Choroby twardówki

Oczy odgrywają jedną z głównych ról podczas żywego dialogu z ludźmi.

Mogą wiele powiedzieć o osobie. O jego charakterze, nastroju, stanie zdrowia i pewnych nawykach. A takie niedogodności, jak choroba twardówki, mogą stać się przeszkodą w tworzeniu związków i alarmującym sygnałem o problemach zdrowotnych.

Sclera to białkowa błona oka. Pełni funkcje ochronne i wspierające. Chociaż twardówka nie jest szczególnie wrażliwa na niekorzystne czynniki zewnętrzne, ale istnieje wiele chorób i patologii tej części oka.

Mogą być wrodzone lub nabyte.

Wrodzone choroby twardówki

loading...

Wśród chorób wrodzonych możemy wymienić takie patologie, jak zespół niebieskiego twardówki, melanoza, zmiany w kształcie i wielkości twardówki. Są one wynikiem defektu genetycznego lub chorób w okresie prenatalnym.

Takie stany często wiążą się z innymi dysfunkcjami ciała.

Syndrom "niebieskiej twardówki"

Taka anomalia może być objawem wielu chorób prowadzących do przecięcia twardówki i przenoszenia przez nią naczyń. Ale najczęściej szaro-niebieski kolor białka oka jest oznaką zespołu Lobsteina-van der Heve'a. Jest to wrodzona wada wrodzona tkanki łącznej. Zespół ten występuje bardzo rzadko (około jednego na 50 000 noworodków) i jest spowodowany licznymi uszkodzeniami genetycznymi.

W tym zespole, wiele innych anomalii, takich jak zwiększona łamliwość kości, głuchoty, itp ale jednym z głównych objawów tej choroby. - białka oczu odcieniem niebieskawym, co jest związane z przerzedzenie twardówki oka rozsiane i naczyniowej. U takich osób wykazano ogólną terapię wzmacniającą, zrównoważoną dietę z bogatą zawartością wapnia i żelaza, ograniczającą wysiłek fizyczny. Czasami zaleca się operację plastyczną.

Melanoza

Przy tej wrodzonej anomalii na białku oka występują kolorowe plamki. Częściej szary lub bladofioletowy. Pojawiają się z powodu osadzania barwnika, takiego jak melanina.

Choroba może być wrodzona lub nabyta. Najczęściej jest to spowodowane zaburzeniami metabolizmu, gdy węglowodany nie są już trawione. Czasami niezwykłe zabarwienie twardówki jego zażółcenia może być związana z jakąkolwiek chorobę - na przykład, zapalenie wątroby typu A, zapalenie pęcherzyka żółciowego, żółtaczka (hemolityczna lub mechaniczne), cholery, itp sarkoidoza.

Staphiloma

Jest to wysunięcie przerzedzonej twardówki (lub rogówki). Często występuje w wyniku urazu. Rzadziej - w wyniku procesu zapalnego w oku. Wspiera rozwój gronkowców i zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Aby pozbyć się tej wady, możliwe jest jej działanie. Takie tworzywo sztuczne jest zwykle zalecane, jeśli stafiloma jest duża.

Choroby nabyte białek oka

loading...

Rodzaje nabytych chorób oczu

Najczęstsze są zapalenie twardówki i zapalenie nadtwardówki. Zapalenie twardówki jest ciężkim stanem zapalnym głębokich warstw twardówki. I zapalenie nadtwardówki jest stanem zapalnym warstwy powierzchniowej. Przyczyny tych dolegliwości mogą być różne.

Chorób tych nie można lekceważyć. Konieczne jest leczenie zachowawcze, które obejmuje leki przeciwzapalne i hormonalne w postaci kropli do oczu i zastrzyków, w razie potrzeby antybiotykoterapii.

Wstrzyknięcie naczyń

loading...

Jest to zaczerwienienie białek oka, które jest związane z ekspansją naczyń krwionośnych. Taki symptom może towarzyszyć różnym chorobom. W szczególności:

 • wysokie ciśnienie wewnątrzczaszkowe;
 • jaskra;
 • skleryt;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • wrzodziejące zmiany rogówki o charakterze zakaźnym.

Zaczerwienienie może wystąpić z powodu nadmiernego wysiłku oczu, braku snu. Jeśli nie znasz przyczyny tego stanu twardówki, wskazane jest skontaktowanie się z lekarzem. Wyznacza niezbędne egzaminy.

Uważaj na siebie i nigdy nie choruj!

Twardówka

loading...

Twardówka - nieprzezroczysta część zewnętrznej (włóknistej) błony oka. Mają biały lub lekko niebieskawy kolor i stanowią 5/6 całej zewnętrznej powłoki (1/6 jest zajęta przez przezroczystą część - rogówkę).

Struktura

loading...

Twardość ma różną grubość w różnych przekrojach: od 0,4 mm w rejonie równika i do 0,8 mm w pobliżu rogówki i tarczy nerwu wzrokowego. Tkanka twardówki składa się z włókien kolagenowych z komórkami fibroblastów. Jest to bardzo trwałe i odporne na wpływy zewnętrzne, z wyjątkiem niektórych miejscach twardówka cienki (strefa między miejscem zamocowania mięśni i wyjściu z nerwu wzrokowego).

Inneracja i ukrwienie

loading...

W twardówce jest niewiele naczyń krwionośnych, ale przez nią przenikają naczynia, które trafiają na błonę naczyniową, sąsiadując z nią od wewnątrz. Na zewnątrz twardówka jest pokryta luźną warstwą nadtwardówkową, która łączy się z podspojówkową. Taka luźna struktura zapewnia ruchomość gałki ocznej na orbicie. Innervation jest również praktycznie nieobecny.

Funkcje Sclera

loading...

Twardówka pełni funkcję wspomagającą dla struktur oka, do której przywiązane są mięśnie okoruchowe. Chroni również wewnętrzne formacje oka przed niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi, w tym mechanicznymi (uderzenia).

Choroby twardówki

loading...

Choroby twardziny mogą być wrodzone ("zespół niebieskiej twardówki", melanoza twardówki) i nabyte (stafilomy, zapalenie twardówki i zapalenie nadtwardówki, pęknięcia twardówki).

Skleryt

loading...

Zapalenie twardówki jest chorobą, która jest zapaleniem całej twardówki oka.

Twardówka jest zewnętrzną gęstą włóknistą błoną gałki ocznej, pełni funkcję ochronną, a także funkcję szkieletu dla mięśni oka, naczyń krwionośnych, nerwów i wewnętrznych błony oka. Na zewnątrz twardówka pokryta jest błoną śluzową lub spojówką i gęstą, tak zwaną osłoną czopową pod spodem.

Sama twardówki składa się z trzech warstw: nadtwardówki - wystarczającym luzem warstwą bogato wyposażony w naczyniach krwionośnych i znajduje się bezpośrednio pod membraną Tenona właściwa twardówki - bardzo gęsty naskórek, składające się głównie z włókien kolagenowych ułożonych pewne rzędu, ma więc twardówki biały, nieprzejrzysty, jak rogówka. Pod twardicą znajduje się tak zwana brązowa błona, która jest luźna, a następnie przechodzi do błony naczyniowej oka. Naczynia krwionośne, które karmią twardówkę, znajdują się w skorupie czopka i zewnętrznych warstwach własnej tkanki twardówki.

W przypadku zapalenia twardówki obserwuje się zmiany zapalne we wszystkich jego warstwach oraz od lekkiego do ciężkiego zniszczenia struktury twardówki z ryzykiem całkowitego stopienia zewnętrznej powłoki oka, rozprzestrzenienia się w tkankach podskórnych i całkowitej utraty wzroku.

Przyczyny zapalenia twardówki

loading...

