Struktura ludzkiego oka - schemat, anatomia, opis

Jednym z głównych narządów człowieka jest oko, a raczej obwodowa część narządu wzroku. Pojęcie to obejmuje gałkę oczną, a także aparat ochronny oka - powieki, oczodół.

Ponadto, narząd wzroku jest bezpośrednio związany z aparatem dodatkowym - mięśniami okulomotorycznymi, gruczołami łzowymi i ich przewodami.

Struktura ściany gałki ocznej

loading...

Gałka oczna pokryta jest od góry trzema membranami:

Zewnętrzna osłona

Znaczną część zewnętrznej powłoki stanowi nieprzezroczysta tkanka pochodzenia białkowego. Nazywa się to białkiem oka lub twardówką. W przednim odcinku oka twardówka przechodzi do rogówki, która stanowi mniejszą część zewnętrznej powłoki oka. Obszar przepływu twardówki do rogówki nazywany jest kończyną. Rogówka oka (rogówka) znajduje się w przedniej części oka, podczas gdy promienie świetlne wchodzą do oka przez rogówkę.

Rogówka ma kształt eliptyczny, jej wysokość wynosi 11 mm, szerokość 12 mm, a grubość 1 mm. Podobna grubość ma twardówkę.

Te elementy zewnętrznej powłoki gałki ocznej są gęste, mocne, dzięki czemu mogą zapewnić kształt oka i utrzymywać normalne ciśnienie wewnątrz oka. Optyczna struktura oka - rogówka - jest przezroczysta, co wynika z jej specjalnej struktury: każda komórka rogówki znajduje się w specjalnym porządku optycznym. Rogówka może załamać światło.

Środkowa skorupa (naczyniowa)

Jego składnikami są tęczówka, naczyniówka, ciało rzęskowe.

Iris (Iris)

Pocisk znajduje się na liście części gałki ocznej. Obejmuje on sieć naczyń i luźną tkankę łączną. W centralnej części tęczówki znajduje się źrenica - dziura, która pełni rolę przepony, czyli jest w stanie regulować objętość penetrującego światła słonecznego.

Uczeń może reagować na światło - wąskie, rozszerzać się - z powodu pracy dwóch mięśni tęczówki. Jeden z nich pełni funkcję rozszerzania źrenicy, a drugi - zwężenia. Kolor tęczówki zależy od ilości specjalnego melaniny pigmentu, reprezentowanej przez komórki melanoforów. Anatomia człowieka jest ciemniejsza, jeśli melanina jest w niej większa.

Ciało rzęskowe

W obszarze krawędzi przesuwa się tęczówka ciało rzęskowe. Powyżej jest pokryty twardówką, ma kształt pierścienia. Ciało rzęskowe jest utworzone przez tkankę łączną, naczynia, tkankę mięśniową, procesy ciała rzęskowego. Soczewka jest przymocowana do tych procesów, co jest możliwe za pomocą więzadła soczewki kołowej.

Ciało rzęskowe bierze bezpośredni udział w zakwaterowaniu. Kiedy mięśnie ciał rzęskowych kurczą się, więzadło soczewki rozluźnia się, a soczewka optyczna nabiera wypukłego wyglądu. W tym momencie człowiek widzi lepiej w pobliżu przedmiotów.

W trakcie odwrotnego procesu - rozluźnienia mięśnia ciała rzęskowego - soczewka zostaje spłaszczona, podczas gdy widzenie poprawia się w oddali.

Ponadto, ciało rzęskowe pomaga w rozwoju płynu wewnątrzgałkowego, który odżywia wszystkie struktury oka. Jest to bardzo ważne dla tych części oka, które nie mają sieci naczyniowej - rogówki, soczewki, ciała szklistego.

Choroid

Naczyniowa siatka oka - naczyniówka - zawiera olbrzymią liczbę małych naczyń krwionośnych, jednocześnie przyjmując do 70% naczyniówki. Jest odpowiedzialna za karmienie siatkówki.

Wewnętrzna błona (siatkówka)

W powłoce siatki promienie światła przekształcają się w impulsy nerwowe, to znaczy informacje uzyskane tutaj są częściowo analizowane.

Zewnętrzna warstwa siatkówki jest nazywana pigmentowany i jest odpowiedzialny za pochłanianie światła, zmniejszając intensywność jego dyspersji, do tworzenia specjalnych wizualnych substancji.

Druga warstwa siatkówki ma wiele komórek - sztyfty, stożki lub procesy siatkówki. Wzrastają w nich substancje wizualne (plamica): rodopsyna w pręcikach, jodoplastyna w szyszkach.

Te procesy mogą przenosić impuls do komórek dwubiegunowych znajdujących się za nimi, a następnie do komórek zwojowych. Procesy komórek zbierają się w nerwie wzrokowym (wzrokowym).

W badaniu oka ta część błony jest wyraźnie widoczna i nazywana jest dnem. Wizualizuje naczynia, tarczę nerwu wzrokowego, żółtą plamkę. Pod żółtą plamą rozumiem obszar siatkówki, gdzie jest ogromna liczba stożków.

Żółta plama spełnia funkcję zapewnienia widzenia w kolorze.

Struktura wewnętrznej części oka

loading...

Obszar wewnętrznych oczu obejmuje:

Soczewkowe

Jest to optyczna struktura oka, przezroczysta formacja w postaci ziarna soczewicy. Jest to soczewka dwuwypukła. Łączy procesy ciała rzęskowego za pomocą więzadła zinn (okrągłego). Soczewka bezpośrednio odpowiedzialna za załamanie promieni świetlnych bierze udział w procesie zakwaterowania.

Ciało szkliste

Znajduje się za soczewką i zajmuje znaczną część oka. Jest to masa podobna do galaretki, utworzyła 98% wody. Ciało szkliste bierze czynny udział w załamywaniu światła, odpowiada za ton i stały kształt oka.

Płyn wewnątrzgałkowy

Występuje w przednim odcinku oka lub w przedniej komorze - przestrzeni między rogowymi i opalizującymi błonami (odległość między soczewką a tęczówką jest tylną komorą). Pomiędzy komorami stale krąży płyn wewnątrzgałkowy.

Struktura aparatu do ochrony oczu

loading...

Aparat ochronny jest reprezentowany przez takie struktury:

Orbita (oczodół)

Jest to naczynie do kości oka, a także jego aparat więzadło-mięśni, tkanka tłuszczowa. Jego ściany są utworzone przez kości twarzy i czaszki.

Oba stulecia są odpowiedzialne za ochronę oczu przed penetracją ciał obcych. Przy każdym dotyku oka, aż wiatr wieje, zamykają się odruchowo. Kiedy powieki wykonują migające ruchy, wtedy cząstki pyłu zostają usunięte z oka, a płyn łzowy zwilża jego powierzchnię.

Krawędzie powiek przylegają do siebie, gdy są zamknięte. Skóra na powiekach jest bardzo cienka, prawie nie zawiera warstwy tłuszczowej i jest łatwo zbierana w fałdach. Na wewnętrznej stronie powieki pokryte są spojówką - błoną śluzową. Zawiera w swojej strukturze zakończenia nerwowe, naczynia i komórki mogą wytworzyć sekret, który dodatkowo smaruje oko.

Struktura przydatków oka

loading...

Urządzenie wspomagające obejmuje:

Mięśnie

W okolicy oczu znajduje się 8 mięśni, które zapewniają ruch gałki ocznej.

Aparat łzowy

Składa się z gruczołów łzowych znajdujących się w górnej części orbity, worka łzowego, przewodów łzowych, kanału łzowo-nosowego. To urządzenie stale wytwarza łzę, która jest wyprowadzana do jamy nosowej.

Jaką strukturę ma ludzkie oko?

loading...

Struktura ludzkiego oka jest niemal identyczna jak u wielu gatunków zwierząt. Nawet rekiny i kalmary mają strukturę oka, tak jak u ludzi. Sugeruje to, że ten narząd wzroku pojawił się bardzo długo i nie zmieniał się z czasem. Wszystkie oczy na urządzeniu można podzielić na trzy typy:

 1. punkt oka w jednokomórkowym i pierwotniakowym wielokomórkowym;
 2. proste oczy stawonogów przypominające szklankę;
 3. gałka oczna.

Urządzenie oka jest skomplikowane, składa się z kilkunastu elementów. Strukturę ludzkiego oka można nazwać najbardziej złożoną i wysoce precyzyjną w jego ciele. Najmniejsze naruszenie lub niespójność w anatomii powoduje zauważalne pogorszenie wzroku lub całkowitą ślepotę. Ponieważ istnieją indywidualni specjaliści, którzy koncentrują swoje wysiłki na tym ciele. Niezmiernie ważne jest dla nich, aby w najdrobniejszym szczególe wiedzieć, jak układa się oko danej osoby.

Ogólne informacje o strukturze

loading...

Całą kompozycję narządów wzroku można podzielić na kilka części. System wzrokowy obejmuje nie tylko samo oko, ale także nerwy wzrokowe z niego pochodzące, przetwarzające napływający obszar mózgu, a także narządy chroniące oko przed uszkodzeniem.

Do chroniących narządów wzroku można dołączyć powieki i łzy. Ważny jest układ mięśniowy oka.

Proces uzyskiwania obrazu

loading...

Początkowo światło przechodzi przez rogówkę - przezroczystą część zewnętrznej powłoki, która przeprowadza pierwotne ogniskowanie światła. Niektóre promienie są eliminowane przez tęczówkę, druga część przechodzi przez otwór w niej - źrenicę. Adaptacja do natężenia strumienia świetlnego jest dokonywana przez źrenicę za pomocą powiększania lub zwężania.

Końcowe załamanie światła następuje za pomocą soczewki. Następnie po przejściu przez ciało szkliste, promienie światła padają na siatkówce - ekran receptora, który zamienia strumień świetlny informacji dla informacji impulsu nerwowego. Sam obraz powstaje w wizualnym dziale ludzkiego mózgu.

Aparatura do zmiany i przetwarzania światła

loading...

Struktura refrakcyjna

Jest to system soczewek. Pierwszą soczewką jest rogówka oka, dzięki tej części oka pole widzenia osoby wynosi 190 stopni. Naruszenie tego obiektywu prowadzi do widzenia w tunelu.

Końcowe załamanie światła występuje w soczewce oka, skupia promienie światła na małej części siatkówki. Soczewka jest odpowiedzialna za ostrość wzroku, zmiany jej kształtu prowadzą do krótkowzroczności lub dalekowzroczności.

