Sprawdzenie wizji postrzegania kolorów przez kierowców - jeden z warunków bezpieczeństwa na drogach

Ludzie w niektórych zawodach, którzy podejmują pracę, są testowani pod kątem postrzegania kolorów. Specjalne testy pomagają zidentyfikować tę lub inną postać ślepoty barw. Taka anomalia nie pozwala człowiekowi pracować jako kierowca, maszynista, marynarz, pilot lub wysoce wyspecjalizowany lekarz. W przypadku daltonizmu oko nie dostrzega niektórych odcieni kolorów, które zakłócają prawidłowe postrzeganie i utrwalanie sygnałów ruchu.

Definicja i rodzaje ślepoty barw

loading...

Ślepota kolorów lub ślepota barw jest cechą ludzkiego wzroku, która wyraża się w niemożności rozróżnienia jednego lub kilku kolorów.

Ta anomalia o imieniu John Dalton została nazwana, co w oparciu o jego własne odczucia w 1794 roku opisuje jeden z rodzajów ślepoty barw.

W zdecydowanej większości przypadków ślepota barw spowodowana jest genetyczną wadą wzroku, a najczęściej u mężczyzn. Ta lub inna forma ślepoty barw występuje u 2 do 8% mężczyzn i tylko 0,4% kobiet. Nabyta ślepota barw jest wynikiem starzenia się, urazu lub przyjmowania pewnych leków.

W centralnej części siatkówki oka ludzkiego znajdują się fotoczułe receptory zwane stożkami. W sumie jest ich trzy, a każdy z nich ma swój własny pigment barwny: czerwony, zielony i niebieski. Zwykle ludzie w szyszkach mają wszystkie trzy pigmenty. Specjaliści nazywają takie osoby trichromatem. W tej kategorii jest ponad 50% całkowitej populacji planety.

Protopop

Około 8% białych mężczyzn i 0,5% białych kobiet cierpi na jedną formę częściowej ślepoty barw, najczęściej wrodzoną, zwaną protanopią.

Odchylenie to charakteryzuje się niemożnością rozróżnienia niektórych odcieni żółto-zielonej skali, a także odcieni fioletowo-niebieskich barw.

Protanope w stożkach siatkówki nie zawiera światłoczułego pigmentu - erytrolabu, który ma maksymalną czułość widmową w czerwono-pomarańczowym obszarze widma. Zielony kolor jest postrzegany przez niego w taki sam sposób, jak pomarańczowy, i nie odróżnia fioletowego koloru od niebieskiego. W tym protanopie odróżnia się niebieski od zielonego i zielonego od ciemnoczerwonego. Dzisiaj lekarze nie mogą naprawić tej wady.

Deenerap

Deuteranopia jest odchyleniem od normalnej percepcji koloru, która występuje u około 1% ludzi. Ta forma częściowej ślepoty barw charakteryzuje się niemożnością rozróżnienia pewnych kolorów i odcieni niebiesko-zielonej skali, a także odcieni fioletowych i żółto-zielonych kolorów.

Deuteranope w stożkach siatkówki nie zawiera światłoczułego pigmentu - chlorolabu, który ma maksymalną czułość widmową w żółto-zielonym obszarze widma.

Pacjent postrzega jasnozielony kolor w taki sam sposób, jak jasnoniebieski, a fioletowy nie można odróżnić od żółtozielonego. Jednocześnie odróżnia kolor fioletowy od zielonego, a zielony od czerwonego. Deuteranopia jest zwykle wrodzona i do tej pory ta wada nie została naprawiona.

Test do określania ślepoty barw

loading...

Aby zidentyfikować jedną z form ślepoty barw (ślepota barw) we współczesnej okulistyce, najczęściej stosuje się polichromatyczne stoły Rubkina. Tak więc wśród osób z ślepotą barwną są:

 • protanopy (odchylenia w postrzeganiu czerwonego spektrum kolorów);
 • deuteranopy (odchylenia w postrzeganiu zielonego widma)

Reszta ludzi - trójchromian - odbiera wszystkie odcienie kolorów.

Najbardziej zaskakujące jest to, że niektórzy z nas nawet na razie nie podejrzewają, że cierpią na ślepotę barw. Właśnie dlatego Każdy kierowca (zawodowy i amator) musi przejść test wzrokowy na ślepotę barw.

Poniższy test przedstawiony jest w formie polichromatycznych tablic Rubkina i zawiera 27 kolorów arkuszy z obrazami. Na rysunkach widać kolorowe kropki i okręgi, które mają tę samą jasność, ale różnią się kolorem. Dla osoby z ślepotą barw (deuteranopem i protanopą) niektóre tabele będą wyglądać jednorodnie, a trójchromat odróżni figury i figury od prawie wszystkich tych obrazów. Aby zdać test i poprawnie zidentyfikować postrzeganie kolorów, musisz przestrzegać kilku zaleceń:

 • podejmij test z normalnym stanem zdrowia;
 • spróbuj się zrelaksować;
 • ustaw zdjęcia na poziomie ich oczu;
 • potrwać do 10 sekund, aby obejrzeć zdjęcie.

Sprawdź wzrok na postrzeganie kolorów dla kierowców

loading...

Test wzrokowy na postrzeganie kolorów dla kierowców jest przeprowadzany podczas badania lekarskiego pod okiem okulisty. Widok osoby postrzega informacje. Percepcja kolorów to ważna kwestia.

Częściej niż nie, ludzie przechodzą tę koncepcję, gdy przechodzą przez komisji medycznej, aby uzyskać prawo jazdy.

Sprawdź wzrok na postrzeganie kolorów dla kierowców

loading...

Badanie lekarskie kierowców jest obowiązkowe dla wszystkich, bez wyjątku. Prawo przewiduje procedurę i zasady jej postępowania.

Wniosek lekarza-okulisty wydany jest na podstawie testu widzenia w następujących obszarach:

Ze zrozumieniem procesu sprawdzania ostrości wzroku z reguły nie pojawiają się pytania. Jeśli chodzi o punkt kontrolny dotyczący percepcji koloru, wyjaśnienia i wyjaśnienia, będzie on niezbędny dla kierowców, którzy przygotowują się do przejścia egzaminu.

Postrzeganie koloru danej osoby jest określone przez dziedziczność. W centralnej części siatkówki zdrowego pacjenta znajdują się wrażliwe na kolor receptory nerwowe, tzw. Stożki. Każdy stożek zawiera pigmenty pochodzenia białkowego. Istnieją tylko trzy takie pigmenty.

Zadaniem egzaminatora, ustalenia normy lub identyfikacji anomalii kolorów. W tym celu przeprowadza się testy.

W oparciu o wyniki testu można jednoznacznie wykryć rodzaje widzenia kolorów:

 1. Typem normalnym jest trichromian. Wszystkie trzy pigmenty (czerwony, zielony i niebieski) są obecne.
 2. Anomalnym typem jest dichromian. Dostępne są tylko dwa z trzech możliwych pigmentów.
 3. Anomalny typ - achromat. Całkowity brak pigmentów wrażliwych na kolor.

Obejrzyj wideo na ten temat

loading...