Spośród wszystkich możliwych przyczyn zapalenia twardówki na ogół można nazywać choroby reumatologiczne: ziarniniak Wegenera, nawracające zapalenie stawów, guzkowe zapalenie wielotarczowe i niektóre inne.

Infekcyjne zapalenie twardówki jest konsekwencją rozprzestrzeniania się infekcji rogówki oka, z reguły mowa w tym przypadku dotyczy infekcji bakteryjnej.

Rodzaje zapalenia twardówki

Proces zapalny może rozwinąć się w przedniej części twardówki dostępnej od zewnętrznego badania - przedniej sklerytu lub w obszarze niedostępnym do oględzin - tylnego sklerytu.

Pod względem nasilenia zapalenie może być dość ograniczone - guzowe zapalenie twardówki lub zwykłe - rozlane zapalenie twardówki.

Manifestacje zapalenia twardówki

W zależności od nasilenia zapalenia, ból pojawia się począwszy od uczucie dyskomfortu małe guzkowe zapalenie twardówki, wypalania, aż do zniesienia bólu, które mogą być rozłożone w tyni, brwi, żuchwy, wyrażone z zapaleniem zniszczenia tkanki twardówki.

Zaczerwienienie - jest związane z ekspansją naczyń krwionośnych i może być ograniczone lub powszechne, w zależności od samego zapalenia.

Łzawienie jest objawem podrażnienia zakończeń nerwowych i zespołu bólowego.

Pojawienie się bladożółtych plam na twardówce jest oznaką martwicy lub stwardnienia tkanki twardówki. W przypadku przebiegu zapalenia twardówki bez wyraźnych oznak zapalenia, manifestacja ta może być prawie jedyna, ale niezwykle trudna.

W przypadku zapalenia twardówki tylnej najczęściej nie ma konkretnych objawów, ponieważ po prostu nie są one widoczne podczas badania. Obrzęk powiek, upośledzona czynność nerwów, funkcja regulacji oczu, obrzęk siatkówki lub odwarstwienie siatkówki mogą wystąpić z powodu intensywnego zapalenia.

Zmniejszenie obrzęku obserwuje się w przypadku strefy środkowej siatkówki, odwarstwienie siatkówki, rozprzestrzenianie się infekcji w głęboko leżącą warstwą lub twardówce oka, o temperaturze topnienia.

Diagnostyka

Podczas diagnozowania zapalenia twardówki uwzględnia się wszystkie dolegliwości i lokalne objawy choroby, a także możliwe przyczyny zapalenia twardówki. Ponadto wykonywane jest badanie ultrasonograficzne, w którym wykrywa się pogrubienie błon oczu.

Leczenie

Stosuje się intensywne leczenie przeciwzapalne, zarówno miejscowe, jak i ogólne. Możliwe jest stosowanie cytostatyków, które również zmniejszają objawy choroby.

Równolegle konieczne jest leczenie powszechnej choroby, która może wywołać rozwój zapalenia twardówki.

Skleryt

loading...

Skleryt Jest procesem zapalnym, który wpływa na całą grubość zewnętrznej tkanki łącznej gałki ocznej. Klinicznie manifestuje rumień, wtrysk naczyniowy, obrzęk, tkliwość do badania palpacyjnego w obszarze zagrożonym lub ruchów gałki ocznej. Diagnoza twardówki jest przeprowadzenie kontroli wzrokowej biomicroscopy, oftalmoskopię, visometry, tonometrii fluoresceiny angiografii ultradźwięków (SPL) w B-Mode tomografii komputerowej. W zależności od postaci choroby reżim leczenia obejmuje lokalne lub układowe stosowanie glikokortykoidów i środków przeciwbakteryjnych. Przy ropnym zapaleniu twardówki ujawnia się ropień.

Skleryt

loading...

Zapalenie twardówki jest zapalną chorobą twardówki charakteryzującą się powoli postępującym przebiegiem. Spośród wszystkich postaci najczęściej występuje zapalenie przedniego twardówki (98%). Porażenie tylnej twardówki obserwuje się tylko u 2% pacjentów. Warianty patologii bez martwicy przeważają nad martwicą, co wiąże się z korzystnym rokowaniem. W reumatoidalnym i reaktywnym chlamydiowym zapaleniu stawów powszechne są dyfuzyjne warianty choroby. W 86% przypadków zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa rozpoznaje się guzkowe zapalenie twardówki. U 40-50% pacjentów zmian patologicznych twardówki łączy się z uszkodzeniem stawów o podłożu zapalnym, aw 5-10% przypadków artretyzmowi towarzyszy zapalenie twardówki. Choroba występuje częściej u kobiet (73%). Szczytowa zapadalność przypada na 34 do 56 lat. U dzieci patologię obserwuje się 2 razy rzadziej.

Przyczyny zapalenia twardówki

loading...

Etiologia zapalenia twardówki jest bezpośrednio związana z chorobami ogólnoustrojowymi w wywiadzie. Wyzwala twardówki zmiany są reumatoidalne zapalenie stawów, ziarniniak Wegenera, idiopatyczne młodzieńcze reaktywne chlamydiami lub łuszczycowego zapalenia stawów, guzkowego zapalenia tętnic, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i zapalenie wielochrząstkowe, znamienny rzutowo. Rzadziej patologia ta rozwija się w okresie pooperacyjnym po operacyjnym usunięciu skrzydlika lub urazowego uszkodzenia. Opisano kliniczne przypadki zakaźnego zapalenia twardówki u chorych po witreoretinalnej interwencji chirurgicznej w wywiadzie.

Przez twardówki etiologii zakaźnej często powoduje owrzodzenia strefę procesu rozpowszechniania na rogówce. Źródłem infekcji może być również zapalenie zatok przynosowych. Najczęstszymi czynnikami wywołującymi choroby są Pseudomonas aeruginosa, wirusa ospy wietrznej i Staphylococcus aureus. W rzadkich przypadkach skleryt ma pochodzenie grzybowe. Drug porażka twardówki często rozwija się podczas odbierania mitomycynę C. Czynniki ryzyka - gruźlicy kostno-stawowej w historii, układowych chorób zapalnych.

Objawy zapalenia twardówki

loading...

Z klinicznego punktu widzenia w okulistyce wyróżnia się zapalenie przedniego (martwicze, martwicze), tylne i ropne zapalenie twardówki. Nie-martwicze uszkodzenie twardówki jest rozproszone lub sferoidalne. Nekrotyzowaniu może towarzyszyć lub nie proces zapalny. W wielu przypadkach przebieg zapalenia twardówki charakteryzuje się krótkimi epizodami kończącymi się. Jednocześnie patologiczny proces w twardówce wywołuje jej martwicę z zaangażowaniem podstawowych struktur. Choroba ta charakteryzuje się ostrym początkiem, rzadziej powolnymi zmianami. W przypadku rozlanego zapalenia twardówki cała przednia część zewnętrznej tkanki łącznej gałki ocznej bierze udział w procesie zapalnym. Zrywowi guzkowemu towarzyszy spadek ostrości wzroku.

W przypadku przedniego zapalenia twardówki powoli postępuje. Postaci tej towarzyszy obuoczne uszkodzenie narządu wzroku. Pacjenci zgłaszają silny ból podczas dotykania strefy projekcji obrzęku, światłowstrętu. Przedłużający się przebieg choroby prowadzi do pokonania twardówki wzdłuż obwodu limbusa (zapalenie twardówki w kształcie pierścienia) i wystąpienia ciężkiego zapalenia rogówki, zapalenia tęczówki lub zapalenia tęczówki. Przy ropnym zapaleniu twardówki może wystąpić pęknięcie ropnia, co prowadzi do rozwoju irytium lub niedorozwoju.

