Test online na stołach Rubkina do sprawdzania postrzegania kolorów

Kolorowa ślepota jest przeszkodą w wykonywaniu pewnych czynności, a polichromatyczne stoły Rabkina mają na celu ustalenie jej obecności i wyglądu.

Ślepota barwna lub ślepota barwowa odnosi się do wrodzonych patologii rozwoju oka, ale czasami naruszenie percepcji barw wiąże się z chorobą lub urazem. Kolor ślepota może być kilku rodzajów i dość często pacjent nie podejrzewa jego stanu.

Przyczyny ślepoty barw

Oko ludzkie jest ustawione tak, że na siatkówce znajdują się trzy typy specjalnych receptorów, wyróżniające trzy podstawowe kolory: niebieski, zielony i czerwony. W przypadku anomalii genetycznej brakuje jednego lub dwóch z nich w szyszkach. Powoduje to naruszenie percepcji kolorów. Jednak dana osoba nie widzi określonej części spektrum kolorów, co nie przeszkadza mu w prowadzeniu normalnego trybu życia.

Ludzie, którzy mają wszystkie trzy typy receptorów i widzą wszystkie kolory nazywane są trichromianami, według statystyk takich na ziemi ponad 50%

Jeśli dana osoba nie widzi widm żółto-zielonych i purpurowo-niebieskich, nazywa się ją protanopą. Wśród patologii tego segmentu najczęściej występuje protanopia. Dotyczy około 8% mężczyzn i około 0,5% kobiet.

Jeśli test percepcji koloru potwierdzi niemożność odróżnienia głównie zielonego spektrum, wówczas diagnozuje się tritanopię, około 1% takich osób.

Wśród rzadkich patologii będzie monochromia - umiejętność rozróżniania tylko jednego spektrum wszystkich.

A bardzo rzadko zdarzają się ludzie, którzy widzą świat w czerni i bieli, nazywa się to achromatami.

Oprócz wrodzonej ślepoty barw, można również zdiagnozować nabytą postać. Dzieje się tak w przypadku niektórych chorób oczu lub w wyniku urazu.

Leczenie tej patologii we współczesnych warunkach jest niemożliwe.

Znaczenie badania wzroku w postrzeganiu kolorów

Ślepota barw nie ma szczególnego wpływu na jakość życia, o czym świadczy fakt, że ludzie zwykle rozpoznają obecność tej wrodzonej patologii już w wieku dorosłym. Jednak w wielu przypadkach może stać się przeszkodą dla jednego lub drugiego rodzaju działalności.

Wiele zawodów o wąskim profilu wymaga braku ślepoty barw. Tak więc, dla kierowców ten specjalny test jest obowiązkowy przed uzyskaniem prawa jazdy, chłopcy przekazują go do biura rejestracji wojskowej i werbunku. Sprawdzanie percepcji koloru odbywa się dla żeglarzy, pilotów i wielu innych zawodów.

Istota testowania na stołach Rabkina

Badanie wykonywane jest przez okulistę za pomocą specjalnych tablic kontrolnych. Pozwalają one na określenie jakości postrzegania kolorów i identyfikację patologii lub symulacji.

Do testowania użyj tabeli polichromii Rubkin, która jest wyświetlana w określonej kolejności przez 5 sekund.

Tak więc urządzenie tablic jest takie, że pozwala wykryć i zdiagnozować nie tylko obecność patologii, ale także dowiedzieć się o jej pochodzeniu (wrodzonym lub nabytym).

Stół Rabkina to 27 podstawowych zdjęć pokazowych, które pozwalają w krótkim czasie ustalić obecność wrodzonej lub nabytej wzrokowej patologii, a także 20 dodatkowych tabel wyjaśniających diagnozę, pomagających zweryfikować poprawność diagnozy.

Jak zdać test na tabelach Rabkina

Test na ślepotę barw (postrzeganie kolorów badań) można wykonać na poniższych tabelach online. Aby pomyślnie go przekazać, musisz wykonać kilka czynności.

 1. Oświetlenie ekranu powinno być wystarczające, nie powinno otrzymywać bezpośrednich promieni światła i nie powinno być żadnego olśnienia.
 2. Konieczne będzie usiąść, aby monitor był na wysokości oczu i nie znajdował się bliżej niż metr od nich.
 3. Aby zapisać wyniki, musisz wziąć kartkę papieru i ołówek.
 4. Następnie powinieneś się zrelaksować i wyciszyć, tylko w tym przypadku możesz pomyślnie zdać test.
 5. Każde zdjęcie zostanie uprane 5 sekund, następnie zapisz jego wynik, a następnie sprawdź go, używając komentarzy pod nim.
 6. W przypadku stwierdzenia niedopasowań odpowiedzi z komentarzami podczas rozważania zdjęć, zaleca się zasięgnięcie opinii okulisty.
 7. Nie panikuj! Być może dostosowanie ekranu lub innych ustawień komputera, jakość światła zapobiegła. Ostateczna diagnoza może być dokonana tylko przez lekarza.

Opis tabel z Rabkin

W sumie tabela Rabkina zawiera 48 zdjęć. Wśród nich główne 27, a reszta jest bardziej precyzyjna.

Na zdjęciach znajdują się figury i figury geometryczne (kółko i trójkąt). Składają się z wielobarwnych małych kółek, które są wybierane w celu wykrycia odchyleń w postrzeganiu kolorów.

Tabele 1 i 2 mają pomóc osobie testującej w przyzwyczajeniu się do zadań i zrozumieć zasadę testu.

Ryc. 9 i 6 są rozpoznawane przez wszystkie przedmioty.

Kółka i trójkąty są rozpoznawane przez wszystkich.

Z normą postrzegania koloru, jest rozpoznany - 9, a ludzie z obecnością odchyleń - 5.

W normie jest trójkąt.

W przypadku braku patologii - jest to 1 i 3 (zwykle czytane 13),
Jeśli to możliwe, rozpoznaj - 6.

W normie rozpoznaj trójkąt i okrąg, i
w patologii - liczby nie mogą definitywnie określić.

W normie - to 9 i 6 (czytaj 96), i
w obecności patologii rozpoznaje się tylko 6.

To jest 5.
Jest nierozpoznawalny lub słabo rozpoznawalny, jeśli występuje patologia.

Jest to znormalizowane jako 9, i
w patologii jako 6 lub 8.

Przedmioty w tempie rozpoznawania liczb 1 i 3 oraz 6 (wymawiane 136),
Gdy naruszenia są rozpoznawane jako 66, albo jako 68, albo jako 69.

Jeśli widzenie kolorów jest normalne, zobaczysz okrąg i trójkąt.
Jedynie trójkąt jest rozpoznawany przez protanopy i deuteranopy - patrz okrąg lub rozpoznaj okrąg i trójkąt.

Przy normie postrzegania kolorów, badani, a także deuteranope, rozpoznają 12,
i 13 - patrz protanopy.

W normie postrzegania kolorów rozpoznawana jest obecność koła i trójkąta,
Protanopy rozpoznają obecność koła,
deuteranope - trójkąt.

Na tematy normowane są rozpoznawane w górnej połowie tabeli 3 i 0 (wymawiane jako 30),
protonopii u góry są rozpoznawane 1 i 0, aw dolnej połowie - rysunek 6.

