Prawo jazdy i wzroku

Od 6 stycznia 2015 r. Weszła w życie rezolucja rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. Nr 1604 "Na listach przeciwwskazań medycznych, wskazań medycznych i ograniczeń medycznych do prowadzenia pojazdu". Od tego momentu działał legislacyjny podział kierowców pojazdów (kandydaci na kierowców pojazdów) oraz osoby zatrudnione w pracy jako kierowca pojazdu.

W pierwszym przypadku przy przejściu miodu. Komisja wykorzystuje listę medycznych przeciwwskazane w dekrecie № 1604 z dnia 29 grudnia 2014 roku W drugim przypadku - dla osób wykonujących pracę jako kierowca pojazdu, lista przeciwwskazań zawarte w załączniku nr 2 do zarządzenia Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej z N 302N.

Oficjalne wyjaśnienie Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej dostępne jest pod tym linkiem.

Poniżej znajdują się fragmenty obu dokumentów bezpośrednio odnoszących się do narządu wzroku. Pełne teksty dokumentów są dostępne na stronie internetowej systemu Garant.

Dekret Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. Nr 1604 "W sprawie wykazów przeciwwskazań medycznych, wskazań medycznych i ograniczeń medycznych w zakresie prowadzenia pojazdu"

9. Achromatopsia - kod ICD-10 - H53.51 10. Ślepota obu oczu - kod ICD-10 - H54.0

III. Wskazania medyczne do prowadzenia pojazdu wyposażonego w akustyczny system parkowania 15. Ślepota jednego oka.

IV. Wskazania medyczne do kontroli pojazdu przy użyciu sterownika pojazdu wyrobów medycznych do korekcji wzroku 16. Anomalia załamania zmniejsza ostrość wzroku poniżej dozwolone, pod warunkiem zwiększenia ostrości wzroku z okularów lub soczewek kontaktowych do dopuszczalnego poziomu.

I. ograniczenie medyczne do jazdy kategorii „A” lub „M” podkategorii „A1” i „B1” do sadzenia lub kierownicy motocykla 1. Ostrość wzroku poniżej 0,6 na najlepszego oka i poniżej 0,2 w najgorszym korekta oko kiedy przenośny dwa otwarte oczy niezależnie rodzaj korekty (spektakl, kontakt, chirurgiczne), stopień i rodzaj wady refrakcji oka lub długości oka. 2. ślepota na jedno oko z ostrością wzroku mniej niż 0,8 na przenośnym korekcji widziano oka bez względu na rodzaj korekty (spektaklu, kontakt, chirurgiczne), stopnia i rodzaju wady refrakcji oka lub długości oka. 3. Stan po chirurgii refrakcyjnej rogówki lub na inny po chirurgii refrakcyjnej w jeden miesiąc w przypadku braku powikłań niezależnie od stopnia i rodzaju źródła lub wady refrakcji oka długości oka. 4. Przewlekła choroba błon ocznych, wraz z istotnymi zaburzeniami funkcji widzenia, trwałe zmiany w wieku, łącznie z błonami śluzowymi, mięśniu niedowładu wieku, utrudniając wizyjnego lub ograniczyć ruch gałki ocznej. 5. Uporczywe podwójne widzenie z powodu zezłomów o dowolnej etiologii. 6. oczopląs samorzutny przy odchyleniu źrenic na 70 stopni od przeciętnej pozycji. 7. Ograniczenie pola widzenia o więcej niż 20 stopni w dowolnym z meridianów.

II. Ograniczenie medycznej jazdy kategorii „B” lub „być”, kategoria „B1” (z wyjątkiem pojazdu z kierownicą motocykla lub sadzenia) 12. Ostrość wzroku poniżej 0,6 na najlepszej oka i poniżej 0,2 dla oka gorzej widzącego z tolerowaną korektą dla 2 otwartych oczu, bez względu na rodzaj korekcji (spektakl, kontakt, chirurgiczne), stopień i typ ametropii lub długość oka. 13. Stan po chirurgii refrakcyjnej rogówki lub na inny po chirurgii refrakcyjnej w jeden miesiąc w przypadku braku powikłań niezależnie od stopnia i rodzaju źródła lub wady refrakcji oka długości oka. 14. Przewlekłe choroby oczu, towarzyszą znacznym upośledzeniem funkcji wzrokowych, trwałych zmian w ich wieku, w tym błon śluzowych, mięśni niedowładu wieku, utrudniając widzenie lub ograniczyć ruch gałki ocznej. 15. Uporczywe podwójne widzenie z powodu zezłomów o dowolnej etiologii. 16. oczopląs samoistny przy odchyleniu źrenic na 70 stopni od średniej pozycji. 17. Ograniczenie pola widzenia o więcej niż 20 stopni w dowolnym z meridianów.

III. Ograniczenie medycznych jazdy Kategoria "C" * "CE", "D", "De", "TM" lub "TP" podkategorii "C1" * "D1", "C1A" albo "tłocznika do" 21. ostrość mniej niż 0,8 na najlepszej oka i poniżej 0,4 przy dopuszczalnego najgorszym korekcji wzroku, gdy dwa otwarte oczy najwyżej 8 dioptrii z sverhekvivalentu lepiej widzącego oka niezależnie od rodzaju lub typu korekcji wady refrakcji oka (okularowej, dane kontaktowe). 22. Ślepota jednego oka, niezależnie od ostrości wzroku obserwowanego oka. 23. Stan po chirurgii refrakcyjnej rogówki lub na inny po chirurgii refrakcyjnej w jeden miesiąc w przypadku braku powikłań niezależnie od stopnia i rodzaju źródła lub wady refrakcji oka długości oka. 24. Przewlekłe choroby oczu, wraz z istotnymi zaburzeniami funkcji widzenia, trwałe zmiany w wieku, w tym ich śluzówek, mięśni niedowładu wieku, utrudniając wizyjnego lub ograniczyć ruch gałki ocznej. 25. Uporczywe podwójne widzenie z powodu zezłomów o dowolnej etiologii. 26. oczopląs samoistny, gdy źrenice odchylają się o 70 stopni od pozycji środkowej. 27. Ograniczenie pola widzenia o więcej niż 20 stopni w dowolnym z meridianów.

Lista przeciwwskazań medycznych, w których obywatel Federacji Rosyjskiej, zaangażowanych w pracy jako kierowca, jest zabronione do prowadzenia pojazdów, zawartych w załączniku nr 2 do zarządzenia Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej z N 302N.

Kategoria B. 1) Przeciwwskazania medyczne, określone w punkcie 3-25 tej kolumny punktu 28.1. 2) Zmniejszenie ostrości wzroku poniżej 0,5 przy najlepszym oku i poniżej 0,2 - w najgorszym oku (z korektą). 3) Brak widzenia na jedno oko o ostrości wzroku poniżej 0,8 (bez korekty) z drugiej strony. 4) W przypadku taksówkarzy i kierowców pojazdów służb ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe, wojsko kontroli pojazdów silnikowych), - skorygować ostrość widzenia mniej niż 0,8 w jednym oku, poniżej 0,4 - do przyjaciel. Dopuszczalna korekcja krótkowzroczność i nadwzroczność 8,0 D, w tym soczewek kontaktowych, astygmatyzm - 3,0 D (kula i cylinder suma nie powinna przekraczać 8,0 D). Różnica w wytrzymałości soczewek obu oczu nie powinna przekraczać 3,0 D.