Dlaczego ten test jest konieczny

loading...

Niepoprawna percepcja koloru lub ślepota barw utrudnia to, a czasem całkowicie wyklucza możliwość zaangażowania się w określoną aktywność dla konkretnej osoby. Kolorowa ślepota jest często przyczyną wykluczenia z obowiązków, gdzie postrzeganie koloru jest główną i integralną częścią pracy.

Osoby zarządzające pojazdami należą do tej kategorii. Kierowca musi poprawnie reagować na sygnały kolorowe, ponieważ jest to bezpośrednio związane z bezpieczeństwem na drodze. Sygnały drogowe i znaki drogowe nie są postrzegane we właściwym zakresie.

Daltonizm pracownika transportowego w Szwecji w 1975 r. Spowodował zawieszenie pociągu. Wydarzenie to zapoczątkowało badania w tym kierunku i opracowano pierwszy test na ślepotę barw dla pracowników transportu.

Ale w trakcie życia i działalności zawodowej niektórych osób można to zmienić. Dlatego też okulista sprawdza pod kątem wrażliwości barwnej, a także ostrości wzroku, jest obowiązkowy i zakłada pewną okresowość (badania lekarskie).

Kiedy wykonywany jest test postrzegania koloru

loading...

Percepcja kolorów jest ważnym elementem zdrowego wzroku, gwarantem prawidłowej reakcji osoby na otaczające okoliczności oraz adekwatnej oceny rzeczywistości, która jest niezbędna do prowadzenia pojazdu.

Po zdaniu badania lekarskiego każdy kierowca musi udać się do okulisty. Specjalista bada parametry widzenia, w tym, oprócz jego ostrości, test na postrzeganie kolorów.

Aby uzyskać poprawny wynik kontroli koloru, musisz przestrzegać pewnych zasad:

 1. Naturalne oświetlenie w pomieszczeniu (testowanie w sztucznym oświetleniu jest zabronione).
 2. Dobrostan pacjenta powinien być normalny, wypoczęty.
 3. Nie powinno być bezpośredniego światła słonecznego.
 4. Zadania testowe powinny znajdować się w odległości 1 metra w pozycji ściśle pionowej.
 5. Czas dla każdego obrazu jest podawany nie więcej niż kilka sekund.

Tak więc, jeśli zamierzasz prowadzić samochód lub Twoja aktywność zawodowa jest bezpośrednio związana z rozpoznawaniem sygnałów kolorów, musisz zdać test na postrzeganie kolorów.

Wraz z wiekiem może zajść potrzeba przeprowadzenia takiej diagnozy, ponieważ parametry widzenia są różne.

W przypadku urazów o innym charakterze, wpływających na aparat wzrokowy, okulista będzie obserwował i śledził trendy zmian w postrzeganiu kolorów poprzez testowanie.

Stół Rabkina - co to jest, zasada działania

loading...

Prostą metodą diagnostyczną wykrywania nieprawidłowego widzenia jest metoda spektralna.

Stoły Rubkina pomagają zdefiniować i precyzyjnie rozróżnić trzy formy odchyleń w postrzeganiu kolorów:

 • deiteranomaliyu - naruszenie percepcji zielonego widma;
 • protanomaliyu - naruszenie percepcji czerwonego widma
 • tritanomalia - naruszenie percepcji niebieskiego.

W każdej z anomalii określa się trzy stopnie:

Z daltonizmem, częściowym lub całkowitym brakiem percepcji kolorów, badana osoba nie rozróżnia poszczególnych kolorów i widzi jednolity wzór. Podczas gdy każdy obraz składa się z dużej liczby kolorowych okręgów i punktów o tej samej jasności, ale różniących się kolorem.

Stół Rabkina - o wrażliwości kolorów z odpowiedziami

loading...

Test Rabkina na wrażliwość na kolory daje możliwość ujawnienia kształtu i stopnia ślepoty barw.

 • norma (rodzaj trichromianu) - 96;
 • protanomal-96;
 • deuteranomal-96.

Tabela przedstawia metodę testowania, ma szczególne znaczenie i stanowi kontrolę. Konieczne jest zrozumienie zasady zaliczenia testu. Oznacza to, że zdjęcie jest również postrzegane przez osoby o normalnej percepcji kolorów i ślepocie barw.

 • norma (typ trichromian) - trójkąt i koło;
 • protanomalny - trójkąt i okrąg;
 • trójkąt deuteranomalny i koło.

Obraz pomaga zidentyfikować symulację. Obraz jest postrzegany jako identyczny z każdą grupą osób.

 • norma (rodzaj trichromianu) - 9;
 • protanomalny-5;
 • deuteranomalny-5.

 • norma (typ trójchromian) -triangle;
 • koło protanomalne;
 • koło deuteranomalne.

 • norma (rodzaj trichromianu) - 13;
 • protanomalny-6;
 • deuteranomalny-6.

 • norma (typ trichromian) - koło i trójkąt;
 • protanomalny - nie dostrzega;
 • deuteranomalny - nie dostrzega.

 • norma (rodzaj trichromianu) - 96;
 • protanomal-96;
 • deuteranomalny-6.

 • norma (typ trichromianu) -5;
 • protanomalny--;
 • deuteranomalny-.

 • norma (typ trichromian) -9;
 • protanomalny-6 lub 8;
 • deuteranomalny-9.

 • norma (typ trichromianu) -136;
 • protanomal-66, 68 lub 69;
 • deuteranomalny 66, 68 lub 69.

 • norma (typ trójchromian) - trójkąt i koło;
 • trójkąt protanomalny;
 • deuteranomalny okrąg / okrąg i trójkąt.

 • norma (typ trichromianu) -12;
 • protanomal-12;
 • deuteranomalny-.

 • norma (typ trójchromian) - trójkąt i koło;
 • koło protanomalne;
 • trójkąt deuteranomalny.

 • norma (typ trichromianu) -30;
 • protanomal-10, 6;
 • deuteranomal-1, 6.

 • norma (typ trójchromian) - prawy trójkąt, lewy okrąg;
 • dwa trójkąty protanomalne, poniżej kwadratu;
 • deuteranomal - lewy górny trójkąt, kwadrat poniżej.

 • norma (typ trichromianu) -96;
 • protanomal-9;
 • deuteranomalny-6.

 • norma (typ trichromian) - trójkąt i koło;
 • trójkąt protanomalny;
 • koło deuteranomalne.

 • norma (typ trójchromianu) - poziome osiem jednokolorowych kwadratów, pionowe kwadraty;
 • protanomalny - pionowo monochromatyczne kwadraty w 3, 5, 7 rzędach, poziomo wczesne kolorowe kwadraty;
 • deuteranomal - pionowo monochromatyczne kwadraty w 1, 2, 4, 6, 8 rzędach, poziomo wczesne kolorowe kwadraty.

 • norma (typ trichromianu) -95;
 • protanomalny-5;
 • deuteranomalny-5.

 • norma (typ trichromianu) - koło i trójkąt;
 • protanomalny - nic;
 • deuteranomalny - nic.

 • normalne (trójchromian) odwrócone sześć kwadratów monochromatycznych, poziome wielobarwne rzędy.