W normie percepcji kolorów badani rozpoznają okrąg (po lewej), a po prawej - trójkąt,
protanopy rozpoznają dwa trójkąty (u góry), kwadrat (u dołu),
deuteranope - trójkąt (u góry), kwadrat (u dołu).

Na poziomie normy 9 i 6 są uznawane,
Tylko 9 - protanopy,
Deeneranopy rozpoznają tylko 6.

W normie rozpoznawana jest obecność trójkąta i koła,
Protanopes - trójkąt,
Deuteranopusze widzą koło.

W normie wiersze jednokolorowe (1, 3, 5, 6) są rozpoznawane poziomo, a w pionie - wielokolorowe.

Zgodnie z normą cyfry 9 i 5 są rozpoznawane (wymawiane jako 95),
Protanopy i deuteranopy - tylko 5.

Z normą rozpoznawana jest obecność koła i trójkąta,
Nic nie wykrywa się protanopów, a także deuteranopii.

W normie wiersze jednokolorowe są rozpoznawane wzdłuż pionowej linii, a poziomo - wielokolorowe

Zgodnie z normą rozpoznawane są cyfry 6 i 6 (wymawiane jako 66)
Tylko jedna 6-ka jest wykryta protanopii, a także deuteranopii.

Ryciny 3 i 6 są rozpoznawane przez wszystkich, z wyjątkiem osób z nabytym upośledzeniem kolorystycznym.

Ryciny 1 i 4 będą rozpoznawane przez wszystkich, ale osoby z nabytym upośledzeniem kolorystycznym

Osoby z nabytymi zaburzeniami kolorystycznymi niczego nie wykrywają, cyfra 9 jest rozpoznawana przez wszystkie pozostałe.

Liczba 4 jest uznawana przez wszystkich, z wyjątkiem osób, które nabyły patologię.

Po rozpoznaniu normy cyfry 1 i 3 (wymawiane jako 13)
Protanopów nie da się wykryć, podobnie jak przez deuteranopy.

Podczas określania obecności ślepoty barwnej diagnoza zostaje wyjaśniona, a jej wygląd określa się za pomocą dodatkowych tabel.
Wrodzona ślepota barw nie powoduje powikłań, a nabyta zawsze wiąże się z chorobą lub urazem, a obecność powikłań będzie z nimi związana.

Sprawdzenie wizji postrzegania kolorów przez kierowców - jeden z warunków bezpieczeństwa na drogach

Ludzie w niektórych zawodach, którzy podejmują pracę, są testowani pod kątem postrzegania kolorów. Specjalne testy pomagają zidentyfikować tę lub inną postać ślepoty barw. Taka anomalia nie pozwala człowiekowi pracować jako kierowca, maszynista, marynarz, pilot lub wysoce wyspecjalizowany lekarz. W przypadku daltonizmu oko nie dostrzega niektórych odcieni kolorów, które zakłócają prawidłowe postrzeganie i utrwalanie sygnałów ruchu.

Definicja i rodzaje ślepoty barw

Ślepota kolorów lub ślepota barw jest cechą ludzkiego wzroku, która wyraża się w niemożności rozróżnienia jednego lub kilku kolorów.

Ta anomalia o imieniu John Dalton została nazwana, co w oparciu o jego własne odczucia w 1794 roku opisuje jeden z rodzajów ślepoty barw.

W zdecydowanej większości przypadków ślepota barw spowodowana jest genetyczną wadą wzroku, a najczęściej u mężczyzn. Ta lub inna forma ślepoty barw występuje u 2 do 8% mężczyzn i tylko 0,4% kobiet. Nabyta ślepota barw jest wynikiem starzenia się, urazu lub przyjmowania pewnych leków.

W centralnej części siatkówki oka ludzkiego znajdują się fotoczułe receptory zwane stożkami. W sumie jest ich trzy, a każdy z nich ma swój własny pigment barwny: czerwony, zielony i niebieski. Zwykle ludzie w szyszkach mają wszystkie trzy pigmenty. Specjaliści nazywają takie osoby trichromatem. W tej kategorii jest ponad 50% całkowitej populacji planety.

Protopop

Około 8% białych mężczyzn i 0,5% białych kobiet cierpi na jedną formę częściowej ślepoty barw, najczęściej wrodzoną, zwaną protanopią.

Odchylenie to charakteryzuje się niemożnością rozróżnienia niektórych odcieni żółto-zielonej skali, a także odcieni fioletowo-niebieskich barw.

Protanope w stożkach siatkówki nie zawiera światłoczułego pigmentu - erytrolabu, który ma maksymalną czułość widmową w czerwono-pomarańczowym obszarze widma. Zielony kolor jest postrzegany przez niego w taki sam sposób, jak pomarańczowy, i nie odróżnia fioletowego koloru od niebieskiego. W tym protanopie odróżnia się niebieski od zielonego i zielonego od ciemnoczerwonego. Dzisiaj lekarze nie mogą naprawić tej wady.

Deenerap

Deuteranopia jest odchyleniem od normalnej percepcji koloru, która występuje u około 1% ludzi. Ta forma częściowej ślepoty barw charakteryzuje się niemożnością rozróżnienia pewnych kolorów i odcieni niebiesko-zielonej skali, a także odcieni fioletowych i żółto-zielonych kolorów.

Deuteranope w stożkach siatkówki nie zawiera światłoczułego pigmentu - chlorolabu, który ma maksymalną czułość widmową w żółto-zielonym obszarze widma.

Pacjent postrzega jasnozielony kolor w taki sam sposób, jak jasnoniebieski, a fioletowy nie można odróżnić od żółtozielonego. Jednocześnie odróżnia kolor fioletowy od zielonego, a zielony od czerwonego. Deuteranopia jest zwykle wrodzona i do tej pory ta wada nie została naprawiona.

Test do określania ślepoty barw

Aby zidentyfikować jedną z form ślepoty barw (ślepota barw) we współczesnej okulistyce, najczęściej stosuje się polichromatyczne stoły Rubkina. Tak więc wśród osób z ślepotą barwną są:

 • protanopy (odchylenia w postrzeganiu czerwonego spektrum kolorów);
 • deuteranopy (odchylenia w postrzeganiu zielonego widma)

Reszta ludzi - trójchromian - odbiera wszystkie odcienie kolorów.

Najbardziej zaskakujące jest to, że niektórzy z nas nawet na razie nie podejrzewają, że cierpią na ślepotę barw. Właśnie dlatego Każdy kierowca (zawodowy i amator) musi przejść test wzrokowy na ślepotę barw.

Poniższy test przedstawiony jest w formie polichromatycznych tablic Rubkina i zawiera 27 kolorów arkuszy z obrazami. Na rysunkach widać kolorowe kropki i okręgi, które mają tę samą jasność, ale różnią się kolorem. Dla osoby z ślepotą barw (deuteranopem i protanopą) niektóre tabele będą wyglądać jednorodnie, a trójchromat odróżni figury i figury od prawie wszystkich tych obrazów. Aby zdać test i poprawnie zidentyfikować postrzeganie kolorów, musisz przestrzegać kilku zaleceń:

 • podejmij test z normalnym stanem zdrowia;
 • spróbuj się zrelaksować;
 • ustaw zdjęcia na poziomie ich oczu;
 • potrwać do 10 sekund, aby obejrzeć zdjęcie.