Struktura zakwaterowania

Ten system reguluje intensywność światła i jego skupienia. Składa się z tęczówki, źrenicy, pierścienia, mięśni promieniowych i rzęskowych, a także soczewki można przypisać do tego systemu. Skoncentrowanie się na widzeniu odległych lub przybliżonych obiektów następuje przez zmianę krzywizny. Krzywizna soczewki jest zmieniana przez mięśnie rzęskowe.

Regulacja strumienia świetlnego jest spowodowana zmianą średnicy źrenicy, rozszerzeniem lub zwężeniem tęczówki. Dla skurczu źrenicy, pierścieniowe mięśnie tęczówki spotykają się, dla jej ekspansji, promieniowe mięśnie tęczówki.

Struktura receptora

Jest reprezentowany przez siatkówkę składającą się z komórek fotoreceptorów i odpowiednich zakończeń neuronów. Anatomia siatkówki jest złożona i heterogeniczna, ma martwą plamkę i miejsce o zwiększonej wrażliwości, sama składa się z 10 warstw. Do głównej funkcji przetwarzania informacji o świetle odpowiedzialne są komórki fotoreceptorów, które podzielone są na pręty i stożki.

Urządzenie ludzkiego oka

loading...

W przypadku obserwacji wzrokowej dostępna jest tylko niewielka część gałki ocznej, a mianowicie jedna szósta. Reszta gałki ocznej znajduje się w głębi oczodołu. Waga wynosi około 7 gramów. W formie ma nieregularny, kulisty kształt, lekko wydłużony wzdłuż kierunku strzałkowego (do wewnątrz).

Ich celem jest ochrona i nawilżanie oczu. Nad powieką jest cienka warstwa skóry i rzęs, te ostatnie są przeznaczone do usuwania kropli potu i ochrony oczu przed zabrudzeniem. Powieka zaopatrzona jest w obfitą sieć naczyń krwionośnych, której kształt utrzymuje się za pomocą warstwy chrzęstnej. Od spodu jest spojówka - warstwa śluzowa zawierająca dużo gruczołów. Gruczoły nawilżają gałkę oczną, zmniejszając tarcie podczas ruchu. Sama wilgoć jest równomiernie rozłożona na oku w wyniku mrugnięcia.

Dla mrugnięcia, wiek stulecia jest masą mięśniową. Jednolite nawilżenie występuje, gdy górna i dolna powieka są połączone, półzamknięta górna powieka nie promuje równomiernego zwilżania. Migotanie chroni także oczy przed latającymi, drobnymi cząsteczkami kurzu i owadów. Mruganie pomaga również w usuwaniu ciał obcych, nawet jeśli są to gruczoły łzowe.

Mięśnie oka

loading...

Od ich pracy zależy kierunek widzenia osoby, z nieskoordynowaną pracą jest zezowanie. Mięśnie oka podzielone są na kilkanaście grup, z których głównymi są osoby odpowiedzialne za kierunek widzenia danej osoby, podnoszenie i opuszczanie powieki. Ścięgna mięśni wyrastają w tkankę sklerotycznej błony.

Twardówka i rogówka

loading...

Twardówka chroni strukturę ludzkiego oka, jest reprezentowana przez tkankę włóknistą i pokrywa 4/5 jej części. Jest dość mocny i gęsty. Dzięki tym cechom struktura oka nie zmienia swojego kształtu, a wewnętrzne powłoki są niezawodnie chronione. Twardówka jest nieprzejrzysta, ma biały kolor ("białe" oczu), zawiera naczynia krwionośne.

W przeciwieństwie do tego, rogówka jest przezroczysta, nie ma naczyń krwionośnych, tlen dostaje się przez górną warstwę z otaczającego powietrza. Rogówka jest bardzo wrażliwą częścią oka, po uszkodzeniu nie dochodzi do siebie, co powoduje ślepotę.

Tęczówka i źrenica

loading...

Irys jest ruchomą przeponą. Bierze udział w regulacji strumienia światła przechodzącego przez źrenicę - dziury w nim. Do przesłonięcia światła, tęczówka jest nieprzezroczysta, ma specjalne mięśnie do rozszerzania i zwężania źrenicy źrenic. Okrągłe mięśnie otaczają tęczówkę pierścieniem, z ich kurczeniem źrenica zwęża się. Mięśnie promieniowe tęczówki odbiegają od źrenic jak promienie, a ich skurczenie rozszerza się.

Iris ma wiele kolorów. Najczęściej z nich jest brązowy, jest mniej zielonych, szarych i niebieskich oczu. Ale są bardziej egzotyczne kolory tęczówki: czerwona, żółta, fioletowa, a nawet biała. Brązowy kolor pozyskiwany jest dzięki melaninie, przy dużej zawartości tęczówki staje się czarna. Przy niskich poziomach tęczówka przybiera szary, niebieski lub niebieski odcień. Czerwony kolor występuje w albinosach, a żółty kolor jest możliwy z pigmentem lipofuscyny. Zielony to kombinacja niebieskiego i żółtego odcienia.

Soczewkowe

loading...

Jego anatomia jest bardzo prosta. Ta dwuwypukła soczewka, której głównym zadaniem jest skupienie obrazu na siatkówce oka. Obiektyw jest zamknięty w jednowarstwowych sześciennych komórkach. Jest mocowana w oku za pomocą silnych mięśni, te mięśnie mogą wpływać na krzywiznę soczewki, zmieniając w ten sposób ogniskowanie promieni.

Retin A

loading...

Wielowarstwowa struktura receptora znajduje się wewnątrz oka na tylnej ścianie oka. Jej anatomia jest ponownie przypisana do lepszego przetwarzania przychodzącego światła. Podstawę aparatu receptorowego siatkówki stanowią komórki: pręty i stożki. Przy braku światła przejrzystość percepcji jest możliwa dzięki kijem. Gratuluję stożków transmisji kolorów. Przekształcenie strumienia świetlnego w sygnał elektryczny odbywa się za pomocą procesów fotochemicznych.

Stożki reagują na fale świetlne na różne sposoby. Są one podzielone na trzy grupy, z których każda odbiera tylko swój określony kolor: niebieski, zielony lub czerwony. Na siatkówce znajduje się miejsce, gdzie wchodzi nerw wzrokowy, nie ma komórek fotoreceptorów. Obszar ten nazywa się "Blind Spot". Istnieje również strefa o najwyższej zawartości komórek światłoczułych "Żółta plama", która zapewnia wyraźny obraz w centrum pola widzenia. Siatkówka jest interesująca, ponieważ luźno przylega do następnej warstwy naczyniowej. Z tego powodu czasami pojawia się taka patologia jak odwarstwienie siatkówki oka.

Struktura ludzkiego oka: wzór, struktura, anatomia

loading...

Struktura ludzkiego oka praktycznie nie różni się od urządzenia u wielu zwierząt. W szczególności ludzkie oczy i ośmiornica mają ten sam typ anatomii.

Ciało ludzkie jest niesamowicie złożonym systemem, który zawiera dużą liczbę elementów. A jeśli jego anatomia została złamana, powoduje to pogorszenie widzenia. W najgorszym przypadku powoduje bezwzględną ślepotę.

Struktura ludzkiego oka:

Ludzkie oko: struktura zewnętrzna

loading...

Zewnętrzną strukturę oka reprezentują następujące elementy:

Struktura powieki jest dość skomplikowana. Powieka chroni oko przed negatywnym wpływem środowiska, zapobiegając przypadkowemu urazowi. Jest reprezentowana przez tkankę mięśniową, która jest chroniona od zewnątrz przez skórę, a od wewnątrz - przez śluzową błonę zwaną spojówką. To ona zapewnia nawilżenie oka i niezakłócony ruch powieki. Jej zewnętrzna zewnętrzna krawędź jest pokryta rzęsami pełniącymi funkcję ochronną.

Dział łzowy jest reprezentowany przez:

 • gruczoł łzowy. Opiera się w górnym rogu zewnętrznej części orbity;
 • dodatkowe gruczoły. Znajdują się one wewnątrz błony spojówkowej i blisko górnej krawędzi powieki;
 • prowadzenie przewodów łzowych. Znajduje się wewnątrz kącików powiek.

Łzy pełnią dwie funkcje:

 • dezynfekować worka spojówkowego;
 • zapewniają niezbędny poziom nawilżenia powierzchni rogówki oka i spojówki.

Źrenica zajmuje środek tęczówki i jest okrągłym otworem o różnej średnicy (2 - 8 mm). Jego ekspansja i zwężenie zależy od oświetlenia i występuje w trybie automatycznym. To przez źrenicę światło spoczywa na powierzchni siatkówki, która wysyła sygnały do ​​mózgu. Za swoją pracę - ekspansję i zwężenie - spotykają się mięśnie tęczówki.

Rogówka jest reprezentowana przez całkowicie przezroczystą elastyczną membranę. Jest odpowiedzialny za zachowanie kształtu oka i jest głównym ośrodkiem refrakcyjnym. Anatomiczna struktura ludzkiej rogówki w oku ludzkim jest reprezentowana przez kilka warstw:

 • nabłonek. Chroni oko, utrzymuje niezbędny poziom nawilżenia, zapewnia penetrację tlenu;
 • Błona Bowmana. Ochrona i odżywianie oka. Nie jest zdolny do samoleczenia;
 • stroma. Główna część rogówki zawiera kolagen;
 • membrana descemet. Pełni funkcję elastycznej przegródki między śródbłonkiem zrębu;
 • śródbłonek. Odpowiada za przejrzystość rogówki, a także zapewnia jej odżywienie. Jeśli jest uszkodzony, jest źle przywrócony, powodując krycie rogówki.

Twarda (biała część) jest nieprzezroczystą zewnętrzną powłoką oka. Boczne i tylne części oka są pokryte białą powierzchnią, ale z przodu płynnie przekształca się w rogówkę.

Strukturę twardówki reprezentują trzy warstwy:

 • epicler;
 • twardówka twarda;
 • ciemna płyta twardówkowa.

Obejmuje zakończenia nerwowe i rozgałęzioną sieć naczyń. Mięśnie odpowiedzialne za ruch gałki ocznej są wspierane przez twardówkę.

Ludzkie oko: wewnętrzna struktura

loading...

Wewnętrzna struktura oka jest nie mniej skomplikowana i obejmuje:

 • soczewka;
 • ciało szkliste;
 • tęczówki;
 • siatkówka;
 • nerw wzrokowy.

