco bardziej skomplikowane niż na innych stronach i będzie wymagało trochę więcej czasu, ale wynik będzie znacznie dokładniejszy.

Przed przejściem bezpośrednio do badania wzroku, konieczne jest wyjaśnienie ostrości wzroku (OZ) i refrakcji. Większość ludzi myli te pojęcia. Postaramy się wyjaśnić, w miarę możliwości, ich znaczenie, stosując pewne uproszczenie i odbiegając od sformułowań przyjętych w okulistyce.

Ostrość wzroku

Zgodnie z profesjonalną terminologią, ostrość widzenia jest zdolnością oka do odróżnienia dwóch punktów od minimalnej odległości między nimi. Zgodnie z przyjętą normą oko o 100% wzroku (V = 1,0) jest w stanie rozróżnić dwa odległe punkty o rozdzielczości kątowej 1 minuty (lub 1/60 stopnia).

W dużym uproszczeniu oznacza to, że ostrość wzroku jest jakościowym wskaźnikiem czujności oczu, co pozwala zmierzyć, jak dobrze (wyraźnie) dana osoba widzi. Dla szybkości ostrości wzroku 1,0 (100%) - tak zwana jednostka. Określ go zgodnie ze specjalnymi tabelami z optotypami. W naszym kraju najczęstszym jest stół Golovin-Sivtsev (lub po prostu tabela Sivtseva).

Osoba może mieć ostrość wzroku bardziej niż zwykle, na przykład - 1,2 lub 1,5 lub nawet 3,0 i więcej. W przypadku problemów, takich jak błędy refrakcji (krótkowzroczność, dalekowzroczność), astygmatyzm, zaćma, jaskra itp. Ostrość widzenia spada poniżej normy, na przykład - 0,8 lub 0,4 lub 0,05 itd.

Często zdarzają się próby wyrażenia ostrości wzroku w procentach. Należy jednak pamiętać, że proste przeliczenie tego wskaźnika na procenty jest nieprawidłowe. W tej rekultywacji wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane, ponieważ konieczne jest uwzględnienie innych parametrów, które determinują jakość widzenia. Dlatego, mimo że 1.0 to 100% widzenia, ale na przykład 0,2 to nie 20, ale 49% normy. Podobnie, jakiejkolwiek ostrości wzroku, która różni się od jednej, nie może być przekształcona na procent za pomocą konwencjonalnej arytmetyki.

Jaka jest różnica w ostrości wzroku? Główną różnicą jest odległość, z której ludzie równie wyraźnie widzą to samo. Na przykład osoba z ostrością wzroku 1.0 może odczytać numer samochodu z odległości około 40 metrów, pod warunkiem, że jest dostatecznie dużo światła. Im mniejszy OZ, tym krótsza jest odległość, z której odczytany zostanie numer. Przy ostrości wzroku 0,4 odległość ta będzie wynosić około 16 metrów. W większej odległości liczby i litery będą już scalać się lub stać się po prostu nie do odróżnienia.

Inny przykład - osoba z ostrością wzroku 1.0 czyta górną linię stołu testowego z odległości 50 metrów, a od OZ 0,1 - nie więcej niż 5 metrów.

Refrakcja oka

Oko jest złożonym układem optycznym składającym się z kilku środków refrakcyjnych: rogówki, soczewki, ciała szklistego i wodnistej wilgoci. Jak każdy system optyczny, oko ma ogniskową (ostrość). Pozycja punktu ogniskowego oka w stosunku do siatkówki nazywana jest refrakcją kliniczną lub po prostu refrakcją oka.

Zwykle fokus koncentruje się na powierzchni siatkówki, a stan ten nazywany jest emmetropią (załamanie jest równe zeru w tym samym czasie). Przy krótkowzroczności tylne ognisko oka znajduje się przed siatkówką, a przy dalekowzroczności - za siatkówką.

Nawet przy braku poważnych problemów ze wzrokiem warto znać załamanie oczu. Pomoże to przewidzieć przyszłe nieprawidłowości w wieku dorosłym i starości (na przykład w przypadku ukrytej dalekowzroczności). Jeśli ostrość wzroku jest mniejsza niż normalnie, być może przyczyną są zaburzenia refrakcji, które wymagają korekty. Gdy wskaźnik refrakcji - należy szukać innych przyczyn związanych z redukcją środowisku oka przejrzystość optyczną (na przykład może to być guzki, zmętnienie rogówki i soczewki, ponieważ zaćmy), problemy neurologiczne.