Test na ślepotę barw

Test ślepoty barw ujawnia odchylenia w postrzeganiu kolorów.

Według statystyk, 8% mężczyzn cierpi na ślepotę barw, głównie dziedziczną.

W przypadku tej wady osoba nie widzi odcieni spektrum światła i nie może prowadzić pojazdu.

Sprawdź ślepotę barw - co to jest, co jest

Ludzkie oko jest złożonym narządem, jego siatkówka uczestniczy w transformacji bodźca świetlnego. W siatkówce znajdują się czuły na światło, każdy z nich jest odpowiedzialny za wyczuwanie kolorów widma: czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Istotą czeku jest to, że osoba przegląda tabele z obrazami kolorowych kół i trójkątów z wyraźnymi i ukrytymi cyframi. Ludzie z prawidłową percepcją koloru odróżniają je, a przy zaburzonej percepcji nie rozpoznają liczb i figur geometrycznych.

Jeśli podczas badania lekarskiego wykryte zostanie naruszenie wrażliwości kolorów, wówczas dla takich osób nie ma dostępu do zawodów wojskowych. Kierowcy pojazdów i maszynistów, lekarze i chemicy muszą również mieć właściwe postrzeganie spektrum kolorów. Przedstawiciele tych specjalności są badani przez okulistę na świadectwie przydatności do pracy.

Obejrzyj wideo na ten temat

W jaki sposób test ślepoty barw jest wykonywany dla kierowców?

Aby uzyskać prawo jazdy, musisz poddać się dokładnemu badaniu lekarskiemu. Jeżeli podczas badania lekarskiego zostanie wykryte przeciwwskazanie do prowadzenia pojazdów ze względu na stan zdrowia, wówczas kończy się dalsza procedura badania.

Kolorowe rolety są pozbawione tej zdolności. Mogą stworzyć awarię na drogach.

Przyszli kierowcy są badani w gabinecie okulisty przy użyciu tabel kolorów z obrazami liczb i liczb. Podczas testów badany powinien być umieszczony plecami do okna lub źródłem sztucznego światła.

Stoły Rubkina z małymi figurkami są ustawione pionowo w odległości jednego metra na wysokości oczu. Lekarz prowadzący - okulista znajduje się przed pacjentem.

W ciągu 5-7 sekund badany sprawdza zdjęcie i informuje egzaminatora, co zobaczył. Osoby korzystające z okularów i soczewek nie usuwają ich podczas testów. Takie tabele pomagają zidentyfikować naruszenia percepcji kolorów.

Zgodnie z wynikami badań okulista wyciąga wnioski dotyczące stopnia patologii widzenia u badanej osoby.

Książka Rabkina dla lekarzy i stoły polichromatyczne

Opracowano kilka testów do diagnozy postrzegania kolorów. W praktyce okulistów testowanie odbywa się przy użyciu tablic polichromatycznych, testu Rubkina. Książka do testowania wizji ślepoty barw, w której Rabkin stawia karty do weryfikacji, jest popularna wśród okulistów.

Stół Rabkin dla lekarzy składa się z:

 1. Charakter kontrolny i demonstracyjny jest przeznaczony dla wszystkich pacjentów.
 2. Ogólny typ diagnostyki - ujawnia anomalie percepcji kolorów
 3. Diagnostyka różnicowa - definicja własności patologii (deuteronopia, protanopia i protanomalia, a także deiteranomaliyu).

Tabela pokazuje małe kółka, podobne pod względem jasności, ale różnią się odcieniami kolorów i nasyceniem. Za pomocą tych małych kółek jednego koloru na pstrokatym tle pojawia się figura geometryczna w formie trójkąta lub koła i figury. Osoby z widzeniem bez patologii łatwo je rozróżniają. W przypadku anomalii lub ślepoty barw, pacjenci nie widzą wyraźnie cyfr i rysunków.

Testy z odpowiedziami i wskazówki dotyczące sprawdzania sterowników

Możesz przygotować się do testowania za pomocą odpowiedzi i podpowiedzi, po zbudowaniu logicznego łańcucha do zapamiętywania.

Oto sekwencja testu:

 1. Ryciny 9 i 6 pokazano w celu wyjaśnienia testów.
 2. Geometryczne figury kwadratowe z trójkątem.
 3. Na arkuszu jest numer 9, nie mylić z 5.
 4. Pokazany jest trójkąt.
 5. Na arkuszu znajdują się cyfry 1 i 3.
 6. Okrąg z trójkątem.
 7. Test z ukrytym "blefem". 9 rozróżnić przedmioty.
 8. Figura 5 jest widoczna u pacjentów bez anomalii wzroku.
 9. Karta pokazuje "dziewięć" 9.
 10. Test z cyframi 1.3 i 6. Nie mylić z 6, 8 i dziewięcioma.
 11. Pokazane jest koło z trójkątem.
 12. Dla badanego liczba 12 jest rozróżnialna.
 13. Figury geometryczne, koło i trójkąt
 14. Karta o numerach 3 i 0. W dolnej części nie ma ukrytej "szóstki".
 15. W prawym górnym rogu jest trójkąt, po lewej - koło, poniżej kwadrat.
 16. Liczba wynosi 96.
 17. Karta z geometrycznymi kształtami.
 18. Reprezentowane w rzędach poziomych i pionowych są kolorowe kwadraty. Pierwszy, trzeci, piąty, szósty rząd są czerwone, pozostałe wiersze w poziomie są zielone.
 19. Na karcie o numerach 9 i 5 widoczne jest tylko dla 5 kolorów.
 20. Geometryczne kształty

Pozostałe testy są takie same, jak opisane powyżej.

Przydatne wideo na ten temat

Interpretacja wyników testu

Karta z obrazem cyfr 9 i 6 w celu wyjaśnienia testu:

 1. Za pomocą figur geometrycznych kwadratu z trójkątem ujawnia się symulator.
 2. Na karcie z 9 pacjentem niewidomym w kolorze zobaczysz 5.
 3. Pacjent bez anomalii zobaczy obraz trójkąta, a wraz z anomalią - okrąg.
 4. Pokazano cyfry 1 i 3. Jeśli pojawi się usterka, 6.
 5. Stół z figurami geometrycznymi - okrąg i trójkąt. Pacjent z patologią postrzegania kolorów nie zauważy różnicy na figurach.
 6. Arkusz zawiera ukryty "szkopuł". Rysunek 9 jest widoczny zarówno dla zdrowych pacjentów, jak i badany z anomalią percepcji kolorów.
 7. Tylko pacjenci bez odchyleń zobaczą rysunek3.
 8. Pokazana jest figura 9. Rolety kolorów zobaczą osiem lub sześć.
 9. Karta z rysunkami 1.3 i 6. Jeśli są niedowidzący, będą mieli 66,68 oraz 69.
 10. Arkusz z trójkątem z okręgiem. Pacjenci z patologią zobaczą krąg.
 11. W przypadku osłon kolorów nie można odróżnić liczby 12.
 12. Zielony trójkąt nie jest widoczny, a czerwony kolor to krąg.
 13. 14.Test o numerach 0,3 i ukrytą postacią 6. percepcji wad zieleni patrz 1 i 6, a także z naruszeniem percepcji czerwony - numer 6,0,1.
 14. Pacjenci z zaburzeniami wzroku będą zdezorientowani, jeśli będą mieć kwadrat, koło i trójkąt.
 15. Pokazano 9 i 6. Przy patologii percepcji czerwony zobaczy 9, a zielony - 6.
 16. Testuj z geometrycznymi kształtami. Daltonik zobaczy jedną z postaci.
 17. Reprezentowane w rzędach poziomych i pionowych są kolorowe kwadraty. W przypadku zasłon kolorowych te pionowe rzędy są monochromatyczne.
 18. Na karcie o numerze 95 dla osób z naruszeniem widoczne jest tylko 5.
 19. Nie można rozróżnić geometrycznych kształtów ślepej próby.