Przy martwiczym uszkodzeniu twardówki, pacjenci zauważają narastający ból, który następnie staje się trwały, napromieniowuje w okolicy skroniowej, brodawce nadobnej i szczęce. Zespół bólowy nie jest zatrzymywany przez przyjmowanie leków przeciwbólowych. Martwicze zapalenie twardówki jest utrudnione przez perforację twardówki, zapalenie wnętrza gałki ocznej lub panophthalmitis. W tylnej postaci patologii pacjenci skarżą się na bolesność podczas przesuwania gałki ocznej, ograniczając jej ruchliwość. Pooperacyjne zapalenie twardówki rozwija się przez 6 miesięcy po operacji. W tym przypadku powstaje miejsce miejscowego stanu zapalnego, po którym następuje martwica. Zmniejszenie ostrości wzroku obserwuje się tylko wtedy, gdy proces zapalny rozprzestrzenia się na sąsiednie struktury gałki ocznej lub rozwój jaskry wtórnej.

Diagnoza zapalenia twardówki

loading...

Diagnoza zapalenie twardówki polega na przeprowadzeniu kontroli wzrokowej, biomicroscopy, oftalmoskopem, visometry, tonometrii, USG, angiografii fluoresceiny (SPL) w B-mode, tomografia komputerowa. Przy zewnętrznym badaniu pacjentów z zapaleniem przedniego twardówki stwierdza się obrzęki, przekrwienie i zastrzyk naczyniowy. Strefa obrzęku ma wytyczone granice. Podczas badania palpacyjnego pojawia się bolesność. Przeprowadzanie biomicroscopy z „galaretowatej” twardówki ujawnia strefy wystające hemozirovannoy spojówki powyżej kończyny. Ta strona ma czerwono-brązowy odcień i galaretowatą konsystencję. Na powierzchni rogówki można wykryć infiltrację z silnym unaczynieniem. Sposób z biomicroscopy lampy szczelinowej w rozproszonym twardówki określone naruszenie fizjologicznej kierunku promieniowym naczyń wzór. W postaci sferoidalnej przewodnictwo w naczyniach krwionośnych wskazuje na zmniejszenie ostrości wzroku.

Przy ropnym zapaleniu twardówki badanie zewnętrzne ujawnia ropny naciek i zastrzyk naczyń krwionośnych. Porażka z części tylnej twardówki towarzyszy obrzęk powieki, spojówki i niewielkimi wytrzeszczu. Sposób okulistycznym zdefiniowane prominirovanie tarczy nerwu wzrokowego, podsiatkówkowe wydzielanie lipidów, odwarstwienie siatkówki i naczyniówki, spowodowane gromadzeniem się wysięku. B wskazuje tryb ultradźwięków zagęszczania tylną część zewnętrznej powłoki łącznej gałki ocznej, gromadzenie się płynu w przestrzeni Tenona. Zmiana grubości twardówki może być również potwierdzona przez CT.

W przypadku martwiczego zapalenia twardówki za pomocą angiografii fluorescencyjnej określa się przebieg zawiłości, obszary okluzji naczyń, strefy beznaczyniowe. Przeprowadzenie biomikroskopii lampą szczelinową pozwala na wizualizację nekrotycznych zmian twardówki, owrzodzenie przyległej spojówki. Dynamika ujawnia ekspansję strefy martwicy. Metoda tonometrii u pacjentów z zapaleniem twardówki często ujawnia wzrost ciśnienia śródgałkowego (ponad 20 mm Hg).

Leczenie zapalenia twardówki

loading...

Leczenie zapalenia twardówki obejmuje miejscowe stosowanie glikokortykosteroidów i antybakteryjnych kropli do wkraplania. Jeśli chorobie towarzyszy zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, wówczas kompleks terapeutyczny musi być uzupełniony o miejscowe leki hipotensyjne. Przebieg leczenia obejmuje podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Kiedy nietolerancja jest zalecana, mianowanie leków z grupy glikokortykosteroidów. Kiedy twardówka bez uszkodzenia martwiczego, glikokortykosteroidy i leki przeciwbakteryjne muszą być podawane jako iniekcje podspojówkowe. Alternatywą dla tej metody podawania jest podawanie przedłużonych form glukokortykoidów.

Wraz z rozwojem martwicy twardówki wskazane jest skojarzone leczenie z glikokortykosteroidami i lekami immunosupresyjnymi. W przypadku reakcji alergicznej równolegle z tymi lekami stosuje się leki przeciwalergiczne i odczulające. Przy ropnej formie zapalenia twardówki, taktyki leczenia są zredukowane do przeprowadzenia masowej terapii przeciwbakteryjnej. W tym przypadku stosuje się drogi doustne i podspojówkowe podawania leków z grupy fluorochinolonów, aminoglikozydów i półsyntetycznych penicylin. Dodatkową metodą podawania jest elektroforeza. W przypadku braku efektu terapii lekowej wskazane jest chirurgiczne wycięcie ropnia. Również w planie leczenia powinny zawierać leki do leczenia podstawowej patologii, przeciwko której rozwinął się zapalenie twardówki. Jeśli czynnikiem etiologicznym jest prątek gruźlicy, leki przeciwprątkowe do stosowania miejscowego są uważane za pomocnicze.

Prognozy i zapobieganie zapaleniu twardówki

Nie opracowano konkretnej profilaktyki zapalenia twardówki. Niespecyficzne środki zapobiegawcze są ograniczone do szybkiego leczenia głównej patologii, zapobiegania stanom zapalnym zatok przynosowych (zapalenie zatok), przestrzegania aseptycznych i antyseptycznych zasad podczas interwencji chirurgicznych. Pacjenci z chorobami ogólnoustrojowymi w wywiadzie muszą być poddawani badaniu okulistycznemu 2 razy w roku. Prognozy dotyczące życia i zdolności do pracy zależą od terminowości diagnozy, adekwatności leczenia, rodzaju patogenu w przypadku infekcji i postaci choroby. Najbardziej korzystną opcją są rozproszone formy choroby. W przypadku zapalenia twardówki wywołanego przez Pseudomonas aeruginosa, niekorzystne rokowanie jest bardziej powszechne.

Cechy zapalenia twardówki i jego niebezpieczne konsekwencje

loading...

Zapalenie twardówki jest procesem zapalnym w włóknistej błonie oka lub twardówki. Zewnętrzna włóknista membrana stanowi obronę gałki ocznej. Jest gęsty, dzięki czemu może naprawić naczynia, nerwy i mięśnie. Ponadto, twardówka jest szkieletem dla wewnętrznych powłok oka.

Struktura twardówki

loading...

Twardówka składa się z zewnętrznej błony śluzowej (spojówki), wewnętrznej gęstej osłony czopowej i nadtwardówki. Płaszcz strzechy twardówki składa się głównie z włókien kolagenowych, tak więc twardówka jest zabarwiona na biało. Pod warstwą czopów jest biskup. Jest to luźna warstwa naczyń krwionośnych. Pod twardówką znajduje się również brązowa membrana. Płynie gładko do naczyniówki oka, ma luźną strukturę.

Osobliwością zapalenia twardówki jest to, że zapalenie obejmuje wszystkie warstwy twardówki. Choroba jest niebezpieczna, ponieważ może być łagodna i stopniowo prowadzić do zniszczenia struktury twardówki. Jest to pełne pełne złuszczanie zewnętrznej powłoki gałki ocznej i uszkodzenie tkanek, które leżą głębiej. Takie naruszenia mogą prowadzić do utraty wzroku.

Klasyfikacja naruszeń

loading...

Wyrażony, ale ograniczony stan zapalny nazywany jest guzowatym, a zwykłe zapalenie twardówki uważane jest za rozproszone. Czasami zdiagnozowano martwicze zapalenie twardówki (perforacja skleromalacji).