W punkcie 1, który zawiera wskazanie akapitu 28.1, należy podać wyjaśnienie. W samym dokumencie ten akapit nie istnieje. Ministerstwo Zdrowia i Rozwoju Społecznego nie wydało żadnych oficjalnych wyjaśnień. Z tego powodu powstała próżnia prawna. Lista przeciwwskazań dla kategorii B jest mniejsza niż dla kategorii A.

Lekarze w swojej praktyce, przeprowadzając badania lekarskie, wynikają z faktu, że w dokumencie znajduje się literówka i brzmi "akapit 28.1" w punkcie 27.1 (lista kategorii A). Z prawnego punktu widzenia nie jest to poprawne. Jednak wszędzie tak jest. Poniżej znajduje się lista ograniczeń z punktu 27.1.

Kategoria A 1) Ostrość wzroku z poprawą poniżej 0,6 dla najlepszego oka, poniżej 0,2 - w najgorszym. Dopuszczalna korekcja krótkowzroczność i nadwzroczność 8,0 D, w tym soczewek kontaktowych, astygmatyzm - 3,0 D (kula i cylinder suma nie powinna przekraczać 8,0 D). Różnica w natężeniu soczewek obu oczu nie powinna przekraczać 3,0 D. 2) Brak widzenia w jednym oku z ostrością wzroku poniżej 0,8 (bez korekty) z drugiej strony. 3) centralnego scotoma względną lub bezwzględną (jeśli są zmiany i ubytek pola widzenia funkcji widzenia nie jest niższa od wartości podanych w zastrzeżeniu 1 wykresów pod tym - bez ograniczenia przyjęcia). 4) Stan po operacji refrakcyjnej na rogówce (keratotomia, keratomileus, keratocoagulacja, refrakcyjna keratoplastyka). Pozwolił prowadzić osobę 3 miesiące po operacji ze względu na ostrość wzroku z korektą nie mniejszą niż 0,6 dla najlepszego oka, co najmniej 0,2 - w najgorszym. 5) Dopuszczalne korekcji krótkowzroczności i nadwzroczności 8,0 D, w tym soczewek kontaktowych, astygmatyzm - 3,0 D (kula i cylinder suma nie powinna przekraczać 8,0 D). Różnica w mocy soczewek obu oczu nie może przekraczać 3,0 D, bez powikłań i pierwotnego (przed operacją) refrakcji - od 8,0 do -8,0 D. Jeżeli jest to niemożliwe, aby ustawić przedoperacyjna kwestie załamania przydatność pozytywnie rozwiązane na osi długości oczy od 21,5 do 27,0 mm. 6) Sztuczna soczewka, przynajmniej na jedno oko. Dozwolone kierowców próbnych z ostrością widzenia z korektą co najmniej 0,6 na najlepszym oku, co najmniej 0,2 - w najgorszym. Dopuszczalna korekcja krótkowzroczność i nadwzroczność 8,0 D, w tym soczewek kontaktowych, astygmatyzm - 3,0 D (kula i cylinder suma nie powinna przekraczać 8,0 D). Różnica w sile soczewek obu oczu nie powinna przekraczać 3,0 D, normalnego pola widzenia i braku powikłań w ciągu sześciu miesięcy po operacji. 7) Choroby przewlekłe błon ocznych, wraz z istotnymi zaburzeniami funkcji widzenia, trwałe zmiany w wieku, łącznie z błonami śluzowymi, niedowład mięśni, powieki, zapobiegając wizyjnego lub ograniczyć ruch gałki ocznej (po zabiegu z pozytywnym wyniku przyjmowania z indywidualnie). 8) Przewlekły, nieodporny na leczenie zachowawcze, zapalenie worka łzowego, a także trwałe, nietrwałe łzawienie. 9) Paraliżowego zeza i innych naruszeń przyjaznego ruchu oczu. 10) Uporczywe podwójne widzenie ze względu na zezłom jakiejkolwiek etiologii. 11) oczopląs samorzutny, gdy źrenice odchylają się o 70 od średniej pozycji. 12) Ograniczenie pola widzenia o więcej niż 200 w dowolnym z meridianów. 13) Zakłócenie postrzegania kolorów. 14) Choroby siatkówki i nerwu wzrokowego (pigmentowe zapalenie siatkówki, zanik nerwu wzrokowego, odwarstwienie siatkówki, itp.). 15) Jaskra

W dziale komisji lekarskich i wizji naszego forum można zadawać okulistom pytania na temat widzenia i przejścia komisji medycznej do zarządzania pojazdami.

Jak zdobyć prawo jazdy ze słabym wzrokiem

Czy mogę kupić pomoc medyczną dla policji drogowej i czy muszę "ukrywać" soczewki kontaktowe?

Z pewnością nie chcielibyśmy, aby uniemożliwiono prowadzenie pojazdu (szofera) do prowadzenia samochodu z powodu widzenia (tu i ostrości wzroku i postrzegania kolorów itp.). Bez odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, GAI może nie tylko uzyskać prawo jazdy, ale nawet iść na kursy nawet w najlepszych okularach lub soczewkach kontaktowych. Wstęp do zarządzania drogami jest regulowany za pomocą specjalnego dekretu Oto jestem, lekarz pracujący w komisji meditsinskschy kierowcy i urząd soczewek kontaktowych spróbować to wyjaśnić, a jeśli to możliwe, aby przesłać zamówienie do biurokratycznego języka na rosyjski.

Istnieją cztery różne powody. na którym komisja lekarska kierowcy może odmówić wydania zaświadczenia lekarskiego policji drogowej w widocznym miejscu:

1. Zmniejszenie ostrości wzroku (w tym w okularach lub soczewkach kontaktowych) jest poniżej dopuszczalnego limitu. Ostrość wzroku, zarówno bez korekcji, jak iw okularach lub soczewkach kontaktowych, jest zwykle określana przez dobrze znany stół zaczynający się od W, który można obejrzeć w sekcji

"Testy do samokontroli wzroku".

Jeśli, na przykład, odczytasz 8 linii z tej tabeli z odległości 5 metrów, ostrość widzenia wyniesie 0,8. Specjalnie dla tych, którzy próbują oszukać planszę lekarską, ucząc się tego stołu, jest jeszcze jeden - ze złamanymi pierścieniami lub przesuniętymi liniami. Ostrość wzroku jest brana pod uwagę przy korekcie, tj. z noszonymi szkłami lub soczewkami kontaktowymi. Nie ma znaczenia, jaka ostrość wzroku jest poprawiana przez soczewki kontaktowe. W przypadku kierowców kategorii "B" ostrość widzenia najlepszego oka bez okularów lub z założonymi okularami lub soczewkami kontaktowymi powinna być nie mniejsza niż 0,6, ostrość widzenia najgorszego w przypadku okularów lub soczewek kontaktowych wynosi 0,2. W przypadku kategorii "C" najlepsze oko powinno być widoczne bez okularów lub okularów lub soczewek kontaktowych 0,8, najgorsze bez korekty lub z założonymi okularami lub soczewkami kontaktowymi - 0,4. Dla kierowców autobusów i dźwigów samochodowych komisja medycznego kierowcy stawia specjalne wymagania. Nie ma znaczenia, które oko jest najlepsze (w prawo lub w lewo), a ponadto prowizja kierowcy medycznego nie bierze pod uwagę, jak wielu błędnie uważa, ostrości wzroku obu oczu przy założonych okularach lub soczewkach kontaktowych.