Wewnętrzna struktura ludzkiego oka:

Obiektyw jest kolejnym ważnym ośrodkiem refrakcyjnym oka. Odpowiada za skupienie obrazu na swojej siatkówce. Struktura soczewki jest prosta: jest to całkowicie przezroczysty dwuwypukły obiektyw o średnicy 3,5-5 mm z różną krzywizną.

Ciało szkliste jest największą formacją w kształcie kuli, wypełnioną substancją żelopodobną, która zawiera wodę (98%), białko i sole. Jest całkowicie przezroczysty.

Tęczówkę oka umieszcza się bezpośrednio za rogówką, otaczając otwór źrenicy. Ma postać regularnego koła i jest przepuszczany przez wiele naczyń krwionośnych.

Irys może mieć różne odcienie. Najczęściej występuje brąz. Zielone, szare i niebieskie oczy są rzadsze. Iris blue jest patologią i pojawiła się w wyniku mutacji około 10 tysięcy lat temu. Dlatego wszyscy ludzie o niebieskich oczach mają jednego przodka.

Anatomię tęczówki reprezentuje kilka warstw:

 • przejście graniczne;
 • podścielisko;
 • pigmento-muskularny.

Na jego nierównej powierzchni znajduje się wzór charakterystyczny dla oka danej osoby, stworzony przez komórki pigmentowane.

Siatkówka jest jednym z działów analizatora wizyjnego. Strona zewnętrzna przylega do gałki ocznej, a strona wewnętrzna dotyka ciała szklistego. Struktura ludzkiej siatkówki jest złożona.

Ma dwie części:

 • wizualne, odpowiedzialne za percepcję informacji;
 • ślepy (całkowicie pozbawiony komórek wrażliwych na światło w komórce).

Praca tej części oka polega na odbieraniu, przetwarzaniu i przekształcaniu strumienia świetlnego w zaszyfrowany sygnał o wynikowym obrazie wizualnym.

Podstawą siatkówki są specjalne komórki - szyszki i pręty. W słabym oświetleniu kije są odpowiedzialne za ostrość percepcji obrazu. Odpowiedzialność za stożki polega na przeniesieniu koloru. Oko noworodka nie rozróżnia koloru w pierwszych tygodniach życia, ponieważ tworzenie się warstwy stożkowej u dzieci kończy się dopiero pod koniec drugiego tygodnia.

Nerw wzrokowy jest reprezentowany przez wiele splecionych włókien nerwowych, w tym centralny kanał siatkówki. Grubość nerwu wzrokowego wynosi około 2 mm.

Tabela struktury ludzkiego oka i opis funkcji danego elementu:

Wartość widzenia dla osoby nie może być przeceniona. Ten dar natury otrzymujemy od bardzo małych dzieci, a naszym głównym zadaniem jest zachowanie go jak najdłużej.

Proponujemy obejrzeć krótki film instruktażowy dotyczący struktury ludzkiego oka.

Struktura i funkcje ludzkiego oka

loading...

Artykuł został opublikowany w sekcji Informacje ogólne (która jest częścią sekcji chorób oczu).

Niewątpliwie każdy ze zmysłów jest ważny i konieczny, aby osoba mogła w pełni docenić otaczający go świat.

Wizja pozwala ludziom widzieć świat taki, jaki jest - jasny, różnorodny, niepowtarzalny.

Narząd - wzrok

loading...

W ludzkim narządzie - widzenie - potrafi odróżnić następujące składniki:

 • Strefa peryferyjna - odpowiedzialna za prawidłowe postrzeganie danych początkowych. Z kolei dzieli się na:
  • gałka oczna;
  • system ochrony;
  • system podrzędny;
  • system motoryczny.
 • Strefa odpowiedzialna za wykonanie sygnału nerwowego.
 • Centra podkorowe.
 • Korowe centra wizualne.

Jeśli oczy podlewają, niż leczyć ten zespół? Przyczyny i objawy łzawienia oczu

Instrukcje dotyczące stosowania lewomycyny można znaleźć tutaj

Anatomia struktury oka ludzkiego

loading...

Gałka oczna wygląda jak piłka. Jego lokalizacja koncentruje się w oczodole, które ma wysoką wytrzymałość z powodu tkanki kostnej. Gałka oczna oddziela włóknistą błonę od kości. Aktywność motoryczna oka jest spowodowana mięśniami.

Zewnętrzna powłoka oka jest reprezentowana przez tkankę łączną. Przednia strefa nazywa się rogówką, ma przezroczystą strukturę. Strefa tylna jest twardówką, lepiej znaną jako białko. Ze względu na zewnętrzną powłokę kształt oka jest okrągły.

Rogówka. Nieznaczna część zewnętrznej warstwy. Kształt przypomina elipsę, której wymiary są następujące: poziomy - 12 mm, pionowy - 11 mm. Grubość tej części oka nie przekracza jednego milimetra. Charakterystyczną cechą rogówki jest całkowity brak naczyń krwionośnych. Komórki rogówki tworzą wyraźną kolejność, która zapewnia widzowi niezakłócony obraz. Rogówka jest soczewką wklęsłą wklęsłą, która ma moc refrakcyjną około czterdziestu pięciu dioptrii. Czułość tej strefy warstwy włóknistej jest bardzo znacząca. Dzieje się tak, ponieważ strefa jest środkiem zakończeń nerwów.

Warlica (białko). Różni się nieprzezroczystością i siłą. Kompozycja zawiera włókna o elastycznej strukturze. Mięsień oka jest przyczepiony do białka.

Środkowa skorupa oka. Prezentowane przez naczynia krwionośne i podzielone przez okulistów na takie strefy:

 • tęczówki;
 • ciało rzęskowe lub ciało rzęskowe;
 • naczyniówka.

Iris. Okrąg, w środku którego, w specjalnym otworze, znajduje się źrenica. Mięśnie wewnątrz tęczówki pozwalają źrenicy zmienić średnicę. Dzieje się tak, gdy kurczy się i odpoczywa. Ważne jest, aby pamiętać, że wyznaczona strefa określa cień ludzkich oczu.

Ciało rzęskowe lub rzęskowe. Lokalizacja - środkowa strefa środkowego oka. Zewnętrznie wygląda jak okrągły wałek. Struktura jest nieco pogrubiona.

Częścią naczyniową oka są przydatki, powstaje płyn oka. Specjalne więzadła przymocowane do naczyń, z kolei, mocują soczewkę.

W naczyniówce. Tylna strefa środkowej skorupy. Prezentowane przez tętnice i żyły, z ich pomocą, następuje odżywianie innych części oka.

Wewnętrzna skorupa oka - Siatkówka. Najcieńsza ze wszystkich trzech skorup. Jest reprezentowany przez różne typy komórek: pręty i stożki.

Stożki odpowiadają za centralną wizję. Ponadto dzięki szyszkom osoba ma zdolność rozróżniania kolorów. Maksymalne stężenie tych komórek spada na plamkę lub żółte ciało. Główną funkcją tej strefy jest zapewnienie ostrości wzroku.

Jądro oka (wnęka oka). Jądro składa się z następujących komponentów:

 • płyn wypełniający komory oka;
 • soczewka;
 • ciało szkliste.

Między tęczówką a rogówką znajduje się komora przednia. Wnęka między soczewką a tęczówką jest tylną komorą. Dwie wnęki są zdolne do interakcji ze źrenicą. Z tego powodu płyn wewnątrzgałkowy łatwo krąży pomiędzy dwiema wnękami.

Obiektyw. Jeden ze składników jądra oka. Znajduje się w przezroczystej kapsułce, której umiejscowienie stanowi przednia strefa ciała szklistego. Zewnętrznie podobny do soczewki dwuwypukłej. Pokarm dostarczany jest przez płyn wewnątrzgałkowy. Okulistyka rozróżnia kilka ważnych składników soczewki:

 • kapsułka;
 • nabłonek torebki;
 • materiał soczewki.

Na całej powierzchni soczewka i szkliwo są oddzielone od siebie najcieńszą warstwą cieczy.

Ciało szkliste. Wykorzystuje w pełni oko. Konsystencja przypomina żel. Głównymi składnikami są woda i kwas hialuronowy. Dostarcza siatkówkę i wchodzi do układu optycznego oka. Ciało szkliste składa się z trzech elementów:

 • bezpośrednio szklisty;
 • brzegowa membrana;
 • kanał dzioba.

W tym filmie zobaczysz zasadę ludzkiego oka

System ochronny oka

Glaznitsa. Nisza utworzona przez tkankę kostną, w której oko jest umieszczone bezpośrednio. Oprócz gałki ocznej składa się z:

Powieki. Skin folds. Głównym zadaniem jest ochrona oka. Dzięki powiekom oczy są chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i ciałami obcymi. Ponadto powieki rozprowadzają płyn wewnątrzgałkowy na całej powierzchni oka. Skóra powiek jest bardzo cienka. Na całej powierzchni powiek, spojówka znajduje się po wewnętrznej stronie.

Conjunctiva. Błonę śluzową powiek. Lokalizacja jest przednią strefą oka. Stopniowo przekształcane w worki spojówkowe, bez wpływu na rogówkę oka. W zamkniętej pozycji oczu, za pomocą liści spojówki, tworzy się pusta przestrzeń, która chroni przed wysuszeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zobacz instrukcje dotyczące przygotowania borówki czarnej. Recenzje i przydatne funkcje

Co zrobić, jeśli drgania powiek dziecka będą widoczne w tym artykule

System łzowy oka

Obejmuje kilka komponentów:

 • gruczoł łzowy;
 • woreczek łzowy;
 • kanał nosowo-łzowy.

Gruczoł łzowy znajduje się w pobliżu zewnętrznej krawędzi orbity, w górnej strefie. Główną funkcją jest synteza płynu łzowego. Następnie płyn podąża za przewodami wydalniczymi, a mycie zewnętrznej powierzchni oka gromadzi się w worku spojówkowym. W ostatnim etapie płyn gromadzi się w worku łzowym.

Mięśniowy aparat oka

Proste i ukośne mięśnie są przyczyną ruchu gałek ocznych. Mięśnie pochodzą z orbity. Po całym oku mięśnie kończą się białkiem.

Ponadto, w tym systemie znajdują się mięśnie, przez które powieki mogą być zamknięte i otwarte - mięsień, który unosi powiekę i okrągły mięsień oczodołu.