Refrakcja często mylona jest z ostrością wzroku. Jednak ostrość widzenia jest wartością, która nie ma jednostki miary, natomiast refrakcja jest mierzona w dioptriach i jest wskazywana za pomocą jednostki miary, na przykład 1,0 D (dioptera lub dioptera). Czasami w raportach medycznych, receptach itp. Pomijane są jednostki miary (choć jest to niepoprawne), w takich przypadkach zapisy odnoszą się do refrakcji sferycznej lub cyl.

Refrakcja wpływa na ostrość wzroku - im większe odchylenie od normy, tym silniejsza ostrość wzroku, chociaż nie ma bezpośredniej zależności. Tj. Nie można obliczyć, jak bardzo ostrość wzroku zmniejsza się, gdy błąd refrakcji jest odchylany o określoną liczbę dioptrii. Nie ma informacji zwrotnej - ostrość wzroku nie wpływa na załamanie.

Oznaczanie ostrości wzroku według tabeli Sivtseva

Przede wszystkim konieczne jest zrobienie stołu testowego. Pobierz plik ze stołem Sivtsev i wydrukuj go na drukarce laserowej. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę następujące wymagania:
• Papier musi być biały, matowy, bez odcieni żółci;
• Podczas drukowania plików PDF skalowanie strony (skalowanie strony) musi być wyłączone;
• Rozmiar papieru podczas drukowania = A4 (nie Letter), orientacja - Krajobraz (krajobraz).
Przyklejamy trzy arkusze i przytwierdzamy powstały stół do ściany za pomocą taśmy samoprzylepnej lub przycisków. W zależności od tego, czy stoisz, czy siedzisz, sprawdzisz wizję, wybrana zostanie wysokość stołu - 10. linia powinna znajdować się na wysokości oczu.

Stół powinien być oświetlony jedną żarówką lub dwiema świetlówkami, tak aby oświetlenie było równe 700 luksów (40 W żarówka). Światło z lamp (lamp) powinno być skierowane tylko na stół.

Proponowana tabela Sivtseva zawiera optotypy do określania ostrości wzroku w przedziale 0,1-5.0 z odległości 5 m, z pierwszymi 10 rzędami (z V = 0,1-1,0) różniącymi się krokiem 0,1, kolejne dwie serie (V = 1,5-2,0) - w 0,5 i 3 dodatkowe rzędy (V = 3,0-5,0) - w 1,0. Stolik Sivtseva, który jest zwykle używany w pokojach okulistycznych, zawiera tylko pierwsze 12 rzędów.

Sprawdzenie należy przeprowadzić dla każdego oka osobno; Drugi kamuflaż oko ręką lub kawałek gęstego materiału, na przykład - tektury, tworzyw sztucznych (nie zazhmurivaem!). Ostrość wzroku jest uważana za zakończoną, jeśli w serii z V = 0,3-0,6 przyznałeś przy odczycie nie więcej niż jeden błąd, aw serii z V> 0,7 - nie więcej niż dwa. Rozpoznanie znaku trwa 2-3 sekundy. Wartość liczbowa ostrości twojego wzroku jest równa wartości liczbowej litery V w ostatniej z linii, w której nie dopuszczasz błędów przekraczających normę. Jeśli badany widzi więcej niż 10 linii od 5 metrów - wbrew panującym błędnym przekonaniom nie jest to dalekowzroczność. W tym przypadku mamy do czynienia z ostrością wzroku powyżej średniej stopy statystycznej (co czasami nazywane jest okiem orła).

Jeśli wartość ostrości widzenia jest mniejsza niż 1,0, zaleca się sprawdzenie załamania światła (patrz następna sekcja - pomiar refrakcji). Jeżeli odchylenie od normy zostanie ujawnione przez wyniki poniższego testu, wówczas błąd refrakcji jest możliwą przyczyną spadku OZ.

Mamy nadzieję, że teraz stało się jasne, dlaczego i jak daleko standard dla testów widzenia, które są oferowane na ogromnej większości witryn, są dalekie od standardu. Nawet proponowany przez nas test nie gwarantuje 100% zgodności z wynikiem uzyskanym podczas profesjonalnego badania u okulisty. Ale dla testu widzenia w domu wynik jest wystarczająco dokładny.

