Metody leczenia odwarstwienia siatkówki

Odwarstwienie siatkówki jest powszechną patologią okulistyczną, w wyniku której siatkówka jest oddzielona od naczyń krwionośnych.

Powstanie tego problemu może być spowodowane wieloma negatywnymi czynnikami, a także cechami fizjologicznymi.

Jakie są przyczyny i objawy oderwania siatkówki? Jak można go wykryć i skutecznie leczyć? Jak poważne są potencjalne powikłania choroby? O tym i wielu innych rzeczach przeczytasz w naszym artykule.

Jak przebiega odwarstwienie siatkówki?

Siatkówka jest najlepszą strukturą układu wzrokowego. Odkłada gałkę oczną od środka. Z jest odbierane impulsy świetlne przechodzące przez wcześniej przedniej i środkowej części oka, które z kolei przekształca się w fali wzbudzenia aksonów nerwowych i odpowiednich komórek są przekazywane do mózgu, gdzie tworzą obiektywnie postrzeganej obrazu.

W przypadku braku patologii siatkówka jest ściśle przylegająca do naczyniówki po jednej stronie i szklistka po drugiej stronie.

Ze względu na liczne choroby, patologie, zespoły, urazy oczu i inne czynniki, ta drobna struktura może złuszczać.

Zwykle procesowi temu towarzyszy degeneracja błon, spadek gęstości i ciśnienia ciała szklistego, pęknięcia samej siatkówki. Im większy obszar tego problemu, tym trudniejszy stopień oderwania diagnozuje okulista. Ostatnim etapem choroby jest całkowite oderwanie siatkówki od błony naczyniowej.

Przyczyny odwarstwienia siatkówki

Jedną z najczęstszych przyczyn odwarstwienia siatkówki, współczesni okuliści uważają:

 • Krótkowzroczność. Powszechny defekt załamania widzenia, popularnie zwany "krótkowzrocznością". Średnio połowa pacjentów z odwarstwieniem siatkówki cierpiała na tę chorobę przed powstaniem patologii;
 • Afakiya. Brak soczewki w anomalii rozwoju układu wzrokowego lub koniecznej interwencji chirurgicznej. Co trzecia pacjentka z oderwaniem ma tę historię;
 • Artefakt. Obecność w oku sztucznej soczewki, najczęściej z tworzywa sztucznego. 20 procent z główną patologią ma taki implant;
 • Uraz oka. Wszelkie urazy, bezpośrednio lub pośrednio związane z systemem wizualnym. Problem z złuszczaniem siatkówki objawia się w 10-15 procentach przypadków.

Dość często przesądza rozwoju choroby kombinację kilku powodów, zwłaszcza gdy są one utworzone na tle czynników strącających, takimi jak utrzymujące się zaburzenia krążenia w układzie naczyniowym, wirusowych chorób oczu, silnego stresu fizycznego i emocjonalnego fizjologicznego procesu starzenia się organizmu z postępującymi procesami zwyrodnieniowe w błonach śluzowych i elastycznych błon organizmu.

Objawy i etapy odwarstwienia siatkówki

Nasilenie objawów oderwania siatkówki zależy od stopnia patologii - im wyższy, tym bardziej negatywny jest od okulisty i pacjenta.

Główne etapy odrywania siatkówki:

 • 1 etap. Drobne odłączenie, zwykle zajmujące powierzchnię nie większą niż 1 ćwiartka;
 • 2 etap. Klasyczne oderwanie siatkówki, zdiagnozowane u większości pacjentów. Obszar patologii - do 2 ćwiartek;
 • 3 etap. Suma częściowa patologii, obejmująca obszar do 3 ćwiartek;
 • Czwarty etap. Całkowite oderwanie siatkówki, w którym jest całkowicie oddzielone od błony naczyniowej.

Główne objawy wraz z postępem odrywania to:

 • Fotopsja. Krótkotrwałe defekty wzrokowe w postaci błysków, iskier i błyskawic, pojawiające się i znikające spontanicznie. Zwykle poprzedzony początkiem procesu patologicznego;
 • Metamorfoza. Szerszy zakres wizualnych ułomności pływających w postaci fal, włókien, much. Pojawiają się one nieco rzadziej niż fotopsja, ale mogą być subiektywnie obserwowane w szerokim przedziale czasowym - od 5 minut do kilku godzin. Ta manifestacja jest charakterystyczna dla 1 stopnia oderwania siatkówki;
 • Osłabiony wzrok, naruszenie koordynacji ruchów. Objawy są charakterystyczne dla 2. stopnia patologii i wyższych. Ostrość percepcji wzrokowej zmniejsza się proporcjonalnie do obszaru oderwania, przy jasnym bodźcu zewnętrznym pacjent może mieć problemy z koordynacją ruchów;
 • Krycie, utrata widzenia peryferyjnego. Zwykle wykazuje chusty na oczach, zwężenie kąta widzenia i powstawaniu „martwego”, cienie i innych wad stałych w części obwodowej są skorelowane z SUBTOTAL odwarstwienie oczu;
 • Utrata widzenia centralnego i ślepota. Całkowite i końcowe stadia rozwoju patologii, odpowiednio.

Diagnostyka

Terminowe, a zwłaszcza wczesne diagnozowanie odwarstwienia siatkówki w większości przypadków pozwala na dokładniejszą korekcję chirurgiczno-chirurgiczną patologii i znacznie zwiększa szanse na korzystny wynik i zachowanie jakości wizualnej. Główne działania obejmują następujące metody:

 • Inspekcja dna oka. Zastosowano soczewkę asferyczną lub analog lustrzany Goldmana;
 • Pomiar ostrości wzroku;
 • Badanie perymetrii;
 • Pomiar ciśnienia śródgałkowego i równoległe badanie oka na lampie szczelinowej.

W przypadku dodatkowych komplikacji można zastosować następujące metody:

 • Badanie CT i MRI;
 • Angiografia fluorescencyjna;
 • Tomografia optyczno-koherentna tylnych odcinków i ścian oka;
 • Badanie ultrasonograficzne w trybie dwuwymiarowym;
 • Inne działania, bezpośrednio lub pośrednio potwierdzające pierwotną diagnozę - według biomicroscopy, zjawiska entopicheskih badawcze i badania elektrofizjologiczne do skomplikowanych badań laboratoryjnych z dostawą wszystkich niezbędnych biomateriałów.

Leczenie odwarstwienia siatkówki

Jak pokazuje współczesna praktyka okulistyczna, konserwatywne metody leczenia odwarstwienia siatkówki nie są skuteczne.

Osobne preparaty mogą być przypisane do wyspecjalizowanego technika tymczasowego usuwania objawowego przejaw patologii, takich jak silny stan zapalny (kortykosteroidy), wtórnego bakteryjnego zniszczenia (antybiotyki), itp, ale nadal ostoją terapii pozostaje chirurgia, zarówno klasycznego sprzętu za pomocą Nieinwazyjne metody mocowania odwarstwienia siatkówki. Typowe procedury leczenia w tej sytuacji przedstawiono poniżej.

Koagulacja laserowa

Ta nieinwazyjna procedura może pomóc przywrócić przepływ krwi w naczyniach obwodowych i zapobiec oderwaniu siatkówki we wczesnych stadiach procesu patologicznego. Przeprowadzana jest głównie w trybie ambulatoryjnym.

Przed wydarzeniem pacjent zaszczepia się lekiem, który rozszerza źrenicę, po czym stosuje się krople znieczulające. Pacjent zajmuje stałą pozycję. Zespół lasera o niskiej częstotliwości jest nakładany na oko, a leczenie problematycznych lokalizacji rozpoczyna się od kierunkowej wiązki impulsów świetlnych.

Poprzez punktowe podnoszenie temperatury w strefie bezpośredniego działania, laser wykonuje lutowanie i klejenie uszkodzonych skorup i tkanek, a bolesne odczucia są praktycznie nieobecne. Sam zabieg trwa nie dłużej niż 20 minut, skuteczność we wczesnych stadiach odrywania siatkówki waha się pomiędzy 70-75 procent.

Witrektomia

Witrektomia to klasyczna chirurgiczna i okulistyczna procedura usuwania części ciała szklistego lub tego elementu systemu wzrokowego jako całości, po którym lekarz otrzymuje bezpośredni dostęp do siatkówki.

Wydarzenie odbywa się zwykle w znieczuleniu ogólnym. Poprzez specjalne mikrosekundy lekarz usuwa ciało szkliste z jamy, a następnie przywraca integralność siatkówki i wzmacnia ją poprzez kauteryzację. Po zakończeniu głównych działań, zamiast płynu fizjologicznego, umieszcza się przed nim komponent zamienny w postaci zrównoważonego roztworu soli lub sztucznych polimerów, a zewnętrzne nakłucia są zamykane.

Przeciętny czas działania wynosi około 2,5-3 godzin. Ciekłe ciało szkliste jest całkowicie przywrócone do oka w ciągu miesiąca, gdy stosuje się roztwór soli fizjologicznej, który nie wymaga wymiany.