2. Jak już wspomniano powyżej, w przypadku komisji lekarza prowadzącego uwzględnia się ostrość wzroku wraz z korektą, tj. z noszonymi szkłami lub soczewkami kontaktowymi. Jednak nie można stosować okularów ani soczewek kontaktowych w celu osiągnięcia wysokiej ostrości wzroku z punktu widzenia prowizji kierowcy. Moc okularów lub soczewek kontaktowych nie powinny przekraczać plus ośmiu lub minus ośmiu dioptrii, różnica między okularami okularów lub soczewek kontaktowych na prawo i lewo oczach nie powinno być więcej niż trzy dioptrii, a jeśli okulary lub soczewki kontaktowe astigmatcheskie oraz - wysokość kuli i cylindra z okularów lub kontakt soczewki nie powinny przekraczać 8, a cylinder 3 dioptrii. Istnieją jednak przypadki, gdy zdrowe oko w odpowiednio dobranych okularach lub soczewkach kontaktowych nie ma odpowiedniej liczby linii. Ten stan nazywa się niedowidzenie. w tłumaczeniu z języków starożytnych oznacza "leniwe oko". Leczenie tego stanu jest bardziej skuteczne u dzieci, jednak w przypadku dorosłych pomocne mogą być korekty okularami lub soczewkami kontaktowymi oraz stymulacja środkami uspakajającymi.

3. Wydając zaświadczenie o ruchu policja ma związek i postrzeganie kolorów - ważne jest, aby rozpoznać kolory sygnalizacji świetlnej. Częściej występuje pogorszenie lub całkowita utrata wrażliwości kolorów na kolory zielony i czerwony, bardzo rzadko, na niebieski.

Komisja medyczna kierowcy sprawdza najczęściej percepcję koloru zgodnie ze specjalnymi tabelami E.B. Rabkin, (link do pełnej wersji tabeli z poprawnych odpowiedzi znajduje się na głównej stronie naszego serwisu), w którym ludzie z normalnym kolorze zobaczyć niektóre cyfry lub znaki deyteronopy - Pozostałe, i protanopes - trzeci. Im więcej tabel jest odczytywanych niepoprawnie, tym trudniejsze jest naruszenie percepcji kolorów. W trudnych przypadkach prowizja kierowcy medycznego zastosuje specjalny sprzęt, choć główną cechą prowizji kierowcy medycznego jest różnica w barwie światła drogowego. W przypadku kierowców w kategoriach "B" i "C" dopuszczalna jest anomalia barwy typu A (stopień lekkości) pod warunkiem zróżnicowania rzeczywistych kolorów świateł drogowych. W spornych przypadkach przeprowadza się dodatkowe badania na wyposażeniu specjalnym. Należy zauważyć, że zaburzenia koloru nie są leczone i nie korygowane za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych. Noszenie kolorowych soczewek kontaktowych w celu uzyskania wrażenia barw nie ma praktycznie żadnego wpływu, ale może pogorszyć ostrość wzroku i tolerancję soczewek kontaktowych

4. Zwężenie pola widzenia jest rzadkie i towarzyszy ciężkim chorobom oczu. W przypadku kierowców kategorii "B" i "C" pole widzenia ograniczone jest do 20 °. Zaburzenia pola widzenia również nie są korygowane za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych

5. Niektóre poważne choroby oczu utrudniają uzyskanie pomocy w zakresie GAI, niezależnie od ostrości wzroku i pola widzenia, a także noszenia okularów lub soczewek kontaktowych. Obejmują one, na przykład, odwarstwienie siatkówki lub jaskrę

Co zrobić przed upływem badania lekarskiego, jeśli nie jesteś całkowicie pewien swojej wizji (nie ma znaczenia - widok, postrzeganie koloru lub pole widzenia) i chcesz uzyskać zaświadczenie lekarskie od policji drogowej?

Po pierwsze, należy sprawdzić wzrok od wykwalifikowanego okulistę (najlepiej z doświadczeniem w doborze soczewek kontaktowych. Mam napotkał wiele razy o odmowie wydania zaświadczenia dla policji drogowej ze względu na fakt, że zostały one błędnie wybrany (lub nie wybrano) okularów lub soczewek kontaktowych w tym przypadku, należy poinformować specjalistę, który będzie przejść komisję lekarską kierowcy, ponieważ będzie to mieć wpływ na sposób doboru okularów lub soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, np. jeśli ostrość wzroku pacjenta z 1,0 do -9,0 dioptrii okularów, zostanie uznane za niezdatne do napędzany UW, ale jeśli jest, aby odebrać punkty -7.5 dioptrii, w których ostrość wzroku wynosi 0,7, to przejdzie do zarządzania samochodzie. Jest prawdopodobne, że jest to możliwe, aby umieścić soczewki kontaktowej -7.5 dioptrii, z których ostrość wzroku będzie także 1,0. Lekarze powinni być specjalnie przeszkolony w doborze okularów i soczewek kontaktowych w tych trudnych przypadkach. ważne jest, że został poinformowany, że idziesz do prowadzenia samochodu w soczewkach kontaktowych. Przy doborze soczewek kontaktowych w takich przypadkach wydawana jest specjalny certyfikat. Więcej informacji o tym, gdzie można kupić soczewki kontaktowe, przeczytasz tutaj.

Po drugie, jak już wspomniałem, możesz pominąć kilka linii, w tym przypadku, naturalnie po konsultacji z okulistą, warto przeprowadzić przebieg stymulacji widzenia za pomocą aparatu AIST-01 lub innego amblystimulatora

Po trzecie, jak ostrość wzroku nie jest absolutnie stabilna praca i może się różnić w zależności od stanu pacjenta, starają się unikać dzień upływu komisji, a nawet w przeddzień wielkiego stresu fizycznego i psychicznego, alkoholizm, itd. Nie martw się. Podekscytowanie może również zmniejszyć ostrość wzroku. Ale jeśli nie przejdziecie przez komisję po raz pierwszy, nic złego się nie stanie, w końcu możecie odwołać się od decyzji komisji.

Niektórzy ludzie starają się oszukać podczas badania komisji lekarskiej kierowcy, po zapoznaniu się z tabelą z liter i pierścienie i widzenia barw (Rabkin), jak również, aby ukryć obecność choroby oraz fakt, że noszenie kontakt poślizgu linz.Tak Komisja ledwie udastsya.Uvidet umieścić na oczach soczewek kontaktowych neslozhno.Tem nie więcej spróbuj kupić certyfikat w policji drogowej. Ponieważ w swojej praktyce wielokrotnie do czynienia z postępowaniem karnym wypadku, zdecydowanie zalecamy, aby nie uciekać się do różnego rodzaju fałszerstwa i nosić przepisane skorzystać z okularów lub soczewek kontaktowych podczas jazdy.