Zdjęcie struktury ludzkiego oka

Schemat i rysunek struktury ludzkiego oka można zobaczyć na tych zdjęciach:

Struktura ludzkiego oka

Struktura ludzkiego oka obejmuje wiele złożonych systemów, które tworzą system wizualny, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie informacji o tym, co otacza osobę. Znajdujące się w nim narządy zmysłów, charakteryzujące się parami, różnią się złożonością struktury i unikalności. Każdy z nas ma indywidualne oczy. Ich cechy są wyjątkowe. W tym samym czasie struktura oka ludzkiego i funkcjonalna ma wspólne cechy.

Rozwój ewolucyjny doprowadził do tego, że narządy wzroku stały się najbardziej złożonymi formacjami na poziomie struktur pochodzenia tkankowego. Głównym celem oka jest zapewnienie widzenia. Możliwość tę zapewniają naczynia krwionośne, tkanki łączne, nerwy i komórki barwnikowe. Poniżej znajduje się opis anatomii i głównych funkcji oka z notacją.

Zgodnie ze schematem budowy ludzkich oczu, należy rozumieć aparat całego oka posiadający układ optyczny odpowiedzialny za przetwarzanie informacji w postaci obrazów wzrokowych. To implikuje jego percepcję, późniejsze przetwarzanie i transmisję. Wszystko to realizowane jest dzięki elementom tworzącym gałkę oczną.

Oczy mają zaokrąglony kształt. Miejscem jego umiejscowienia jest specjalna bagrownica w czaszce. Jest określane jako oko. Część zewnętrzna jest zamknięta powiekami i fałdami skóry, służąc do umiejscowienia mięśni i rzęs.


Ich funkcjonalność jest następująca:

 • Nawilżanie, które zapewniają gruczoły zlokalizowane w rzęsach. Komórki wydzielnicze tego rodzaju przyczyniają się do tworzenia odpowiedniego płynu i śluzu;
 • ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Osiąga się to przez zamknięcie powiek;
 • usunięcie najmniejszych cząsteczek opadających na twardówkę.

Działanie systemu wizyjnego jest tak dopasowane, że transmisja otrzymanych fal świetlnych odbywa się z maksymalną dokładnością. W tym przypadku wymagana jest ostrożna postawa. Rozważane zmysły są kruche.

Skóry fałdowe to powieki, które są w ciągłym ruchu. Jest flashowanie. Ta możliwość jest dostępna ze względu na obecność więzadeł położonych wzdłuż krawędzi powiek. Również te formacje działają jako elementy łączące. Za ich pomocą powieki są przymocowane do orbity. Skóra tworzy górną warstwę powiek. Potem następuje warstwa mięśni. Następna jest chrząstka chrzęstna i spojówka.

Powieki mają dwa żebra w części zewnętrznej krawędzi, gdzie jedna jest przednią krawędzią, a druga tylną. Tworzą przestrzeń międzygwiezdną. Tutaj kanały wydostające się z gruczołów Meiboma zostają wydalone. Z ich pomocą opracowywany jest sekret, dzięki któremu można z łatwością przesuwać powieki. Jednocześnie osiąga się gęstość zamykania powiek i powstają warunki dla właściwego odwodnienia płynu łzowego.

Na przednim żebrze znajdują się cebulki, które zapewniają wzrost rzęsek. Tu dochodzą również kanały, które służą jako drogi transportu dla tłustej tajemnicy. Oto wnioski gruczołów potowych. Kąty powiek są skorelowane z wnioskami z dróg łzowych. Tylne żebro służy jako gwarancja, że ​​każda powieka przylega ściśle do gałki ocznej.

Powieki charakteryzują się złożonymi układami, które zapewniają tym narządom krew i utrzymują prawidłowe przewodnictwo impulsów nerwowych. Do zaopatrzenia w krew należy tętnica szyjna. Regulacja na poziomie układu nerwowego - wykorzystanie włókien motorycznych, które tworzą nerw twarzowy, a także zapewnia odpowiednią czułość.

Do głównych funkcji stulecia należy ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i ciałami obcymi. Do tego należy dodać funkcję nawilżania, która przyczynia się do nasycenia wilgoci w wewnętrznych tkankach narządów wzroku.

Glaznitsa i jej zawartość

Pod jamą kości rozumie się oczodołu, które jest również określane jako orbita kości. Służy jako niezawodna obrona. Struktura tej formacji obejmuje cztery części - górną, dolną, zewnętrzną i wewnętrzną. Tworzą jedną całość ze względu na stabilne połączenie między nimi. W tym samym czasie ich siła jest inna.

Szczególnie niezawodna jest zewnętrzna ściana. Wnętrze jest znacznie słabsze. Tępe obrażenia są w stanie wywołać jego zniszczenie.


Osobliwości ścian jamy kostnej obejmują ich bliskość zatok:

 • wewnątrz - labirynt kratownicowy;
 • niższe - zatoki szczękowej;
 • wierzchołek - pustka frontalna.

Taka struktura stwarza pewne niebezpieczeństwo. Procesy guza rozwijające się w zatokach mogą rozprzestrzeniać się do jamy orbitalnej. Niekorzystne działanie jest również dopuszczalne. Okabus komunikuje się z jamą czaszki poprzez dużą liczbę otworów, co sugeruje możliwość przejścia stanu zapalnego do obszarów mózgu.

Uczeń

Źrenica oka jest okrągłym otworem pośrodku tęczówki. Jego średnica jest zmienna, co pozwala regulować stopień przenikania strumienia świetlnego do wewnętrznego obszaru oka. Źrenice źrenicy w postaci zwieracza i rozszerzacza zapewniają warunki, w których zmienia się natężenie światła siatkówki. Aktywacja zwieracza zwęża źrenicę i rozszerza rozszerzacz.

To funkcjonowanie tych mięśni jest podobne do pracy membrany kamery. Oślepiające światło zmniejsza jego średnicę, co odcina zbyt intensywne promienie światła. Warunki powstają, gdy jakość obrazu zostanie osiągnięta. Brak iluminacji prowadzi do innego wyniku. Membrana rozszerza się. Jakość obrazu jest znowu wysoka. Tutaj możesz mówić o funkcji przepony. Przy jego pomocy zapewniony jest odruch źreniczny.

Wartość uczniów jest regulowana automatycznie, jeśli takie wyrażenie jest dopuszczalne. Ludzka świadomość wyraźnie nie kontroluje tego procesu. Przejaw odruchu źrenic związany jest ze zmianą w oświetleniu błony siatkowej. Absorpcja fotonów powoduje przeniesienie istotnych informacji, gdzie adresaci są rozumiani jako ośrodki nerwowe. Wymagana reakcja zwieracza jest uzyskiwana po przetwarzaniu sygnału przez układ nerwowy. Dział przywspółczulny wchodzi w działanie. Jeśli chodzi o dilator, to tutaj pojawia się dział współczucia.

Uczeń odruchowy

Reakcja w postaci odruchu jest zapewniona ze względu na wrażliwość i pobudzenie aktywności ruchowej. Po pierwsze, sygnał powstaje jako reakcja na pewien wpływ, system nerwowy wchodzi w tę materię. Następnie następuje specyficzna reakcja na bodziec. Tkanki mięśniowe są zawarte w pracy.

Oświetlenie powoduje zwężenie źrenicy. To odcina oślepiające światło, które pozytywnie wpływa na jakość widzenia.


Taką reakcję można scharakteryzować w następujący sposób:

 • prosto - jedno oko jest oświetlone. Reaguje w wymagany sposób;
 • przyjazny - drugi narząd wzroku nie jest oświetlony, ale reaguje na efekt światła wywierany na pierwsze oko. Efekt tego gatunku osiąga się przez fakt, że włókna układu nerwowego częściowo zachodzą na siebie. Powstaje chazm.

Drażniący w postaci światła nie jest jedyną przyczyną zmiany średnicy źrenic. Nadal możliwe są takie momenty, jak konwergencja - stymulacja aktywności mięśni prostaty narządu wzrokowego i akomodacja - zaangażowanie mięśnia rzęskowego.

Pojawienie się rozważanych odruchów źrenicznych pojawia się, gdy zmienia się punkt stabilizacji widzenia: widok jest tłumaczony z obiektu położonego w dużej odległości do obiektu znajdującego się z bliższej odległości. W grę wchodzą proprioceptory tych mięśni, które dostarczają włókna, które trafiają do gałki ocznej.

Stres emocjonalny, na przykład w wyniku bólu lub strachu, stymuluje poszerzenie źrenicy. Jeśli nerw trójdzielny jest podrażniony, a to wskazuje na niską pobudliwość, wówczas obserwuje się efekt zwężenia. Podobne reakcje występują również podczas przyjmowania niektórych leków pobudzających receptory odpowiednich mięśni.

Nerw wzrokowy

Funkcjonalność nerwu wzrokowego polega na dostarczaniu odpowiednich komunikatów do określonych obszarów mózgu, zaprojektowanych do przetwarzania informacji świetlnych.

Strumienie światła najpierw wchodzą do siatkówki. Lokalizacja ośrodka wzrokowego jest określona przez płat potyliczny mózgu. Struktura nerwu wzrokowego zakłada obecność kilku składników.

Na etapie wewnątrzmacicznego rozwoju struktury mózgu wewnętrzna skorupa oka i nerwu wzrokowego są identyczne. Sugeruje to, że ta ostatnia jest częścią mózgu, która znajduje się poza czaszką. Zwykłe nerwy czaszkowe mają inną strukturę.

Długość nerwu wzrokowego jest niewielka. Jest to 4-6 cm, głównie przestrzeń za gałką oczną służy jako jej lokalizacja, gdzie jest zanurzona w tłustej klatce orbity, co gwarantuje ochronę przed uszkodzeniem z zewnątrz. Gałka oczna w części tylnego słupa jest miejscem, w którym zaczyna się nerw tego gatunku. W tym miejscu znajduje się skupisko procesów nerwowych. Tworzą one rodzaj dysku (DZH). Ta nazwa jest wyjaśniona przez spłaszczony kształt. Idąc dalej, nerw wchodzi na orbitę, a następnie nurkuje w oponach. Następnie dociera do przedniego dołu czaszki.

Wizualne ścieżki tworzą chrząstkę wewnątrz czaszki. Przecinają się. Ta funkcja jest ważna w diagnozowaniu chorób oczu i chorób neurologicznych.

Bezpośrednio pod chiazmanem jest przysadka mózgowa. Jego stan zależy od tego, jak skutecznie może działać system hormonalny. Ta anatomia jest wyraźnie widoczna, jeśli procesy nowotworowe wpływają na przysadkę mózgową. Patologia tego gatunku staje się zespołem wzrokowo-chiasmatycznym.