Nadzienie zewnątrzustne

Inwazyjna technika chirurgiczna mająca na celu konwergencję i utrwalenie wolnych miejsc siatkówki z nabłonkiem barwnikowym poprzez działanie na powierzchnię twardówki.

Po dokładnym określaniu lokalizacji patologii, przez nacięcie w spojówce na powierzchni twardówki jest nałożona uszczelka miękkich silikonowych gąbka, po czym jest przymocowanej szwów i odprowadzanie zgromadzonych cieczy z gazem lub zastąpienia go w roztworze w specjalnym zbiorniku (tak zwane extrascleral ballonirovanie).

Ostatnim etapem jest szycie spojówkowe i odbudowa. Operacja trwa około 1-1,5 godziny i jest skuteczna na 1-3 etapach odwarstwienia siatkówki.

Cryopsia siatkówki

Ta technika jest zazwyczaj pomocnicza i jest stosowana równolegle z wypełnianiem, jako uzupełnienie witrektomii lub jako alternatywa dla koagulacji laserowej.

Podstawową zasadą jest zamrażanie rozrzedzonych lub pękniętych odcinków siatkówki za pomocą specjalnego kriogenu. Zabieg wykonywany jest na tylnej ścianie oka, czego wynikiem jest utrwalenie brzegów błon i ich bliznowacenie.

Komplikacje i konsekwencje

Oderwanie siatkówki może wywołać rozwój różnorodnych negatywnych konsekwencji ludzkiego układu wzrokowego. Co więcej, często sama patologia jest powikłaniem niektórych chorób, a nie tylko spektrum okulistycznego.

Najczęściej pojawiają się dodatkowe problemy w przypadku przedwczesnego diagnozowania oderwania siatkówki, w przypadku niepowodzenia operacji lub braku leczenia jako takiego. Dzięki temu nawet wysokiej jakości terapia, przeprowadzana na czas pacjentowi, nie gwarantuje potencjalnego wystąpienia patologicznych konsekwencji.

Typowe powikłania:

 • Nieciągłości i perforacje sąsiednich membran. Sprowokować całą gamę problemów okulistycznych, od diastaz do zeza;
 • Powstawanie krwotoków, spowodowanych krwotokami pod błoną siatkową lub w ciele szklistym;
 • Znaczne pogorszenie przejrzystości światła rogówki i wzrost procesów degeneracyjnych w niej z powstawaniem erozji, co prowadzi do obniżenia jakości widzenia i innych patologii;
 • Spowolnienie lub zatrzymanie krążenia krwi w centralnej tętnicy zasilającej siatkówkę. Z kolei powoduje lokalną zakrzepicę i inne patologie układu sercowo-naczyniowego;
 • Pełna ślepota w końcowych stadiach odwarstwienia siatkówki.

Teraz już wiesz wszystko o objawach, leczeniu i przyczynach odwarstwienia siatkówki.

Jak żyłem z oderwaniem siatkówki

Osoba pamięta mądrość ludzi tylko w chwilach rozpaczy. Tak więc, dla mnie, 25-letniego Ryazana, musiałem poczuć całą sprawiedliwość wyrażenia "Co mamy - nie przechowujemy go, tracimy - płaczemy". Wyjaśnię: byłem o krok od utraty wzroku.

Jak choroba się zamanifestowała

Prowadził zwyczajny tryb życia: uczył się, pracował, studiował muzykę. Aby utrzymać ciało w tonusie postanowił wejść do sportu i zapisał się na siłownię. Poszedłem tam około trzech lub czterech miesięcy. Wkrótce zacząłem zauważać, że wieczorem po treningu moja głowa zaczęła boleć. Po jakimś czasie w prawym górnym rogu lewego oka pojawiła się czarna "kurtyna". Na początku nie przywiązywałem do tego żadnej wagi, myślałem, że presja była spowodowana przeciążeniem, ponieważ ta "zasłona" zniknęła następnego ranka. Jednak z biegiem czasu, miejsce rosło i zabrało prawie jedną czwartą recenzji, następnego ranka nie zniknęło, a głowa bolała częściej. Zdałem sobie sprawę, że nadszedł czas, aby zadbać o swoje zdrowie. Zwrócił się do okulistów o poradę - zarówno do państwowych instytucji medycznych w Riazaniu, jak i do prywatnych klinik.

Jak próbowałem znać diagnozę

Większość lekarzy nie mogła zdiagnozować. Moje źrenice zostały powiększone za pomocą leków, wykonano oftalmoskopię (sprawdzenie dna oka pod kątem obecności patologii - red.), Zmierzono ciśnienie wewnątrzgałkowe. Niestety lekarze nie widzieli nic. Niemal wszyscy twierdzili, że było to spowodowane przepracowaniem, przepisywaniem kropli i zapewnieniem, że wszystko samo "rozwiąże". Ale osobiście spotkałem się z tym po raz pierwszy w moim życiu i nie mogłem uwierzyć, że "ślepa strefa" na oku może zniknąć sama.

Moją ostatnią nadzieją w Ryazanie był Szpital Kliniczny. N. A. Semashko. Tutaj miałem fluoroskopię oka i, zgodnie z jej wynikami, oderwałem siatkówkę. W tym czasie zdjąłem już około 40%. Pojawiły się również problemy na drugim oku: była dystrofia (przerzedzenie - uwaga wyd.) Z siatkówki, małe pęknięcia i łzy. Wszystko to w krótkim czasie może również doprowadzić do oderwania wewnętrznej powłoki gałki ocznej. Faktem jest, że w stanie normalnym siatkówka ściśle przylega do błony naczyniowej, od której otrzymuje pokarm. Oderwanie może prowadzić do zmniejszenia lub nawet utraty widzenia.

Z tą diagnozą wysłano mnie do budynku chirurgicznego szpitala. Okuliści zbadali mnie i powiedzieli, że nie mogą pomóc i że stracę wzrok na jedno oko.

Jak znalazłem sposób na leczenie

Nie da się przekazać tego, co czułem w tej chwili. Wydało mi się, że życie się skończyło. Już wyobrażałem sobie, jak po pierwszym oku traci wzrok, a po drugie. Widziałem, jak tracę pracę, wszystkie moje hobby, hobby, codzienne czynności, takie jak przyjaciele i rodzina, odwracają się ode mnie i jestem całkowicie sam. Widziałem to na teraźniejszość.

Taka przyszłość w ogóle mi nie pasowała. Zbierając wolę w pięść, zacząłem szukać okazji, by zapobiec takiemu wypadkowi wydarzeń. Brał pod uwagę możliwości rozwiązania problemu zarówno w Rosji, jak i za granicą. Byłem gotowy znaleźć pieniądze, sprzedać mieszkanie, samochód, cokolwiek, tylko po to, aby zachować wzrok.

Jak się dowiedziałem, operacje przywracające siatkówkę są wykonywane głównie za granicą. Ale ku mojemu szczęściu w naszym kraju znaleziono specjalistów. Najbliższy Ryazan był placówką medyczną w Moskwie. Dowiedziałem się o adresie tego ośrodka i pojechałem tam, aby znaleźć lekarza, który mógłby mi przynajmniej pomóc. Wziąłem ze sobą zdjęcie, na które dostałem śmiertelną diagnozę.

W Moskwie ponownie przeanalizowałem, przeszedłem wszystkie testy. Oczywiście poziom diagnozy w stolicy nie idzie do żadnego porównania z Ryazanem. Porównaj pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego: w większości ośrodków medycznych stosujemy metodę Maklakova, używając ciężarków, podczas gdy Moskwa stosuje bezdotykową, szybszą, dokładniejszą i higieniczną metodę - pneumotonometrię.

Różnica jest odczuwalna w kompetencjach personelu oraz w leczeniu pacjentów. Od sprzątaczki po głównego chirurga - każdy traktuje gości w ludzki sposób, wszyscy są w pełni odpowiedzialni za swoją pracę. Dla mnie było to również wskazówką, że wśród pacjentów ośrodka jest wielu ludzi z krajów Bliskiego Wschodu, z Afryki, Ameryki Południowej, Azji.

Po badaniu potwierdzono moją diagnozę. Zostałem wysłany do lekarza. Pomimo faktu, że chirurg jest młody, ma już kilka patentów i metody leczenia. Powiedział, że mam szczęście: zwróciłem się do lekarzy na czas. Gdybym żył jeszcze kilka tygodni w moim zwykłym rytmie, straciłbym wzrok.

Specjalista powiedział, że prawdopodobieństwo odzyskania wzroku jest większe niż 50% i wymieniono kilka opcji leczenia takiej choroby.

Pierwszym z nich jest wypełnienie siatkówki, gdy pasek silikonowy zostanie umieszczony pod uszkodzonym obszarem. Po pewnym czasie siatkówka przyzwyczaja się i pieczęć zostaje usunięta. Jest to jednak odpowiednie tylko dla mniejszych oddziałów. W moim przypadku to nie mogło pomóc.

Drugą metodą jest koagulacja laserowa siatkówki lub kauteryzacja uszkodzonego obszaru za pomocą lasera. Nadaje się tylko do leczenia prawego oka.