Ci, którzy naprawdę używają soczewek kontaktowych podczas prowadzenia samochodu, powstaje pytanie, które marki soczewek kontaktowych są odpowiednie dla tego najbardziej. Dla prawidłowego wyboru należy wziąć pod uwagę następujące fakty trzeba dobrą zrenie- najpierw zakupić soczewki z pełną korekcją i astygmatyzmu projektu (z astygmatyzmem, torycznej) Po drugie, powietrze wewnątrz pojazdu jest sucha, więc wybrać markę soczewek, który jest bardziej odporny na odwodnienie ( suszenie) oraz w trzecim zawartości tlenu w samochodzie jest również niższa niż na ulicy, więc soczewka powinna przechodzić kislorod.Primerom soczewek kontaktowych jak najwięcej jak to możliwe, aby spełnić wszystkie te wymagania jest naprmer Czysta Vision. Podczas długich podróży, ale istnieje również problem z linzami.V leczenia w tym przypadku lepsze wolą jednorazowe soczewki odporne na utratę płynów, na przykład 1-Day Acuvue wilgotny

1A.F. Kharchenko, lekarz najwyższej kategorii

Bez zaświadczenia lekarskiego w policji drogowej, która określa ostrość widzenia, nie można uzyskać prawa jazdy. Jaka ostrość wzroku jest akceptowalna dla kierowców?

Biorąc pod uwagę czas, istnieją cztery główne powody, dla których ostrość wzroku i inne problemy ze wzrokiem mogą spowodować niepowodzenie w dostarczeniu pomocy medycznej w celu uzyskania prawa jazdy. W tym artykule porozmawiamy o przeciwwskazaniach do ostrości wzroku.

Zmniejszenie ostrości wzroku poniżej dopuszczalnego limitu może spowodować odmowę wydania certyfikatu. W przypadku kierowców kategorii B ostrość widzenia najlepszego oka bez korekty lub z korekcją (okulary, soczewki) może wynosić do 0,6. a ostrość wzroku najgorszego oka w okularach lub soczewkach jest dozwolona do 0,2.

Aby uzyskać certyfikat na certyfikat wodny kategorii C. Najlepsze oko powinno zobaczyć z korekcją lub bez - 0,8. a najgorsze jest 0,4.

Jeśli uzyskasz prawa, takie jak kierowca autobusu i dźwig ciężarowy, wymagania dotyczące ostrości wzroku są bardziej rygorystyczne. Warto zauważyć, że prowizja kierowcy medycznego nie uwzględnia całkowitej ostrości wzroku obu oczu za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych.

Przypomnij sobie, że ostrość wzroku podczas pobierania zaświadczenia lekarskiego dla prawa jazdy jest brana pod uwagę przy korekcie - okularach lub soczewkach kontaktowych.

Należy również pamiętać, że moc okularów lub soczewek kontaktowych nie może być większa niż +8 lub -8 dioptrii. a różnica między okularami okularowymi na różnych oczach nie powinna przekraczać 3 dioptrii.

W przypadku okularów astygmatycznych suma kuli i cylindra szkieł nie może być większa niż 8, a cylinder 3 samego dioptrii.

Zanim przejdziesz do komisji na prawo jazdy, zalecamy wizytę u okulisty.

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące widzenia (wizja -11) podczas zdawania badania lekarskiego na prawo jazdy?

Istnieją cztery różne powody. na którym komisja lekarska kierowcy może odmówić wydania zaświadczenia lekarskiego policji drogowej w widocznym miejscu:

1. Zmniejszenie ostrości wzroku (w tym w okularach lub soczewkach kontaktowych) jest poniżej dopuszczalnego limitu. Ostrość wzroku, zarówno bez korekty, jak iw okularach lub soczewkach kontaktowych, jest zwykle określana przez dobrze znany stół zaczynający się od SB.

W przypadku kierowców kategorii "B" ostrość widzenia najlepszego oka bez okularów lub z założonymi okularami lub soczewkami kontaktowymi powinna być nie mniejsza niż 0,6, ostrość widzenia najgorszego w przypadku okularów lub soczewek kontaktowych wynosi 0,2. W przypadku kategorii "C" najlepsze oko powinno być widoczne bez okularów lub okularów lub soczewek kontaktowych 0,8, najgorsze bez korekty lub z założonymi okularami lub soczewkami kontaktowymi - 0,4. Nie ma znaczenia, które oko jest najlepsze (w prawo lub w lewo), a ponadto prowizja kierowcy medycznego nie bierze pod uwagę, jak wielu błędnie uważa, ostrości wzroku obu oczu przy założonych okularach lub soczewkach kontaktowych.

2. Ostrość wzroku prowizji kierowcy kierowcy jest brana pod uwagę przy korekcie. z noszonymi szkłami lub soczewkami kontaktowymi. Jednak nie można stosować okularów ani soczewek kontaktowych w celu osiągnięcia wysokiej ostrości wzroku z punktu widzenia prowizji kierowcy. Moc okularów lub soczewek kontaktowych nie powinny przekraczać 8 lub - różnica 8 dioptrii między okulary do okularów lub soczewek kontaktowych po prawej i lewej oczy nie powinny być bardziej 3EH dioptrii, a jeśli okulary lub soczewki kontaktowe astigmatcheskie i - ilość sfery i cylindra z okularów lub kontakt soczewki nie powinny przekraczać 8, a cylinder 3 dioptrii.

3. Wydając zaświadczenie o ruchu policja ma związek i postrzeganie kolorów - ważne jest, aby rozpoznać kolory sygnalizacji świetlnej. Częściej występuje pogorszenie lub całkowita utrata wrażliwości kolorów na kolory zielony i czerwony, bardzo rzadko, na niebieski.

Komisja medyczna kierowcy sprawdza najczęściej percepcję koloru zgodnie ze specjalnymi tabelami E.B. Rabkina, w której ludzie o normalnej percepcji koloru widzą jakieś postacie lub znaki, deuteronopy - inni i protanopy - trzeci. Im więcej tabel jest odczytywanych niepoprawnie, tym trudniejsze jest naruszenie percepcji kolorów. W trudnych przypadkach prowizja kierowcy medycznego zastosuje specjalny sprzęt, choć główną cechą prowizji kierowcy medycznego jest różnica w barwie światła drogowego. W przypadku kierowców w kategoriach "B" i "C" dopuszczalna jest anomalia barwy typu A (stopień lekkości) pod warunkiem zróżnicowania rzeczywistych kolorów świateł drogowych. W spornych przypadkach przeprowadza się dodatkowe badania na wyposażeniu specjalnym. Należy zauważyć, że zaburzenia koloru nie są leczone i nie korygowane za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych. Noszenie kolorowych soczewek kontaktowych w celu uzyskania wrażenia barw nie ma praktycznie żadnego wpływu, ale może pogorszyć ostrość wzroku i tolerancję soczewek kontaktowych

4. Zwężenie pola widzenia jest rzadkie i towarzyszy ciężkim chorobom oczu. W przypadku kierowców kategorii "B" i "C" pole widzenia ograniczone jest do 20 °. Zaburzenia pola widzenia również nie są korygowane za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych

5. Niektóre poważne choroby oczu utrudniają uzyskanie pomocy w zakresie GAI, niezależnie od ostrości wzroku i pola widzenia, a także noszenia okularów lub soczewek kontaktowych. Obejmują one, na przykład, odwarstwienie siatkówki lub jaskrę.