 • norma (trichromian) -66;
 • protanomalny-6;
 • deuteranomalny-6.

 • norma (trichromian) -36;
 • protanomalny-36;
 • deuteranomal-36;
 • przy wyraźnej nabytej patologii liczba nie jest widoczna.

 • norma (trichromian) -14;
 • protanomal-14;
 • deuteranomal-14;
 • przy wyraźnej nabytej patologii liczba nie jest widoczna.

 • norma (trichromian) -9;
 • protanomal-9;
 • deuteranomal-9;
 • przy wyraźnej nabytej patologii liczba nie jest widoczna.

 • norma (trichromian) -4;
 • protanomal-4;
 • deuteranomal-4;
 • przy wyraźnej nabytej patologii liczba nie jest widoczna.

 • norma (trichromian) - 13;
 • protanomalny - nic;
 • deuteranomalny - nic.
 • Interpretacja wyników testu

  loading...

  Aby wykryć odchylenia, wystarczy sprawdzić 27 zdjęć. W przypadku symulacji lub w innych okolicznościach, według uznania eksperta, stosuje się listy kontrolne (kolejne 20) w celu wskazania problemu.

  Przede wszystkim ujawnia się osłabienie postrzegania badanego przez zielone lub czerwone kolory. Odchylenie to jest uważane za anomalię i nazywa się dichromazją.

  Dichromasia wiąże się z naruszeniem postrzegania kolorów, a różnica nie jest wszystkie kolory.

  1. Brak percepcji koloru czerwonego koloru, zwany protanopią. Protanopia charakteryzuje się ciemniejszym widzeniem czerwieni i jej połączenia z ciemnozielonym i ciemnobrązowym. W tym przypadku kolor zielony staje się zbliżony do jasnoszarego, jasnożółtego i jasnobrązowego. Przyczyną odchylenia jest brak światłoczułego pigmentu w siatkówce oka.
  2. Brak percepcji koloru zieleni, zwanej deuteranopią. Deuteranopia sugeruje, że nie ma różnicy między zielonym a jasnopomarańczowym i jasnoróżowym. Czerwony kolor może być postrzegany jako jasnozielony i jasnobrązowy.

  Protanopia i deuteranopia są wrodzonymi zaburzeniami receptorów barwnych. Tritanopia występuje znacznie rzadziej, najczęściej ma charakter nabyta.

  Następnie istnieje klasyfikacja postaci anomalii w trzech typach:

  1. Całkowity brak percepcji czerwonych i zielonych kolorów jest typu A.
  2. Znaczące problemy z postrzeganiem kolorów są typu B.
  3. Drobne odchylenia w postrzeganiu kolorów sugerują typ C.

  Oprócz wyżej wymienionych odchyleń, rzadziej występujące gatunki są rozpoznawane za pomocą tabel:

  • monochromia (wszystkie trzy kolory nie są postrzegane);
  • anomalna trichromasia (niemożność określenia różnicy w odcieniach trzech kolorów, przy określaniu trzech kolorów podstawowych i przy zmniejszonej obecności pigmentów).

  Tak więc, jeśli masz wszystkie trzy pigmenty, możesz poprawnie odróżnić główne kolory (czerwony, zielony i niebieski). Jeśli którejś z nich brakuje, to cierpi na inny rodzaj ślepoty barw.

  Jako kierowca dobrze jest przejść testy kolorystyczne

  loading...

  W przypadku braku odstępstw, zdanie testu nie wymaga dodatkowego przeszkolenia i szczególnych wysiłków ze strony osoby testowej.

  Musisz przestrzegać najprostszych kluczowych punktów:

  1. Ogólny stan zdrowia powinien być zgodny z normą.
  2. Upewnij się, że oświetlenie jest odpowiednie i naturalne w miejscu testowania.
  3. Wróć do głównego źródła światła.
  4. Upewnij się, że obraz jest na poziomie oczu.
  5. Zastanów się szybko nad zdjęciem, zabierając co kilka chwil.

  Wykrywanie odchyleń nie jest powodem zaburzeń, a zwłaszcza żalu do lekarza. Najprawdopodobniej jest to wezwanie do działania. W tym przypadku specjalista okulista nie odczyta ci wyroku, ale może spróbuje przyjść na ratunek i ochronić się przed znacznie większymi problemami (na przykład wypadkami).

  Naruszenie percepcji barw nie powinno prowokować poszukiwań obejścia sposobów jej przejścia. Z patologią w percepcji kolorów do pozytywnego przejścia test nie jest możliwy. Tabele uczenia się są bezużyteczne, ponieważ obrazy są dostarczane selektywnie iw dowolnej kolejności.

  Zrozumienie wagi tego problemu może wpłynąć nie tylko na Twoje bezpieczeństwo, ale także na życie innych osób w Twoim otoczeniu.Prawdopodobieństwo trudności w określeniu zmiany sygnału ruchu powinno spowodować, że nie powinieneś ryzykować i prowadzić pojazdu lub pracować jako kierowca.

  Co zrobić, jeśli kierowca ma naruszenie

  loading...

  Istnieją dwa główne typy ślepoty barw: wrodzone i nabyte. Wrodzona patologia siatkówki niestety nie jest obecnie skorygowana. Sposobem patrzenia na świat na równi z innymi osobami w roletach kolorowych jest noszenie specjalnie zaprojektowanych soczewek kontaktowych.

  Naukowcy pracują również nad technologią wprowadzania odpowiednich genów do komórek siatkówki.

  Ślepota barwowa po ślepej próbie jest nieuleczalna. Ale czasami, gdy wymiana postrzegania koloru soczewki powraca do normy.

  Jeśli naruszenie widzenia barwnego było spowodowane uszkodzeniem chemikaliów, istnieje możliwość całkowitego odzyskania po jego anulowaniu.

  Często przyczyną utraty widzenia barw jest trauma. W takim przypadku wynik przywrócenia obrazu kolorów zależy od jego ostrości. Czasami następuje całkowite wyleczenie, a wzrok zyskuje normalną wartość.

  Ogólnie rzecz biorąc odchylenie barw od normy nie stanowi samo w sobie zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jeśli jednak ta anomalia zostanie wykryta u osób, których działalność zawodowa związana jest z rozpoznawaniem kolorów, należy poważnie potraktować tę kwestię i znaleźć bardziej odpowiedni rodzaj działalności.

  Ograniczenia aktywności u osób z zaburzeniami postrzegania kolorów

  loading...

  Niektóre zawody wymagają obowiązkowego badania wzroku dotyczącego ślepoty barw.

  Należą do nich:

  • sterowniki;
  • Inżynierowie;
  • marynarze;
  • piloci;
  • wysoko wyspecjalizowani lekarze

  Identyfikacja wad wzroku nie pozwala na zatrudnienie w tych specjalnościach ani na kontynuowanie ich działalności zawodowej.

  Kolorowa ślepota uniemożliwia prawidłowe odczytywanie i usuwanie sygnałów drogowych. W niektórych krajach osobom, u których zdiagnozowano ślepotę barw, odmawia się prawa jazdy.