Wewnętrzne gałęzie tętnicy szyjnej odpowiadają za dostarczenie nerwu wzrokowego z krwią. Niewystarczająca długość tętnic żółciowych wyklucza możliwość prawidłowego dopływu krwi do DZN. W tym samym czasie inne części otrzymują pełną krew.

Przetwarzanie informacji o świetle bezpośrednio zależy od nerwu wzrokowego. Jego główną funkcją jest dostarczanie wiadomości dotyczących otrzymanego obrazu do konkretnych odbiorców w postaci odpowiadających im stref mózgu. Wszelkie urazy tej edukacji, niezależnie od dotkliwości, mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji.

Gałki oczne

Przestrzenie zamkniętego typu w gałce ocznej to tzw. Kamery. Zawierają wilgoć wewnątrzgałkową. Istnieje między nimi połączenie. Istnieją dwie takie formacje. Jeden zajmuje pozycję przednią, a drugi zajmuje pozycję tylną. Uczeń jest uczniem.

Przednia przestrzeń znajduje się tuż za obszarem rogówkowym. Jego tył jest ograniczony tęczówką. Jeśli chodzi o przestrzeń za tęczówką, jest to kamera tylna. Ciało szkliste służy jako wsparcie. Niezmienna ilość kamer jest normą. Produkcja wilgoci i jej wypływ to procesy, które ułatwiają dostosowanie zgodności ze standardowymi objętościami. Rozwój płynu oka jest możliwy dzięki funkcjonalności procesów rzęskowych. Jego odpływ jest zapewniany przez system odpływów. Jest w części czołowej, gdzie rogówka kontaktuje się z twardówką.

Funkcjonalność kamer polega na utrzymaniu "współpracy" między tkankami wewnątrzgałkowymi. Są również odpowiedzialni za przepływ strumieni świetlnych na skorupę siatki. Promienie światła przy wejściu są odpowiednio załamywane w wyniku wspólnej aktywności z rogówką. Osiąga się to dzięki właściwościom optycznym, nieodłącznym nie tylko dla wilgoci wewnątrz oka, ale również dla rogówki. Powstaje efekt soczewki.

Rogówka w części jej warstwy śródbłonkowej działa jako zewnętrzny ogranicznik w przedniej komorze. Odwrotna strona jest utworzona przez tęczówkę i soczewkę. Maksymalna głębokość spada na obszar, w którym znajduje się źrenica. Jego wartość sięga 3,5 mm. Podczas poruszania się w kierunku peryferia parametr ten powoli maleje. Czasami ta głębokość jest większa, na przykład w przypadku braku soczewki z powodu jej usunięcia, lub mniej, jeśli naczyniak złuszcza się.

Tylna przestrzeń jest ograniczona do przodu liścia tęczówki, a jego tylna część spoczywa na ciele szklistym. W roli wewnętrznego limiter jest równik soczewki. Zewnętrzna bariera tworzy ciało rzęskowe. Wewnątrz znajduje się duża liczba więzadeł zinn, które są cienkimi nitkami. Tworzą one formację działającą jako łącznik między ciałem rzęskowym a soczewką biologiczną w postaci soczewki. Kształt tego ostatniego może się zmieniać pod wpływem mięśnia rzęskowego i odpowiednich więzadeł. Zapewnia to wymaganą widoczność obiektów bez względu na odległość do nich.

Skład wilgoci wewnątrz oka koreluje z charakterystyką osocza krwi. Płyn wewnątrzgałkowy umożliwia dostarczanie składników odżywczych, które są potrzebne do zapewnienia normalnego funkcjonowania oka. Również z jego pomocą realizowana jest możliwość usunięcia produktów wymiany.

Pojemność komór jest określona przez objętości w zakresie od 1,2 do 1,32 cm3. Ważne jest, w jaki sposób odbywa się wytwarzanie i odpływ płynu do oka. Te procesy wymagają równowagi. Każde zakłócenie działania takiego systemu prowadzi do negatywnych konsekwencji. Na przykład istnieje możliwość rozwoju jaskry, która zagraża poważnym problemom z jakością widzenia.

Procesy rzęsowe służą jako źródło wilgoci oka, co osiąga się przez filtrowanie krwi. Bezpośrednim miejscem, w którym ciekłe formy jest tylna komora. Następnie przesuwa się do przodu z kolejnym odpływem. Możliwość tego procesu wynika z różnicy ciśnienia wytwarzanego w żyłach. Ostatnim etapem jest wchłanianie wilgoci przez te naczynia.

Kanał hełmy

Rozcięte wewnątrz twardówki, scharakteryzowane jako okrągłe. Jego nazwa pochodzi od nazwiska niemieckiego lekarza Friedricha Schlemma. Przedniej komory w części jego kąta, gdzie tworzy się staw tęczówki i rogówki, jest bardziej precyzyjne położenie kanału hełm. Jego celem jest usunięcie wilgotnej wilgoci i zapewnienie jej późniejszej absorpcji przez przednią żyłę rzęskową.

Struktura kanału jest ściślej związana z tym, jak wygląda naczynie limfatyczne. Jego wewnętrzna część wchodząca w kontakt z wytworzoną wilgocią jest formacją siatki.

Wydajność kanału w zakresie transportu cieczy wynosi od 2 do 3 mikro litrów na minutę. Urazy i infekcje blokują pracę kanału, co wywołuje pojawienie się choroby w postaci jaskry.

Dopływ krwi do oka

Stworzenie przepływu krwi do narządów wzroku jest funkcjonalnością tętnicy ocznej, która jest integralną częścią struktury oka. Odpowiednia gałąź jest utworzona z tętnicy szyjnej. Sięga do otworu w oku i wnika w orbitę, co razem z nerwem wzrokowym. Wtedy zmienia się jego kierunek. Nerw jest wygięty z zewnątrz w taki sposób, że gałąź jest na górze. Powstaje łuk z odchodzącymi gałęziami mięśniowymi, rzęskowymi i innymi. Za pomocą centralnej tętnicy zapewniono dopływ krwi przez błonę siatkową. Statki uczestniczące w tym procesie tworzą swój własny system. Obejmuje również tętnice dróg żółciowych.

Gdy system znajduje się w gałce ocznej, następuje podział na gałęzie, co gwarantuje pełne odżywianie siatkówki. Takie formacje są zdefiniowane jako końcowe: nie mają połączeń z wieloma położonymi jednostkami.

Tętnice rzęskowe charakteryzują się lokalizacją. Tył sięgają tylnej części gałki ocznej, mijają twardówkę i rozchodzą się. Cechy przednich kończyn są takie, że różnią się długością.

Tętnice rzęsowe, określane jako krótkie, przechodzą przez twardówkę i tworzą oddzielną formację naczyniową składającą się z wielu gałęzi. Przy wejściu do twardówki z tętnic tego gatunku powstaje korona naczyniowa. Występuje tam, gdzie pochodzi nerw wzrokowy.

Tętnice dróg żółciowych o mniejszej długości pojawiają się również w gałce ocznej i pędzą do ciała rzęskowego. W rejonie czołowym każdy taki statek podzielony jest na dwa pnie. Tworzona jest edukacja o koncentrycznej strukturze. Następnie spotykają się z podobnymi gałęziami innej tętnicy. Powstaje koło, zdefiniowane jako duży tętnic. Podobne uformowanie mniejszych wymiarów występuje w miejscu, w którym znajduje się rzęsk i pas źreniczny tęczówki.

Tętnice dróg żółciowych, scharakteryzowane jako przednie, są częścią naczyń krwionośnych mięśni tego typu. Nie kończą się na obszarze utworzonym przez proste mięśnie, ale przeciągają się. W tkance nadtwardówkowej występuje zanurzenie. Najpierw tętnice krążą wokół obwodu gałki ocznej, a następnie pogłębiają je przez siedem gałęzi. W rezultacie są ze sobą połączone. Na obwodzie tęczówki tworzy się krąg cyrkulacji krwi, oznaczony jako duży.

Przy podejściu do gałki ocznej powstaje pętla sieci, składająca się z tętnic żółciowych. Wiąże się z rogówką. Również nie ma podziałów, które zapewniają dopływ krwi do spojówki.

Częściowo odpływ krwi przyczynia się do powstania żył towarzyszących tętnicom. Jest to możliwe głównie dzięki ścieżkom żylnym złożonym w oddzielne systemy.

Żyłopodobne żyły służą jako osobliwe kolektory. Ich funkcjonalność polega na pobieraniu krwi. Przejście tych żył twardówki następuje pod kątem skośnym. Przy ich pomocy krew zostaje usunięta. Wchodzi do oczodołu. Głównym kolektorem krwi jest żyła oczna, która zajmuje górną pozycję. Za pomocą odpowiedniej szczeliny zostaje wydalony do zatoki jamistej.

Oko żyły poniżej otrzymuje krew z mijanych żył w tym miejscu. Jest bifurkacja. Jedna gałąź łączy się z żyłą oka, która znajduje się u góry, a druga - dociera do głębokiej żyły twarzy i lśniącą przestrzenią z procesem pterygoid.

Ogólnie, krew z żył żółciowych (przedni) wypełnia podobne naczynia orbitalne. W rezultacie większość krwi dostaje się do zatok żylnych. Powstaje ruch odwrotnego przepływu. Pozostała krew przesuwa się do przodu i wypełnia żyły twarzy.

Żyły orbitalne są połączone z żyłami jamy nosowej, naczyniami twarzowymi i zatokami zatoki. Największe zespolenie tworzą żyły orbity i twarzy. Jego brzeg dotyka wewnętrznego kącika powiek i łączy bezpośrednio żyłę oczną i twarz.

Mięśnie oka

Możliwość dobrej i trójwymiarowej wizji osiąga się, gdy gałki oczne mogą poruszać się w określony sposób. W tym przypadku szczególne znaczenie ma koordynacja pracy narządów wzroku. Gwarancje tej funkcji są sześć mięśni oka, gdzie cztery z nich są proste, a dwie są ukośne. Te drugie są tak zwane ze względu na charakter udaru.

Za aktywność tych mięśni odpowiedzialne są nerwy czaszkowe. Włókna badanej grupy mięśni są maksymalnie nasycone zakończeniami nerwowymi, co sprawia, że ​​pracują z pozycji o wysokiej dokładności.

Wszechstronne ruchy są dostępne przez mięśnie odpowiedzialne za aktywność fizyczną gałek ocznych. Konieczność realizacji tej funkcji zależy od tego, czy wymagana jest skoordynowana praca włókien mięśniowych tego typu. Te same obrazy obiektów powinny być zamocowane na tych samych obszarach siatkówki. To pozwala poczuć głębię przestrzeni i doskonale widzieć.