Pozostałe testy od 20 do 27 są podobne do tych opisanych powyżej.

Test online ślepoty barw dla kierowców z odpowiedziami:

Sprawdź wzrok na postrzeganie kolorów dla kierowców

Test wzrokowy na postrzeganie kolorów dla kierowców jest przeprowadzany podczas badania lekarskiego pod okiem okulisty. Widok osoby postrzega informacje. Percepcja kolorów to ważna kwestia.

Częściej niż nie, ludzie przechodzą tę koncepcję, gdy przechodzą przez komisji medycznej, aby uzyskać prawo jazdy.

Sprawdź wzrok na postrzeganie kolorów dla kierowców

Badanie lekarskie kierowców jest obowiązkowe dla wszystkich, bez wyjątku. Prawo przewiduje procedurę i zasady jej postępowania.

Wniosek lekarza-okulisty wydany jest na podstawie testu widzenia w następujących obszarach:

Ze zrozumieniem procesu sprawdzania ostrości wzroku z reguły nie pojawiają się pytania. Jeśli chodzi o punkt kontrolny dotyczący percepcji koloru, wyjaśnienia i wyjaśnienia, będzie on niezbędny dla kierowców, którzy przygotowują się do przejścia egzaminu.

Postrzeganie koloru danej osoby jest określone przez dziedziczność. W centralnej części siatkówki zdrowego pacjenta znajdują się wrażliwe na kolor receptory nerwowe, tzw. Stożki. Każdy stożek zawiera pigmenty pochodzenia białkowego. Istnieją tylko trzy takie pigmenty.

Zadaniem egzaminatora, ustalenia normy lub identyfikacji anomalii kolorów. W tym celu przeprowadza się testy.

W oparciu o wyniki testu można jednoznacznie wykryć rodzaje widzenia kolorów:

 1. Typem normalnym jest trichromian. Wszystkie trzy pigmenty (czerwony, zielony i niebieski) są obecne.
 2. Anomalnym typem jest dichromian. Dostępne są tylko dwa z trzech możliwych pigmentów.
 3. Anomalny typ - achromat. Całkowity brak pigmentów wrażliwych na kolor.

Obejrzyj wideo na ten temat

Dlaczego ten test jest konieczny

Niepoprawna percepcja koloru lub ślepota barw utrudnia to, a czasem całkowicie wyklucza możliwość zaangażowania się w określoną aktywność dla konkretnej osoby. Kolorowa ślepota jest często przyczyną wykluczenia z obowiązków, gdzie postrzeganie koloru jest główną i integralną częścią pracy.

Osoby zarządzające pojazdami należą do tej kategorii. Kierowca musi poprawnie reagować na sygnały kolorowe, ponieważ jest to bezpośrednio związane z bezpieczeństwem na drodze. Sygnały drogowe i znaki drogowe nie są postrzegane we właściwym zakresie.

Daltonizm pracownika transportowego w Szwecji w 1975 r. Spowodował zawieszenie pociągu. Wydarzenie to zapoczątkowało badania w tym kierunku i opracowano pierwszy test na ślepotę barw dla pracowników transportu.

Ale w trakcie życia i działalności zawodowej niektórych osób można to zmienić. Dlatego też okulista sprawdza pod kątem wrażliwości barwnej, a także ostrości wzroku, jest obowiązkowy i zakłada pewną okresowość (badania lekarskie).

Kiedy wykonywany jest test postrzegania koloru

Percepcja kolorów jest ważnym elementem zdrowego wzroku, gwarantem prawidłowej reakcji osoby na otaczające okoliczności oraz adekwatnej oceny rzeczywistości, która jest niezbędna do prowadzenia pojazdu.

Po zdaniu badania lekarskiego każdy kierowca musi udać się do okulisty. Specjalista bada parametry widzenia, w tym, oprócz jego ostrości, test na postrzeganie kolorów.

Aby uzyskać poprawny wynik kontroli koloru, musisz przestrzegać pewnych zasad:

 1. Naturalne oświetlenie w pomieszczeniu (testowanie w sztucznym oświetleniu jest zabronione).
 2. Dobrostan pacjenta powinien być normalny, wypoczęty.
 3. Nie powinno być bezpośredniego światła słonecznego.
 4. Zadania testowe powinny znajdować się w odległości 1 metra w pozycji ściśle pionowej.
 5. Czas dla każdego obrazu jest podawany nie więcej niż kilka sekund.

Tak więc, jeśli zamierzasz prowadzić samochód lub Twoja aktywność zawodowa jest bezpośrednio związana z rozpoznawaniem sygnałów kolorów, musisz zdać test na postrzeganie kolorów.

Wraz z wiekiem może zajść potrzeba przeprowadzenia takiej diagnozy, ponieważ parametry widzenia są różne.

W przypadku urazów o innym charakterze, wpływających na aparat wzrokowy, okulista będzie obserwował i śledził trendy zmian w postrzeganiu kolorów poprzez testowanie.

Stół Rabkina - co to jest, zasada działania

Prostą metodą diagnostyczną wykrywania nieprawidłowego widzenia jest metoda spektralna.

Stoły Rubkina pomagają zdefiniować i precyzyjnie rozróżnić trzy formy odchyleń w postrzeganiu kolorów:

 • deiteranomaliyu - naruszenie percepcji zielonego widma;
 • protanomaliyu - naruszenie percepcji czerwonego widma
 • tritanomalia - naruszenie percepcji niebieskiego.

W każdej z anomalii określa się trzy stopnie:

Z daltonizmem, częściowym lub całkowitym brakiem percepcji kolorów, badana osoba nie rozróżnia poszczególnych kolorów i widzi jednolity wzór. Podczas gdy każdy obraz składa się z dużej liczby kolorowych okręgów i punktów o tej samej jasności, ale różniących się kolorem.

Stół Rabkina - o wrażliwości kolorów z odpowiedziami

Test Rabkina na wrażliwość na kolory daje możliwość ujawnienia kształtu i stopnia ślepoty barw.

 • norma (rodzaj trichromianu) - 96;
 • protanomal-96;
 • deuteranomal-96.

Tabela przedstawia metodę testowania, ma szczególne znaczenie i stanowi kontrolę. Konieczne jest zrozumienie zasady zaliczenia testu. Oznacza to, że zdjęcie jest również postrzegane przez osoby o normalnej percepcji kolorów i ślepocie barw.

 • norma (typ trichromian) - trójkąt i koło;
 • protanomalny - trójkąt i okrąg;
 • trójkąt deuteranomalny i koło.

Obraz pomaga zidentyfikować symulację. Obraz jest postrzegany jako identyczny z każdą grupą osób.

 • norma (rodzaj trichromianu) - 9;
 • protanomalny-5;
 • deuteranomalny-5.