Rodzaje zapalenia twardówki:

 1. Przedni, który rozwija się w dostępnej do kontroli twardówki muszli.
 2. Tył, który rozwija się w niedostępnej dla rewiru powłoce twardówki.

Przyczyny zapalenia twardówki

loading...

Najczęściej choroba jest diagnozowana u kobiet w wieku 30-50 lat. Większość pacjentów ma również choroby związane z tkanką łączną. Martwicowe zapalenie tkanki łącznej mózgu występuje u 50% pacjentów, au pacjentów ze sferoidalnym i rozlanym zapaleniem twardówki w 20% przypadków. Najczęściej skleryt wpływa na przednie odcinki oka.

Choroba może rozwijać się z wielu powodów. Wcześniej uważano, że najczęstszymi przyczynami zapalenia twardówki są sarkoidoza, gruźlica i kiła, ale teraz infekcje paciorkowcowe zajmują pierwsze miejsce. Często choroba jest objawem pneumokokowego zapalenia płuc, zapalenia zatok przynosowych, chorób metabolicznych (dna moczanowa). Endophthalmitis (nagromadzenie ropy w ciele szklistym) i panophthalmitis (ropne zapalenie całego oka) mogą powodować zapalenie twardówki jako wtórne zaburzenie.

Główną przyczyną zapalenia twardówki są zaburzenia reumatologiczne. Nie można zaprzeczyć związku między zapaleniem twardówki, reumatyzmem i zapaleniem wielostawowym.

W przypadku zakaźnego zapalenia twardówki przyczyną jest infekcja bakteryjna rogówki. Najczęściej stanem zapalnym jest aktywność zapalenia półpaśca, Pseudomonas aeruginosa, Staph. aureus, Strept. pneumoniaiae. Ta choroba jest trudna do wyleczenia.

Czasami przyczyną zapalenia twardówki jest uszkodzenie mechaniczne lub chemiczne. Zapalenie może być wynikiem usunięcia skrzydlika (trójkątny defekt oka w pobliżu szczeliny ocznej, na którą składa się dotknięta tkanka spojówki). Również zapalenie twardówki można zdiagnozować po leczeniu promieniowaniem beta ultrafioletu i mitomycyny C.

Główne przyczyny zapalenia twardówki:

 1. W połowie przypadków zapalenie twardówki jest oznaką choroby ogólnoustrojowej.
 2. Rzadziej zdiagnozowane pooperacyjne zapalenie twardówki, którego przyczyna nie jest w pełni zrozumiała. Sześć miesięcy po operacji u pacjentów rozwinęły się stany zapalne i martwica. Zapalenie twardówki po operacji rozwija się tylko w obszarze objętym procesem.
 3. Zakaźne zapalenie twardówki jest konsekwencją rozprzestrzeniania się infekcji z powodu owrzodzenia rogówki.

Zapalenie twardówki może być objawem takich chorób:

 • Ziarniniak Wegenera;
 • układowy toczeń rumieniowaty;
 • guzkowe zapalenie wielotętnicze;
 • nawracające zapalenie stawów;
 • Choroba Bechterewa;
 • reumatoidalne zapalenie stawów.

W przypadku znalezienia zapalenia twardówki należy skonsultować się z reumatologiem i immunologiem. Czasami choroba rozwija się po operacji. Zapalenie twardówki po zabiegu chirurgicznym może utrzymywać się do sześciu miesięcy po operacji.

Zapalenie z zapaleniem twardówki rozwija się w taki sam sposób, jak alergia bakteryjna. Uważa się, że zapalenie twardówki może mieć motyw autoimmunologiczny, więc często się powtarza.

Objawy zapalenia twardówki

Objawy zapalenia twardówki występują stopniowo. Zwykle zajmuje to kilka dni. Prawie zawsze zapalenie wywołuje silny ból, który rozprzestrzenia się w najbliższe okolice głowy. Pacjenci często opisują bolesne odczucia, gdy skleryt jako głęboki i wiercony. Nasilenie bólu może zaburzyć sen i apetyt.

Objawy zapalenia twardówki:

 1. Zapalenie twardówki charakteryzuje się bólem. Przy łagodnym zapaleniu pojawia się dyskomfort, ból jest łagodny i niestabilny. Przy poważnym zniszczeniu twardówki ból jest regularny, intensywny i strzela. Bolesne odczucia z silnym stanem zapalnym mogą rozprzestrzeniać się na świątynię, szczękę i brwi.
 2. W przypadku zapalenia twardówki występuje silne zaczerwienienie gałki ocznej. Zaczerwienienie ma purpurowy odcień. Często zaczerwienienie pokrywa całą rogówkę. Wynika to z faktu, że naczynia krwionośne rozszerzają się. W zależności od intensywności procesu zapalnego zaczerwienienie może być ograniczone lub rozległe.
 3. Zapalenie często prowokuje łzawienie. Jest to spowodowane podrażnieniem nerwów. Łzawienie zwiększa się z ostrym bólem.
 4. Jasno żółte plamki na twarderze są oznaką nekrozy lub stratyfikacji twardówki. Często z utajonym zapaleniem twardówki plamy są jedynym objawem, ale najbardziej krytycznym.
 5. W przypadku zapalenia twardówki ostrość wzroku jest zmniejszona tylko wtedy, gdy uszkodzona jest centralna strefa siatkówki i występuje oderwanie siatkówki. Ponadto, pogorszenie widzenia następuje, gdy stan zapalny rozprzestrzenia się na głębiej leżące tkanki i gdy twardówka się topi.
 6. U niektórych pacjentów rozwija się światłowstręt.
 7. Miejsca przekrwienie (oko naczyń krwionośnych przepełnienia) znajduje się pod spojówki mają kolor fioletowy (według tego kryterium są odróżniane od spotów w nadtwardówki). Hyperemia może być miejscowa i obejmować nie więcej niż jedną ćwiartkę oka lub rozległą, obejmującą całe oko. Przy rozległych uszkodzeniach ujawnia się czasami obrzęk węzłów lub nekroza.
 8. Dzięki silnej infiltracji (przenikaniu nietypowych cząstek w tkance) w dotkniętych obszarach zaczyna się martwica i blizny, które stopniowo zmniejszają twardówkę.
 9. Po zapaleniu zawsze występują szare ślady, które wskazują miejsca przerzedzania twardówki. Poprzez te ogniska można zobaczyć pigmenty naczyniówki i ciała rzęskowego.
 10. Czasami pojawia się wysunięcie zmian na twarderze. Zjawisko to nazywa się staphyloma. Kiedy występ nasila wizję. Ostrość wzroku również maleje wraz z powikłaniami astygmatyzmu i innymi zmianami w rogowych i opalizujących warstwach.

Skrobuj tylną skorupę

Zapalenie twardówki tylnej jest dość rzadkim zjawiskiem. Pacjent może skarżyć się na ból oka i napięcie. Czasami występuje ograniczenie ruchliwości, oderwanie siatkówki, opuchnięcie nerwu wzrokowego.

Przy sklerytu w tylnej warstwie nie mogą występować istotne objawy. Zapalenie będzie niewidoczne nawet podczas patrzenia w oczy. Rozpoznanie zapalenia twardziny tylnej może być spowodowane obrzękiem powieki i siatkówki, co stanowi naruszenie funkcjonalności oka.

Rozpoznanie zapalenia twardówki tylnej ściany można wykonać tylko za pomocą tomografii i USG. Najczęściej choroba jest konsekwencją gruźlicy, opryszczki, reumatyzmu i kiły. Często powikłane zapalenie rogówki, iridotsiklitami, zaćma i przewlekły wzrost ciśnienia śródgałkowego.