  Na terenie Federacji Rosyjskiej w różnych okresach obowiązywały pewne zmiany w przepisach dotyczących wydawania prawa jazdy i przyznawania określonej kategorii zarządzania pojazdem.

  Tsli w 2012 naruszeniem widzenia barw było powodem odmowy wydania prawa jazdy, niezależnie od ich kategorii, w 2014 roku nastąpił spadek zapotrzebowania i podstaw odmowy w zarządzaniu pojazdu może służyć tylko achromatopsja.

  We wszystkich krajach Unii Europejskiej nie ma ograniczeń dotyczących wydawania praw jazdy związanych z ślepotą barw. Wyjątkiem jest Rumunia.

  Test online na stołach Rubkina do sprawdzania postrzegania kolorów

  loading...

  Kolorowa ślepota jest przeszkodą w wykonywaniu pewnych czynności, a polichromatyczne stoły Rabkina mają na celu ustalenie jej obecności i wyglądu.

  Ślepota barwna lub ślepota barwowa odnosi się do wrodzonych patologii rozwoju oka, ale czasami naruszenie percepcji barw wiąże się z chorobą lub urazem. Kolor ślepota może być kilku rodzajów i dość często pacjent nie podejrzewa jego stanu.

  Przyczyny ślepoty barw

  loading...

  Oko ludzkie jest ustawione tak, że na siatkówce znajdują się trzy typy specjalnych receptorów, wyróżniające trzy podstawowe kolory: niebieski, zielony i czerwony. W przypadku anomalii genetycznej brakuje jednego lub dwóch z nich w szyszkach. Powoduje to naruszenie percepcji kolorów. Jednak dana osoba nie widzi określonej części spektrum kolorów, co nie przeszkadza mu w prowadzeniu normalnego trybu życia.

  Ludzie, którzy mają wszystkie trzy typy receptorów i widzą wszystkie kolory nazywane są trichromianami, według statystyk takich na ziemi ponad 50%

  Jeśli dana osoba nie widzi widm żółto-zielonych i purpurowo-niebieskich, nazywa się ją protanopą. Wśród patologii tego segmentu najczęściej występuje protanopia. Dotyczy około 8% mężczyzn i około 0,5% kobiet.

  Jeśli test percepcji koloru potwierdzi niemożność odróżnienia głównie zielonego spektrum, wówczas diagnozuje się tritanopię, około 1% takich osób.

  Wśród rzadkich patologii będzie monochromia - umiejętność rozróżniania tylko jednego spektrum wszystkich.

  A bardzo rzadko zdarzają się ludzie, którzy widzą świat w czerni i bieli, nazywa się to achromatami.

  Oprócz wrodzonej ślepoty barw, można również zdiagnozować nabytą postać. Dzieje się tak w przypadku niektórych chorób oczu lub w wyniku urazu.

  Leczenie tej patologii we współczesnych warunkach jest niemożliwe.

  Znaczenie badania wzroku w postrzeganiu kolorów

  loading...

  Ślepota barw nie ma szczególnego wpływu na jakość życia, o czym świadczy fakt, że ludzie zwykle rozpoznają obecność tej wrodzonej patologii już w wieku dorosłym. Jednak w wielu przypadkach może stać się przeszkodą dla jednego lub drugiego rodzaju działalności.

  Wiele zawodów o wąskim profilu wymaga braku ślepoty barw. Tak więc, dla kierowców ten specjalny test jest obowiązkowy przed uzyskaniem prawa jazdy, chłopcy przekazują go do biura rejestracji wojskowej i werbunku. Sprawdzanie percepcji koloru odbywa się dla żeglarzy, pilotów i wielu innych zawodów.

  Istota testowania na stołach Rabkina

  loading...

  Badanie wykonywane jest przez okulistę za pomocą specjalnych tablic kontrolnych. Pozwalają one na określenie jakości postrzegania kolorów i identyfikację patologii lub symulacji.

  Do testowania użyj tabeli polichromii Rubkin, która jest wyświetlana w określonej kolejności przez 5 sekund.

  Tak więc urządzenie tablic jest takie, że pozwala wykryć i zdiagnozować nie tylko obecność patologii, ale także dowiedzieć się o jej pochodzeniu (wrodzonym lub nabytym).

  Stół Rabkina to 27 podstawowych zdjęć pokazowych, które pozwalają w krótkim czasie ustalić obecność wrodzonej lub nabytej wzrokowej patologii, a także 20 dodatkowych tabel wyjaśniających diagnozę, pomagających zweryfikować poprawność diagnozy.

  Jak zdać test na tabelach Rabkina

  loading...

  Test na ślepotę barw (postrzeganie kolorów badań) można wykonać na poniższych tabelach online. Aby pomyślnie go przekazać, musisz wykonać kilka czynności.

  1. Oświetlenie ekranu powinno być wystarczające, nie powinno otrzymywać bezpośrednich promieni światła i nie powinno być żadnego olśnienia.
  2. Konieczne będzie usiąść, aby monitor był na wysokości oczu i nie znajdował się bliżej niż metr od nich.
  3. Aby zapisać wyniki, musisz wziąć kartkę papieru i ołówek.
  4. Następnie powinieneś się zrelaksować i wyciszyć, tylko w tym przypadku możesz pomyślnie zdać test.
  5. Każde zdjęcie zostanie uprane 5 sekund, następnie zapisz jego wynik, a następnie sprawdź go, używając komentarzy pod nim.
  6. W przypadku stwierdzenia niedopasowań odpowiedzi z komentarzami podczas rozważania zdjęć, zaleca się zasięgnięcie opinii okulisty.
  7. Nie panikuj! Być może dostosowanie ekranu lub innych ustawień komputera, jakość światła zapobiegła. Ostateczna diagnoza może być dokonana tylko przez lekarza.

  Opis tabel z Rabkin

  loading...

  W sumie tabela Rabkina zawiera 48 zdjęć. Wśród nich główne 27, a reszta jest bardziej precyzyjna.

  Na zdjęciach znajdują się figury i figury geometryczne (kółko i trójkąt). Składają się z wielobarwnych małych kółek, które są wybierane w celu wykrycia odchyleń w postrzeganiu kolorów.

  Tabele 1 i 2 mają pomóc osobie testującej w przyzwyczajeniu się do zadań i zrozumieć zasadę testu.

  Ryc. 9 i 6 są rozpoznawane przez wszystkie przedmioty.

  Kółka i trójkąty są rozpoznawane przez wszystkich.

  Z normą postrzegania koloru, jest rozpoznany - 9, a ludzie z obecnością odchyleń - 5.

  W normie jest trójkąt.

  W przypadku braku patologii - jest to 1 i 3 (zwykle czytane 13),
  Jeśli to możliwe, rozpoznaj - 6.

  W normie rozpoznaj trójkąt i okrąg, i
  w patologii - liczby nie mogą definitywnie określić.

  W normie - to 9 i 6 (czytaj 96), i
  w obecności patologii rozpoznaje się tylko 6.

  To jest 5.
  Jest nierozpoznawalny lub słabo rozpoznawalny, jeśli występuje patologia.

  Jest to znormalizowane jako 9, i
  w patologii jako 6 lub 8.