Trzeci to witrektomia, w której do oka wstrzykiwany jest specjalny gaz. Naciska ona na ściany siatkówki i tym samym dociska ją do błony naczyniowej. Jak wyjaśnił lekarz, w przyszłości gaz nie musi być usuwany z oka, rozpuszcza się.

Czwarta metoda, innowacyjna i dość złożona, jest sąsiadującym wariantem drugiego i trzeciego, tylko ciekły silikon jest pompowany w miejsce gazu. Złożoność operacji polega na tym, że składa się ona z kilku etapów, a sam silikon po pewnym czasie musi zostać usunięty z oka. Jednocześnie ciśnienie jest tak wysokie, że może rozwinąć się jaskra, dlatego konieczne jest stałe monitorowanie ciśnienia w oku.

My z lekarzem zatrzymaliśmy się w ostatnim wariancie, ponieważ różni się on najwyższym procentem skuteczności.

Przygotowanie i działanie

Z powodu pomyłki w początkowej analizie operacja musiała zostać odroczona na dwa tygodnie. Dzięki nowym wynikom badań powróciłem do centrum stolicy, a specjaliści wyznaczyli dzień operacji. Miałem prawie dwa tygodnie na przygotowanie psychiczne. W Internecie przeczytałem wiele filmów o tym, jak takie operacje są wykonywane. Spektakl nie jest oczywiście przeznaczony dla osób o słabych nerwach, zwłaszcza gdy wiesz, że to ci się przydarzy.

W ciągu dwóch tygodni udało mi się zmarznąć. A dzień przed operacją nastąpił wypadek: upadł i uderzył mocno, co pogorszyło mój stan. Siatkówka odłączyła się jeszcze bardziej i nie widziałem więcej niż połowy oka.

W końcu nadszedł dzień operacji. Wszyscy pacjenci, którzy mieli interwencje chirurgiczne w tym dniu, zostali zebrani we wspólnej apteczce i wezwani do anestezjologa. Szczególnie pamiętam, jak lekarz tam poszedł i zganił pielęgniarki za fakt, że temperatura powietrza w pudełku jest poniżej normy o dwie dziesiąte stopnia. Powiedział, że pacjenci siedzą i drżą. Teraz pamiętam, że normalna temperatura w pudełku miała wynosić 22,5 stopnia Celsjusza. Wydaje mi się jednak, że nie drżeliśmy już z zimna, ale ze strachu.

W końcu nazwali moje imię. Z powodu problemów z sercem nie musiałem wykonywać znieczuleń ogólnych, ale lokalnych. To spowodowało pewne trudności. Na przykład podczas operacji był świadomy i widział prawie cały jej ruch.

Dostałem zastrzyk pod powiekę i dwa zastrzyki głęboko w skroni. Szczególnie dotkliwy poczułem to drugie. Na sali operacyjnej, po pierwsze, dostałem powiekę, która nie pozwalała na mruganie, a następnie dezynfekcję oka. Po tym, jak weszli do komory oka, igła, którą ustawiłem z rozdartą częścią siatkówki. Następnie wprowadzono igłę za pomocą lasera, który był bezpośrednio przylutowany do siatkówki. Ostatnim etapem operacji było wstrzyknięcie silikonu, który następnie umocował i przytrzymał część "lutowaną".

Po tym, jak mi się wydaje, najtrudniejsza część całego leczenia: konieczne było codzienne kłamanie twarzą, tak aby silikon naciskał na siatkówkę. Udało mi się spać i uspokoić moje myśli dopiero po 24 godzinach, kiedy lekarz pozwolił sobie przewrócić się na plecach.

Spędziłem trzy dni w szpitalu. Podano mi leki, kapiące lekarstwa w moich oczach. Potem wróciłem do Riazań i spędziłem półtora miesiąca na zwolnieniu lekarskim. Warto zauważyć, że po operacji już widziałem dobrze, że niefortunna "zasłona" na oku zniknęła. W przyszłości przestrzegałem wszystkich ograniczeń: spałem tylko po mojej prawej stronie, nie podnosiłem ciężkich rzeczy, nie prześcigałem się, podążałem za naciskiem, raz w miesiącu udałem się do Moskwy na inspekcję.

Z silikonem w oku przejechałem prawie sześć miesięcy. W tym czasie był zaangażowany w leczenie drugiego oka, aby zapobiec oderwaniu i na nim. W Moskwie, w tym samym ośrodku, byłem skoagulowany i na prawym oku, stawiam bariery na wszystkie pęknięcia na siatkówce.
Następnie lekarze pompowali silikon z lewego oka. Miałem szczęście, nadal widziałem. Wizja spadła trochę - minus 3,5 dioptrii, ale to nic w porównaniu z absolutną ślepotą.

Mój chirurg poradził mi, bym uważał na siebie i w razie potrzeby skontaktował się z nim. Jestem wdzięczny specjalistom za wszystko, co dla mnie zrobił.

Leczenie można podzielić na dwie części: kiedy silikon został wstrzyknięty do mojego oka i kiedy został usunięty. Pierwszy kosztował mnie około 70 tysięcy rubli. Plus zakwaterowanie i wyżywienie - 2,5 tys. Rubli dziennie. Razem 90 tysięcy rubli. Druga część kosztowała mnie prawie 30 tysięcy. Tak więc, wszystkie leczenie kosztuje około 120 tysięcy rubli.

Minęły dwa i pół roku od operacji. Miałem szczęście: znalazłem specjalistę w Ryazanie, który jest dobrze zorientowany w mikrochirurgii oka. Ta osoba regularnie się ze mną konsultuje.

Choroba wpłynęła na codzienne życie: nie można podnosić ciężkich przedmiotów, spędzać dużo czasu przy komputerze. Znalazłem kompromis z moimi przełożonymi i ze mną i prowadzę całkiem zwyczajne życie, z ograniczonymi ograniczeniami.

Codziennie rano, każdego dnia, cieszę się, że widzę. Proste rzeczy zyskały cień szczęścia. Pomimo wszystkiego, co dzieje się wokół mnie i we mnie, czuję się szczęśliwa w każdej minucie.

Wszedłem silikonu do oka 14 miesięcy temu, pierwszy miesiąc, widziałem 3 wiersze i różne położenia głowicy widziany inaczej, gdy przechylił się na dnie widać wyraźnie w górę przeciwnie po chwili jeden dzień wszystko było bardzo ciemno nie widzę jeden wiersz nawet blisko vobschem jedynym jasnym miejsce nie było widać bardzo wyraźnie dni temu wszystko było zupełnie ciemno tylko w pewnych pozycjach zobaczyć pasemka nie wiem, czy jest tak w których nie piszą o nim