Martwicze zapalenie twardówki

Przy martwiczym zapaleniu twardówki obserwuje się perforację oka. Jeśli pacjent z martwiczym zapaleniem twardówki ma chorobę tkanki łącznej, najbardziej prawdopodobną przyczyną zapalenia jest układowe zapalenie naczyń. Ta postać zapalenia twardówki występuje rzadko, ale może występować bez zapalenia. Następnie nazywane jest perforacyjnym zapaleniem twardówki.

Jeśli nie ma zapalenia w martwiczym zapaleniu twardówki, warto sprawdzić pacjenta pod kątem reumatoidalnego zapalenia stawów. Brak objawów prowadzi do przedłużonego leczenia, twardówka jest przerzedzona i rozdarta w przypadku jakiejkolwiek traumy.

Diagnoza i leczenie zapalenia twardówki

Aby rozpoznać chorobę, lekarz musi przeanalizować skargi pacjenta i zbadać oczy. W leczeniu zapalenia twardówki stosuje się leki przeciwzapalne o działaniu miejscowym i ogólnym. Jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia perforacji, zaleca się przeszczep twardówki.

W przypadku sklerytu leczenie podstawowe obejmuje glikokortykosteroidy. Jeśli pacjent ma spadek w odpowiedzi na glukokortykoidy z rozpoznaniem martwiczego zapalenia naczyń i choroby tkanki łącznej, wymagają leki immunosupresyjne (azatiopryna, cyklofosfamid). Przepisać te fundusze musi reumatolog.

Dla terapii miejscowej za pomocą kortykosteroidu (maksideks, deksazon hydrokortyzon-PIC oftan deksametazonem) i nie-steroidowe leki przeciwzapalne (naklof, diklofenak, indometacyna). Również lekarze będą przepisywali cyklosporynę. Leki cytotoksyczne doskonale usuwają objawy procesu zapalnego.

W leczeniu martwiczego zapalenia twardówki, jako objaw choroby układowej, trzeba użyć leki immunosupresyjne (tsitofosfamid, kortykosteroidy, cyklosporyna). Gdy stan zapalny ustąpi, można zalecić fizjoterapię: elektroforezę, terapię ultra-wysokiej częstotliwości, terapię ultradźwiękową. Ponieważ zapalenie twardówki jest prawie zawsze przejawem innej choroby, trzeba leczyć przyczynę.

Operacja z sklerytem

Interwencja chirurgiczna z zapaleniem twardówki jest wskazana w przypadku ciężkiego powikłania stanu, kiedy dochodzi do deformacji głębokich warstw twardówki, rogówki i tęczówki. Również operacja jest konieczna dla ropnia.

W przypadku silnego przerzedzania konieczne jest przeszczepienie twardówki dawcy. W przypadku wpływu na rogówkę (ze znacznym zmniejszeniem wzroku) konieczne jest jej wszczepienie.

Powikłania zapalenia twardówki

Często zdarza się, że zapalenie twardówki jest skomplikowane na rogówce, wywołując stwardniałe zapalenie rogówki lub zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego. Te powikłania charakteryzują się zrostami między soczewką a marginesem źrenicy tęczówki. Na tylnej ścianie rogówki tworzą się także strąki, obserwuje się zmętnienie przedniej komory oka. Kiedy twardówka spojówkowa łączy się z zaatakowanym obszarem twardówki, pojawia się obrzęk.

Komplikacje z zapaleniem twardówki:

 • zapalenie rogówki i zaburzenia widzenia podczas przejścia na rogówkę;
 • zapalenie tęczówki i cewki w rozprzestrzenianiu się zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego;
 • nieprzezroczystość w ciele szklistym;
 • ścieńczenie tkanki twardówki, tworzenie się wypukłości i skręceń;
 • bliznowacenie, deformacja gałki ocznej;
 • astygmatyzm;
 • jaskra wtórna z zajęciem kanału hełmu i ciała rzęskowego;
 • ropień twardówki;
 • obrzęk;
 • oderwanie siatkówki;
 • zmętnienie rogówki w przypadku zaburzeń odżywiania;
 • endophthalmitis (ropne zapalenie wewnętrznej powłoki);
 • panophthalmitis (ropne zapalenie całego oka).

Prognoza

W przypadku zapalenia twardówki u 14% pacjentów występują zmiany patologiczne, które powodują poważne pogorszenie widzenia w pierwszym roku przebiegu choroby. U 30% pacjentów wzrok przypada na 3 lata. W przypadku martwiczego zapalenia twardówki spowodowanego ogólnoustrojowym zapaleniem naczyń, 50% pacjentów umiera w ciągu 10 lat, głównie z powodu zawału serca.

Zapobieganie

Zapobieganie stanom zapalnym twardówki może nastąpić poprzez terminowe leczenie infekcji w dowolnym miejscu, diagnozowanie zaburzeń autoimmunologicznych o charakterze infekcyjnym i korektę zaburzeń metabolicznych.

Zapalenie twardówki - poważna i niebezpieczna choroba oczu

Zapalenie twardówki to poważna zapalna choroba okulistyczna. Szczególnie należy o tym wiedzieć dla osób cierpiących na cukrzycę lub schorzenia reumatologiczne. Jednak cała reszta nie jest odporna na wystąpienie tej zdradzieckiej i niebezpiecznej choroby.

Czym jest zapalenie twardówki?

Zanim odpowiesz na pytanie, czym jest zapalenie twardówki, musisz zrozumieć, czym jest twardówka. Jest to zewnętrzna struktura dla wszystkich mięśni oka, nerwów i naczyń krwionośnych, jednolita białkowa powłoka oka, na której znajduje się błona śluzowa. Sclera chroni wewnętrzne tkanki narządu wzroku.

Nazwa "sclera" pochodzi od łacińskiego słowa "scleros", co oznacza "mocny", trwający ".

Twardówka składa się z:

 1. Zewnętrzny epizcler porowaty - warstwa, w której głównie znajdują się naczynia krwionośne.
 2. Główną twardówkę stanowi warstwa składająca się z włókien kolagenowych, która nadaje twarderze biały kolor.
 3. Brązowa twardówka, która przechodzi do naczyniówki. To najgłębsza warstwa.
Zaczerwienienie oczu - jeden z głównych objawów zapalenia twardówki

Zapalenie twardówki jest zapaleniem twardówki, które wpływa na wszystkie jego warstwy. W łatwej postaci choroby ogniska zapalne mogą być nieistotne, ale jeśli patologia nie zostanie usunięta na czas, proces może całkowicie zniszczyć twardówkę i doprowadzić do utraty wzroku.

Struktura oka - wideo

Rodzaje zapalenia twardówki

W zależności od miejsca zapalenia są one podzielone:

 1. Przedni skleryt. Proces zapalny rozwija się w tej części gałki ocznej, która jest zwrócona na zewnątrz. Ten typ jest łatwy do zdiagnozowania, co widać po prostym badaniu.
 2. Skleryt tylny. Zapalenie jest zlokalizowane wewnątrz twardówki, które jest ukryte przed kontrolą, a zatem ten typ choroby wymaga specjalnej diagnozy.

Również skleryt dzieli się na gatunki w zależności od intensywności procesu zapalnego:

 1. Sklerytu guzowatego. Istnieją osobne ogniska zmiany - "guzki".
 2. Roztocze zapalenie twardówki. Zapalenie obejmuje znaczące obszary twardówki.
 3. Martwicze zapalenie twardówki, które jest również nazywane perforacją skleromalacji. W takim przypadku dochodzi do martwicy tkanek. Ten typ patologii ma swoją własną charakterystykę, na przykład bardzo często postępuje absolutnie bezboleśnie, ale tkanka twardówki stopniowo staje się cieńsza, co może prowadzić do jej zerwania.