  Przedmioty w tempie rozpoznawania liczb 1 i 3 oraz 6 (wymawiane 136),
  Gdy naruszenia są rozpoznawane jako 66, albo jako 68, albo jako 69.

  Jeśli widzenie kolorów jest normalne, zobaczysz okrąg i trójkąt.
  Jedynie trójkąt jest rozpoznawany przez protanopy i deuteranopy - patrz okrąg lub rozpoznaj okrąg i trójkąt.

  Przy normie postrzegania kolorów, badani, a także deuteranope, rozpoznają 12,
  i 13 - patrz protanopy.

  W normie postrzegania kolorów rozpoznawana jest obecność koła i trójkąta,
  Protanopy rozpoznają obecność koła,
  deuteranope - trójkąt.

  Na tematy normowane są rozpoznawane w górnej połowie tabeli 3 i 0 (wymawiane jako 30),
  protonopii u góry są rozpoznawane 1 i 0, aw dolnej połowie - rysunek 6.

  W normie percepcji kolorów badani rozpoznają okrąg (po lewej), a po prawej - trójkąt,
  protanopy rozpoznają dwa trójkąty (u góry), kwadrat (u dołu),
  deuteranope - trójkąt (u góry), kwadrat (u dołu).

  Na poziomie normy 9 i 6 są uznawane,
  Tylko 9 - protanopy,
  Deeneranopy rozpoznają tylko 6.

  W normie rozpoznawana jest obecność trójkąta i koła,
  Protanopes - trójkąt,
  Deuteranopusze widzą koło.

  W normie wiersze jednokolorowe (1, 3, 5, 6) są rozpoznawane poziomo, a w pionie - wielokolorowe.

  Zgodnie z normą cyfry 9 i 5 są rozpoznawane (wymawiane jako 95),
  Protanopy i deuteranopy - tylko 5.

  Z normą rozpoznawana jest obecność koła i trójkąta,
  Nic nie wykrywa się protanopów, a także deuteranopii.

  W normie wiersze jednokolorowe są rozpoznawane wzdłuż pionowej linii, a poziomo - wielokolorowe

  Zgodnie z normą rozpoznawane są cyfry 6 i 6 (wymawiane jako 66)
  Tylko jedna 6-ka jest wykryta protanopii, a także deuteranopii.

  Ryciny 3 i 6 są rozpoznawane przez wszystkich, z wyjątkiem osób z nabytym upośledzeniem kolorystycznym.

  Ryciny 1 i 4 będą rozpoznawane przez wszystkich, ale osoby z nabytym upośledzeniem kolorystycznym

  Osoby z nabytymi zaburzeniami kolorystycznymi niczego nie wykrywają, cyfra 9 jest rozpoznawana przez wszystkie pozostałe.

  Liczba 4 jest uznawana przez wszystkich, z wyjątkiem osób, które nabyły patologię.

  Po rozpoznaniu normy cyfry 1 i 3 (wymawiane jako 13)
  Protanopów nie da się wykryć, podobnie jak przez deuteranopy.

  Podczas określania obecności ślepoty barwnej diagnoza zostaje wyjaśniona, a jej wygląd określa się za pomocą dodatkowych tabel.
  Wrodzona ślepota barw nie powoduje powikłań, a nabyta zawsze wiąże się z chorobą lub urazem, a obecność powikłań będzie z nimi związana.

  Sprawdź wzrok na postrzeganie kolorów dla kierowców

  loading...

  Aby mieć dobre zdrowie, aby uzyskać prawa, nie jest to konieczne. Nawet osoby niepełnosprawne mogą obsługiwać samochód, ale oczywiście nie wszystkie. Jednak w odniesieniu do tego punktu widzenia prawodawstwo jest dość surowe. Przed uzyskaniem praw każdy musi sprawdzić wizję postrzegania kolorów dla kierowców. Czasami jest to rozpoznane, że ślepota może stanowić przeszkodę w uzyskaniu prawa jazdy i trwale pozbawić człowieka radości z posiadania osobistego transportu.

  Sprawdź wzrok na postrzeganie kolorów dla kierowców

  Wymagania wizowe dla kierowców

  Aby móc posiadać prawo jazdy, nie wystarczy nauczyć się zasad i zdać egzamin w policji drogowej. Konieczne będzie przeprowadzenie dość trudnego badania lekarskiego. A jeśli nie musisz się martwić o szereg fizycznych wad, to wizja za kierownicą powinna być pewnej jakości. W przeciwnym razie ryzyko powstania sytuacji awaryjnej na drodze, wyrządzające krzywdę sobie i innym ludziom, jest ogromne. Jest to w trakcie przejścia komisji medycznej i ostateczny werdykt jest - czy osoba jest zdolna do kierowania, czy nie.

  Lista patologii, z którymi nie można uzyskać uprawnień lub korzystać z maszyny z ograniczeniami, reguluje rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Wśród nich są problemy z wizją.

  Tabela. Główne problemy z widzeniem, wpływające na możliwość uzyskania uprawnień.

  Jaskra i oderwanie siatkówki

  Jak widzą kierowcy niewidomi kolorami

  Nawet mając problemy z widzeniem, nadal możesz uzyskać prawa, ale z warunkiem korekcji wzroku, czyli noszenia okularów lub soczewek. W takim przypadku okulary lub soczewki powinny mieć co najmniej -8,0 i nie więcej niż +8,0 dioptrii. Między oczami różnica nie powinna przekraczać 3 dioptrii.

  Do notatki! Ponadto, osoba z absolutną głuchotą, poważnymi problemami z sercem, chorobami układu nerwowego, upośledzeniem umysłowym nie może stać się kierowcą.

  Znak w służbie zdrowia

  Następujące odchylenia w widoczności są dopuszczalne przy uzyskiwaniu uprawnień.

  1. Kategoria B - widzenie na lepszym widzącym oku powinno wynosić co najmniej -0,6-0,8 dioptrii.
  2. Kategoria C - dopuszczalne widzenie wynosi 0,7 jednostki dla obu oczu lub 0,8 dla lepszego widzenia i co najmniej 0,4 dla tego, który widzi gorzej.

  Jaka wizja jest dozwolona podczas jazdy

  Czym jest ślepota barw?

  Ponieważ mówimy o prawidłowej percepcji kolorów, to przede wszystkim przychodzi na myśl taka choroba, jak ślepota barw. W obecności tej patologii osoba postrzega kolory nieprawidłowo.

  Siatkówka naszego oka jest wyposażona w specjalne receptory, które nazywane są szyszkami. Zawierają pigment, który pomaga wzrokowi i mózgowi rozpoznawać kolory. I pewien stożek rozpoznaje tylko pewien kolor - niebieski, zielony lub czerwony. Jeśli dana osoba nie ma lub nie ma tego barwnego poznawczego pigmentu, to percepcja koloru świata zostaje naruszona. Ministerstwo Zdrowia podaje, że według statystyk około 8% mężczyzn i około 0,5% kobiet cierpi na tę patologię, najczęściej typu wrodzonego.