Struktura mięśni oka

Mięśnie oka zaczynają się w pobliżu pierścienia, który otacza kanał wzrokowy blisko zewnętrznego otworu. Wyjątek dotyczy tylko skośnej tkanki mięśniowej zajmującej dolną pozycję.

Mięśnie są ułożone tak, że tworzą lejek. Przez nie przechodzą włókna nerwowe i naczynia krwionośne. W miarę oddalania się od początku tej formacji, ukośny mięsień, który znajduje się na górze, odchyla się. Nastąpiło przesunięcie w kierunku osobliwego bloku. Tutaj przekształca się w ścięgno. Przejście przez pętlę bloku ustawia kierunek pod kątem. Mięsień jest przymocowany w górnej tęczówce gałki ocznej. W tym samym miejscu zaczyna się mięsień skośny (niższy) od krawędzi orbity.

Gdy mięśnie zbliżają się do gałki ocznej, tworzy się zwarta kapsułka (osłonka czopowa). Ustanowiono połączenie z twardówką, które występuje z różnym stopniem odległości od rąbka. W minimalnej odległości znajduje się mięśnie prostowników wewnętrznych, maksymalnie - górna. Utrwalanie mięśni skośnych odbywa się bliżej środka gałki ocznej.

Funkcjonalność nerwu okoruchowego polega na utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania mięśni oka. Odpowiedzialność za nerw podwzgórza zależy od utrzymania aktywności mięśnia prostego (zewnętrznego), a bloku - od górnego mięśnia skośnego. Regulacja tego gatunku charakteryzuje się własną osobliwością. Kontrolowanie niewielkiej liczby włókien mięśniowych odbywa się za pośrednictwem pojedynczego odgałęzienia nerwu ruchowego, co znacznie zwiększa przejrzystość ruchów gałek ocznych.

Niuanse mocowania mięśni determinują zmienność sposobu poruszania gałek ocznych. Proste mięśnie (wewnętrzne, zewnętrzne) są zamocowane w taki sposób, że mają poziome zwoje. Aktywność mięśnia prostego wewnętrzna pozwala gałce ocznej obracać się w kierunku nosa, a zewnętrzna - do skroni.

Dla ruchów pionowych są mięśnie bezpośrednie. Istnieje pewien niuans ich umiejscowienia ze względu na fakt, że istnieje pewne nachylenie linii fiksacji, jeśli skupiasz się na linii kończyny. Ta okoliczność tworzy warunki, gdy wraz z ruchem pionowym gałka oczna zamienia się w środku.

Działanie skośnych mięśni jest bardziej skomplikowane. Wyjaśnia to osobliwość lokalizacji tej tkanki mięśniowej. Obniżenie oka i skręcanie na zewnątrz jest zapewnione przez skośny mięsień umiejscowiony na górze, a podnoszenie, w tym obracanie się na zewnątrz, jest również mięśniem ukośnym, ale dolnym.

Inną możliwością wymienionych mięśni jest zapewnienie mniejszych skrętów gałki ocznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, niezależnie od kierunku. Regulacja na poziomie utrzymania niezbędnej aktywności włókien nerwowych i koordynacji mięśni oka - dwa punkty, które ułatwiają wykonywanie złożonych zwojów gałek ocznych o dowolnej orientacji. W rezultacie wizja nabywa taką właściwość jako objętość, a jej klarowność znacznie wzrasta.

Pociski oka

Kształt oka jest zachowany dzięki odpowiednim skorupom. Chociaż ta funkcjonalność tych podmiotów nie jest wyczerpana. Za ich pomocą odbywa się dostarczanie składników odżywczych, a zakwaterowanie jest utrzymywane (wyraźna wizja przedmiotów, gdy zmienia się odległość do nich).


Narządy widzenia wyróżniają się wielowarstwową strukturą, przejawiającą się w postaci następujących powłok:

 • włóknisty;
 • naczyniowy;
 • siatkówka.

Włóknista błona oka

Tkanka łączna, która pozwala zachować określony kształt oka. Działa również jako bariera ochronna. Struktura włóknistej błony sugeruje obecność dwóch składników, gdzie jednym jest rogówka, a drugą twardówkę.

Rogówka

Powłoka, która jest przezroczysta i elastyczna. W formie odpowiada soczewce wypukłej wklęsłej. Funkcjonalność jest prawie identyczna z tym, co robi obiektyw aparatu: skupia promienie światła. Wklęsła strona rogówki spogląda wstecz.


Skład tej powłoki składa się z pięciu warstw:

 • nabłonek;
 • Błona Bowmana;
 • podścielisko;
 • Skorupa Descemeta;
 • śródbłonek.

Twardówka

W strukturze oka ważną rolę odgrywa zewnętrzna ochrona gałki ocznej. Tworzy włóknistą membranę, która obejmuje również rogówkę. W przeciwieństwie do ostatniej, twardówka jest nieprzezroczystą tkanką. Wynika to z chaotycznego rozmieszczenia włókien kolagenowych.

Główną funkcją jest wizja wysokiej jakości, która jest gwarantowana w świetle niedrożności przenikania promieni świetlnych przez twardówkę.

Prawdopodobieństwo ślepoty zostaje wyeliminowane. Formacja ta służy również jako wsparcie dla elementów oka, wyjętych z gałki ocznej. Obejmuje to nerwy, naczynia, więzadła i mięśnie okoruchowe. Gęstość struktury zapewnia utrzymanie ciśnienia śródgałkowego przy określonych wartościach. Kanał steru działa jak kanał transportowy, zapewniając odpływ wilgoci z oka.

Błona naczyniowa

 • tęczówki;
 • ciało rzęskowe;
 • naczyniówka.

Iris

Część naczyniówki, która różni się od innych wydziałów edukacji w tym jego układ czołowej o ścianę, jeśli skupić się na płaszczyźnie kończyny. To jest dysk. Pośrodku znajduje się dziura zwana źrenicą.


Strukturalnie składa się z trzech warstw:

 • granica, znajdująca się z przodu;
 • podścielisko;
 • pigmento-muskularny.

W tworzeniu pierwszej warstwy zaangażowane były fibroblasty, łączące się ze sobą za pośrednictwem swoich procesów. Za nimi znajdują się melanocyty zawierające pigmenty. Kolor tęczówki zależy od liczby tych specyficznych komórek skóry. Ten atrybut jest dziedziczony. Brązowa tęczówka pod względem dziedziczenia jest dominująca, a niebieska jest recesywna.

U większości noworodków tęczówka ma jasnoniebieski odcień, spowodowany słabo rozwiniętą pigmentacją. Bliżej do pół roku, kolor staje się ciemniejszy. Jest to spowodowane wzrostem liczby melanocytów. Brak melanosomów w albinosach prowadzi do dominacji różowego koloru. W niektórych przypadkach heterochromizm jest możliwy, gdy oczy w części tęczówki otrzymują inny kolor. Melanocyty mogą wywoływać rozwój czerniaka.

Dalsze zanurzenie w zrębie jest otwierane przez sieć składającą się z dużej liczby naczyń włosowatych i włókien kolagenowych. Dystrybucja tego ostatniego wychwytuje mięśnie tęczówki. Istnieje związek z ciałem rzęskowym.

Tylna warstwa tęczówki składa się z dwóch mięśni. Zwieracz źrenicy w kształcie przypominającym pierścień i rozszerzacz, który ma promieniową orientację. Funkcjonowanie pierwszego zapewnia nerw okobomoczowy, a drugie - sympatyczny. Również tutaj jest nabłonek barwnikowy jako część niezróżnicowanego obszaru siatkówki.

Grubość tęczówki różni się w zależności od konkretnego obszaru tej formacji. Zakres takich zmian wynosi 0,2-0,4 mm. Minimalna grubość jest obserwowana w strefie korzeniowej.

Centrum tęczówki zajmuje źrenica. Jego szerokość jest zmienna pod wpływem światła, które zapewnia odpowiednie mięśnie. Duże podświetlenie wywołuje kompresję, a mniejsze - ekspansję.

Irys w części jego powierzchni czołowej jest podzielony na pasy rzęskowe i rzęskowe. Szerokość pierwszego wynosi 1 mm, a druga - od 3 do 4 mm. Rozróżnienie w tym przypadku zapewnia rodzaj wałka, który ma kształt zębaty. Źrenice źrenicy są rozmieszczone w następujący sposób: zwieracz jest pasem źrenicznym, a rozszerzacz jest rzęskowy.

Ciałowane tętnice, tworzące duży krąg tętnic, dostarczają krew do tęczówki. W tym procesie uczestniczy także mały krąg tętniczy. Unerwienie tej szczególnej strefy błony naczyniowej osiąga się poprzez nerwy rzęskowe.

Ciało rzęskowe

Obszar naczyniówki, który jest odpowiedzialny za produkcję płynu oka. Nazwa jest również używana jako ciało rzęskowe.
Strukturą rozważanej formacji są tkanki mięśniowe i naczynia krwionośne. Muskularna zawartość tej powłoki zakłada obecność kilku warstw o ​​różnych kierunkach. Ich aktywność obejmuje soczewki. Jego kształt się zmienia. W rezultacie osoba uzyskuje jasną wizję obiektów znajdujących się w różnych odległościach. Inną funkcją ciała rzęskowego jest zatrzymanie ciepła.

Krwawe kapilary, zlokalizowane w procesach rzęskowych, przyczyniają się do wytwarzania wilgoci wewnątrzgałkowej. Jest filtracja przepływu krwi. Wilgoć tego rodzaju zapewnia prawidłowe funkcjonowanie oka. Utrzymuje się stała wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Również ciało rzęskowe służy jako wsparcie dla tęczówki.

Choroida (Choroidea)

Obszar układu naczyniowego znajdujący się z tyłu. Granice tej skorupy są ograniczone do nerwu wzrokowego i linii zębatej.
Parametr grubości słupka tylnego wynosi od 0,22 do 0,3 mm. Przy zbliżaniu się do linii zębatej zmniejsza się do 0,1-0,15 mm. Naczyniaki w części naczyń składają się z tętnic dróg żółciowych, w których tylne krótkie biegną w kierunku równika, a przednie w stronę błony naczyniowej, gdy osiąga się połączenie drugiego z pierwszym w jego przednim obszarze.

tętnica rzęskowego ominąć twardówki i dotrzeć do miejsca określonego przez suprachoroidal naczyniówki i twardówki. W znacznej liczbie oddziałów następuje rozpad. Stają się podstawą błony naczyniowej. Na obwodzie tarczy nerwu wzrokowego tworzy się krąg naczyniowy z form Cinna-Galera. Czasami w obszarze plamki może znajdować się dodatkowa gałąź. Jest widoczny na siatkówce lub DZN. Ważny moment w zatorowości centralnej tętnicy siatkówki.