Data: 2018-04-20 16:55:56

Wszystko z wyjątkiem widoku Nawet jeśli nigdy nie mógł zobaczyć twarz swojego dziecka, i świata zewnętrznego będzie dostępny tylko światła i cienie, możesz być szczęśliwy - mówi Tatiana Kasatkina. Przepis na szczęście: nie zamykaj się w ślepocie. Oprócz wzroku masz znacznie więcej. Wykorzystaj swoje możliwości. - Tanya, weź komplement: wyglądasz bardzo dobrze... - Przyjaciele i krewni pomagają ci z radą. Ale ja sam mogę podnosić ubrania: sprawdzać dotykiem, w jakim jest stanie, klepać lub szyć guzik, brać pod uwagę kontrastujące kolory w jasnym świetle. Nie jestem ślepy od urodzenia. W pierwszej klasie chodziłem do zwykłej szkoły. Urodzony z bardzo słabym wzrokiem. Lekarze zdiagnozowali abiotrofię siatkówki i częściową atrofię nerwu wzrokowego. Od samego początku było jasne, że wizja spadnie, aw końcu może zostać utracona. Wcześniej mogłem przeczytać trzy pierwsze linie w tabeli, aby sprawdzić wizję. Teraz widzę światło, cień, duże sylwetki. Czasami widzisz trochę lepiej. Może to zależy od nastroju lub pogody. W jasnym słońcu widzę kontury - gdzie jest trawnik, a gdzie asfalt. "Pamiętasz, kiedy stało się gorzej widzieć?" - Urodziłem się w wiosce w Czuwasji. W medycynie było to bardzo złe, ale kiedy skończyłem rok, lekarze wysłali mnie do Cheboksary, do oddziału MNTC w Mikrochirurgii oka. Tam zdiagnozowano ją. Jednak przed szkołą prawie nie zauważyłem, że coś jest nie tak z moją wizją. W ciągu dnia biegała i bawiła się ze wszystkimi dziećmi. Jednak gdy nadciągnęła ciemność, zdolność widzenia gwałtownie spadła i stałem się bezradny. Mój kuzyn musiał wszędzie brać mnie za rękę. W szkole, w pierwszej klasie, zdałem sobie sprawę, że nie jestem jak wszystkie dzieci. Nauczyciele postawili mnie na pierwszym biurku, ale nadal nie widziałem, co jest napisane na tablicy. Stały się dużą czcionką do pisania zadań na kartce papieru i umieszczania jej na moim biurku. Jeśli poranek był ciemny, nie mogłem znaleźć drogi do szkoły. W drugiej klasie lekarze zdecydowanie zalecili przeniesienie mnie do szkoły dla osób niedowidzących. Dobrze pamiętam dzień, w którym moja matka zaprowadziła mnie do szkoły z internatem w Samarze. Wysiedliśmy z autobusu i dotarliśmy do trzypiętrowego domu. Mama powiedziała: będziesz się uczyć tutaj. - Jaka szkoła specjalna różniła się od zwykłej? - Te szkoły są trzy rodzaje zajęć dla osób niedowidzących, na braylistov (tych o bardzo słabym wzroku, uczy się czytać Braille'a Braille'a, co umożliwia omacku ​​liter). Trzecią kategorią są domy dziecka. Wiele z nich ma odchylenia nie tylko w zasięgu wzroku, ale także opóźnienia w rozwoju umysłowym, defekty mowy. Klasa dla niedowidzących, w której ja upadłem, została uznana za najlepszą. Wszystkie podręczniki zostały wydrukowane dużym drukiem, uczono nas tyflopedagog, który zna metody nauczania niewidomych. Ale nawet w tej klasie widziałem najgorsze. W klasie było nas 9. Część dzieci przychodziła, dzieci z miasta. Zostali zabrani do domu po szkole. Część - dzieci, które mieszkały w internacie. My, szkoły z internatem, byliśmy bardziej zjednoczeni. - W sierocińcu nie było codziennych trudności? Dzieci są ślepe. - Pomogli nam - starsze dziewczęta splatały nasze warkocze, nauczyciele uczyli nas, jak myć majtki i skarpetki. Wtedy my, gdy zostaliśmy uczniami szkół średnich, również pomogliśmy maluchom. Nauczyli ich dbać o siebie. Nauczyciele powtarzali nam: dziewczęta powinny być schludne, ale dziewczęta, które nie widzą, powinny być kilka razy ostrożniejsze, aby robić to ostrożniej w porównaniu z widzącymi. Oprócz szkoły powszechnej ukończyłem także muzykę: była tuż obok mnie. Pewnego razu przyszli do nas dwaj nauczyciele, aby zaprosić nas na zajęcia, i podobało mi się to, co jest bardziej jak bajan. Byłem zdolny, ale nie mogłem się połączyć. Kiedyś nauczyciel poprosił mnie, bym lepiej przygotował się na koncert. Powiedziała, że ​​przyjdzie komisja. Dałem z siebie wszystko. Egzaminator siedział w pierwszym rzędzie. Kilka lat później nauczyciel wyznał, że to jej mąż: próbowała mnie do tego zmusić. Z wdzięcznością pamiętam tę historię. - Czy uważasz, że różnisz się od osób spoza szkoły z internatem? - Było to zauważalne, gdy zostaliśmy wywiezieni na wycieczki i do teatru. Szkoła była dobra, a wycieczki były częste. Kiedy nauczyciele ostrzegali w transporcie, że noszą niewidome i niedowidzące dzieci, wielu z nas uniknęło. Myślę, że ludzie często nie rozumieją, jak zachowywać się w przypadkach, gdy ktoś jest chory lub ma problemy fizyczne. A my, przeciwnie, chcieliśmy być jak wszyscy inni. Chłopcy napisali notatki i powiedzieli nam. Zorganizowaliśmy dyskoteki. Naprzeciwko szkoły znajdował się park z kolejek górskich, młodzież była tam na hangarze, i poszliśmy tam. Podczas automatycznego połączenia telefonicznego z "rosyjskim radiem" puszczają sobie nawzajem piosenki. Próbowałem nawet palić za rogiem, ale szybko zdałem sobie sprawę, że nie było to dla mnie. Nasz szkolny program został zaprojektowany na 12 lat. W wieku 19 lat dostałem drugą grupę zaburzeń widzenia, ale chciałem dalej się uczyć. Moja najlepsza przyjaciółka, która była o rok starsza, w tym czasie wstąpiła do Kurlandzkiej Szkoły Muzycznej dla Niewidomych i zadzwoniła do mnie z nią. W tej uczelni podróżowaliśmy zewsząd - w czasach sowieckich było to jedyne na świecie. Wśród niewidomych jest wielu muzyków o wybitnych umiejętnościach. Jest jasne, dlaczego - niewidomy ma dobry słuch i wrażliwe palce. - Zamiast wzroku włącza się inne uczucia? - Intuicja rośnie, zaczynasz czuć się lepiej. Przesłuchanie jest pogarszane. Zwiększa wrażliwość dotykową. Na przykład umyć podłogę. Kurz, którego nie widzisz, i sprawdzasz, czy go masz. Mam bardzo rozwinięty zmysł węchu. Czasami pomaga, czasem przeszkadza - na przykład, gdy idziesz w pełnym wagonie metra. Ogólnie zdecydowałem się wstąpić do college'u muzycznego w Kursku. Ale wcześniej udałem się do kazachskiej wioski, aby poślubić przyjaciół. Ślub obiecał być wspaniały, został zaproszony przez 200 osób. Wśród nich był Dima. Spotkanie z nim zmieniło moje życie, ale wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. Tylko ona westchnęła do siebie: są tacy interesujący ludzie. Mam przed oczyma obraz: lato, jasne słońce, obok mnie wysoki mężczyzna o gęstych kręconych włosach. Widziałem to - słońce było bardzo jasne. Nawet teraz, w jasnym świetle, widzę, że Dima ma ciemne włosy. A może tylko wydaje się, że widzę. Myślisz, że widzisz, ale w rzeczywistości pamiętasz... Dima ukończył Kursk College dla Niewidomych i dostał zawód perkusisty. Zaczął tracić z oczu nastolatka. Do czasu naszego spotkania widział tylko duże sylwetki. Co nie przeszkodziło mu w studiach na historycznym wydziale Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego i na wyprawach etnograficznych. Tu i ówdzie zatrzymał się na weselu przyjaciela w drodze na wyprawę z wydziałem etnologii. Studiowali kazachskie zwyczaje i rytuały. Intelektualista, dusza firmy - nawet wybór słów był inny niż w przypadku innych: dokładniejszy. Wydawało mi się, że jest to osoba z innej planety. Nigdy takiego nie widziałem. Wyruszył na wyprawę i pojechałem do Kurska, aby działać. To prawda, że ​​rozstaliśmy się, jak się okazało, na krótką chwilę. Po kazachskiej wyprawie Dima wyruszył na wyprawę na Krym, a w drodze powrotnej pojechał do Kurska. Tym razem rozmawialiśmy z nim przez kilka godzin. Przed ukończeniem szkoły średniej ukończył zwyczajną wiejską szkołę - swojego ojca agronoma. Kiedy przyszedł na studia, po raz pierwszy spotkał świat niewidomych. Z początku miał ciężko. Wszędzie w kolegium istniały grupy własne - uczniowie z jednego sierocińca przebywali razem, wśród nauczycieli było także wielu absolwentów tych samych szkół z internatem. Dima mógł polegać tylko na sobie. "Jaki jest świat ślepych?" - Specjalistyczne kolegium, szkoła, przedsiębiorstwo... Są tylko własne. W tym świecie ci, którzy się wyróżniają, nie lubią. A Dima jest właśnie taki. Nawiasem mówiąc, na uczelni muzycznej początkowo nikt nie wierzył, że będzie mógł wstąpić na Moskiewski Uniwersytet Stanowy. Po Dima inni absolwenci szkół wyższych stopniowo wyrośli na ten uniwersytet. Dima po raz kolejny przybył do Kurska w lutym. Zdarza się, że jedno słowo może wiele rozwiązać w życiu. Kiedy wyjechał do Moskwy, został poprowadzony przez całą firmę. Przyjaciele żartowali: nie wychodź. Dima zwróciła się do mnie: Tanya, czy powinienem zostać? W maju po raz kolejny przybył do Kurska i zaproponował mi. W czerwcu, po ukończeniu pierwszego kursu dyrygentury, wyjechałem do Moskwy i wkrótce się pobraliśmy. Dima ostrzegł, że spotka mnie w pociągu w jasnopomarańczowej koszulce. "Żeby go zobaczyć?" - Widziałem kontrastujące kolory. Opuściliśmy stację i pojechaliśmy na uniwersytet. Byłem zdumiony, jak Dima jest zorientowany w metrze. Teraz nie wyglądam gorzej. Najważniejsze, aby znać swoją trasę. Chociaż mam pryncypialną pozycję: nawet jeśli dobrze znam drogę, zawsze akceptuję pomoc, gdy ktoś ją oferuje. Do następnego razu ta osoba nie przeszła przez ślepotę. Jesienią Dima rozpoczął studia podyplomowe na Wydziale Historii Uniwersytetu Moskiewskiego. I poszedłem zarejestrować się na uniwersyteckie kursy przygotowawcze. Wybrałem Wydział Historii. Kiedy zobaczyłem, z jaką wiedzą wnioskodawcy przybyli, zdałem sobie sprawę, że będę musiał sobie z tym wiele poradzić. - Jak się masz? Nie można było czytać zwykłych podręczników. - Pisałem wykłady na nagrywarce, a następnie słuchałem ich. Dima miał wiele książek czytanych na taśmach. Dla niewidomych jest specjalna biblioteka - możesz tam zamówić książkę lub skopiować wpis. Ponadto wiele książek czytał swojej matce. Podręcznik Orlova i Georgiev "Historia Rosji" Wtedy praktycznie uczyłem się na pamięć. Napisałem dla siebie notatki w alfabecie Braille'a. Jest specjalne urządzenie - wkładasz do niego kartkę papieru i zaczynasz zszywać litery za pomocą szablonu od prawej do lewej. Następnie arkusz zostaje przewrócony, a tekst w postaci kropek można odczytać od lewej do prawej. W liceum nauczyłem się korzystać z tej techniki, chociaż nie pisałem i nie czytałem tak szybko, jak ci, którzy uczyli się w klasach brailllistów. W hostelu Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego Dima i ja mieszkaliśmy w ośmiometrowej sali. Miałem 20 lat, byliśmy razem i wydawało się, że wszystko jest łatwe i proste. Pierwsza sesja zimowa na Eastfacque, zrezygnowałem już w ciąży. - Nie było obawy, że dziecko urodzi się z takimi samymi problemami jak ty? - Oczywiście, martwiłem się. Ale powiedziała sobie: nawet jeśli mam niewidome dziecko, to nie koniec świata. Mogę go wszystkiego nauczyć. Kiedy dostałem cięcie cesarskie, byłem pod narkozą, ale słyszałem wszystko, co się wydarzyło. Słysząc, że według skali Apgar lekarze stawiają córce 8-9 punktów, odetchnęłam z ulgą: oznacza to, że wzrok jest w porządku. - Czy ktoś ci pomógł z dzieckiem? - Zdałem sobie sprawę, że mogę sobie poradzić. Nie mieliśmy po kolei dziecka z córką. Po półtora roku wróciłem do działu historii. Oczywiście dużo trudniej było uczyć się z dzieckiem. Ale nasi rodzice nam pomogli. Za każdym razem, gdy miałem sesję, moja teściowa wyjechała na wakacje. Pieniądze były wystarczające - obaj mieliśmy rentę inwalidzką plus stypendium. Dima i ja pracowaliśmy jako operator w call center przez około trzy dni. Chodziliśmy tam po kolei. Moja córka zawsze kupowała najlepsze - ubrania, buty, zabawki... Pamiętam, że z mamami, które mieszkały w schronisku, poszliśmy na spacer w ośmiu powozach wzdłuż Wzgórz Lenina. Jeśli trzeba sprawdzić wygląd dziecka, zadzwoniłem światło dziewczynę: „Spójrz na Karolinie - wszystko jest w porządku, czysty, gdyby miał twarz, czy jest alergia?” Byłem dobrym uczniem. Ukończyła Moskiewski Uniwersytet Państwowy z czerwonym dyplomem. Pamiętam ten czas i jestem zaskoczony, jak wszystko załatwiłem. Teraz Dima uczy studentów muzyki w State Specialized Institute of Arts. Próbowałem zorganizować agencję rekrutacyjną do zatrudniania osób niepełnosprawnych - doświadczenie się nie powiodło, ale wiele się nauczyłem. Biorąc pożyczkę z banku, otworzył salon masażu. Razem prowadzimy ten biznes. Bycie ślepym menedżerem jest o wiele trudniejsze niż widzenie, ale nam się to udaje. W przyszłości chcemy stworzyć "ślepy" masaż - w Europie ten kierunek jest bardzo dobrze znany. Nasza córka Caroline 9 lat. Studiuje w gimnazjum i tańczy zawodowo. - Czy są problemy z tym, że Caroline ma niewidomych rodziców? - Był czas, kiedy ona, bardzo mała, rzucała różne rzeczy. Zdejmij but, rzuć go na podłogę, czołgaj się i poszukaj, a ona się śmieje. Teraz mogę powiedzieć, że wychowaliśmy odpowiedzialne dziecko. Mogę zadzwonić do jej domu, poprosić ją o naukę lub czytanie i upewnić się, że to zrobi. Kiedy idziemy razem ulicą i dotykam krawężnika, ona mnie kieruje. Oczywiście, to nam pomaga, ale staramy się, aby poczuł wsparcie i ochronę z naszej strony. Ślepi rodzice mogą zrobić wiele z tego, co robią widzący - konieczne jest jedynie prawidłowe zorganizowanie procesu. Teraz, kiedy wchodzimy do wodnego parku na wzgórzu, Carolina ześlizguje się pierwszy, a potem staczam się, a ona spotyka mnie na dole. Kiedy córka dorastała, Dima wraz z nią stała na rolkach i łyżwach. To prawda, że ​​na wrotkach jeżdżą na Wzgórzach Lenina - jest bezpieczniej, bo mało ludzi. - Czego oczekujesz od przyszłości? - Wydaje mi się, że w naszym życiu czas dać. Dima jest obecnie zaangażowany w nurkowanie i chce uzyskać licencję na poszukiwanie szczątków żołnierzy wojny w rzekach i jeziorach. Widoczni nurkowie gubią się w ciemnościach na błotnistym dnie, a ślepi czują się pewniej w tej sytuacji. Marzę o otwarciu klubu rozwojowego dla dzieci z dysfunkcją wzroku i niedowidzących. Chcę być jego dyrektorem i prowadzić zajęcia praktyczne. Kolejnym marzeniem jest praca jako nauczyciel historii w szkole dla osób niedowidzących. Z jakiegoś powodu dyrektorzy takich szkół wolą zatrudniać widzących nauczycieli, myśląc, że jest z nimi mniej problemów. Ale my, niedowidzący, jesteśmy teraz bardzo elastyczni dzięki nowoczesnym gadżetom i programom komputerowym. Na przykład mam w smartfonie aplikację, która odtwarza wszystkie teksty na ekranie. Mogę przelać pieniądze do banku, zapłacić za telefon i wiele więcej. Nowoczesne programy komputerowe pozwalają na głosowanie dowolnych tekstów. Teraz nie mamy problemów z czytaniem książek. Podobnie jak wszyscy, korzystamy z Internetu, mamy konta w sieciach społecznościowych, chodzimy do kina i teatrów. Przykro mi, że ludzie przychodzą do ślepych dzieci, które nie wiedzą o tym wszystkim. I mógłbym dać im moje doświadczenie. Najważniejszą rzeczą, którą chciałbym im przynieść, - nie zamykajcie się w ślepocie. Oprócz wzroku masz znacznie więcej. Po prostu skorzystaj z okazji. I tam, jak się okaże. Na moim przykładzie mogę powiedzieć - często się okazuje.