Jaka wizja jest potrzebna do uzyskania praw

Bez uprawnień żaden kierowca nie ma prawa podróżować po drodze. Ale zanim je otrzyma, będzie musiał przejść ankietę od wielu specjalistów, którzy po otrzymaniu wyników ogłosić swoją decyzję. Konieczne jest sprawdzenie, jak dobrze działa aparat wzrokowy, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do poważnego wypadku. Chociaż, nawet jeśli istnieją pewne naruszenia, prawa są wydawane. Ale są też takie przeciwwskazania, w których nie można usiąść za kierownicą. Jakie są ograniczenia widzenia podczas uzyskiwania prawa jazdy?

Ogólne zasady procedury badania

Każdego roku coraz więcej osób nabywa własny samochód. Ale zdolność do samodzielnego prowadzenia nie wystarczy. Będziesz potrzebować prawa jazdy dla pewnej kategorii. A one z kolei zostaną podane, jeśli wyniki komisji lekarskiej są pozytywne.

Mówiąc ogólnie, nie możesz być za kierownicą cierpiących:

 • zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • częściowa lub całkowita utrata kończyn;
 • niektóre choroby neurologiczne;
 • zaburzenia psychiczne;
 • ciężkie choroby sercowo-naczyniowe;
 • głuchota.

Ale najważniejszą ankietą jest test wzrokowy. Istnieją określone wymagania. Każdy człowiek ma obowiązek wiedzieć, jaka powinna być wizja, aby mógł prowadzić. Otrzymanie kategorii przewiduje odpowiednie ograniczenia.

Co lekarze potrzebują, aby dostać się do egzaminu?

Aby uzyskać prawa do danej kategorii, konieczne jest pojawienie się:

 • terapeuta;
 • neuropatolog;
 • okulista;
 • otolaryngolog;
 • chirurg;
 • psychiatra;
 • narkolog;
 • ginekolog (jeśli kobieta chce uzyskać prawo).

Muszą istnieć zapisy medyczne, jeśli są jakieś choroby.

Uzyskany certyfikat będzie ważny przez określony czas:

 1. Kiedy kierowca ma samochód osobowy, a jego stan zdrowia jest normalny - 3 lata.
 2. Gdy osoba pracuje jako osobisty kierowca do wynajęcia - 2 lata.
 3. Kiedy kierowca nie ma jeszcze 20 lat, lub dla osób powyżej 50 roku życia, a także jeśli występują odchylenia w stanie zdrowia - 1 rok.

Badanie lekarskie z udziałem okulisty

Jak już wspomniano, aby prowadzić samochód, musisz mieć zaświadczenia lekarskie, że twoja wizja jest normalna. Dopuszcza się szereg naruszeń w pracy systemu wizualnego, które w znaczący sposób nie wpłyną na proces jazdy.

Jeśli chodzi o samą ankietę, sprawdza się:

 1. Ostrość wzroku.
 2. Poziom percepcji kolorów.
 3. Szerokość pola widzenia.

Każdy przedmiot powinien być rozważony bardziej szczegółowo.

W pierwszym przypadku kierowca nie może przyjść bez okularów lub soczewek kontaktowych, jeśli jest używany w życiu codziennym. Co więcej, gdy okulista przepisuje mu stałe noszenie okularów, tak aby ostrość była normalna.

Standardowa tabela z literami służy do diagnostyki. Czasami może składać się z zgranych pierścieni lub przesuniętych rzędów.

Jeśli masz okulary, możesz założyć, że dana osoba ukończyła badanie, jeśli wymagania medyczne zostały spełnione:

 1. Aby uzyskać kategorię "B", ostrość wzroku jest dozwolona z 0,6 jednostki oka, która widzi lepiej niż dwa narządy wzroku, a od 0,2 dla tego, kto widzi źle.
 2. Dla kategorii "C" - nasilenie silnego narządu wzroku powinno być większe niż 0,8, słabe - od 0,4.
 3. Jeśli są okulary lub soczewki, dozwolone jest +/- 8 dioptrii. Ograniczenia różnicy między soczewkami - 3 dioptrii.
 4. Możliwe, że jedno oko jest nieobecne lub całkowicie niewidoczne. Wtedy ostrość sekundy powinna być większa niż 0,8, a niemożliwe jest, aby pola widzenia zostały naruszone, a także używanie okularów jest zabronione.

Aby zdiagnozować poziom postrzegania kolorów pomocne będą tablice Rabkina. Jeszcze nie tak dawno można było uzyskać prawa w obecności ślepoty barw. Ale sytuacja się zmieniła, a teraz istnieją poważne ograniczenia. Lekarze są pewni, że osobom o złej kolorystyce trudno będzie dostrzec sygnał świetlny. Jednak wielu kierowców nie doświadcza żadnych specjalnych problemów, ponieważ wiedzą, co oznacza ten lub inny kolor, emitowany przez sygnalizację świetlną.

Czasami nawet poważne problemy związane z dyskryminacją kolorów nie zakłócają pomyślnego przejścia ankiety. Tylko certyfikat i prawa muszą być odpowiednio oznaczone.

Problemy z szerokością pól widzenia nie są rozwiązywane za pomocą soczewek lub okularów. To prawda, że ​​takie naruszenie można znaleźć tylko w niektórych ludziach. Zazwyczaj jest to wskazówka, że ​​oczy są poważnie chore. Jest to prawdziwe ograniczenie dla uzyskania praw.

Zły można nazwać stanem, w którym maksymalne zwężenie pól widzenia przekracza znak 20 stopni.

Działania przed upływem komisji lekarskiej

Certyfikaty medyczne są wymagane bezbłędnie. I nie ma znaczenia, jakie prawa uzyska dana osoba.

Jeśli istnieją wątpliwości co do normalnego funkcjonowania aparatu wzrokowego, w szczególności, ostrość zmniejszyła się lub występują problemy z percepcją koloru, należy skorzystać z następujących zaleceń:

 1. Konieczne jest znalezienie wykwalifikowanego okulisty i sprawdzenie. Pożądane jest, aby ekspert był w stanie dobrać środki naprawcze dla oczu. Jeśli okulary zostaną odebrane nieprawidłowo, zaświadczenia lekarskie po prostu nie zostaną wydane. Ponieważ istnieją wskaźniki dla każdej kategorii, okulista nie może obejść się bez profesjonalnej konsultacji.
 2. Lekarz może zalecić przebieg stymulacji widzenia za pomocą specjalnego urządzenia.
 3. Powinieneś wiedzieć, że przez cały dzień zmienia się ostrość. Wpływa na stan ciała. Dlatego przed dniem postawienia diagnozy i od razu w wyznaczonym dniu konieczne jest zminimalizowanie obciążenia fizycznego i psychicznego. Picie napojów alkoholowych będzie niewłaściwe. Ostrość może się pogorszyć z powodu silnych niepokojów.

Przeciwwskazania

Ministerstwo Zdrowia opracowało program, w którym wymienione są ograniczenia, w obecności których dana osoba nie może uzyskać praw absolutnie żadnej kategorii.