 • norma (typ trójchromian) -triangle;
 • koło protanomalne;
 • koło deuteranomalne.

 • norma (rodzaj trichromianu) - 13;
 • protanomalny-6;
 • deuteranomalny-6.

 • norma (typ trichromian) - koło i trójkąt;
 • protanomalny - nie dostrzega;
 • deuteranomalny - nie dostrzega.

 • norma (rodzaj trichromianu) - 96;
 • protanomal-96;
 • deuteranomalny-6.

 • norma (typ trichromianu) -5;
 • protanomalny--;
 • deuteranomalny-.

 • norma (typ trichromian) -9;
 • protanomalny-6 lub 8;
 • deuteranomalny-9.

 • norma (typ trichromianu) -136;
 • protanomal-66, 68 lub 69;
 • deuteranomalny 66, 68 lub 69.

 • norma (typ trójchromian) - trójkąt i koło;
 • trójkąt protanomalny;
 • deuteranomalny okrąg / okrąg i trójkąt.

 • norma (typ trichromianu) -12;
 • protanomal-12;
 • deuteranomalny-.

 • norma (typ trójchromian) - trójkąt i koło;
 • koło protanomalne;
 • trójkąt deuteranomalny.

 • norma (typ trichromianu) -30;
 • protanomal-10, 6;
 • deuteranomal-1, 6.

 • norma (typ trójchromian) - prawy trójkąt, lewy okrąg;
 • dwa trójkąty protanomalne, poniżej kwadratu;
 • deuteranomal - lewy górny trójkąt, kwadrat poniżej.

 • norma (typ trichromianu) -96;
 • protanomal-9;
 • deuteranomalny-6.

 • norma (typ trichromian) - trójkąt i koło;
 • trójkąt protanomalny;
 • koło deuteranomalne.

 • norma (typ trójchromianu) - poziome osiem jednokolorowych kwadratów, pionowe kwadraty;
 • protanomalny - pionowo monochromatyczne kwadraty w 3, 5, 7 rzędach, poziomo wczesne kolorowe kwadraty;
 • deuteranomal - pionowo monochromatyczne kwadraty w 1, 2, 4, 6, 8 rzędach, poziomo wczesne kolorowe kwadraty.

 • norma (typ trichromianu) -95;
 • protanomalny-5;
 • deuteranomalny-5.

 • norma (typ trichromianu) - koło i trójkąt;
 • protanomalny - nic;
 • deuteranomalny - nic.

 • normalne (trójchromian) odwrócone sześć kwadratów monochromatycznych, poziome wielobarwne rzędy.

 • norma (trichromian) -66;
 • protanomalny-6;
 • deuteranomalny-6.

 • norma (trichromian) -36;
 • protanomalny-36;
 • deuteranomal-36;
 • przy wyraźnej nabytej patologii liczba nie jest widoczna.

 • norma (trichromian) -14;
 • protanomal-14;
 • deuteranomal-14;
 • przy wyraźnej nabytej patologii liczba nie jest widoczna.

 • norma (trichromian) -9;
 • protanomal-9;
 • deuteranomal-9;
 • przy wyraźnej nabytej patologii liczba nie jest widoczna.

 • norma (trichromian) -4;
 • protanomal-4;
 • deuteranomal-4;
 • przy wyraźnej nabytej patologii liczba nie jest widoczna.

 • norma (trichromian) - 13;
 • protanomalny - nic;
 • deuteranomalny - nic.
 • Interpretacja wyników testu

  Aby wykryć odchylenia, wystarczy sprawdzić 27 zdjęć. W przypadku symulacji lub w innych okolicznościach, według uznania eksperta, stosuje się listy kontrolne (kolejne 20) w celu wskazania problemu.

  Przede wszystkim ujawnia się osłabienie postrzegania badanego przez zielone lub czerwone kolory. Odchylenie to jest uważane za anomalię i nazywa się dichromazją.

  Dichromasia wiąże się z naruszeniem postrzegania kolorów, a różnica nie jest wszystkie kolory.

  1. Brak percepcji koloru czerwonego koloru, zwany protanopią. Protanopia charakteryzuje się ciemniejszym widzeniem czerwieni i jej połączenia z ciemnozielonym i ciemnobrązowym. W tym przypadku kolor zielony staje się zbliżony do jasnoszarego, jasnożółtego i jasnobrązowego. Przyczyną odchylenia jest brak światłoczułego pigmentu w siatkówce oka.
  2. Brak percepcji koloru zieleni, zwanej deuteranopią. Deuteranopia sugeruje, że nie ma różnicy między zielonym a jasnopomarańczowym i jasnoróżowym. Czerwony kolor może być postrzegany jako jasnozielony i jasnobrązowy.

  Protanopia i deuteranopia są wrodzonymi zaburzeniami receptorów barwnych. Tritanopia występuje znacznie rzadziej, najczęściej ma charakter nabyta.

  Następnie istnieje klasyfikacja postaci anomalii w trzech typach:

  1. Całkowity brak percepcji czerwonych i zielonych kolorów jest typu A.
  2. Znaczące problemy z postrzeganiem kolorów są typu B.
  3. Drobne odchylenia w postrzeganiu kolorów sugerują typ C.

  Oprócz wyżej wymienionych odchyleń, rzadziej występujące gatunki są rozpoznawane za pomocą tabel:

  • monochromia (wszystkie trzy kolory nie są postrzegane);
  • anomalna trichromasia (niemożność określenia różnicy w odcieniach trzech kolorów, przy określaniu trzech kolorów podstawowych i przy zmniejszonej obecności pigmentów).

  Tak więc, jeśli masz wszystkie trzy pigmenty, możesz poprawnie odróżnić główne kolory (czerwony, zielony i niebieski). Jeśli którejś z nich brakuje, to cierpi na inny rodzaj ślepoty barw.

  Jako kierowca dobrze jest przejść testy kolorystyczne

  W przypadku braku odstępstw, zdanie testu nie wymaga dodatkowego przeszkolenia i szczególnych wysiłków ze strony osoby testowej.

  Musisz przestrzegać najprostszych kluczowych punktów:

  1. Ogólny stan zdrowia powinien być zgodny z normą.
  2. Upewnij się, że oświetlenie jest odpowiednie i naturalne w miejscu testowania.
  3. Wróć do głównego źródła światła.
  4. Upewnij się, że obraz jest na poziomie oczu.
  5. Zastanów się szybko nad zdjęciem, zabierając co kilka chwil.

  Wykrywanie odchyleń nie jest powodem zaburzeń, a zwłaszcza żalu do lekarza. Najprawdopodobniej jest to wezwanie do działania. W tym przypadku specjalista okulista nie odczyta ci wyroku, ale może spróbuje przyjść na ratunek i ochronić się przed znacznie większymi problemami (na przykład wypadkami).

  Naruszenie percepcji barw nie powinno prowokować poszukiwań obejścia sposobów jej przejścia. Z patologią w percepcji kolorów do pozytywnego przejścia test nie jest możliwy. Tabele uczenia się są bezużyteczne, ponieważ obrazy są dostarczane selektywnie iw dowolnej kolejności.

  Zrozumienie wagi tego problemu może wpłynąć nie tylko na Twoje bezpieczeństwo, ale także na życie innych osób w Twoim otoczeniu.Prawdopodobieństwo trudności w określeniu zmiany sygnału ruchu powinno spowodować, że nie powinieneś ryzykować i prowadzić pojazdu lub pracować jako kierowca.