Data: 2017-05-18 10:04:50

Cicho

Publikacja "Argumenty i fakty" - "Oderwanie" zamiast "Oderwanie" itp. Byłoby miło, gdyby tacy eksperci komentowali takie opusy, ale nikt się nie zgodzi z obawy, że gdzieś popełnili błąd i zaczną! A kto napisze za darmo? I tak wisi: strona, w istocie profesjonalna, nie dla laika. nie na darmo Francuz bronił swojej ciekawej tezy o zagrożeniach związanych z czytaniem literatury medycznej przez niewtajemniczonych. Dziennikarze w pierwszym roku zapoznają się z pojęciem "CV" (w bajkach nazywa się to moralnością). Jakie "obyczaje" należy tu przeczytać? Co powinno zadbać o higienę widzenia? Jaka jest chora walka o zbawienie, która na peryferiach (poza moskiewskim obwodnicą) jest zacofana i wadliwa? Czterokrotnie przeczytałem i nie zrozumiałem, jaki jest patos publikacji? Wygląda na to, że jest to napisane przez początkującego. Potrzebujemy stałego uzasadnienia publikacji, inaczej przypomina nam palindrom słynnego poety: "Kukułka, jak?". A z przodu na tył iz tyłu okazuje się to samo! I tutaj nie "skrzeczą"!

Data: 2017-05-17 08:26:00

Eug

W 1974 r. Grał w hokeja i został ranny w oku (oderwanie siatkówki). Zrobiłem operację w szpitalu. Semashko. Dla mnie student drugiego roku instytutu, pod kierunkiem naszego lekarza lekarskiego Baturskaya (może nazwiska są niedokładne) lekarz (według mojego Basowa) utknął na mojej siatkówce za pomocą lasera. Tak, mógłbym stracić z oczu oba oczy, ale dzięki tym magom. Mam już 60 lat i nie noszę okularów, w naszych czasach byli lekarze od Boga, pracowali dla sumienia, a nie dla pieniędzy (120 tysięcy rubli). Myślę, że nie będę jedyną osobą, która jest wdzięczna lekarzom.