Koperta naczyniowa zawiera cztery komponenty:

 • nadnaczyniowy z ciemnym pigmentem;
 • naczyniowy brązowawy odcień;
 • sercowo-naczyniowo-kapilarne, wspomagające pracę siatkówki;
 • warstwa podstawowa.

Siatkówka oka (siatkówka)

Siatkówka jest oddziałem peryferyjnym, który uruchamia analizator wizualny, który odgrywa ważną rolę w strukturze ludzkiego oka. Dzięki uwięzionych fal świetlnych, wytwarzana przekształcać się impulsy o poziom pobudzenia układu nerwowego i prowadzi dalsze przekazywanie informacji za pośrednictwem nerwu wzrokowego.

Siatkówka jest tkanką nerwową, która tworzy gałkę oczną w części jej wewnętrznej błony. Ogranicza przestrzeń wypełnioną ciałem szklistym. Zewnętrzna powłoka jest błoną naczyniową. Grubość siatkówki jest nieistotna. Parametr odpowiadający normie wynosi tylko 281 μm.

Powierzchnia gałki ocznej od środka jest w większości pokryta siatkówką. Początek siatkowej powłoki można warunkowo uznać za DZN. Dalej rozciąga się do takiej granicy jak linia zębatkowa. Następnie przekształca się w nabłonek barwnikowy, otacza wewnętrzną błonę ciała rzęskowego i rozprzestrzenia się w tęczówce. DZN i linia zębata to obszary, w których stabilizacja siatkówki jest najbardziej niezawodna. W innych miejscach jego połączenie charakteryzuje się niską gęstością. Fakt ten wyjaśnia fakt, że tkanka łatwo się łuszczy. To prowokuje wiele poważnych problemów.

Struktura skorupy siatki składa się z kilku warstw, różniących się pod względem ich różnych funkcji i struktury. Są ściśle ze sobą powiązane. Bliskie formy kontaktu, które określają tworzenie tak zwanego analizatora wizualnego. Poprzez swoją osobę ma możliwość właściwego postrzegania otaczającego świata, gdy odpowiednio ocenia kolor, kształt i wielkość przedmiotów, a także odległość do nich.

Promienie światła po wejściu do oka przechodzą kilka ośrodków refrakcyjnych. Należy je rozumieć jako rogówkę, płyn oka, przezroczysty korpus soczewki i ciało szkliste. Jeśli refrakcja mieści się w normalnym zakresie, to w wyniku takiego przejścia promieni świetlnych na siatkówce powstaje obraz przedmiotów złapanych w polu widzenia. Powstały obraz różni się tym, że jest odwrócony. Co więcej, niektóre części mózgu otrzymują odpowiednie impulsy, a osoba uzyskuje zdolność widzenia tego, co go otacza.

Z punktu widzenia struktury siatkówka jest najbardziej złożoną formacją. Wszystkie jego elementy ściśle ze sobą współdziałają. Jest wielowarstwowy. Uszkodzenie dowolnej warstwy może doprowadzić do negatywnego wyniku. Percepcja wzrokowa jako funkcja siatkówki jest zapewniana przez sieć trójnou- ronową, która przewodzi wzbudzenia z receptorów. Jego skład powstaje dzięki szerokiej gamie neuronów.

Warstwy siatkówki

Retina tworzy "kanapkę" złożoną z dziesięciu rzędów:

1. Nabłonek barwnikowy, sąsiaduje z membraną Brucha. Posiada szeroką funkcjonalność. Ochrona, żywienie komórkowe, transport. Akceptuje odrzucane segmenty fotoreceptorów. Służy jako bariera dla promieniowania świetlnego.

2. Warstwa fotoelektryczna. Komórki wrażliwe na światło, w postaci swoistych prętów i stożków. W cylindrach podobnych do pręcików zawiera się segment wizualny rodopsyny, aw szyszkach jododopsynę. Pierwsza zapewnia postrzeganie kolorów i widzenie peryferyjne, a druga - widzenie w słabym świetle.

3. Brzeg graniczny (na zewnątrz). Strukturalnie składa się z końcowych formacji i zewnętrznych części receptorów siatkówki. Struktura komórek Mullera dzięki ich procesom umożliwia zbieranie światła na siatkówce i jej dostarczanie do odpowiednich receptorów.

4. Warstwa jądrowa (na zewnątrz). Otrzymał swoją nazwę ze względu na fakt, że powstaje on na bazie jąder i ciał komórek światłoczułych.

5. Warstwa Plexiform (na zewnątrz). Jest określany przez kontakty na poziomie komórki. Powstają pomiędzy neuronami charakteryzującymi się dwubiegunowym i asocjatywnym. Obejmuje to także fotoczułe formacje tego gatunku.

6. Warstwa jądrowa (wewnętrzny). Powstały z różnych komórek, na przykład dwubiegunowych i mullerowskich. Znaczenie tego ostatniego wiąże się z potrzebą utrzymania funkcji tkanki nerwowej. Inni koncentrują się na przetwarzaniu sygnałów z fotoreceptorów.

7. Warstwa Plexiform (wewnętrzny). Przeplot komórek nerwowych w częściach ich procesów. Służy jako przegroda między wewnętrzną częścią siatkówki, scharakteryzowana jako naczyniowa, a zewnętrzna - beznaczyniowa.

8. Komórki Ganglion. Zapewniają swobodną penetrację światła z powodu braku powłoki, takiej jak mielina. Są pomostem między światłoczułymi komórkami a nerwem wzrokowym.

9. Ganglion cell. Uczestniczy w tworzeniu nerwu wzrokowego.

10. Brzeg graniczny (wewnętrzny). Zakrywając siatkówkę od środka. Składa się z komórek Muellera.

Układ optyczny oka

Jakość widzenia zależy od głównych części ludzkiego oka. Stan przekaźników w postaci rogówki, siatkówki i soczewki bezpośrednio wpływa na to, jak dana osoba widzi: źle lub dobrze.

Rogówka ma większy udział w załamywaniu się promieni światła. W tym kontekście możemy wyciągnąć analogię z zasadą kamery. Przepona jest źrenicą. Z jego pomocą regulowana jest wiązka światła, a ogniskowa decyduje o jakości obrazu.

Dzięki soczewce promienie światła padają na "film fotograficzny". W naszym przypadku należy go rozumieć jako powłokę siatki.

Ciecz szklista i wilgoć w komorach ocznych również załamują promienie światła, ale w znacznie mniejszym stopniu. Chociaż stan tych formacji ma znaczący wpływ na jakość widzenia. Może ulec pogorszeniu wraz ze spadkiem stopnia przezroczystości wilgoci lub pojawieniem się w niej krwi.

Prawidłowe postrzeganie świata poprzez narządy wzroku sugeruje, że przejście z promieni światła przez medium optycznym prowadzi do powstawania siatkówki zmniejszona i odwróconego obrazu, ale prawdziwe. Ostateczne przetwarzanie informacji z receptorów wizualnych zachodzi w obszarach mózgu. W tym celu odpowiedzialne są płaty potyliczne.

Aparat łzowy

System fizjologiczny, który zapewnia produkcję specjalnej wilgoci z późniejszym uwolnieniem do jamy nosowej. Narządy układu łzowego są klasyfikowane zgodnie z wydziałem sekrecyjnym i aparatem łezkowym. Specyfika systemu polega na parowaniu narządów.

Praca sekcji końcowej ma wywołać łzę. Jego struktura obejmuje gruczoł łzowy i dodatkowe formacje tego rodzaju. Pod pierwszym oznacza gruczoł surowicze, które ma złożoną strukturę. Jest on podzielony na dwie części (dolną, górną), gdzie ścięgno mięśnia, odpowiedzialne za podniesienie górnej powieki, działa jako bariera separacyjna. Powierzchnia u góry pod względem wielkości jest następująca: 12 na 25 mm przy grubości 5 mm. Jego lokalizacja jest określona przez ścianę oczodołu, która ma kierunek do góry i na zewnątrz. Ta część obejmuje kanały wylotowe. Ich liczba waha się od 3 do 5. Wnioski podejmuje się w spojówce.

Jeśli chodzi o dolną część, ma mniejsze wymiary (11 na 8 mm) i mniejszą grubość (2 mm). Ma kanaliki, gdzie niektóre łączą się z tymi samymi formacjami górnej części, podczas gdy inne są usuwane do worka spojówkowego.

Dostarczenie gruczołu łzowego z krwią odbywa się przez kanał łzowy, a odpływ jest zorganizowany w żyłę łzową. Nerw trójdzielny działa jako inicjator odpowiedniego wzbudzenia układu nerwowego. Do tego procesu przyłączone są również włókna nerwu współczulnego i przywspółczulnego.

W standardowej sytuacji działają tylko dodatkowe gruczoły. Dzięki ich funkcjonalności powstaje łza o objętości około 1 mm. Zapewnia to wymagane nawilżenie. Jeśli chodzi o główny gruczoł łzowy, wchodzi w grę po pojawieniu się różnego rodzaju bodźców. Mogą to być ciała obce, zbyt jasne światło, emocjonalny plusk, itp.

Struktura działu wypływającego opiera się na formacjach, które promują ruch wilgoci. Są również odpowiedzialni za wycofanie go. Ta funkcja jest zapewniana przez łezkę, jezioro, kropki, kanaliki, torebkę i przewód nosowo-łzowy.

Punkty te są doskonale wizualizowane. Ich położenie zależy od wewnętrznych kątów powiek. Skupiają się na jeziorze łzowym i są w bliskim kontakcie ze spojówką. Połączenie torby z punktami ustalane jest za pomocą specjalnych kanalików, osiągających długość 8-10 mm.

Lokalizacja woreczka łzowego zależy od dołu kostnego zlokalizowanego w pobliżu rogu orbity. Z punktu widzenia anatomii formacja ta jest zamkniętą wnęką typu cylindrycznego. Jest rozciągnięty o 10 mm, a jego szerokość wynosi 4 mm. Na powierzchni worka znajduje się nabłonek, który zawiera w swoim składzie czara glandulocyt. Napływ krwi zapewniany jest za pomocą tętnicy ocznej, a odpływ - małe żyły. Część torby poniżej komunikuje się z kanałem nosowo-łzowym, który otwiera się do jamy nosowej.