Oznacza to, że wydawanie praw jest zabronione w takich przypadkach:

 1. Przez trzy miesiące po udanej operacji wykonano oczy.
 2. W przypadku utrzymujących się zmian w błonie śluzowej i mięśniach powiek, które upośledzają wzrok (jeśli pacjent jest operowany, może spodziewać się praw).
 3. Kiedy dochodzi do naruszenia worka łzowego (po operacji dozwolone jest wydawanie praw).
 4. Jeśli dana osoba cierpi na diplopię (przedmioty w oczach są dwojakie).
 5. Jeśli występuje jaskra (bierze pod uwagę jej stadium i nasilenie).

Zdarza się, że ludzie celowo próbują wprowadzić w błąd komisję lekarską. Aby to zrobić, uczą się na pamięć stołu, ukrywają swoje choroby i próbują ukryć to, w co noszą soczewki kontaktowe. Ale jest mało prawdopodobne, że ci się uda. Wykrywanie obiektywu nie będzie problemem. Ponadto powinniśmy powstrzymać się od zakupu praw. To nie doprowadzi do niczego dobrego.

Możliwe, że nie ma potrzeby uzyskiwania praw, ponieważ one już istnieją. A kiedy zostały rozdane, oczy były w doskonałym stanie. Jednak nadal warto regularnie odwiedzać okulistę. Zwłaszcza, gdy znaleziono najmniejsze oznaki pogorszenia.

Nowoczesne ustawodawstwo przewiduje pobieranie grzywny, jeśli prawo jazdy nie jest dostępne. To dobrze, gdy oczy nadal patrzą normalnie.

To źle, gdy osoba z systemem wzrokowym, który funkcjonuje z niepełnosprawnością, siedzi za kierownicą. W końcu może zaszkodzić nie tylko sobie, ale także tym, którzy są częścią ruchu. Nigdy nie zapominaj, że teraz wiele dolegliwości oczu zostaje skutecznie wyleczonych. Wystarczy zwrócić uwagę na swoje zdrowie na czas i nie wahaj się z leczenia.

Ograniczenia widzenia w celu uzyskania prawa jazdy

Po otrzymaniu lub wymianie VU (prawo jazdy) każdy kierowca musi zdać egzamin lekarski. Wśród wąskich ekspertów takiej komisji jest okulista, a jego badanie jest jednym z obowiązkowych dla uzyskania pomocy medycznej. Badanie okulisty pozwala na ujawnienie problemów osoby z wizją. Przy słabym wzroku kierowca będzie mógł prowadzić pojazd (pojazd) wyłącznie za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych. Bardziej poważne naruszenia oczu mogą być poważnym powodem odmowy wydania automatycznej autoryzacji.

W tym artykule powiemy szczegółowo o tym, co najczęściej jest brane pod uwagę podczas badania ostrości wzroku, a także w jakich przypadkach problemy ze wzrokiem mogą stać się przeszkodą w uzyskaniu VU.

Sprawdź u okulisty

Okulista bada kandydata na kierowcę jednocześnie w kilku kierunkach, badając takie momenty jak:

 • Ostrość wzroku;
 • Poziom postrzegania kolorów;
 • Pole widzenia.

Podczas egzaminu osoba może wykazywać pewne odchylenia od normy, ale daleko od zawsze takie odstępstwa są definitywnym zakazem prowadzenia samochodów.

Aby właściwie zrozumieć, jakie kryteria istnieją dla każdego etapu badań okulistycznych, warto je szczegółowo rozważyć.

Ostrość wzroku

Od razu trzeba powiedzieć, że ci kierowcy, którzy używają okularów / soczewek w codziennym życiu, muszą zabrać ich w recepcji do okulisty (aby przejść lub przeprowadzić inspekcję, będzie to konieczne w nich).

Diagnoza ostrości widzenia odbywa się z reguły za pomocą standardowej tabeli (z literami). Dodatni wynik (biorąc pod uwagę wszystkie środki korekcyjne widzenia) to:

 • Kategoria "B" jest większa niż 0,6 dla obu oczu lub "lepsza", a także większa niż 0,2 dla oka niedowidzącego;
 • Kategoria "C" - ponad 0,7 dla obu oczu lub ponad 0,4 dla niedowidzących i 0,8 lub więcej dla "najlepszych";
 • Kierowcy samochodów osobowych, a także pojazdów specjalnych (kat. "B") - nie mniej niż 0,4 na słabym oku i 0,8 - na "najlepszym" oku.

Oddzielnie, należy zauważyć, że jeśli dana osoba nosi okulary / soczewki w sposób ciągły, moc optyczna nie może przekraczać wartości „+” lub „-” 8 dioptrii, a różnica między siłą prawej i lewej soczewki nie może być więcej niż 3 dioptrii.

W przypadku, gdy jedno oko osoby nie widzi w ogóle lub jest całkowicie nieobecne, to może być sterowane tylko przez samochód, jeżeli drugie oko ma ostrość powyżej 0,8 bez żadnej korekcji i nie obserwuje się zaburzeń pola widzenia.

Zakłócenie postrzegania kolorów

Badanie tego wskaźnika przeprowadza się zgodnie z tabelą Rabkina.

Wcześniej takie odchylenie od normy, jak ślepota nie była ważnym wskazaniem do zaprzeczenia praw, ale teraz poziom kierowców kandydujących postrzeganie kolorów może mieć znaczący wpływ na ostateczną decyzję komisji lekarskiej.

Okulistyczny zawarcie zależy od stopnia zaburzenia widzenia barw, ale czasami, nawet przy poważnych odchyleń od normy lekarz może mieć pozytywne rozwiązanie, ale z odpowiednim znakiem w certyfikacie i praw.

Szerokość pola widzenia (horyzont)

Zgodnie z istniejącymi normami maksymalne dopuszczalne jest zwężenie pola widzenia o 20 °.

Takie naruszenie jest rzadkie i, podobnie jak w przypadku ślepoty barw, nie można korygować za pomocą soczewek lub okularów. Zwężenie pola widzenia człowieka z reguły jest objawem poważniejszych chorób, które same w sobie stanowią przeciwwskazania do postępowania z TC.

Jakie choroby oka istnieją?

Istnieją inne rodzaje chorób oczu, których obecność może uniemożliwić osobie uzyskanie praw. Wśród nich:

 • oderwanie siatkówki,
 • jaskra,
 • zaćma itp.

Bez wątpienia ostateczny werdykt zależy od ciężkości choroby, obiektywnie ocenianej jedynie przez okulistę podczas badania.

Należy zauważyć, że niektóre osoby z poważnymi chorobami oka, przejdź do wszelkiego rodzaju sztuczki, aby uzyskać avtoudostoverenie (na przykład fałszywych analiz, kupić certyfikat, itp.) Obywatele ci nie są zbyteczni, aby pamiętać, że takie oszustwo jest narażone na prawdziwe niebezpieczeństwo, zarówno ze słabym wzrokiem kierowcy, jak i innych uczestników ruchu.

Kara za nieprzestrzeganie zasad prowadzenia pojazdu w zależności od wzroku

W sytuacji, gdy kierowca ma słaby wzrok, w certyfikacie umieszcza się specjalny znak, a następnie w VU. Określa warunki, w których dany kierowca może kontrolować pojazd (noszenie okularów / soczewek itp.). Jeżeli osoba za kierownicą, nie spełniają tych wymagań, inspektor ruch może go grzywną w wysokości 5 000-15 000 rubli, a także usunąć z jazdy (baza - st.12.7 roszczenie 1 kpa)..