Oznaczanie refrakcji

W celu określenia refrakcji oka, konieczne jest, aby zmierzyć odległość do jej najdalszym punkcie jasnej wizji (DTYAZ - to jest punkt, poza którym wszystkie zdjęcia są niewyraźne, ponieważ nie koncentrują się wyraźnie na siatkówce), po wprowadzeniu go sztucznie krótkowzroczna instalacja odpowiednich obiektywów dodatnich (lub ujemnych - dla wysokiej krótkowzroczności). Ponieważ najbardziej optymalna odległość podczas wykonywania pracy ręcznej wynosi 20-50 cm, całkowite załamanie oka wraz z soczewką powinno wynosić od -2 do -5 dioptrii. Tak więc, przy prawieideoczności około 1 dioptrii, jakakolwiek soczewka (okulary) powinna być przymocowana do oka od + 1 D, ale nie więcej niż +4 D (w przeciwnym razie błąd określenia DYAZ). Myopians, którzy noszą okulary w zakresie od -2 do -5 D, mogą bezpośrednio określić załamanie światła bez instalowania żadnego obiektywu. Hipermetropy będą musiały dodać dwie lub trzy dioptrie do swojej aktualnej pełnej poprawki. Jeśli nie jesteś świadomy faktu, że masz błędy refrakcji, a ostrość wzroku to 1,0, to definicja refrakcji powinna być przeprowadzona przy użyciu soczewki o sile +3 D.

Materiały
• linijka 50 cm i wygodniejsza - taśma budowlana z zamkiem i wykrywaczem poziomu pęcherzyków.
• mały tekst (najlepiej liniowy kod kreskowy dowolnego produktu), soczewka sferyczna o mocy optycznej obliczona w sposób opisany powyżej.

Metodologia
Trzymając koniec linijki (lub taśmy) i soczewkę jedną ręką, powoli wprowadzaj mały tekst lub kod kreskowy do oka, aż wszystkie litery (linie) staną się bardzo wyraźne - i zmierz odległość od soczewki w centymetrach (lub oczy, jeśli soczewka nie była używana) do tego punktu, tj. przed DYAZ. Konwersja uzyskaną odległość mocy optycznej (100 / DTYAZ) i odrzucając wartość mocy optycznej nadzór obiektywu (jeśli był używany), uzyskać wartość refrakcji własne oczy.

Przykład 1. Łagodny IIOP szkła +2,5 D określa DTYAZ jednego z oczu w 33 cm, a z drugiej strony -. W 25 cm, co za tym idzie, jest krótkowzrocznością refrakcji 100/33 - 2,5 = 0,5 dioptrii na oku, a 100/25 - 2,5 = 1,5 dioptrii na sekundę.
Przykład 2 lekkie okulary nadwzroczności +4,0 D określa DTYAZ oczu w 40 cm Nadwzroczność oznacza -. [100 / 40-4.0] = 1,5 dioptrii.

Przy wysokim stopniu krótkowzroczności istnieje ryzyko przeszacowania wyników; załączona soczewka negatywna może prowokować włączenie akomodacji - wtedy pomiar jest lepiej powtarzany w warunkach cykloplegii (można to zrobić tylko w placówce medycznej).

Astygmatyzm
1. Określ położenie jednego (zazwyczaj słabszego) południka, dla którego najpierw użyj zwykłego testu na astygmatyzm, na przykład tak zwanej promiennej figury.

Te linie, które są widoczne jasne, patrząc w badaniu, czy pierwszy stało się jasne, gdy ciasto zbliża się do oczu zwykle odpowiadają słabo południka (dla prostych i złożonych krótkowzroczności i mieszano astigmatikov, w przypadku nadwzrocznością astygmatyzmu, sytuacja jest przeciwna, więc sztucznie miopiziruyte twoje oko z odpowiednią pozytywną kulą).

2. uzbrojony w kodzie kreskowym (brak dobra to tekst) i obraca się go o kąt, w którym linie obrazu uzyskanego najbardziej przezroczyste (na podstawie z góry określonego położenia osi głównej południka w paragrafie 1), określenie DTYAZ według tej samej procedury.

3. Rozwiń kod kreskowy o 90 stopni w dowolnym kierunku i określ DTTY dla tego południka, przybliżając kod kreskowy do oczu, aż linie zostaną całkowicie połączone.