  Co zrobić, jeśli kierowca ma naruszenie

  Istnieją dwa główne typy ślepoty barw: wrodzone i nabyte. Wrodzona patologia siatkówki niestety nie jest obecnie skorygowana. Sposobem patrzenia na świat na równi z innymi osobami w roletach kolorowych jest noszenie specjalnie zaprojektowanych soczewek kontaktowych.

  Naukowcy pracują również nad technologią wprowadzania odpowiednich genów do komórek siatkówki.

  Ślepota barwowa po ślepej próbie jest nieuleczalna. Ale czasami, gdy wymiana postrzegania koloru soczewki powraca do normy.

  Jeśli naruszenie widzenia barwnego było spowodowane uszkodzeniem chemikaliów, istnieje możliwość całkowitego odzyskania po jego anulowaniu.

  Często przyczyną utraty widzenia barw jest trauma. W takim przypadku wynik przywrócenia obrazu kolorów zależy od jego ostrości. Czasami następuje całkowite wyleczenie, a wzrok zyskuje normalną wartość.

  Ogólnie rzecz biorąc odchylenie barw od normy nie stanowi samo w sobie zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jeśli jednak ta anomalia zostanie wykryta u osób, których działalność zawodowa związana jest z rozpoznawaniem kolorów, należy poważnie potraktować tę kwestię i znaleźć bardziej odpowiedni rodzaj działalności.

  Ograniczenia aktywności u osób z zaburzeniami postrzegania kolorów

  Niektóre zawody wymagają obowiązkowego badania wzroku dotyczącego ślepoty barw.

  Należą do nich:

  • sterowniki;
  • Inżynierowie;
  • marynarze;
  • piloci;
  • wysoko wyspecjalizowani lekarze

  Identyfikacja wad wzroku nie pozwala na zatrudnienie w tych specjalnościach ani na kontynuowanie ich działalności zawodowej.

  Kolorowa ślepota uniemożliwia prawidłowe odczytywanie i usuwanie sygnałów drogowych. W niektórych krajach osobom, u których zdiagnozowano ślepotę barw, odmawia się prawa jazdy.

  Na terenie Federacji Rosyjskiej w różnych okresach obowiązywały pewne zmiany w przepisach dotyczących wydawania prawa jazdy i przyznawania określonej kategorii zarządzania pojazdem.

  Tsli w 2012 naruszeniem widzenia barw było powodem odmowy wydania prawa jazdy, niezależnie od ich kategorii, w 2014 roku nastąpił spadek zapotrzebowania i podstaw odmowy w zarządzaniu pojazdu może służyć tylko achromatopsja.

  We wszystkich krajach Unii Europejskiej nie ma ograniczeń dotyczących wydawania praw jazdy związanych z ślepotą barw. Wyjątkiem jest Rumunia.

  Test na ślepotę barw na polichromatycznych stołach Rabkina

  Przed tobą Test diagnostyczny na polichromatycznych stołach Rabkina, stosowany do wykrywania ślepoty barw, jak również jej objawów. Ten test jest znany każdemu rosyjskiemu mężczyźnie - odbywa się na tablicy lekarskiej w rejestracji wojskowej i rekrutacji wszystkich rekrutów.

  Powiemy ci, co każde z tych 27 zdjęć oznacza i jakie odchylenie ujawnia. W teście są też karty "weryfikacyjne" - do obliczenia symulatorów.

  Zasady zdania testu:

  • Spokojnie, spójrz na zdjęcia z przyzwoitej odległości, lepiej o metr, ważne jest, aby nie brać ich pod uwagę z nosa na ekranie.
  • Nie spiesz się, przydzielaj około 5 sekund na każde zdjęcie.
  • Następnie przeczytaj tekst poniżej obrazu i porównaj z wynikami.
  • Jeśli zauważysz odchylenie w sobie, nie panikuj. Podczas przechodzenia testu z ekranu monitora wszystko zależy w dużej mierze od ustawień samego obrazu, koloru monitora itp. Zaleca się jednak skonsultowanie ze specjalistą.

  Dekodowanie niektórych terminów w podpisach:

  • Osoba z normalnym postrzeganiem kolorów - normalny trichromian;
  • Kompletny brak postrzegania jednego z trzech kolorów sprawia, że ​​człowiek dwuchromian i jest oznaczony jako prot-, deuter- lub tritanopia.
  • Protanopia - brak możliwości rozróżnienia kolorów i odcieni w obszarach żółto-zielonych, purpurowo-niebieskich. Znaleziono około 8% mężczyzn i 0,5% kobiet.
  • Deeranopia - zmniejszona wrażliwość na określone kolory, głównie na zielony. Występuje u około 1% osób.
  • Tritanopia - charakteryzuje się nie odróżnianiem niektórych kolorów i odcieni w obszarach niebiesko-żółtych, fioletowo-czerwonych. Jest to niezwykle rzadkie.
  • Również rzadkie monochromoty, Widziany jest tylko jeden z trzech podstawowych kolorów. Jeszcze rzadziej, z dużą patologią aparatu stożkowego, achromatyzacja - Czarno-białe postrzeganie świata.

  Wszystkie normalne trichromiany, anomalne trichromiany i dwuchromiany odróżniają w tej tabeli równie poprawnie liczby 9 i 6 (96). Tabela jest przeznaczona głównie do demonstracji metody i identyfikacji symulatorów.

  Wszystkie normalne trichromiany, anomalne trichromiany i dwuchromiany odróżniają dwie figury w tabeli równie poprawnie: okrąg i trójkąt. Podobnie jak pierwsza, tabela służy do demonstracji metody i do celów kontrolnych.

  Normalne trichromiany odróżniają liczbę 9 w tabeli: protanopy i deuteranopady odróżniają liczbę 5.

  Normalne trichromiany rozróżniają trójkąt w tabeli. Protanopy i deuteranopy widzą koło.

  Normalne trichromiany rozróżniają w tabeli liczby 1 i 3 (13). Protanopy i deuteranopy odczytują tę liczbę jako 6.

  Normalne trichromiany rozróżniają w tabeli dwie liczby: okrąg i trójkąt. Nie można odróżnić protanopów i deuteranopów z tych figur.

  Normalne trichromaty i protanopy wyróżniają w tabeli dwie liczby - 9 i 6. Deuteranopady odróżniają tylko liczbę 6.

  Normalne trichromaty rozróżniają w tabeli cyfrę 5. Protanopy i deuteranopy odznaczają się trudnością lub wcale się nie odróżniają.

  Normalne trichromaty i deuteranopy wyróżniają w tabeli cyfrę 9. Protanopy odczytują ją jak 6 lub 8.

  Normalne trichromaty rozróżniają w tabeli liczby 1, 3 i 6 (136). Protanopy i deuteranopy odczytują zamiast nich dwie cyfry 66, 68 lub 69.

  Normalne trichromaty rozróżniają koło i trójkąt w tabeli. Protanopole wyróżniają w tabeli trójkąt, a deuteranopie - okrąg lub okrąg i trójkąt.

  Normalne trichromaty i deuteranopady rozróżniają w tabeli liczby 1 i 2 (12). Protanopy, liczby te nie rozróżniają.