Data: 2017-05-16 22:10:08

Zlovrednov

Niezbyt jasny jest "trzeci plan" publikacji. Że w Ryazan (2 godziny jazdy od Moskwy) musimy znać kompetentnego lekarza w ciągu dnia z ogniem, już wiemy. Wiemy, że naprawdę nie ma darmowego leku. O czym mówimy? Ostatnio odwiedziny w Niżnym, Kazaniu, Joszkar-Oli i Czeboksaru przyniosły smutny wniosek - nie ma gorszego Riazania. Tak więc, na brudne (i mroczne!) Ulice, lekarze byli dodatkowo bezużyteczni. Absolutnie smutny.

Data: 2017-05-16 14:28:52

gotować

Na koniec znalazłem specjalistę w Ryazanie, który teraz się z nim konsultuje. Więc wszystko nie jest takie smutne. I chociaż jest trochę od połowy do połowy. A potem mamy lekarzy, cukier lub morderców

Odwarstwienie siatkówki - przyczyny objawów leczenia

Odwarstwienie siatkówki - przyczyny objawów powinny być interesujące dla osób, które obserwują objawy choroby oczu.

Siatkówka jest najważniejszą światłoczułą częścią błony oka. Za jego pomocą dostrzegamy światło, formę, kolor widocznych nam przedmiotów.

Jeśli masz ponad 40 lat, istnieje ryzyko, że zapoznasz się z tą chorobą. Bardzo duża szansa po pierwszym leczeniu i dolegliwościach na jedno oko, dotyczy również drugiego oka.

Nikt na świecie nie jest chroniony przed tą chorobą. Dlatego przeczytaj artykuł do końca, aby poznać w ogólnym zarysie cechy rozwoju choroby. Ze względu na to, że jeśli nie możesz go wyleczyć na czas, możesz pozostać niewidomym.

Zapoznajmy się, gdzie dokładnie w oku jest siatkówka.

Nasze oko jest gałką oczną składającą się z dwóch elementów, są one całkowicie przezroczyste - ciało szkliste i soczewka.

Przednia część gałki ocznej (na zewnątrz) to rogówka. Poprzez to światło wpada prosto w oko.

Reszta części jest nieprzejrzysta i nazywana twardówką. Z wyglądu przypomina białko jaja świeżo zaparzonego jajka.

Wewnątrz znajduje się druga skorupa, nazywana naczyniową, składającą się z pigmentowanej tęczówki i ma na środku źrenicę. Tuż za nim znajduje się krystaliczna soczewka.

Pociski pasują ciasno do siebie.

Wreszcie trzecia wewnętrzna powłoka to siatkówka, w inny sposób - siatkówka. Oddziela ona błonę naczyniową od ciała szklistego.

Wciśnięty między oboma bez żadnych lumenów. Siatkówka jest uważana za główny szczegół oka, promienie światła są przekształcane w impulsy elektryczne, które przechodzą przez nerw wzrokowy, docierają do centrum mózgu.

W pewnym momencie, z powodów, które przeanalizujemy poniżej, są luki, popękana siatkówka.

W tych pęknięciach penetruje płyn wewnątrzgałkowy, gromadzi się pod siatkówką i złuszcza siatkówkę z pożądanej błony naczyniowej.

Oczywiście, istnieje naruszenie odżywiania oczu i wrażliwości. Im większa część złuszcza, tym więcej naruszeń.

Czasami takie naruszenie w siatkówce występuje bez jego zerwania, w wyniku degeneracji lub przerzedzania.

Dość prymitywny, ale ten przykładowy schemat wystarczy, aby wyobrazić sobie, jak poważne jest to wszystko.

Przyczyna tej choroby:

Istnieją spontaniczne oddziały, na przykład

 • Urazy w twoich oczach, może w twojej głowie.
 • Zakaźne zapalenie w naczyniach.
 • W wyniku nieoczekiwanych upadków.
 • Dziedziczne czynniki rozwoju.
 • Z defektami w rozwoju zarodka.
 • Uprawianie sportów tego typu: boks, skakanie do wody.

Zmiany patologiczne zachodzące w organizmie:

 • Rozwój cukrzycy z niedoborem żywienia tkanki siatkówki. Następuje stopniowe zwyrodnienie, zwyrodnienie z odwarstwieniem siatkówki.
 • Ludzie z dużą ilością ciśnienia krwi.
 • Silna krótkowzroczność.

Objawy choroby:

 • Pojawiająca się zasłona na twoich oczach, pokrywająca część twojego pola widzenia. Rano ten objaw może nie pojawić się, ale objawi się przez cały dzień.
 • Pojawienie się cienia na oczach z prawej lub lewej strony i ewentualnie z boku (w obszarze, w którym siatkówka odchodzi od wymaganej ściany naczynia). Właśnie w tym momencie wyrzuć wszystko do szpitala. Ten całun z ruchami głowy zwiększa się lub odwrotnie, zmienia się. Z każdym mijającym dniem objawy będą bardziej wyraźne.
 • Możesz zauważyć pojawienie się wielu czarnych kropek, które unoszą się. To było po krwotoku został uzyskany bezpośrednio do ciała szklistego, było uszkodzenie naczyń krwionośnych podczas zerwania siatkówki oka.
 • Kilka dni później pacjent zauważa wszystkie przedmioty falujące.
 • Jasne błyski, błyski, bardzo podobne do błyskawic. Będą obserwowani w polu widzenia trochę bliżej świątyni.
 • Wizja gwałtownie maleje. To nie zmęczenie oczu, jak wielu mogłoby myśleć.
 • W nocy nagromadzony płyn wewnątrzgałkowy rozpuszcza się nieznacznie, dzięki czemu staje się łatwiejszy w godzinach porannych. To są pierwsze dwa, trzy dni. Wtedy wszystko zostanie zastąpione przez zasłonę coraz bardziej zamykającą oczy. Dlatego żadne krople, buliony tutaj nie pomogą. Nie trać czasu.

Leczenie:

Żadne samoleczenie z tą chorobą nie pomoże. Zauważyliśmy problem, biegnij do lekarza.

Bardzo rzadko poprawa samopoczucia ma miejsce z powodu leżenia w łóżku. Ale dochodzi do nawrotu i od nowa.

Na początku, czekając na operację lub opiekę, przestrzegaj ścisłego reżimu: zawsze po prostu kładź się, idź do toalety. Nie możesz chodzić. Jedz, siedząc w łóżku.

W tym momencie gałka oczna powinna być nieruchoma, jej ruchy zaostrzają oderwanie siatkówki.

Na obu oczach założyć obcisły bandaż (w przypadku gałek ocznych ruchy są synchroniczne).

Pomoże to również zmniejszyć ilość nagromadzonego płynu wewnątrzgałkowego znajdującego się pod siatkówką. Oddzielne działki można usuwać w miejscach pęknięć, krwotoki mogą zacząć ustępować po wyjściu do ciała szklistego oka.

Leczenie i leczenie, jeśli nie ma pęknięć w siatkówce.

Ale najbardziej skuteczna metoda jest uważana za chirurgiczną.

Operacja powinna zostać wykonana szybko w ciągu dwóch tygodni, ponieważ wystąpiło odwarstwienie siatkówki.

Aby ponownie założyć siatkówkę, wszystkie pęknięcia powinny być zamknięte. Wcześniej zostało to zrobione przez kauteryzację.

Uszkodzone obszary spawane były przez ogrzewanie, usuwanie pęknięć i eliminowanie odrywania.

Następnie zastosowano kriocoagulację i elektrokoagulację do przyklejenia odłączonej siatkówki do błony śluzowej.

Inną metodą klejenia jest fotokoagulacja. Stosowane są specjalne lampy laserowe.

Po zabiegu chirurgicznym wzrok po poprawie zostaje całkowicie przywrócony.

Zapobieganie:

Oprócz szybkiego leczenia choroby podstawowej, musisz zabezpieczyć się przed znoszeniem dużych ciężarów.

Nie zostań przez dłuższy czas z głową w dół ciężko.

Traktuj swoje podstawowe choroby na czas, poważnie.

Poznali przyczyny, objawy, leczenie odwarstwienia siatkówki. Choroba jest bardzo poważna, myślę, że ją rozumiesz.

Do rozpaczy tylko to nie jest konieczne, najpierw znaki mijają, a wszystko będzie w drodze. Życzę ci dobrego zdrowia.

Z poważaniem, Tatyana Nikolaevna, autor. Zawsze czekam na gości na mojej stronie, idę na światło.

Oderwanie siatkówki

Siatkówka oka nazywana jest tkanką nerwową, która ma złożoną i unikalną strukturę. Jego główną funkcją jest percepcja obrazu, a za pomocą fotoreceptorów przekształcenie światła pulsacyjnego w nerw, który następnie jest przekazywany do mózgu. Naczynia krwionośne pod siatkówką zapewniają jej odżywienie. Każde uszkodzenie siatki oka może spowodować pogorszenie funkcji aparatu wzrokowego.

Odwarstwienie siatkówki jest jedną z najczęstszych i poważnych patologii w oczach, w której wymagane są kardynalne środki, a mianowicie pilna interwencja chirurgiczna. W niektórych przypadkach jest zalecane leczenie terapeutyczne. W tej patologii przerwanie dopływu tlenu i niezbędnych składników odżywczych do siatkówki prowadzi do poważnych zaburzeń widzenia.