Reguła. Ostrość linii pionowych (lub bliskiej pionowi) powoduje załamanie w poziomym (lub ukośnym, prawie poziomym) południku; klarowność linii poziomych jest w pionowym południku.

Przykład 3 DTYAZ wzdłuż pionowych linii kodu kreskowego z okularami SPH 1,0 równą 31 cm, a na poziomej - 25 cm, co za tym idzie, krótkowzroczność południka poziomego 100/31. - 1,0 D = 2.25, i pionowy - 100/25 = -1.0 3.0 D. Diagnoza to złożony krótkowzroczny astygmatyzm.

Opisane powyżej metody określania ostrości wzroku i refrakcji mogą wydawać się trudne do zrealizowania, ale w rzeczywistości wymaga to bardzo niewiele czasu i wysiłku. Koszty te przyniosą znacznie dokładniejsze wyniki niż te, które można uzyskać za pomocą innych opcji testowania. I w tym - zaletą unikalnej metody (autorstwa Theochem) opisanej na naszym miejscu jest określenie refrakcji oczu.

Jeśli masz jakieś problemy lub pytania dotyczące definicji refrakcji w ten sposób, możesz zadać pytanie w tym wątku.

Stolik Sivtseva

Poniżej możesz pobrać tabelę Sivtsev w różnych formatach.
CorelDraw - Stolik Sivtseva i pierścienie Landolta (2 duże strony 297 × 630 mm)
PDF - Stolik Sivtseva (3 strony А4) i Landolt Rings (3 strony А4)
SVG - Tabela pierścieni Sivtseva i Landolta (1 duża strona 297 × 630 mm).

Jak widzi człowiek, jeśli ma wizję -3

Słaba krótkowzroczność (krótkowzroczność) pozwala w granicach odchyleń od minus 3 dioptrii. Jeśli pogarsza się widzenie, etap wzrasta do średniej, a osoba widzi jeszcze gorzej. Ta wada jest spowodowana tworzeniem układu optycznego oka nie na siatkówce, tak jak powinna, ale przed nią. W konsekwencji wszystkie odległe obiekty wydają się rozmyte. Im bardziej złożona postać choroby, tym gorsza osoba widzi.

Wizja minus 3 często pojawia się z powodu osłabienia mięśni, co wynika z wielu powodów.

O krótkowzroczności i jej przyczynach

Istnieje kilka etapów krótkowzroczności, które wynikają ze stopnia upośledzenia wzroku.

 • słaby - do minus 3 D;
 • średnia - od minus 4 do minus 6 D;
 • wysoki - od minus 7 do minus 20 D.

Wizja minus 3 charakteryzuje się tym, że rozciągają się muszle samej gałki ocznej, co z kolei prowadzi do ich przerzedzania.

Oczywiście proces ten negatywnie wpływa na naczynia odpowiedzialne za karmienie tych struktur. Mikrokrążenie wewnątrz narządu jest upośledzone.

Główne przyczyny krótkowzroczności:

 • predyspozycje genetyczne z powodu czynnika dziedzicznego;
 • niekorzystne środowisko zewnętrzne siedliska lub częsty pobyt w formie aktywności zawodowej;
 • słabe oświetlenie w pracy, w szkole, w hobby lub w czasie wolnym;
 • słabość zakwaterowania na etapie podstawowym;
 • choroby, które negatywnie wpływają na pracę narządów wzroku.

Wszystkie te czynniki mogą powodować pojawienie się krótkowzroczności, którą można leczyć w większości przypadków, nawet z powikłaniami. Wizja minus 3 - to nie jest wyrok, ale stan całkowicie uleczalny.

Cele i metody leczenia: wskazówki

Krótkowzroczność o niskim stopniu lub wzroku do minus 3 włącznie rozwija się we wczesnej fazie dorastania, zwłaszcza jeśli patologia jest dziedziczna. W tym przypadku postępująca krótkowzroczność spowalnia jej stan do końca okresu dojrzewania, gdy dojrzewanie już się skończyło. Dalsze pogorszenie stanu jest możliwe tylko w przypadku złośliwej postaci choroby. Dlatego bardzo ważne jest, aby rozpocząć leczenie na czas, aby nie rozpocząć sytuacji.