Różnica w przebiegu choroby u dzieci

W pierwszych miesiącach życia dziecka, z powodu aktywności bakterii, może rozwinąć się zapalenie twardówki noworodków. Występowanie choroby jest spowodowane przez niezwykle wrażliwy układ odpornościowy dziecka w tym wieku. Niemowlęta mają zwykle przypadki przedniego zapalenia twardówki. Zapalenie twardówki tylnej u dzieci jest niezwykle rzadkim zjawiskiem.

Zapalenie paznokci u noworodków powoduje u dziecka silny ból, dziecko stale płacze, nie może spać, poważnie ssie pierś.

Jeśli podejrzewasz chorobę, powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem i ściśle przestrzegać jego zaleceń.

Przy odpowiedniej terapii znaki szybko mijają. Ale jeśli rodzice nie wykazali się odpowiednią uwagą i zwrócili się do specjalisty z opóźnieniem, konsekwencje zapalenia twardówki noworodków mogą ujawnić się wystarczająco długo.

U starszych dzieci patologia przebiega tak samo, jak u dorosłych. Dzieci z zaburzeniami metabolicznymi, alergiami i różnymi chorobami przewlekłymi są bardziej podatne na zapalenie twardówki.

Przyczyny i patogeny zapalenia twardówki

Czynniki powodujące zapalenie twardówki to szkodliwe bakterie i wirusy:

 1. Streptococci.
 2. Pneumokoki.
 3. Wirus opryszczki.
 4. Adenovirus.
 5. Blada treponema.
 6. Bacillus tuberkowy.
 7. Chlamydia.
 8. Brucella i inni.

Najczęściej zapalenie twardówki rozwija się przeciwko innej chorobie przewlekłej, na przykład reumatyzmu. Często zdiagnozowana jest u pacjentów z cukrzycą. W tym przypadku przyczyną zajęcia twardówki jest zaburzony metabolizm. Zagrożone są również ci pacjenci, którzy:

 • przewlekłe zapalenie zatok;
 • zapalenie przedsionków;
 • zapalenie etmoidów;
 • choroby sercowo-naczyniowe oczu;
 • nieleczone zapalenie powiek i spojówek.

Zapalenie twardówki może rozwinąć się w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po operacji oka. Wokół szwu znajduje się ognisko zapalne, a następnie umierająca tkanka (martwicze zapalenie twardówki). Dotyczy to szczególnie pacjentów z chorobami reumatycznymi w wywiadzie lub tych, którzy nie przestrzegają zaleceń pooperacyjnych lekarzy.

Inną częstą przyczyną tej patologii jest trauma. Jeśli twardówka jest głęboko dotknięta działaniem mechanicznym, oparzeniem cieplnym lub chemicznym, może rozwinąć się rozlane zapalenie twardówki.

Objawy zapalenia twardówki

Objawy zapalenia twardówki zależą od rodzaju choroby. Bezobjawowe w pierwszym stadium może wystąpić zapalenie twardówki tylnej martwicy. Pozostałe formularze mają następujące cechy:

 1. Zaczerwienienie gałki ocznej, jaskrawoczerwone, powiększone naczynia krwionośne.
 2. Ból w gałce ocznej, który może nadać czoło i czas
  strefy, w żuchwie iw rejonie zatok szczękowych. Na początku choroby jest obolały, całkowicie tolerancyjny, następnie nabiera charakteru strzelającego i staje się bardzo silny. Ból w gałce ocznej jest jednym z objawów zapalenia twardówki
 3. Przy niewielkim guzowatym zapaleniu może pojawić się jedynie niewielkie uczucie dyskomfortu w oku, uczucie "grawitacji powieki", podwójne widzenie i ruch gałek ocznych.
 4. Zwiększone łzawienie.
 5. Wygląd na twardówki małej żółtawej plamki (ze sklerytu przedniego).
 6. Zmniejszona jakość obrazu.
 7. Po zbadaniu przez specjalistę można zauważyć obecność obrzęku centrum siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego.

Diagnostyka

Rozpoznanie zapalenia twardówki powinno być wykonywane wyłącznie przez specjalistę. Niezależnie od tego pacjent nie może odróżnić tej choroby od innych patologii oka lub zobaczyć jej ukrytą formę.

Zwykle diagnozę przeprowadza się w następującej kolejności:

 1. Pierwotne badanie wizualne okulisty z określeniem ostrości wzroku zgodnie ze specjalną tabelą. Wykrywanie krótkowzroczności i astygmatyzmu, które mogą zwiększać ryzyko zapalenia twardówki.
 2. Badanie dna oka po uczeń dylatacyjnych specjalnych kropli, wykorzystanie oftalmoskopu w ciemnym pomieszczeniu w celu określenia stanu nerw wzrokowy, naczynia siatkówki i głębokich tkanek. Oftalmoskopia - badanie dna oka przez oko lustrzane - oftalmoskop
 3. Sprawdzanie wizji koloru stołu.
 4. Biomikroskopia - badanie gałki ocznej pod specjalną lampą szczelinową, która daje wielokrotny wzrost i pozwala zauważyć nawet mikroskopijne ogniska zapalne.
 5. Przesłuchanie pacjenta na obecność innych chronicznych chorób, na przykład reumatyzmu, kiły, cukrzycy, gruźlicy.

Jeśli te metody nie wystarczą, a lekarz ma wątpliwości dotyczące diagnozy, może przepisać obrazowanie ultrasonograficzne i rezonans magnetyczny. Jest to ważne w przypadkach zapalenia twardówki tylnej.

Jeśli zostanie potwierdzona bakteryjna natura zapalenia twardówki, zwykle przepisuje się rozmaz dla wrażliwości na antybiotyki i biopsję, aby wykluczyć złośliwy proces.

Jak odróżnić zapalenie twardówki od innych chorób oczu

W przypadku zapalenia twardówki szczególne znaczenie ma diagnostyka różnicowa. Z pewnych powodów, na przykład zaczerwienienia oczu, można pomylić je z takimi chorobami, jak zapalenie spojówek, zapalenie powiek i spojówek, zapalenie tęczówki, zapalenie rogówki.

Istnieją jednak specyficzne objawy, dzięki którym można łatwo odróżnić te patologie:

 1. Kiedy twardnieje podczas nacisku na twardówkę, pojawia się bolesność. Przy wszystkich innych wymienionych powyżej chorobach nie ma takiego znaku.
 2. Z zapaleniem tęczówki i rogówki zaczerwienienie koncentruje się wokół tęczówki oka, przy zapaleniu twardówki jest możliwe w dowolnym obszarze twardówki.
 3. W przypadku zapalenia spojówek i zapalenia powiek i spojówek nie tylko samo oko się rumieni, ale również śluz na wewnętrznej powierzchni powiek. W przypadku sklerytu tak nie jest.
 4. W przypadku zapalenia spojówek i zapalenia powiek, ostrość wzroku zwykle nie zmniejsza się, podczas gdy w przypadku zapalenia twardówki występuje to często.
 5. Dokładnie te same objawy, co zapalenie twardówki, mogą powodować proste urazowe uszkodzenie wzroku. Ale tylko specjalista może rozróżnić te dwa stany po badaniu i dokładnym zbadaniu pacjenta.

Leczenie

Leczenie zapalenia twardówki jest zachowawcze i operacyjne. Terapia zachowawcza obejmuje leki i fizjoterapię.