Jakie są ograniczenia widoczności związane z uzyskaniem prawa jazdy?

Istnieje szereg warunków, których wykrycie przez okulistę prowadzi do odmowy wydania pozytywnego wniosku dotyczącego zarządzania pojazdem. Należą do nich:

 • sytuacja, gdy osoba mniej niż 3 miesiące temu miała operację na oczy;
 • Poważne zmiany w błonie śluzowej i powiekach, które powodują zaburzenia widzenia, ale mogą być przywrócone przez chirurgię;
 • nienormalna dysfunkcja worka łzowego (w tej sytuacji operacja może pomóc);
 • podwójne widzenie i, w konsekwencji, bifurkacja przedmiotów;
 • odwarstwienie siatkówki oka;
 • zanik nerwu wzrokowego;
 • jaskra (w dużej mierze zależy od stadium, na którym choroba jest w momencie badania).

Decydując się usiąść za kierownicą, każda osoba powinna mieć pewność, że jego wzrok jest w porządku.

Jeżeli kandydat na kierowcę uważa, że ​​nie jest mu wolno kierować pojazdem (ze względów zdrowotnych), wówczas zaleca się złożenie wniosku o prawne rozwiązanie problemu.

Jakie poglądy pozwalają prowadzić samochód?

Ze względu na bezpieczeństwo jazdy jest odpowiedzialny nie tylko za sprawność samochodu i znajomość wszystkich przepisów, ale także zdrowia entuzjasty samochodu. Wielu właścicieli pojazdów myśli o swoich dolegliwościach tylko wtedy, gdy otrzymują zaświadczenie lekarskie o zapisaniu się do szkoły jazdy.

Próbują wszelkimi sposobami oszukiwać, aby wprowadzić w błąd radę lekarską, a nawet uzyskać dostęp, ale nie myśl o tym, jak okrutny żart może z nimi grać na drodze.

Przeciwwskazania do jazdy

Lista dolegliwości, z którymi nie wolno prowadzić, jest jasno określona.

Zarządzanie samochodami jest zabronione dla osób cierpiących na choroby związane:

 • z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego;
 • niektóre choroby neurologiczne;
 • zaburzenia psychiczne;
 • brak kończyn lub ich części;
 • głuchota;
 • wady układu sercowo-naczyniowego organizmu.

Ale jedną z najniebezpieczniejszych dolegliwości, które uniemożliwiają człowiekowi pełne zarządzanie samochodem, jest brak widzenia. W tym artykule porozmawiamy o tym, jaką wizję wolno prowadzić.

Dopuszczalne dane

Więc zdecydowaliśmy się przenieść z transportu publicznego za kierownicą swoich samochodów, zgromadziły kwotę potrzebną do szkolenia w szkole nauki jazdy, dowiedzieliśmy się, że do przyjęcia, trzeba będzie przejść badania lekarskie i wreszcie zastanowić się, czy może sprostać potrzebom lekarzy.

Wśród lekarzy, którzy Cię przetestują, koniecznie okaże się okulista. Zainstaluje i zanotuje w twoim certyfikacie poziom ostrości widzenia.

Ostrość

Musisz wiedzieć, że dopuszczalna wizja prawa jazdy ma swoje minimum.

 • W przypadku kategorii B ostrość widzenia najsilniejszego oka musi wynosić co najmniej 0,6 jednostki. Słabsze oko może zobaczyć 0,2 jednostki. Jeśli "pasujesz" do tych figur, uzyskasz zgodę lekarza okulisty na jazdę wzrokową.
 • W przypadku kategorii C wizja uzyskania prawa jazdy powinna być lepsza. Najbardziej widoczne oko powinno widzieć na poziomie 0,8 punktu, a słabe - na poziomie 0,4 punktu. Osoby, które mają odpowiednią jakość wizualną, będą miały gwarancję widoczności tych praw.

Jeśli masz słabe widzenie, a nie taką jakość, jak opisano powyżej, dostaniesz się na listę osób, które podlegają ograniczeniom widzenia.

Co jeśli noszę okulary?

Noszenie okularów lub soczewek nie stanowi przeszkody w prowadzeniu pojazdu. Jednakże, jeśli używasz okularów, musisz przyjść z nimi do okulisty. Wtedy twoja wizja zostanie sprawdzona, biorąc pod uwagę środki, które zwiększają ostrość.

Ale warto wspomnieć, że wtedy zawsze będziesz musiał jeździć w okularach lub soczewkach. Taki wymóg lekarz ustali w certyfikacie.

Zauważ też, że ta zasada dotyczy tylko kierowców kategorii B. Jeśli dana osoba przejdzie do kategorii C, będzie musiał sprawdzić swoje oczy "gołymi" oczami.

Kolor ślepota

W przypadku osób z ślepotą barw dostęp do Internetu jest prawie niemożliwy. Ograniczenia ich dolegliwości weszły w życie w 2012 roku. Od tego czasu osobom, które nie rozróżniają kolorów, zabroniono prowadzenia pojazdów.

Taka decyzja ma uzasadnienie. W końcu osoba z naruszeniem percepcji kolorów nie może dobrze kierować się znakami, których charakter różni się, w tym kolorami, a także nie jest w stanie rozpoznać sygnałów świetlnych.

Wiele osób cierpiących na te zaburzenia będzie oburzonych. Po tym wszystkim, daltonizm wyróżnia się ogromem i ludzie nie mogą być utożsamiane z niewielkimi odchyleniami w kolorze widzenia tych, którzy całkowicie spada z postrzegania pewnych kolorów.

Jednak zasady i przepisy są bezwzględne. Teraz nawet ci, którzy mają małe odchylenia, nie wydadzą wstępu na szkolenie w szkole nauki jazdy. Daltonik na drodze jest uważany za niebezpieczny.

Jak wygląda test widzenia?

A na pewno ci czytelnicy, którzy wierzą w wysokim „niepełnosprawność” swojego oka, a ci, którzy w ich zdrowie nie jest pewien, że będzie interesujące zobaczyć, jak będzie testowany na widok z prawej strony.

Każdy Rosjanin, nawet jeśli jest bardzo młody, najprawdopodobniej przynajmniej raz w życiu sprawdził swój wzrok. Podczas zdawania testu od okulisty - członka komisji kierowcy - nie musisz przezwyciężyć nieznanych i dziwnych testów.

W gabinecie okulisty będziesz musiał zobaczyć boleśnie znajomy stół Golovin-Sivtsev. To jest ten, w którym czarne litery są umieszczone na białym tle.

W górnej linii znajdują się symbole zapisane największą czcionką, w dolnej - najmniejsze. Przygotuj się także do obejrzenia plakatu z porwanymi pierścieniami i pokaż, że percepcja kolorów jest w porządku z tobą.

W jaki sposób sprawdzana jest wrażliwość kolorów?

Test na ślepotę barw przeprowadza się za pomocą specjalnych abstrakcyjnych obrazów. Przedstawiają one podobieństwo wielokolorowych bąbelków, które różnią się także rozmiarem. W tym przypadku niektóre okręgi są malowane w odcieniach tego samego koloru, podczas gdy inne - w odcieniach innego koloru, zbliżone do pierwszego.