  Pręty i stożki siatkówki

  Do notatki! Przy prawidłowym rozwoju i obecności wszystkich stożków oka człowiek może rozróżnić do miliona różnych odcieni. Ludzie, którzy mają wszystkie trzy rodzaje stożków w oku, nazywani są trichromianami.

  Rodzaje ślepoty barw

  Jednak ślepota barw jest tylko powszechną nazwą patologii. Okazuje się, że ma kilka form.

  Deeranopia - forma patologii, która nie pozwala na odróżnienie koloru zielonego od jego odcieni. Kierowca z taką chorobą nie odróżnia czerwieni od zielono-żółtej. Wrażliwość na zielony kolor jest zmniejszona lub nieobecna. Oznacza to, że kierowca, który ma tę patologię, może łatwo mieszać sygnały świetlne i dostać się do wypadku. Oczywiście wszyscy wiedzą, gdzie sygnalizowany jest sygnał świetlny, ale czasami z powodu zmęczenia lub słabej widoczności można pomylić kolory i niewłaściwe zachowanie na drodze. Zatem nie można uzyskać praw osoby z deuteranopią. Patologia występuje tylko u 1% osób i jest spowodowana brakiem chlorolabu pigmentu. Nie ma leczenia.

  Protanopia - forma charakteryzująca się niezdolnością do odróżnienia serii żółto-zielonych, fioletowych odcieni. Kierowca pomyli kolory czerwony i ciemnozielony, czyli podstawowe potrzebne na drodze. Patologia jest również nieuleczalna i nie można uzyskać prawa jazdy. W oku nie ma pigmentu zwanego erythrolab, wrażliwego na czerwoną część spektrum. Patologię stwierdzono u około 8% mężczyzn i 0,5% kobiet.

  Dichromasia - ta patologia charakteryzuje się nie częściową, ale całkowitym brakiem postrzegania zieleni lub czerwieni. Najbardziej złożony przypadek ślepoty barw.

  Do notatki! Nazwa patologii "ślepota barw" jest pochodną w imieniu osoby, która w 1794 roku opisała swoje poczucie ślepoty barw. Nazywał się John Dalton.

  Percepcja kolorów i prawo

  Zgodnie z wcześniejszymi prawami, osoba z barwieniem może mieć prawo do kierowania kategorią A. Osoby, które chciały uzyskać kategorię B, mogą mieć dichromian. Po prostu w tym przypadku w prawach była specjalna uwaga, że ​​dana osoba nie może pracować jako kierowca, ale do celów osobistych samochód mógł z niej korzystać.

  Od 2012 roku, po wejściu w życie rozporządzenia nr 302, sytuacja uległa zmianie. Teraz nikt, kto cierpi na tę lub inną formę naruszenia percepcji kolorów, nie może uzyskać prawa jazdy. Po prostu nie przejdzie przez komisję lekarską. Ci, którzy dostali prawa do 2012 roku, mogą kontrolować samochód, a nawet mogą zmienić swoje prawa, gdy wygasną.

  Osoba cierpiąca z powodu naruszenia percepcji kolorów nie może uzyskać prawa jazdy

  Jeśli dana osoba jakoś udaje się ukryć swoją chorobę, wówczas taki czyn, zgodnie z prawem, będzie uważany za oszustwo. Sprawca staje w obliczu uwięzienia na 2 lata i dużej grzywny za korzystanie z praw.

  Do notatki! W Europie trwają prace nad nowym projektem sygnalizacji świetlnej, którego sygnały nie będą nawet mylące. Format urządzenia zakłada, że ​​sygnały będą miały określony kształt, a nie tylko pewien kolor - na przykład czerwony będzie oznaczony jako trójkąt, pomarańczowy - wokół, a zielony sygnał będzie miał kształt kwadratu.

  Sygnalizacja świetlna dla rolet barwnych różni się nie tylko kolorem światła, ale także jego kształtem

  Kolor ślepota jest wyrokiem?

  Niestety, żadna z form ślepoty barw nie jest leczona i nie korygowana. Choroba jest często przenoszona przez DNA od matki do dzieci. Jednak na razie pewna liczba osób może nawet nie podejrzewać, że mają takie odchylenie, ponieważ osoba po prostu nie ma możliwości porównania oryginalnych kolorów i kolorów widocznych dla nich.

  Świat oczami ślepoty barw

  Wrodzona ślepota barw nie jest w ogóle leczona, nabyta powstaje w wyniku uszkodzenia nerwu wzrokowego lub w przypadku urazu. Ale teraz na rynku zaczęły pojawiać się specjalne soczewki, które pomagają w prawidłowym postrzeganiu gamy kolorów na świecie.

  Gdzie i jak testuje się kierowców?

  Egzamin na ślepotę barw przeprowadzany jest przez okulistę w miejscu, gdzie przechodzi badanie lekarskie w celu uzyskania uprawnień. Do diagnozy, specjalne kolorowe stoły Ishihary i Rabkiny. Są to obrazy, które składają się z kręgów o różnych kolorach i figurach. Rozmiary okręgów są różne, ale jasność obrazów jest taka sama. Osoba, która nie ma nieporozumień kolorystycznych, dobrze widzi liczby pokazane w tabelach, a liczba postaci z ślepotą kolorów po prostu nie będzie widoczna.

  Test percepcji koloru Rabkiny

  Uwaga, proszę! Dokładna diagnoza może być przeprowadzona tylko w specjalnych warunkach. Tak więc, pokój powinien być dobry i naturalne oświetlenie, osoba badana siedzi plecami do okna lub źródła światła. Tabele są wyświetlane przez 5-7 sekund i znajdują się na poziomie ludzkiego oka w odległości 1 metra. W przypadku chorób nieżytowych, podwyższonej temperatury itp. Nie przeprowadza się badań.

  Możesz zdać test na ślepotę barw na poliklinice w twoim miejscu zamieszkania, w szpitalu regionalnym lub w prywatnym biurze licencjonowanym dla okulisty. Oprócz badania percepcji koloru, oczy pacjenta są badane, wykonywane są testy ostrości wzroku.

  Testowanie

  Sprawdzenie ślepoty barw można wykonać "dla siebie" i w domu, używając komputera i znajdując odpowiednią stronę. Powinien być przeprowadzony ściśle według zasad:

  • średnie ustawienia jasności monitora;
  • położenie tabel powinno być na poziomie oczu, prostopadle do widoku;
  • Rozważ potrzebne stoły w ciągu 5-7 sekund.

  Krok 1. Wymagane jest przejście do wybranej strony, która ma możliwość przejścia testu. W takim przypadku monitor jest wstępnie skonfigurowany.

  Krok 2. Powinien być umieszczony przed monitorem, tak aby odległość między nim a oczami wynosiła około 50-70 cm.

  Prawidłowo umieszczony przed monitorem

  Krok 3. Następnie musisz odpowiedzieć na pytania testowe i zaznaczyć swoje odpowiedzi w polach przeznaczonych do tego. Na przykład w pierwszym akapicie odpowiedź brzmi 12, pasuje do pola nad obrazem kolorowym.

  Pytanie w pierwszym akapicie

  Krok 4. Podobnie, musisz odpowiedzieć na wszystkie pytania w teście.