Najczęściej mianowany:

 1. Niesteroidowe przeciwzapalne krople i maści - na przykład, środki oparte na deksametazon (Oftan deksametazonu deksapos, Tobradeks), maści, hydrokortyzon i inne. Ponieważ te środki mogą zwiększyć ciśnienie w oku, są często używane w połączeniu z przeciwnadciśnieniowych kropelki, na przykład, fenylefryny lub betaksolol. Leki te są również przepisywane, gdy wraz z twardówką występuje zmiana tęczówki oka.
 2. Krople i roztwory do stosowania miejscowego na bazie enzymów, które służą do wczesnego procesu resorpcji ognisk zapalnych - na przykład Lydas, Giazon itp.
 3. Aby zmniejszyć dyskomfort, przepisano tabletki o działaniu znieczulającym i przeciwzapalnym - Indometacin, Butadion, Movalis i inne. Ich odbiór nie ma znaczącego wpływu na przebieg choroby, ale łagodzi dyskomfort i poprawia ogólną kondycję pacjenta.
 4. Przy silnym bólu lekarz może przepisać krople zawierające substancje narkotyczne, na przykład etylomorfinę, ale takie leki nie powinny być nadużywane, ponieważ powodują bardzo szybkie uzależnienie.
 5. Jeśli pacjent ma oporność na kortykosteroidy lub choroba posuwa się tak daleko, że nekrotyczne zdarzenia już się rozpoczęły, przepisuje się takie leki, jak cyklosporyna. Zwykle występuje wtedy, gdy pacjent ma chorobę reumatoidalną.
 6. Gdy twardówka jest dotknięta infekcją bakteryjną, często przepisywane są antybiotyki z grupy penicylin - Amoksycylina, Ampicylina itp.
 7. W ciężkich przypadkach, zwłaszcza gdy leczy się w szpitalu, pacjentom przepisuje się zastrzyki z antybiotyków na zapalenie spojówek.

Jeśli twardówki nie zaleca się wychodzić na słońcu bez okularów, pracy, pochylając się do przodu i robi ćwiczenia fizyczne związane ze skokami, bieganie i podnoszenie ciężarów. Rozrzedzona twardówka pod wpływem tego wszystkiego może pęknąć, co doprowadzi do utraty wzroku.

Leki - galeria zdjęć

Korzystanie z fizjoterapii

Fizjoterapia w leczeniu zapalenia twardówki nie ma zastosowania. Można je stosować tylko po leczeniu lekami lub jednocześnie z nimi, po zaprzestaniu ostrego zapalenia.

Zwykle, gdy dotyczy to twardówki, są one przepisywane:

 1. Elektroforeza. Za pomocą elektroforezy można osiągnąć maksymalne spożycie leku w głębokich tkankach oka. W większości przypadków, gdy elektrody twardówki, które są nałożone na gałek ocznych, pokryte roztworem antybiotyków, a lekarz może wybrać inne leki, w zależności od rodzaju choroby i pacjenta. Elektroforeza - jedna z najczęstszych metod leczenia, ułatwia penetrację leków do oka w wystarczających ilościach
 2. Magnetoterapia. Metoda magnetoterapii jest często stosowana w chorobach narządów wzroku. Pole magnetyczne przyspiesza regenerację tkanek i wspomaga gojenie.
 3. UHF. Ta metoda zakłada działanie termiczne i elektromagnetyczne na chore oko. Może wyeliminować ból i zwiększyć przepływ krwi, co z kolei prowadzi do zmniejszenia stanu zapalnego.

Leczenie chirurgiczne

Zazwyczaj interwencja chirurgiczna z zapaleniem twardówki jest wykonywana tylko wtedy, gdy niemożliwe jest powstrzymanie choroby środkami konserwatywnymi. Dzieje się tak z martwiczą postacią patologii, gdy tkanki twardówki stają się wyjątkowo cienkie, rogówka ulega zapaleniu, a jakość widzenia znacznie się zmniejsza. W takim przypadku konieczna jest operacja, aby przeszczepić dotknięty obszar twardówki od dawcy. Jednak w naszym kraju procedura ta jest rzadko przeprowadzana, a wynik nie zawsze jest korzystny.

W każdym przypadku decyzja o interwencji powinna być podejmowana z uwzględnieniem możliwych zagrożeń i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

powikłania, takie jak zapalenie twardówki astygmatyzm, odwarstwienia siatkówki, jaskra z powodzeniem leczonych w naszych placówkach medycznych chirurgicznie i procent na całkowite wyleczenie są dość wysokie po tych operacjach.

Tradycyjna medycyna

Niestety, nie można leczyć zapalenia twardówki jedynie za pomocą środków ludowych. Mogą jednak uzupełnić terapię lekową i poprawić stan pacjenta.

Umyj oczy liśćmi herbaty, roztworem soli fizjologicznej

 1. Najczęstszą metodą ludową jest mycie oczu liściami herbaty. Możesz używać czarnej i zielonej herbaty w równych proporcjach. Ciecz musi być zaimpregnowana bawełną lub kawałkiem czystej tkanki i nałożona na oczy przez 15-20 minut. Można również użyć warzonych torebek z czarnej herbaty.
 2. Kolejnym starożytnym lekarstwem jest płukanie oczu solą fizjologiczną. Trzeba wziąć litr czystej przegotowanej wody i rozpuścić w niej łyżeczkę soli. Kompozycja będzie przypominać zwykłą ludzką łzę.

Łzy zmywają martwe tkanki z uszkodzonych części oka, więc zastosowanie tego roztworu pomaga przyspieszyć powrót do zdrowia. W tym samym celu można użyć kropli "sztucznych łez", na przykład "System Ultra". Roztwór należy przepłukiwać kilka razy dziennie.

Systemin Ultra poprawia regenerację

Dobrze znany z chorób oczu w pomieszczeniach jest słynny kwiat stulecia (aloes). Ale z tak poważną patologią, jak skleryt, nie zaleca się samodzielnego wyciskania soku z jego liści, tak aby można go było zakopać w oczach. Lepiej jest kupić w aptece gotowy ekstrakt z aloesu w ampułkach, rozcieńczyć go wodą do wstrzyknięć w proporcji 10 do jednego i trzy razy dziennie kapać do oczu.

Napar z koniczyny

Kompres wykonany z koniczyny pomoże złagodzić ten stan. Jedna łyżka suszonych kwiatów należy wlać szklankę wrzącej wody i po 30 minutach przygotować okłady na oczy.

Suchych surowców nie należy kupować na rynku, ponieważ nie można wiedzieć o ich pochodzeniu. Najlepiej zbierać koniczynę w ekologicznie czystych miejscach lub kupić w aptece.

Zabiegi ludowe - galeria zdjęć

Komplikacje i konsekwencje

Zapalenie twardówki jest niezwykle rzadko izolowaną chorobą. Bardzo często prowadzi do takich patologii jak:

 1. Astygmatyzm.
 2. Irit.
 3. Irridocyclitis.
 4. Zapalenie rogówki.
 5. Jaskra.
 6. Zaćma.
 7. Zapalenie korykowo-mocznicowe.
 8. Oderwanie siatkówki.
 9. Perforacja twardówki.

Zdarza się, że nie tylko tkanki twardówki, tęczówki, rogówki, ale także ciało rzęskowe są zaangażowane w zapalenie. Ten stan nazywany jest rogowaceniem słonecznym.

Nieterminowe i niepiśmienne leczenie może doprowadzić do pojawienia się ropnych ropni na twardówce.

Około jedna trzecia pacjentów cierpiących na zapalenie twardówki zauważyła, że ​​w ciągu następnych trzech lat ostrość wzroku zmniejszyła się o 15 procent.

Zapobieganie zapaleniu twardówki

 1. Zapobieganie zapaleniu twardówki w obecności cukrzycy, reumatyzmu, gruźlicy lub chorób wenerycznych jest przede wszystkim systematycznym leczeniem podstawowej patologii.
 2. Ponadto, przy najmniejszym dyskomforcie w oku, osoby zagrożone powinny skonsultować się z okulistą i domagać się dokładnego zbadania, bez ukrywania podstawowej diagnozy.
 3. Jeśli już raz zdiagnozowano zapalenie twardówki, trzeba przejść regularnych profilaktycznych badań kontrolnych, należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego, aby chronić oczy przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, urazów i oparzeń chemicznych.