  Normalne trichromiany odczytują w tabeli okrąg i trójkąt. Protanopole odróżniają tylko okrąg, a deuteranopy są trójkątem.

  Normalne trichromaty odróżniają u góry tabeli liczby 3 i 0 (30), podczas gdy w dolnej części nie rozróżniają niczego. Protanopy odczytały u góry tabeli cyfry 1 i 0 (10), a na dole ukrytą cyfrę 6.

  Normalne trichromaty rozróżniają dwie postacie na górze stołu: kółko po lewej i trójkąt po prawej. Protanopy rozróżniają dwa trójkąty w górnej części stołu i kwadrat w dolnej części, a deuteranopy w lewym górnym trójkącie, a poniżej - kwadrat.

  Normalne trichromiany rozróżniają w tabeli liczby 9 i 6 (96). Protanopy wyróżniają w nim tylko jedną cyfrę 9, deuteranopty - tylko cyfrę 6.

  Normalne trichromaty rozróżniają dwie postacie: trójkąt i okrąg. Protanopole rozróżniają trójkąt w tabeli, a deuteranopy to koło.

  Normalne trichromats postrzegają istniejące w tabeli poziomych rzędach po osiem kwadratów (każdy kolor szeregach 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16) w jednym kolorze ; Pionowe rzędy są postrzegane jako wielokolorowe.

  Normalne trichromaty rozróżniają w tabeli liczby 9 i 5 (95). Protanopole i deuteranopady odróżniają tylko liczbę 5.

  Normalne trichromaty rozróżniają koło i trójkąt w tabeli. Nie można odróżnić protanopów i deuteranopów z tych figur.

  Normalne trichromaty rozróżniają pionowe rzędy w tabeli, które w sześciu są jednokolorowe; Poziome rzędy są postrzegane jako wielokolorowe.

  Normalne trichromaty rozróżniają dwie liczby w tabeli - 66. Protanopy i deuteranopy prawidłowo rozróżniają tylko jedną z tych liczb.

  Normalne trichromats protanopes Deuteranopia i wyróżniającą się postacią w tabeli 36. Osoby z ciężką nabytych patologii widzenia barw dane te nie rozróżniają.

  Normalne trichromaty, protanopy i deuteranopy odróżniają figurę w tabeli w tabeli 14. Osoby z wyraźną nabytą patologią widzenia barwnego na tych figurach nie rozróżniają.

  Normalne trichromaty, protanopy i deuteranopy wyróżniają się w tabeli na rysunku 9. Osoby z wyraźną nabytą patologią widzenia barw nie rozróżniają tej liczby.

  Normalne trichromaty, protanopy i deuteranopy różnią się w tabeli na rysunku 4. Osoby z wyraźną nabytą patologią widzenia barw nie rozróżniają tej liczby.

  Normalne trichromiany rozróżniają w tabeli liczbę 13. Protanopy i deuteranopy nie rozróżniają tej liczby.

  Zobacz także na Zoznik:

  Sprawdź wzrok na postrzeganie kolorów dla kierowców

  Aby mieć dobre zdrowie, aby uzyskać prawa, nie jest to konieczne. Nawet osoby niepełnosprawne mogą obsługiwać samochód, ale oczywiście nie wszystkie. Jednak w odniesieniu do tego punktu widzenia prawodawstwo jest dość surowe. Przed uzyskaniem praw każdy musi sprawdzić wizję postrzegania kolorów dla kierowców. Czasami jest to rozpoznane, że ślepota może stanowić przeszkodę w uzyskaniu prawa jazdy i trwale pozbawić człowieka radości z posiadania osobistego transportu.

  Sprawdź wzrok na postrzeganie kolorów dla kierowców

  Wymagania wizowe dla kierowców

  Aby móc posiadać prawo jazdy, nie wystarczy nauczyć się zasad i zdać egzamin w policji drogowej. Konieczne będzie przeprowadzenie dość trudnego badania lekarskiego. A jeśli nie musisz się martwić o szereg fizycznych wad, to wizja za kierownicą powinna być pewnej jakości. W przeciwnym razie ryzyko powstania sytuacji awaryjnej na drodze, wyrządzające krzywdę sobie i innym ludziom, jest ogromne. Jest to w trakcie przejścia komisji medycznej i ostateczny werdykt jest - czy osoba jest zdolna do kierowania, czy nie.

  Lista patologii, z którymi nie można uzyskać uprawnień lub korzystać z maszyny z ograniczeniami, reguluje rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Wśród nich są problemy z wizją.

  Tabela. Główne problemy z widzeniem, wpływające na możliwość uzyskania uprawnień.

  Jaskra i oderwanie siatkówki

  Jak widzą kierowcy niewidomi kolorami

  Nawet mając problemy z widzeniem, nadal możesz uzyskać prawa, ale z warunkiem korekcji wzroku, czyli noszenia okularów lub soczewek. W takim przypadku okulary lub soczewki powinny mieć co najmniej -8,0 i nie więcej niż +8,0 dioptrii. Między oczami różnica nie powinna przekraczać 3 dioptrii.

  Do notatki! Ponadto, osoba z absolutną głuchotą, poważnymi problemami z sercem, chorobami układu nerwowego, upośledzeniem umysłowym nie może stać się kierowcą.

  Znak w służbie zdrowia

  Następujące odchylenia w widoczności są dopuszczalne przy uzyskiwaniu uprawnień.

  1. Kategoria B - widzenie na lepszym widzącym oku powinno wynosić co najmniej -0,6-0,8 dioptrii.
  2. Kategoria C - dopuszczalne widzenie wynosi 0,7 jednostki dla obu oczu lub 0,8 dla lepszego widzenia i co najmniej 0,4 dla tego, który widzi gorzej.

  Jaka wizja jest dozwolona podczas jazdy

  Czym jest ślepota barw?

  Ponieważ mówimy o prawidłowej percepcji kolorów, to przede wszystkim przychodzi na myśl taka choroba, jak ślepota barw. W obecności tej patologii osoba postrzega kolory nieprawidłowo.

  Siatkówka naszego oka jest wyposażona w specjalne receptory, które nazywane są szyszkami. Zawierają pigment, który pomaga wzrokowi i mózgowi rozpoznawać kolory. I pewien stożek rozpoznaje tylko pewien kolor - niebieski, zielony lub czerwony. Jeśli dana osoba nie ma lub nie ma tego barwnego poznawczego pigmentu, to percepcja koloru świata zostaje naruszona. Ministerstwo Zdrowia podaje, że według statystyk około 8% mężczyzn i około 0,5% kobiet cierpi na tę patologię, najczęściej typu wrodzonego.

  Pręty i stożki siatkówki

  Do notatki! Przy prawidłowym rozwoju i obecności wszystkich stożków oka człowiek może rozróżnić do miliona różnych odcieni. Ludzie, którzy mają wszystkie trzy rodzaje stożków w oku, nazywani są trichromianami.

  Rodzaje ślepoty barw

  Jednak ślepota barw jest tylko powszechną nazwą patologii. Okazuje się, że ma kilka form.