  Dalsze zdanie testu

  Krok 5. Na koniec strona wyda wyrok dotyczący jakości wzroku i obecności odchyleń kolorów.

  Testów domowych nie można uznać za dowód na brak ślepoty barw, są one potrzebne tylko do ustalenia, czy warto próbować uzyskać te prawa. W każdym razie musisz udać się do okulisty.

  Wideo - Test ślepoty barw dla kierowców

  Jeśli dana osoba jest utożsamiana ze ślepotą barw, lepiej jest zrezygnować z marzenia o własnym transporcie i prawach. W warunkach współczesnego zatłoczenia autostrad, czasami wymagana jest dobra reakcja i zdolność do podejmowania szybkich decyzji. Ludzie, którzy są ślepi na kolory na drodze, czują się mniej pewni siebie, ponieważ mogą łatwo stworzyć sytuację awaryjną i zagrozić życiu innych użytkowników dróg.

  Stół Rabkina z odpowiedziami dla kierowców

  W praktyce okulistycznej zaburzenia percepcji koloru są zazwyczaj diagnozowane przez tabele pseudoizochromatyczne. Jednym z takich testów jest stół Rubkina. Stół składa się z kółek o różnych kolorach, które są ułożone w taki sposób, że tworzą figury lub figury geometryczne. Kiedy percepcja koloru jest osłabiona, osoba widzi ukryte liczby, te, które nie są widoczne w normalnym postrzeganiu kolorów.

  Test z tabelą Rabkin musi być wykonany w świetle dziennym, obrazy są wyświetlane w kolejności losowej z czasem naświetlania 5 sekund. Odległość do obrazów powinna wynosić około 0,5-1,0 metra.

  Test ten ma szczególne znaczenie dla kierowców wszystkich rodzajów transportu (auto, wodne, kolejowe), przyszłych artystów, pracowników przemysłu chemicznego, a także przemysłu tekstylnego itp.

  Jak zdać test

  • Uspokój się i zrelaksuj.
  • Upewnij się, że oczy i obraz są na tym samym poziomie.
  • Rozważ zdjęcie nie więcej niż 5 sekund.
  • Po rozpoznaniu / braku rozpoznania obrazu na zdjęciu, kliknij go.
  • Przeczytaj opis zdjęcia i porównaj go z wynikiem (jeśli tekst się nie pojawi, przeglądarka może być nieaktualna - zaktualizuj ją).
  • Nie panikuj, jeśli otrzymane wyniki nie pasują do opisu zdjęcia. Podczas przeprowadzania testów on-line wszystko może zależeć od matrycy lub koloru monitora. Pamiętaj, aby pokazać ekspertowi, aby rozwiać wątpliwości.
  • Znajdź przycisk "powiadom znajomych" u dołu strony i kliknij go (musisz podążać za wzrokiem).

  Polichromatyczny stół z Rubkinem do testowania czułości kolorów (test na ślepotę barw).

  Sprawdzanie postrzegania kolorów internetowych stołów Rabkina z odpowiedziami

  Stoły testowe Rubkina do sprawdzania postrzegania kolorów Służy do sprawdzania postrzegania kolorów oraz identyfikacji formy i zakresu jej naruszenia. Zestaw składa się z 48 tabel. Tabele od 1 do 27 są podstawowe, od 28 do 48 to kontrole, w celu szczegółowej diagnozy i wykrywania przypadków symulacji i pogorszenia.

  Test widzenia należy przeprowadzić zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Jasność ekranu komputera powinna być umiarkowana (mocno przyciemniony lub jasny ekran może zakłócać)
  2. Stoły Rubkina powinny znajdować się na wysokości oczu i być prostopadłe do widoku (nachylenie stołów może wpływać na dokładność diagnozy)
  3. Czas patrzenia na stół wynosi około 5 sekund (nie spędzajmy długiego czasu na przeglądaniu tabeli - może to dać fałszywe wyniki)
  4. Odpowiedzi lepiej napisane na kartce papieru, aby porównać je z poprawnymi odpowiedziami na końcu artykułu.

  Rodzaje naruszenia percepcji kolorów i interpretacja wyników na końcu artykułu.
  Aby przetestować na ślepotę barw tyle pierwszych 27 tabel, jeśli jesteś zainteresowany, aby przejść przez cały stół Rabkin, pozostałe 20 tabele przedstawione na końcu.

  Proszę o uwagę. Możesz sprawdzić odpowiedź dla każdego stołu naraz. Aby to zrobić, przesuń wskaźnik myszy nad tabelą, a zobaczysz wyskakującą pomoc dotyczącą odpowiedzi.

  N - normalne trichromats Pr - protanopes, DE - Deuteranopia Pa - protanomaly Tak - deuteranomalopia PP -priobretennaya patologii + prawy odpowiedzi - błędne odpowiedzi II różnią pionowe rzędy, = - różne rzędy poziome A, B, C, - silny, średni, słaby stopień anomalii.

  Normalna wizja, w której trzy podstawowe kolory (zielony, czerwony, niebieski) różnią się, a ich odcienie są nazywane trichromazją. Osoba z normalnym widzeniem nazywana jest normalnym trichromatem.

  Stan, w którym trzy podstawowe kolory różnią się, ale nie są wywoływane różne odcienie nienormalna trichromasia.
  Istnieją trzy typy anormalnej trichromazji:
  protanomalia - naruszenie percepcji odcieni czerwieni,
  deuteronomaly - zakłócenie postrzegania odcieni zieleni,
  tritanomalia - zaburzenia percepcji odcieni niebieskiego.

  W zależności od stopnia zaburzeń, nienormalna trichromazja dzieli się na A, B, C. Stopień A jest najcięższy, stopień C jest najłatwiejszy.
  Osoba z nieprawidłową trichromazją jest nazywana anomalny trichromian lub kolor anomalny. Odpowiednio kolory: protanomalny, deuteroanomalny, tritanomalny.

  Upośledzenie wzroku, które nie rozróżnia jednego podstawowego koloru, nazywa się dichromasia.
  Istnieją trzy typy dichromazji:
  protanopia - naruszenie percepcji czerwieni,
  deuteranopia - naruszenie percepcji zieleni,
  tritanopium - naruszenie percepcji niebieskiego.
  Osoba z dychromazją jest nazywana dwuchromian. Odpowiadający kolorom: protapanop, deuteranop, tritap.

  Całkowitą niezdolność do rozróżniania kolorów nazywa się monochromia. W tym przypadku osoba widzi wszystko w czarno-białych kolorach i odcieniach.