Wizja minus 3 jest podatna na takie etapy leczenia zgodnie z zaleceniami okulistów:

 1. Optyczny. Wizja jest przystosowana do terapii korekcyjnej za pomocą soczewek kontaktowych lub okularów. Ta metoda ma na celu zawieszenie choroby, ale nie pozbycie się jej. Przez ponad 15 lat nie możesz używać tej metody, szczególnie w przypadku soczewek. Punkty zaleca się nie nosić stale, ale w razie potrzeby.
 2. Leczone. Ta gałąź terapii zachowawczej ma również na celu utrzymanie choroby w stanie statycznym, czasem nawet poprawę stanu na dziesiątki dioptrii. Zasadniczo są to kompleksy witaminizowane mające na celu poprawę układu optycznego narządów wzroku, poprzez stabilizację procesów metabolicznych i wzbogacenie żywienia na poziomie komórkowym. Krople są zaprojektowane w celu zmniejszenia napięcia mięśni oka.
 3. FAL - funkcjonalna obróbka sprzętowa. Ma na celu poprawę stanu i funkcjonowania siatkówki oraz jej ukrwienie. Wspomaga normalizację akomodacji i stabilizację napięcia mięśniowego. Kursy są wyznaczane wyłącznie przez okulistę.
 4. Laser. Jedna z metod korekcji, która całkowicie łagodzi krótkowzroczność. Ale ponieważ ta metoda ma wyraźne przeciwwskazania do wieku, nie pasuje do wszystkich.

Myopia teraz nikt nie jest zaskoczony. Jest to jedna z trzech najczęstszych patologii okulistycznych naszych czasów. Wpływa na ludzi w każdym wieku, a po przekroczeniu półwiecznej granicy choroba ta często zmienia się w dalekowzroczną dalekowzroczność.

Wiele z nich odnosi się do łagodnej formy krótkowzroczności bardzo niepoważnie, nawet nie myśląc, że choroba może łatwo zacząć się rozwijać. Ponadto, jeśli występuje w słabej postaci tylko w jednym oku, jakość widzenia jest rekompensowana przez zdrową parę organów. W takim przypadku, dopóki choroba nie dotyczy obu oczu, osoba nie może nawet podejrzewać o to.

Krótkowzroczność z powikłaniami w zaniedbanej postaci leczona jest tylko przy pomocy chirurgii. Dlatego jest o wiele bardziej rozważne rozpoczęcie leczenia od samego początku, niż osiągnięcie takich smutnych konsekwencji, gdy istnieje zagrożenie całkowitej utraty widzenia.

Źródła: http://ya-viju.ru/zrenie-0-3, http://www.vseoglazah.ru/eyesight-test/, http://glazzdorov.ru/interesnoe/kak-vidit-chelovek-esli -u-nego-zrenie-3.html

Wyciągaj wnioski

Jeśli czytasz te linie, możesz wywnioskować, że ty lub twoi bliscy mają słabe widzenie.

Przeprowadziliśmy dochodzenie, zbadaliśmy kilka materiałów i, co najważniejsze, sprawdziliśmy większość technik przywracania wzroku. Werdykt brzmi następująco:

Różne ćwiczenia dla oczu, jeśli otrzymają niewielki wynik, a gdy tylko ćwiczenia się zatrzymają, wzrok pogorszył się ostro.

Operacje przywracają wzrok, ale pomimo wysokich kosztów rok później wizja znów zaczyna padać.

Różne apteka witaminy i suplementy diety nie dawały absolutnie żadnych rezultatów, jak się okazało, wszystkie te są marketingowymi sztuczkami korporacji farmaceutycznych.

Jedyny lek, który dał znaczący
wynikiem jest Orlium.

W tej chwili jest to jedyny lek, który jest w stanie całkowicie przywrócić wzrok o 100% BEZ PRACY przez 2-4 tygodnie! Szczególnie szybkie działanie Orlium pokazało we wczesnych etapach redukcji wzroku.

Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Zdrowia. A dla czytelników naszej strony teraz można otrzymać opakowanie Orlyum DARMOWE!

Uwaga, proszę! Przypadki sprzedaży podrobionego leku Orlium stały się częstsze. Składając zamówienie na oficjalnej stronie internetowej, masz gwarancję otrzymania wysokiej jakości produktu od producenta. Ponadto, kupując powyższe linki, otrzymujesz gwarancję zwrotu pieniędzy (w tym koszty transportu), jeśli lek nie ma efektu terapeutycznego.