Zapalenie twardówki może prowadzić do całkowitej utraty wzroku. Dlatego stosunek do jego leczenia powinien być tak poważny, jak to tylko możliwe. Współczesna medycyna ma wystarczające środki do walki z tą patologią. Ale jednocześnie konieczne jest wypełnienie wszystkich zaleceń lekarskich z absolutną dokładnością.

Zapalenie twardówki: objawy i leczenie, zdjęcie, przyczyny

Ogromna liczba osób ma problemy z widzeniem, niektóre z nich prowadzą do całkowitej utraty funkcji wzrokowej oka. Jedną z tych chorób jest zapalenie twardówki.

Czym jest ta choroba?

Skleryt - proces zapalny, który zachodzi w tkankach twardówki i głęboko wpływa na naczynia nadtwardówkowe.

Choroba może obejmować rogówkę, błonę naczyniową gałek ocznych i sąsiadujące tkanki nadtwardówkowe.

Dzieci rzadko cierpią na pojawienie się zapalenia twardówki. Ogólnie rodzice nie rozpoznają choroby natychmiast, biorąc ją na zapalenie spojówek lub inne choroby, które powodują zapalenie oczu. To prowadzi do tego, że choroba przechodzi w zaniedbany etap. Bardzo ważne jest, aby zwrócić się o pomoc do lekarza, jeśli zauważysz oznaki stanu zapalnego u siebie lub dziecka, aby zdiagnozować i pozbyć się problemu.

Kod ICD-10

Przyczyny

Pojawienie się zapalenia twardówki może mieć różne przyczyny.

Wcześniej najbardziej popularne były gruźlica, sarkoidoza i kiła. Do tej pory, dzięki badaniu medycyny odkryli, że prowokatorzy twardówki są paciorkowce, pneumokoki, i zapalenie zatok i każdy stan zapalny w organizmie.

 • U niemowląt choroba pojawia się podczas różnych chorób zakaźnych, które zmniejszają odporność i funkcje ochronne organizmu.
 • U starszych dzieci zapalenie twardówki może również objawiać się cukrzycą, reumatyzmem lub gruźlicą.

Rozwój choroby prowadzi do naruszenia procesów metabolicznych w organizmie.

Bardzo ważny czynnik alergiczny. Zapalenie wpływa na twardówkę często z układu naczyniowego, a rozwój ropnego zapalenia twardówki występuje endogennie.

Gałka oczna zawiera przednią i tylną część, więc skleryt jest również podzielony na przód i tył.

 • Front może pojawić się zarówno u dorosłego, jak i dziecka;
 • Zapalenie twardówki tylnej stwierdza się tylko u dzieci.

Ultrasonografia tylnego zapalenia twardówki

Na podstawie tego, jak bardzo proces zapalny rozprzestrzenił się w oku, może to być:

 • Pełny - jeśli białko oka jest prawie całkowicie zmienione
 • Nodularny - gdy małe okucia pojawiają się w oku, które poruszają się wraz z ruchami gałek ocznych;
 • Rozproszeni - jeśli proces zapalny występuje w obu oczach lub z kolei.

Czasami skleryt jest ropny, podczas gdy w oczach widoczny jest obrzęk, który ropieje. Jest usuwany tylko chirurgicznie, poprzez otwarcie ropienia.

Aby nie ryzykować i nie zagrażać wizji, konieczne jest powierzenie takiej operacji tylko wysoko wykwalifikowanemu okuliście, który ma doświadczenie w tej dziedzinie.

Objawy

Choroba objawowa zależy bezpośrednio od stopnia zaawansowania procesu zapalnego.

Ze sferoidalnym zapaleniem twardówki znajduje się niewielki dyskomfort, a bardziej poważne formy choroby towarzyszą strasznym bólu, który może być podany w części skroniowej, brwi, żuchwy i niszczą tkankę twardówki. W zależności od procesu zapalnego, z uwagi na fakt, że naczynia krwionośne zaczynają się rozszerzać, mogą występować ograniczone lub rozległe zaczerwienienia. Oczy często pękają z powodu podrażnienia zakończeń nerwowych i bólu.

Kiedy człowiek się rozwija zapalenie twardówki tylnej, Podczas zwykłej ankiety on lub on jednoznacznie nie diagnozuje nawet eksperta. Istnieją jednak objawy, które mogą pomóc mu w diagnozie:

 • Obrzęk powiek;
 • Zaburzenia czynności zakończeń nerwowych, odpowiedzialne za regulację funkcji oka;
 • Opuchnięcie siatkówki oka lub jego oderwanie, wywołane przez aktywnie rozprzestrzeniający się proces zapalny.

Funkcja wzrokowa słabnie, jeśli w obszarze środkowym występuje obrzęk siatkówki, jej oderwanie, rozprzestrzenienie się infekcji w głąb błon ocznych lub topnienie twardówki.

Leczenie

W jaki sposób zostanie wykonana terapia zapalenia twardówki, specjalista określa indywidualnie, po wstępnym przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań i biorąc pod uwagę wszystkie niuanse choroby.

Leczenie jest bardzo długie, więc musisz być cierpliwy i postępować zgodnie z instrukcjami lekarza przepisującego.

 • Pierwszym krokiem jest ustalenie podstawowej przyczyny procesu zapalnego w twardówce i pozbycie się go. Jeśli infekcja jest pochodzenia bakteryjnego, to leki przeciwbakteryjne. Który dokładnie antybiotyk będzie najskuteczniejszy, określa lekarz, na podstawie analizy wrażliwości patogenu.
 • Kiedy występują ogólnoustrojowe ropnie, na przykład reumatyzm, podczas stosowania terapii leki glukokortykoidowe, leki cytotoksyczne.
 • Niezbędny również w leczeniu zapalenia twardówki Usuwanie stanów zapalnych i odczulających.
 • Pacjent musi być obserwowany dieta, który będzie bogaty w witaminy i minerały, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
 • Jeśli choroba jest bardzo trudna do leczenia, eksperci uciekają się do niej terapia beta, lub tak zwaną metodą promieniowania.
 • Antybakteryjny leczenie leży u podstaw wszystkich terapii choroby. Leki podaje się domięśniowo, a także stosuje się miejscowo i stosuje się je wewnętrznie.

Bezwzględnie zabrania się przyjmowania jakichkolwiek leków. Jakikolwiek lek może być stosowany w leczeniu zapalenia twardówki tylko w celu lekarza prowadzącego i ściśle przestrzegając dawkowania, aby nie zagrażać zdrowiu.

Wyeliminuj stany zapalne i obrzęk oczu, pomożesz wywar z takich ziół: rumianku, tymianku, nasion kopru włoskiego, dogrose, zwykłego mydła i szałwi. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że można również zaatakować zaatakowany obszar wywarami z ziół tylko za zgodą lekarza, aby nie naruszyć zdrowia i wzroku.


Po usunięciu rozległego stanu zapalnego specjaliści wysyłają pacjenta do zabiegów fizjoterapeutycznych:

 • elektroforeza;
 • promieniowanie ultrafioletowe;
 • ogrzewanie;
 • terapia diadynamiczna (za pomocą impulsów prądu o różnych częstotliwościach);
 • w miarę możliwości czysty masaż.

W najbardziej zaniedbanych postaciach choroby, gdy głębokie warstwy twardówki, rogówka lub tęczówka oka są dotknięte, interwencja chirurgiczna. Jeśli twardówka jest rozcieńczona, wówczas w niektórych przypadkach konieczne jest przeszczepienie rogówki dawcy, która odbywa się za granicą.