  Tritanomalia i tritanopia są niezwykle rzadkie i zwykle nabywane przez patologię. Inne rodzaje zaburzeń barw są wrodzoną patologią. Odpowiedzi udzielane są dla normalnych trichromianów (H), deuteronap (D), protonap (P)

  Sprawdzanie postrzegania kolorów przez sterowniki: funkcje, tabela i diagnostyka

  Nie tak dawno temu weszła w życie nowych przepisów dotyczących badań lekarskich kierowców, a mianowicie oprócz uaktualnionej formie, wnioskodawca otrzymał w sterownikach po przejściu komisji, on nieco zmienionej kolejności oraz lista lekarzy, które dają zielone światło z prawej strony pojazdu. Na dzień dzisiejszy wnioski takich lekarzy, jak laryngologa i neurologa, będą obowiązkowe tylko dla kierowców ciężarówek. Obecność okulisty, obowiązkowa dla wszystkich, niezależnie od kategorii otrzymanej, pozostaje niezmieniona. Sprawdzanie postrzegania kolorów, testowanie wzroku jest integralnym testem dla każdego, kto chce prowadzić. Jeśli wszystko jest jasne z ostrością wzroku, zobaczmy, jaki jest test kolorów dla kierowców i czy można przygotować się do tego testu.

  Czym jest postrzeganie kolorów?

  Percepcja koloru nazywana jest zdolnością ludzkiego oka do rozróżniania gamy różnych kolorów. Aby percepcja kolorów spotkała się z komórkami stożka siatkówki. Zwykle osoba ma trzy postrzegające kolory w oku, które są podekscytowane w różnym stopniu pod wpływem różnych długości fal promieniowania (czerwonego, zielonego i niebieskiego). Jeśli oko nie jest w stanie odróżnić jednego koloru od drugiego, to znaczy, jeśli siatkówka oka nie jest w stanie "złapać" różnicy długości fali promieniowania, pojawia się zaburzenie widzenia barwnego. Podobnie jak większość chorób znanych nauce, zaburzenie percepcji koloru może być zarówno nabyte (obserwowane w chorobach nerwu wzrokowego i siatkówki), jak i wrodzone. Wrodzona niezdolność do rozróżniania kolorów - ślepota barw - jest poważną, nieprzezwyciężalną przeszkodą w uzyskaniu prawa jazdy.

  Diagnoza postrzegania kolorów

  Jak zatem sprawdza się kolor dla sterowników? Aby określić ślepotę barw wśród kierowców w arsenale okulistów, istnieje specjalna metoda, która pozwala dokładnie wykryć tę patologię. Ta metoda obejmuje różnorodne polichromatyczne tabele testowania kolorów dla kierowców, a mianowicie Ishihara, Fletcher-Gambling, Stilling, itp. Jednak najczęściej stosowaną metodą diagnozy są testy Rabkina. Takie tabele przedstawiają pewne rysunki, zebrane z punktów i okręgów o różnych średnicach i kolorach. Osoba, która ma odchylenia w percepcji koloru, po prostu nie może odróżnić i odróżnić niektórych kolorów od innych, dlatego nie może zobaczyć ukrytego obrazu.

  Książka do sprawdzania wzrokowego postrzegania kolorów kierowcy składa się z zestawu tabel Rubkina różniących się "celem": w związku z tym pierwsze 27 zdjęć ma na celu identyfikację zaburzenia widzenia koloru, jak również jego kształtu. Pozostałe zdjęcia w książce do sprawdzania czułości kolorów kierowców są potrzebne do potwierdzenia i wyjaśnienia diagnozy.

  Warunki testu postrzegania koloru

  Aby uzyskać wiarygodny wynik sprawdzenia postrzegania kolorów przez kierowców, konieczne jest przestrzeganie szeregu warunków:

  • Zabronione jest prowadzenie badań w sztucznym oświetleniu obiektu. Normalne samopoczucie diagnozowanej osoby gwarantuje dokładny wynik.
  • Podmiot powinien być "pod światło", czyli siedzieć plecami do okna.
  • Książka do sprawdzania postrzegania kolorów przez kierowców za pomocą tabel z oczu pacjenta powinna znajdować się w odległości 1 metra, a same stoły powinny być ściśle pionowe.
  • Czas przeznaczony na oglądanie jednego zdjęcia wynosi nie więcej niż 7 sekund.

  Wyniki diagnostyczne

  Sprawdzanie postrzeganie kolorów dla kierowców może ujawnić się postrzeganie osłabienie przedmiotu ma tylko jeden kolor (zielony lub czerwony), zwany anomalię trihromaziey dzielą się na trzy rodzaje:

  • Całkowita utrata percepcji czerwonych lub zielonych kolorów odpowiada typowi A.
  • Znaczące naruszenie percepcji kolorów - typ B.
  • Niewielki spadek postrzegania barw przez pacjenta charakteryzuje typ C.

  Ponadto nienormalnego trihromazii, Rabkin polichromatyczne tabeli są w stanie zidentyfikować pacjenta i bardziej rzadkie typy odchyleniami dihromaziyu (bez postrzegania jednego z trzech kolorów), a także monochromatyzm (gdy pacjent nie jest w stanie odróżnić dwa kolory w tym samym czasie).

  Leczenie zakłóceń kolorów

  Sprawdzenie postrzegania kolorów przez kierowców jest w stanie wykryć zarówno wrodzoną, jak i nabytą ślepotę barw. Jeśli chodzi o wrodzoną patologię, to niestety, metody leczenia tej dysfunkcji siatkówki oka nie są jeszcze znane nauce. Jedynym sposobem, aby ślepi kolorów mogli zobaczyć świat takim jaki jest, w pełnej chwale jest tylko rozwój zachodnich naukowców - specjalne soczewki kontaktowe. Ponadto, genetyka nie traci nadziei w rozwoju specjalnej technologii, która pozwala wstawić brakujące geny odpowiedzialne za postrzeganie kolorów w komórkach siatkówki. Być może któregoś dnia wysiłki naukowców przyniosą owoce, a termin "ślepota barw" pozostanie w odległej przeszłości.

  Odnośnie nabytej niezdolności do rozróżniania kolorów, przy ocenie możliwości jej wyleczenia należy wziąć pod uwagę przyczyny tego odchylenia.

  • Ślepota barwna, która pojawiła się w wyniku zmian w oku związanych z wiekiem, nie może zostać wyleczona. Jednak nauka wie, kiedy wymiana soczewki zwraca normalne postrzeganie kolorów.
  • Naruszenie percepcji kolorystycznej, spowodowane jakimkolwiek lekiem chemicznym, może być całkowicie wyleczone - konieczne jest jedynie anulowanie tych leków.
  • Jeśli percepcja koloru jest osłabiona z powodu obrażeń, wynik będzie zależał od stopnia uszkodzenia siatkówki oka. W niektórych przypadkach możliwe jest całkowite przywrócenie percepcji do normalnej wartości.

  Czy możliwe jest "ominięcie" testu widzenia postrzegania kolorów

  Niestety, jeśli pacjent cierpi z powodu naruszenia percepcji kolorów, prawie niemożliwe jest zdanie testu, aby sprawdzić czułość koloru. Opcja zapamiętywania tabeli jest raczej wątpliwa, ponieważ lekarz może poddać przedmiotowe zdjęcia selektywnie lub w innej kolejności. Jedynym wyjściem jest "negocjowanie" z lekarzem. Ale w tym przypadku konieczne jest, aby zrozumieć powagi tego aktu, to w przyszłości, ponieważ może zależeć życie i zdrowie nie tylko swoje, ale także innych. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji, nawet zmieniając sygnalizację świetlną, musisz zastanowić się, czy warto podjąć ryzyko.