Objawy odwarstwienia siatkówki

Siatka i błony naczyniowe oczu działają tylko razem, dlatego w przypadku któregokolwiek z nich procesy patologiczne mogą stać się nieodwracalne. Pacjenci mogą mieć różne objawy, ale diagnoza będzie rozczarowująca w każdym przypadku. Patogeneza przebiega wystarczająco szybko, co wymaga pilnej interwencji. Istnieje jeden wspólny objaw - zmniejsza się ostrość percepcji informacji wizualnych.

Objawy, które mogą wymagać leczenia, można podzielić na kilka głównych etapów:

Początkowy etap. Jego główne cechy to fotopsja, czyli pojawianie się w oczach błysków, błyskawic i iskier. Występują dość często, więc pacjent łatwo je rozpozna. Jednocześnie zaczynają się zakłócenia w koordynacji ruchów, obserwuje się gwałtowny spadek percepcji ostrości obiektów. Fotopsje mogą pojawić się w dwóch przypadkach: z mechaniczną ekspozycją i przy jasnym świetle słonecznym. Istnieje skurcz, który rozciąga siatkówkę oka, tym samym drażniąc komórki, które mają światłoczułość i tworząc te zjawiska;

Pływająca scena. Ten etap ma swoją nazwę ze względu na pojawienie się charakterystycznych objawów. Pacjent na tle obrazu może widzieć pływające nici, kropki lub muchy. Objawy te nie zawsze wskazują na początek odrywania siatkówki. Czasami to potwierdza rozwój zniszczenia ciała szklistego. Ale w każdym przypadku, pojawienie się tych objawów, konieczne jest, aby znaleźć specjalistę o poradę ekspertów i pełnego badania. Nie powinieneś angażować się w samoleczenie za pomocą środków i metod ludowych;

Ostatni etap, który charakteryzuje się pojawieniem się zmętnienia. Specjaliści nazywają ten efekt "pierścieniem Weissa". To właśnie ten objaw stanowi dobry powód do rozpoczęcia bardziej szczegółowych badań. W końcowym stadium może wystąpić nie tylko oderwanie siatkówki, ale także oderwanie się tylnej warstwy błony. W takim przypadku leczenie chirurgiczne jest obowiązkowe i konieczne. Ogólny stan charakterystyczny dla tego procesu wyraża się w nagłym pojawieniu się kilku różnych objawów: fotopsji, zmętnień i utraty wzroku. Jeśli nie podejmiesz niezbędnych środków medycznych, pakiet może być kontynuowany do momentu wystąpienia krwawienia w ciele szklistym, a następnie proces będzie nieodwracalny. Końcowy etap, w którym następuje ostateczne oderwanie siatkówki oka, może zagrozić osobie z całkowitą utratą widzenia bez możliwości przywrócenia go. Podczas krwotoku do ciała szklistego dochodzi do pęknięcia naczyń krwionośnych, więc nawet przy pierwszych oznakach zaburzeń widzenia konieczne jest postawienie diagnozy i odpowiednie leczenie. Choroba rozwija się bardzo szybko.

Przyczyny odwarstwienia siatkówki

Przyczyny tej choroby mogą być różne. Zidentyfikuj źródło pomoże w szybkiej diagnostyce sprzętu i doświadczonego okulistę, który weźmie pod uwagę wszystkie patologiczne procesy zachodzące w organizmie, które mogą wpływać na wzrok. Jednym z powodów oderwania siatkówki może być uraz, który spowodował pęknięcie oczu, w tym siatkę.

W przypadku wcześniej obserwowanych chorób wpływających na wzrok, oderwanie siatkówki może wynikać z przedwczesnego lub nieskutecznego leczenia następujących patologii:

Zaburzenia naczyń oczodołu ocznego w cukrzycy;

Zapalenie naczyniówki oka;

Uszkodzenia strefy centralnej dna oka.

Często zdrowi ludzie mogą manifestować się PVCHR (obwodowa dystrofia witreochoreoretyczna), która jest przyczyną ostrego pogorszenia widzenia. Takie patologie są trudne do zdiagnozowania, dlatego lekarz nie może od razu zrozumieć przyczyny problemów ze wzrokiem. W takim przypadku do przeprowadzenia dokładniejszego badania wymagany jest obiektyw z trzema zwierciadłami Goldman.

Istnieje wiele czynników ryzyka, z których najważniejsze to:

Różne urazy oka;

Wady widzenia ze zmianami w dnie oka;

Złożone warunki pracy związane z wpływem wysokich temperatur na okolice oczu;

Wszyscy pacjenci zagrożeni powinni być zarejestrowani u okulisty i muszą przejść coroczne badanie i egzamin z szerokim źrenicą.

Wpływ E621 (glutaminian sodu) na siatkówkę

Środek wzmacniający smak E621, znany lepiej jako glutaminian sodu, jest znany wielu konsumentom. Jest często używany przez producentów różnych produktów spożywczych i jest szczególnie popularny ze względu na to, że jest w stanie poprawić i poprawić smak i zapach dowolnych potraw. Syntetyczny suplement diety E621 znajduje się w prawie wszystkich produktach, których cena jest niska, a jakość jest wątpliwa.

Japońscy naukowcy w trakcie licznych eksperymentów i badań odkryli negatywny wpływ E621 na narządy wzroku. W szczególności, stwierdzono, że spożywanie syntetycznych dodatków żywnościowych może spowodować zniszczenie komórek siatkówki, w wyniku procesu apoptozy - zaprogramowanej śmierci komórek i zaburzenia siatkówki strukturze, który następnie może stanowić jeden z powodów, dla pełnej lub częściowej utraty wzroku.

Podobne działanie charakteryzuje się tylko syntetyczną postacią glutaminianu sodu. Naturalny wzmacniacz smaku nie kryje w sobie praktycznie żadnych niebezpieczeństw.

Leczenie odwarstwienia siatkówki

Po wykryciu patologii często stosuje się interwencję chirurgiczną. Skuteczność leczenia zależy od stadium choroby.

Nowoczesna okulistyka ma bardzo duże możliwości. Stosować najnowocześniejsze metody leczenia, z których każda charakteryzuje się szczególnymi zaletami i wadami, wskazania do stosowania, który umożliwia okulistów, aby określić najbardziej odpowiednie do każdej opcji sprawy.

Techniki chirurgiczne są uważane za najbardziej efektywne i umożliwiają niemal całkowite przywrócenie wzroku. Należą do nich:

Kriopeksja (zamrażanie). Za pomocą specjalnego uszkodzenia sondy do siatkówki, „przyklejony” i zamrożono w miejscach pęknięcia;

Fotokoagulacja laserowa. Ta metoda leczenia wykorzystuje potężne strumienie promieni świetlnych skierowane na uszkodzoną okolicę oka, co powoduje mikroskopijne oparzenia wokół miejsc pęknięcia siatkówki. Po oparzeniu powstaje blizna, która zapobiega wnikaniu i gromadzeniu się płynu;

Usuwanie szkliste lub witrektomia. Ta metoda umożliwia lekarzowi prowadzącemu uzyskanie bezpłatnego i najwygodniejszego dostępu do oczek oka oka w celu wyeliminowania wady i pokrycia istniejących rozległych pęknięć tkanek;

Skleroterapia. W tym przypadku, w celu zredukowania nacisku na siatkówce, zapobiegając tworzeniu się nowych łez i utrzymania integralności warstwy siatkówki lekarza prowadzącego znajduje się fragment elastycznego tworzywa sztucznego, gumy lub silikonu, co ma na zewnętrznej warstwie oka;

Retinopeksja pneumatyczna. Oftalmologicznie pęcherzyk powietrza jest wprowadzany do oczu, który migruje do szczeliny, a pokrywa obszary uszkodzenia siatkówki, nie pozwalając cieczy gromadzą się pod nimi. Ponadto, aby połączyć pęknięcie, lekarz może zastosować metodę kriopeksji (zamrażanie) lub fotokoagulacji (promieniowanie laserowe).

Operacja z oderwaniem siatkówki

Jeśli traktujesz swoje zdrowie jest nieodpowiedzialny i nie niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza przy pierwszych oznakach peelingu siatkówki, dalszy rozwój choroby może spowodować:

Subatrofia gałki ocznej;

Przed operacją pacjent przechodzi szereg specjalnych procedur diagnostycznych i przechodzi niezbędne testy. Przeprowadza się badanie siatkówki i dna oka, ujawniane są główne wskaźniki, ostrość wzroku jest kontrolowana, a lampa szczelinowa jest kontrolowana. Ponieważ każdy przypadek jest indywidualny, można przypisać dodatkowe badania. Czasami możesz potrzebować RTG klatki piersiowej i EKG.