  Deeranopia - forma patologii, która nie pozwala na odróżnienie koloru zielonego od jego odcieni. Kierowca z taką chorobą nie odróżnia czerwieni od zielono-żółtej. Wrażliwość na zielony kolor jest zmniejszona lub nieobecna. Oznacza to, że kierowca, który ma tę patologię, może łatwo mieszać sygnały świetlne i dostać się do wypadku. Oczywiście wszyscy wiedzą, gdzie sygnalizowany jest sygnał świetlny, ale czasami z powodu zmęczenia lub słabej widoczności można pomylić kolory i niewłaściwe zachowanie na drodze. Zatem nie można uzyskać praw osoby z deuteranopią. Patologia występuje tylko u 1% osób i jest spowodowana brakiem chlorolabu pigmentu. Nie ma leczenia.

  Protanopia - forma charakteryzująca się niezdolnością do odróżnienia serii żółto-zielonych, fioletowych odcieni. Kierowca pomyli kolory czerwony i ciemnozielony, czyli podstawowe potrzebne na drodze. Patologia jest również nieuleczalna i nie można uzyskać prawa jazdy. W oku nie ma pigmentu zwanego erythrolab, wrażliwego na czerwoną część spektrum. Patologię stwierdzono u około 8% mężczyzn i 0,5% kobiet.

  Dichromasia - ta patologia charakteryzuje się nie częściową, ale całkowitym brakiem postrzegania zieleni lub czerwieni. Najbardziej złożony przypadek ślepoty barw.

  Do notatki! Nazwa patologii "ślepota barw" jest pochodną w imieniu osoby, która w 1794 roku opisała swoje poczucie ślepoty barw. Nazywał się John Dalton.

  Percepcja kolorów i prawo

  Zgodnie z wcześniejszymi prawami, osoba z barwieniem może mieć prawo do kierowania kategorią A. Osoby, które chciały uzyskać kategorię B, mogą mieć dichromian. Po prostu w tym przypadku w prawach była specjalna uwaga, że ​​dana osoba nie może pracować jako kierowca, ale do celów osobistych samochód mógł z niej korzystać.

  Od 2012 roku, po wejściu w życie rozporządzenia nr 302, sytuacja uległa zmianie. Teraz nikt, kto cierpi na tę lub inną formę naruszenia percepcji kolorów, nie może uzyskać prawa jazdy. Po prostu nie przejdzie przez komisję lekarską. Ci, którzy dostali prawa do 2012 roku, mogą kontrolować samochód, a nawet mogą zmienić swoje prawa, gdy wygasną.

  Osoba cierpiąca z powodu naruszenia percepcji kolorów nie może uzyskać prawa jazdy

  Jeśli dana osoba jakoś udaje się ukryć swoją chorobę, wówczas taki czyn, zgodnie z prawem, będzie uważany za oszustwo. Sprawca staje w obliczu uwięzienia na 2 lata i dużej grzywny za korzystanie z praw.

  Do notatki! W Europie trwają prace nad nowym projektem sygnalizacji świetlnej, którego sygnały nie będą nawet mylące. Format urządzenia zakłada, że ​​sygnały będą miały określony kształt, a nie tylko pewien kolor - na przykład czerwony będzie oznaczony jako trójkąt, pomarańczowy - wokół, a zielony sygnał będzie miał kształt kwadratu.

  Sygnalizacja świetlna dla rolet barwnych różni się nie tylko kolorem światła, ale także jego kształtem

  Kolor ślepota jest wyrokiem?

  Niestety, żadna z form ślepoty barw nie jest leczona i nie korygowana. Choroba jest często przenoszona przez DNA od matki do dzieci. Jednak na razie pewna liczba osób może nawet nie podejrzewać, że mają takie odchylenie, ponieważ osoba po prostu nie ma możliwości porównania oryginalnych kolorów i kolorów widocznych dla nich.

  Świat oczami ślepoty barw

  Wrodzona ślepota barw nie jest w ogóle leczona, nabyta powstaje w wyniku uszkodzenia nerwu wzrokowego lub w przypadku urazu. Ale teraz na rynku zaczęły pojawiać się specjalne soczewki, które pomagają w prawidłowym postrzeganiu gamy kolorów na świecie.

  Gdzie i jak testuje się kierowców?

  Egzamin na ślepotę barw przeprowadzany jest przez okulistę w miejscu, gdzie przechodzi badanie lekarskie w celu uzyskania uprawnień. Do diagnozy, specjalne kolorowe stoły Ishihary i Rabkiny. Są to obrazy, które składają się z kręgów o różnych kolorach i figurach. Rozmiary okręgów są różne, ale jasność obrazów jest taka sama. Osoba, która nie ma nieporozumień kolorystycznych, dobrze widzi liczby pokazane w tabelach, a liczba postaci z ślepotą kolorów po prostu nie będzie widoczna.

  Test percepcji koloru Rabkiny

  Uwaga, proszę! Dokładna diagnoza może być przeprowadzona tylko w specjalnych warunkach. Tak więc, pokój powinien być dobry i naturalne oświetlenie, osoba badana siedzi plecami do okna lub źródła światła. Tabele są wyświetlane przez 5-7 sekund i znajdują się na poziomie ludzkiego oka w odległości 1 metra. W przypadku chorób nieżytowych, podwyższonej temperatury itp. Nie przeprowadza się badań.

  Możesz zdać test na ślepotę barw na poliklinice w twoim miejscu zamieszkania, w szpitalu regionalnym lub w prywatnym biurze licencjonowanym dla okulisty. Oprócz badania percepcji koloru, oczy pacjenta są badane, wykonywane są testy ostrości wzroku.

  Testowanie

  Sprawdzenie ślepoty barw można wykonać "dla siebie" i w domu, używając komputera i znajdując odpowiednią stronę. Powinien być przeprowadzony ściśle według zasad:

  • średnie ustawienia jasności monitora;
  • położenie tabel powinno być na poziomie oczu, prostopadle do widoku;
  • Rozważ potrzebne stoły w ciągu 5-7 sekund.

  Krok 1. Wymagane jest przejście do wybranej strony, która ma możliwość przejścia testu. W takim przypadku monitor jest wstępnie skonfigurowany.

  Krok 2. Powinien być umieszczony przed monitorem, tak aby odległość między nim a oczami wynosiła około 50-70 cm.

  Prawidłowo umieszczony przed monitorem

  Krok 3. Następnie musisz odpowiedzieć na pytania testowe i zaznaczyć swoje odpowiedzi w polach przeznaczonych do tego. Na przykład w pierwszym akapicie odpowiedź brzmi 12, pasuje do pola nad obrazem kolorowym.

  Pytanie w pierwszym akapicie

  Krok 4. Podobnie, musisz odpowiedzieć na wszystkie pytania w teście.

  Dalsze zdanie testu

  Krok 5. Na koniec strona wyda wyrok dotyczący jakości wzroku i obecności odchyleń kolorów.

  Testów domowych nie można uznać za dowód na brak ślepoty barw, są one potrzebne tylko do ustalenia, czy warto próbować uzyskać te prawa. W każdym razie musisz udać się do okulisty.

  Wideo - Test ślepoty barw dla kierowców

  Jeśli dana osoba jest utożsamiana ze ślepotą barw, lepiej jest zrezygnować z marzenia o własnym transporcie i prawach. W warunkach współczesnego zatłoczenia autostrad, czasami wymagana jest dobra reakcja i zdolność do podejmowania szybkich decyzji. Ludzie, którzy są ślepi na kolory na drodze, czują się mniej pewni siebie, ponieważ mogą łatwo stworzyć sytuację awaryjną i zagrozić życiu innych użytkowników dróg.