Ciało szkliste

Substancja, która wygląda jak żel. Wypełnia gałkę oczną 2/3. Różni się przezroczystością. Składa się z 99% wody, która w swoim składzie zawiera kwas hialuronowy.

Z przodu jest wycięcie. Przylega do soczewki. W przeciwnym razie formacja ta kontaktuje się z membraną siatkową w części jej membrany. DZN i soczewki są skorelowane przez kanał jamy ustnej. Strukturalnie ciało szkliste składa się z białka kolagenowego w postaci włókien. Istniejące szczeliny między nimi są wypełnione cieczą. To tłumaczy fakt, że rozważana formacja jest galaretowatą masą.

Na peryferiach znajdują się hialocyty - komórki promujące tworzenie kwasu hialuronowego, białek i kolagenu. Uczestniczą również w tworzeniu struktur białkowych, znanych jako hemidesmosomy. Za ich pomocą powstaje ścisłe połączenie między błoną siatkówki a samym ciałem szklistym.


Główne funkcje tych ostatnich obejmują:

 • co daje oko konkretnej formie;
 • załamanie promieni świetlnych;
 • wywoływanie pewnego napięcia w tkankach narządu wzroku;
 • osiągnięcie nieściśliwości oka.

Fotoreceptory

Typ neuronów, które tworzą siatkę oka. Zapewnij przetwarzanie sygnału świetlnego w taki sposób, aby przekształcić go w impulsy elektryczne. Wywołuje to procesy biologiczne, które prowadzą do powstawania obrazów wizualnych. W praktyce białka fotoreceptorów pochłaniają fotony, które nasycają komórkę odpowiednim potencjałem.

Formacje wrażliwe na światło to oryginalne sztyfty i stożki. Ich funkcjonalność przyczynia się do prawidłowego postrzegania obiektów świata zewnętrznego. W rezultacie możemy mówić o tworzeniu odpowiedniego efektu-wizji. Człowiek jest w stanie dostrzec kosztem procesów biologicznych zachodzących w takich częściach fotoreceptorów, jak zewnętrzne płaty ich membran.

Nadal są fotoczułe komórki zwane oczami Hesse. Znajdują się one w komórce pigmentu, która ma kształt kubka. Praca tych formacji polega na uchwyceniu kierunku promieni świetlnych i określeniu ich intensywności. Za ich pomocą sygnał świetlny jest przetwarzany, gdy na wyjściu otrzymuje się impulsy elektryczne.

Następna klasa fotoreceptorów stała się znana w latach 90. XX wieku. Oznacza to światłoczułe komórki warstwy zwojowej powłoki siatki. Wspierają proces wizualny, ale w formie pośredniej. Mamy tu na myśli biologiczne rytmy w ciągu dnia i odruch źreniczny.

Tak zwane pręty i szyszki pod względem funkcjonalności znacznie różnią się od siebie. Na przykład pierwszą jest wysoka czułość. Jeśli oświetlenie jest słabe, gwarantują one powstanie przynajmniej częściowego obrazu. Fakt ten wyjaśnia, dlaczego w złym świetle kolory różnią się bardzo. W tym przypadku aktywny jest tylko jeden typ fotoreceptorów: pręty.

Do pracy stożków potrzebne jest jaśniejsze światło w celu zapewnienia przejścia odpowiednich sygnałów biologicznych. Struktura siatkówki zakłada obecność rożków różnych typów. W sumie jest ich trzy. Każdy definiuje fotoreceptory dostrojone do określonej długości fali światła.

Dla percepcji obrazu w kolorze odpowiedzialne są działy kory, zorientowane na przetwarzanie informacji wizualnej, co zakłada rozpoznawanie impulsów w formacie RGB. Stożki są w stanie rozróżnić strumień świetlny wzdłuż długości fali, charakteryzując je jako krótkie, średnie i długie. W zależności od tego, ile fotonów może wchłonąć stożek, powstają odpowiednie reakcje biologiczne. Różne odpowiedzi tych formacji opierają się na określonej liczbie fotonów o tej lub innej długości. W szczególności białka fotoreceptorów w szyszkach L absorbują uwarunkowany kolor czerwony, który jest skorelowany z długimi falami. Promienie światła, które są krótsze, mogą prowadzić do tej samej reakcji, jeśli są wystarczająco jasne.

Reakcja tego samego fotoreceptora może być indukowana przez fale świetlne o różnych długościach, gdy różnice obserwowane są również przy natężeniu strumienia świetlnego. W rezultacie mózg nie zawsze determinuje światło i wynikowy obraz. Poprzez receptory wizualne następuje selekcja i wybór najjaśniejszych promieni. Następnie powstają biosygnały, które docierają do części mózgu, gdzie przetwarzane są tego rodzaju informacje. Uzyskuje się subiektywne postrzeganie obrazu optycznego w kolorze.

Siatkówka oka ludzkiego składa się z 6 milionów stożków i 120 milionów prętów. U zwierząt ich liczba i stosunek jest różny. Głównym wpływem jest sposób życia. W siatkówce siatkówka zawiera bardzo dużą liczbę prętów. Ludzki układ wzrokowy to prawie 1,5 miliona komórek zwojowych. Wśród nich są komórki, które mają światłoczułość.

Soczewkowe

Soczewka biologiczna, charakteryzująca się kształtem jako obustronnie wypukła. Działa jako element układu przewodzącego światło i załamującego światło. Zapewnia możliwość skupienia się na obiektach odległych w różnych odległościach. Znajduje się w tylnej komorze oka. Wysokość obiektywu wynosi od 8 do 9 mm przy grubości od 4 do 5 mm. Wraz z wiekiem gęstnieje. Ten proces jest powolny, ale prawdziwy. Przód tego przezroczystego korpusu ma mniej wypukłą powierzchnię niż tył.

Kształt soczewki odpowiada dwuwypukłym soczewkom mającym promień krzywizny z przodu około 10 mm. Jednocześnie ten parametr nie przekracza 6 mm na odwrotnej stronie. Średnica obiektywu wynosi 10 mm, a rozmiar w przedniej części wynosi od 3,5 do 5 mm. Wnętrze substancji jest utrzymywane przez kapsułkę o cienkich ściankach. Przednia część ma tkankę nabłonkową znajdującą się poniżej. Na tylnej części kapsułki nie ma nabłonka.

Komórki nabłonkowe różnią się tym, że dzielą się stale, ale nie wpływa to na objętość soczewki w sensie jej zmiany. Tę sytuację tłumaczy się odwodnieniem starych komórek znajdujących się w minimalnej odległości od środka przezroczystego ciała. Pomaga to zmniejszyć ich objętość. Proces tego typu prowadzi do takiej cechy, jak wiek-dalekowzroczność. Gdy dana osoba osiąga wiek 40 lat, traci elastyczność soczewki. Rezerwa zakwaterowania maleje, a zdolność do wyraźnego widzenia z bliskiej odległości jest znacznie ograniczona.

Soczewka znajduje się bezpośrednio za tęczówką. Jego zatrzymanie zapewniają cienkie włókna tworzące wiązankę cynamonu. Jeden koniec wchodzi w membranę soczewki, a drugi koniec jest przymocowany do ciała rzęskowego. Stopień napięcia tych nici wpływa na kształt przezroczystego korpusu, który zmienia siłę refrakcyjną. W rezultacie proces zakwaterowania staje się możliwy. Soczewka służy jako granica między dwiema podziałami: przednią i tylną.


Przydziel następujące funkcje obiektywu:

 • przewodność światła - osiąga się dzięki temu, że ciało tego elementu oka jest przezroczyste;
 • refrakcja - działa jak soczewka biologiczna, działa jako drugi ośrodek refrakcyjny (pierwszy to rogówka). W spoczynku parametr mocy refrakcji wynosi 19 dioptrii. To jest norma;
 • zakwaterowanie - zmiana kształtu przezroczystego ciała w celu dobrego widzenia obiektów znajdujących się w różnych odległościach. Siła refrakcyjna w tym przypadku waha się od 19 do 33 dioptrii;
 • podział - tworzy dwie części oka (przednie, tylne), które określa osobliwość układu. Działa jako bariera ograniczająca krzepliwość. Nie może być w przedniej komorze;
 • ochrona - zapewniona jest ochrona biologiczna. Mikroorganizmy wywołujące choroby, znajdujące się w przedniej komorze, nie są w stanie przeniknąć do ciała szklistego.

Wrodzone choroby w niektórych przypadkach prowadzą do przesunięcia soczewki. Zajmuje on niewłaściwą pozycję, ponieważ aparat więzadłowy jest osłabiony lub ma pewną wadę strukturalną. Obejmuje to również prawdopodobieństwo wrodzonych zmętnień jądra. Wszystko to pomaga zredukować widzenie.

Paczka Zinnova

Formacja na bazie włókien, definiowana jako glikoproteina i strefa. Zapewnia utrwalenie obiektywu. Powierzchnia włókien pokryta jest żelem mukopolisacharydowym, który jest określony przez potrzebę ochrony przed wilgocią obecną w komorach oka. Przestrzeń za soczewką służy jako miejsce, w którym znajduje się ta formacja.

Aktywność więzadła zinn prowadzi do zmniejszenia mięśnia rzęskowego. Obiektyw zmienia krzywiznę, co pozwala skupić się na obiektach znajdujących się w różnych odległościach. Napięcie mięśnia osłabia napięcie, a soczewka ma kształt zbliżony do kuli. Relaksacja mięśnia prowadzi do napięcia włókien, które spłaszczają soczewkę. Zmiana ostrości.

Rozpatrywane włókna są podzielone na tył i przód. Jedna strona włókien tylnych jest przymocowana do brzegu zęba, a druga - do przedniego obszaru soczewki. Punkt początkowy włókien przednich jest podstawą procesów rzęskowych, a wiązanie odbywa się w tylnej części soczewki i bliżej równika. Skrzyżowane włókna przyczyniają się do tworzenia szczelinowej przestrzeni wokół soczewki.

Utrwalanie włókien na ciele rzęskowym odbywa się w części ciała szklistego. W przypadku oderwania tych formacji ustala się tak zwane przesunięcie soczewki, z powodu jej przemieszczenia.

Więzadło Zinnova pełni rolę głównego elementu systemu, zapewniając możliwość uchwycenia oka.