Pacjent powinien koniecznie poinformować lekarza prowadzącego o występowaniu reakcji alergicznych (jeśli występują) oraz o stałym przyjmowaniu leków, aby uniknąć możliwych powikłań. W takim przypadku, na tydzień przed datą zaplanowanej operacji, należy odmówić przyjęcia leków promujących rozrzedzenie krwi. Na 6 godzin przed rozpoczęciem operacji należy zrezygnować z jedzenia, jeśli nie ma przeciwwskazań, na przykład z cukrzycą. W takim przypadku lekarz przeprowadzi konsultację, jak przygotować się do operacji.

Podczas operacji stosuje się znieczulenie ogólne lub miejscowe. Wybór znieczulenia zależy od metody leczenia, ogólnego stanu zdrowia pacjenta, jego wieku, wagi, obecności lub braku powikłań. Czas trwania procedury wynosi około 2-4 godzin. Po operacji może pojawić się niewielki ból w okolicy oczu i uczucie mdłości. Najczęściej pacjent może niemal natychmiast wrócić do domu, ale lepiej jest wcześniej umówić się z bliskimi lub bliskimi o eskortach, ponieważ może to być słabość.

Przez pewien czas po operacji konieczne będzie przestrzeganie zaleceń lekarza w celu szybkiego powrotu do zdrowia. Natychmiast po wszystkich zabiegach na oko nakłada się sterylny bandaż, który można usunąć tylko za zgodą lekarza prowadzącego, zwykle 24 do 36 godzin po operacji.

W ciągu miesiąca po operacji pacjentowi nie zaleca się wizyty w saunie, a także w celu uniknięcia pomieszczeń o wysokiej wilgotności i wysokich temperaturach. W tym okresie konieczne jest zapewnienie, aby woda nie wpadła do oka i aby uniknąć ciężkiego wysiłku fizycznego. Konieczne jest ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego i poddanie się ponownej ocenie w celu uniknięcia komplikacji i przyspieszenia procesów przywracania zaburzonych funkcji wzrokowych. W zależności od zaleceń lekarza i przestrzegania wszystkich zaleceń, możesz wrócić do pracy w ciągu 1-2 tygodni po operacji.

Możliwe powikłania

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić powikłania po operacji. Zwykle są one związane z zaćmą, jaskrą, ogólnym słabym stanem zdrowia pacjenta.

Najczęstsze powikłania to:

Oderwanie siatkówki siatkówki, które będzie wymagało nowego zabiegu chirurgicznego;

Ulepszone tworzenie blizn na siatkówce (czyli witreoretinopatia proliferacyjna). W tym przypadku przeprowadzane są również powtarzalne czynności operacyjne;

Rozwój endophthalmitis w wyniku zakażenia oka.

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wydzielina z oka, gorączka, dreszcze, jeśli tam były obrzęk i zaczerwienienie, duszność, kaszel, ból w klatce piersiowej.

Leczenie oderwania siatkówki za pomocą środków ludowych - czy jest skuteczne?

Oderwanie siatkówki jest jedną z najpoważniejszych chorób aparatu wzrokowego, która może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku. Niestety, nieufność lub wątpliwości niektórych pacjentów dotyczące możliwości oficjalnej medycyny często skłaniają ich do poszukiwania alternatywnych terapii. Dlatego w biurze okulisty często można usłyszeć pytanie: czy są jakieś środki ludowe i metody leczenia odwarstwień siatkówki?

Aby poprawnie i najwyraźniej zrozumieć to pytanie, konieczne jest wyjaśnienie mechanizmu odrywania skorupy oczek. W jego rdzeniu oderwanie siatkówki jest oderwaniem błony siatkowej od jej podstawowej tkanki, uszkodzeniem mechanicznym, otwartą raną, która nie jest traktowana w żaden inny sposób niż interwencja chirurgiczna. Różnica w technikach chirurgicznych polega wyłącznie na ich złożoności i wynikach końcowych.

Nie, nawet najbardziej cudownych okłady, krople witaminy, sok z aloesu, herbaty i innych narzędzi dostępnych w arsenale medycyny tradycyjnej, nie pozwoli uszkodzenie siatkówki „aby zwiększyć” na swoim miejscu. Specjalna gimnastyka i ćwiczenia dla oczu, które są udzielane przez różnych uzdrowicieli przez wielowiekowe orientalne techniki sprawdzone przez wieki, będą bezsilne.

Wszelkie zapewnienia o korzyściach płynących ze stosowania ludowych metod leczenia odwarstwień siatkówki i przekonania o ich skuteczności są z gruntu błędne i zbrodnicze. Drobne usprawnienia w stosowaniu takich alternatywnych metod można zauważyć tylko we wczesnych stadiach choroby. Ale efekt ten ma charakter tymczasowy, który można wytłumaczyć jedynie ostrą aktywacją i mobilizacją rezerw rezerwowych oczu, ale główna przyczyna nie jest wyeliminowana - fizyczne oderwanie powłoki siatki.

Nawet oficjalnie zatwierdzone, certyfikowane i najdroższe krople do oczu nie mogą zastąpić skuteczności operacji chirurgicznej w celu przywrócenia odłączonej siatkówki. Wcześniej czy później pacjent będzie musiał skonsultować się z okulistą w celu przeprowadzenia operacji. I lepiej, jeśli będzie wcześnie, niż późno, kiedy choroba pójdzie na zaniedbany etap. Dlatego przy pierwszych objawach konieczne jest pilne skontaktowanie się z lekarzami. Wszelkie opóźnienia spowodowane eksperymentami z tradycyjną medycyną i alternatywnym leczeniem wielokrotnie zwiększają ryzyko całkowitej utraty widzenia.

Zapobieganie oderwaniu siatkówki

Wszyscy lekarze-okuliści zalecają kontakt ze szpitalem w czasie, gdy pojawiają się pierwsze oznaki oderwania siatkówki. Wczesna diagnoza tej patologii daje pacjentowi szansę na utrzymanie wzroku.

W przypadku osób z chorobami przewlekłymi wizyty takie muszą stać się regularne i obowiązkowe (1-2 razy w ciągu roku). Jest to przypadek pacjentów cierpiących na cukrzycę i nadciśnienie. Grupa ryzyka obejmuje również pacjentów z krótkowzrocznością. Szczególną uwagę należy zwrócić na ten problem w czasie ciąży.

Wykaz procedur wykonywanych podczas badania profilaktycznego musi koniecznie obejmować diagnozę obwodowych części siatkówki z szeroką źrenicą. Ponadto należy skonsultować się z pacjentem na temat pierwszych objawów towarzyszących oderwaniu siatkówki, aby natychmiast uzyskać pomoc medyczną po ich znalezieniu.

Samokontrola ostrości wzroku jest również środkiem zapobiegawczym. Ta sytuacja ma szczególne znaczenie dla dzieci, które są zagrożone. Jeśli nie było mechaniczny uraz oka lub głowy, jest on natychmiast skontaktować się z okulistą zaleca określenie wpływu, ponieważ proporcja przypadków odwarstwienia siatkówki po kontuzji jest bardzo wysoka.

Pacjenci z krótkowzrocznością lub ci, którzy wcześniej mieli odwarstwienie siatkówki, powinni przestrzegać wielu zaleceń lekarza. Tacy ludzie są kategorycznie zakazani do robienia dużego wysiłku fizycznego, w tym noszenia ciężkich ładunków. Przeciwwskazane w niektórych sportach, które wywierają nadmierny nacisk na ciało jako całość, aw szczególności na oczy.

Koagulacja laserowa jest najskuteczniejszą metodą prewencyjną, zapobiegającą odrywaniu. Ta procedura jest przeznaczona dla pacjentów, którzy mają przerzedzenie powłoki siatki i mikroprzerwania. Ta metoda opiera się na celowym działaniu lasera na błonie ocznej. Ta metoda leczenia jest odpowiednia dla kobiet w ciąży przed porodem, co przyczynia się do poprawy widzenia. Takie zabiegi są najczęściej wykonywane w trybie ambulatoryjnym i są bezbolesne.

Środki zapobiegawcze są ważnym etapem w utrzymaniu zdrowia oczu.

Lekarze-okuliści zalecają przestrzeganie następujących zaleceń:

Wizyta u lekarza powinna odbywać się regularnie, przynajmniej raz w roku, w obecności chorób przewlekłych - raz na sześć miesięcy;

W przypadku utraty ostrości wzroku, diagnoza jest konieczna, aby szybko zidentyfikować przyczynę;

W przypadku urazu głowy i oczu konieczne jest badanie profilaktyczne;

Po wyznaczeniu lekarza, koagulacja laserowa powinna być przeprowadzona w odpowiednim czasie;

W przypadkach diagnozowania zmian dystroficznych w siatkówce należy zmienić sposób życia, eliminując ciężką pracę fizyczną i nadmierne obciążenia podczas uprawiania sportu.

Zawsze należy pamiętać, że jeśli pilne środki nie zostaną podjęte na ostatnim etapie oderwania siatkówki, wizja nie zostanie przywrócona. Dlatego pacjenci powinni wziąć maksymalną odpowiedzialność za zdiagnozowanie, leczenie i zapobieganie tej chorobie.