Niektóre z okręgów tworzą geometryczną figurę, figurę lub literę. Podmiot musi to zobaczyć.

Szerokość widoku

Podczas badania lekarskiego lekarz ustali, czy nie naruszyłeś kąta patrzenia. Jeśli jest zawężony (i zdarza się to rzadko), to coś jest nie tak z okiem. Najprawdopodobniej narząd jest chory i cierpi na taką dolegliwość, która sama w sobie może stać się przeciwwskazaniem do wydania prawa jazdy.

Jak pomyślnie zdać test?

Oczywiście, każda osoba, która przychodzi do gabinetu lekarskiego przechodząc przez komisję kierowcy, ma nadzieję wyjść stamtąd z przyznaniem się. Jednak nie wszyscy są pewni, że uda im się to zrobić.

Istnieją sposoby na zwiększenie szans na przejście okulisty. Wśród nich są zarówno opcje prawne, jak i nielegalne.

Jeśli masz zamiar przekazać prowizję legalnie, przed wizytą u okulisty, odpocznij oczy. Uzyskaj podpowiedź, nie siedź przez długi czas na komputerze lub telewizorze. W kolejce w biurze nie patrz na źródła światła i pozwól organom widzenia odpocząć od niekończącej się kontemplacji ekranu telefonu.

Do bezprawnych sposobów można przypisać przekupienie lekarza lub zakup pomocy. Pamiętaj jednak, że używając tych metod, możesz znaleźć się w sytuacji, w której tracisz więcej niż zyskujesz.

A co najważniejsze, nie zapominaj, że ludzie nie są na próżno zobowiązani do poddania się badaniom lekarskim przed wejściem do szkoły jazdy. A lista przeciwwskazań do jazdy również została skomponowana nie przez głupców. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś naprawdę pewny, że będziesz w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją na drodze i nie zagrażać życiu ani życiu pasażerów. Jeśli odpowiedź brzmi "tak", to nie trzeba Cię poprawiać. Zapraszam do wzięcia udziału w prowizji od kierowcy i uzyskania certyfikatu.

Powodzenia w treningu i jeździe. Będziemy wdzięczni, jeśli opiszesz swoje historie o przejściu prowizji kierowcy w komentarzach.

Dopuszczalna wzrok podczas jazdy

Każdego roku coraz więcej osób nabywa własny samochód. To nie kaprys, ale prawdziwa konieczność, ponieważ samochód nie jest luksusem, ale środkiem transportu. Niemniej jednak nie wystarczy kupić samochód i nauczyć się jeździć - nadal trzeba uzyskać prawa, za które trzeba zdać egzamin lekarski.

Istnieje wiele przeciwwskazań do prowadzenia samochodu:

 • zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • brak kończyn lub ich części;
 • niektóre choroby neurologiczne;
 • zaburzenia psychiczne;
 • poważne choroby układu sercowo-naczyniowego;
 • głuchota.

A jednak najbardziej oczywistą przeszkodą na drodze do uzyskania upragnionego zaświadczenia lekarskiego, z oczywistych powodów, jest upośledzenie wzroku.

Procedura inspekcji

Przyszły kierowca może zdać niezbędną prowizję w każdej instytucji medycznej, która ma prawo do przeprowadzania profesjonalnych badań lekarskich.

Należy koniecznie odwiedzić terapeuta, neurologa, okulistę, otolaryngologa (ENT), chirurga, psychiatrę, narkologa i ginekologa (dla kobiet). W obecności jakichkolwiek diagnozowanych chorób zaleca się posiadanie własnej karty medycznej. Koszt pełnego badania lekarskiego może się zmieniać od 600 do 3000 rubli, w zależności od regionu. Certyfikat jest wydawany na pewien okres:

 • 3 lata - zdrowi kierowcy samochodów osobowych;
 • 2 lata - dla osób pracujących jako kierowcy;
 • 1 rok - osoby poniżej 20 i powyżej 50 lat lub niepełnosprawne.

Sprawdź u okulisty

Badanie przez okulistę odbywa się w kilku kierunkach:

 • sprawdzanie ostrości wzroku (z jaką wizją daję prawa);
 • określanie poziomu postrzegania kolorów;
 • badanie pola widzenia (perspektywy).

Jednocześnie, nawet jeśli są jakieś naruszenia, nie oznacza to, że prowadzenie pojazdu jest surowo zabronione.

Ostrość wzroku

Jeśli kierowca używa okularów lub soczewek, muszą być z nim w recepcji. Zwłaszcza jeśli te sposoby korekcji wzroku są widoczne dla trwałego noszenia (w końcu trzeba jeździć i poddawać się badaniom fizycznym).

Diagnozę przeprowadza się zgodnie ze standardową tabelą z literami, rzadziej z rozbitymi pierścieniami lub przesuniętymi rzędami. Pozytywne wyniki (biorąc pod uwagę korektę) to:

 • dla kategorii "B" - ostrość wzroku nie mniej niż 0,6 jednostki "najlepszego" lub obu oczu i nie mniej niż 0,2 - dla oka, które widzi gorzej;
 • dla kierowców osobowych i specjalnych pojazdów silnikowych kategorii "B" - nie mniej niż 0,8 dla jednego oka i 0,4 dla drugiego;
 • dla kategorii "C" - nie mniej niż 0,7 jednostek dla obu oczu lub więcej niż 0,8 dla "mocnego" oka i powyżej 0,4 dla "słabego";
 • Ponadto, przy stałym noszeniu szkieł lub soczewek, ich moc optyczna nie powinna przekraczać +/- 8 dioptrii, a różnica między prawym a lewym obiektywem wynosi 3 dioptrie;
 • jeśli jedno oko nie widzi lub brakuje, ostrość wzroku drugiej osoby powinna wynosić więcej niż 0,8 jednostki bez korekcji i bez zaburzeń pola widzenia.

Zakłócenie postrzegania kolorów

Rozpoznanie tej właściwości widzenia odbywa się za pośrednictwem stołu Rubkina.

Wcześniejsza ślepota barw nie była uważana za specjalną wskazówkę do odmowy wydania praw. Jednak w chwili obecnej poziom postrzegania kolorów kandydata na kierowcę może wpływać na decyzje komisji medycznej. Uważa się, że ludzie, którzy nie rozróżniają kolorów, mogą pomylić sygnały świetlne. Mimo to większość kierowców nie odczuwa żadnych trudności z sygnalizacją świetlną, ponieważ wie, które światło lampy oznacza jakie działanie. W niektórych krajach planowane jest rozwiązanie tego problemu za pomocą różnych rodzajów sygnalizacji świetlnej, tak aby nie można było pomylić sygnałów.

Ponadto, wniosek okulisty będzie zależał od stopnia upośledzenia koloru.

W niektórych przypadkach, nawet przy poważnych naruszeniach, podejmowana jest decyzja pozytywna, ale z uwagą w certyfikacie i prawach.

Szerokość pola

Podobnie jak w przypadku ślepoty barw, to naruszenie nie jest korygowane przez noszenie okularów lub soczewek. Jest to jednak dość rzadkie i zwykle wskazuje na poważne choroby oczu, które same w sobie mogą stanowić przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów.

W każdym przypadku maksymalne zwężenie pola widzenia nie powinno przekraczać 20 °.

Przeciwwskazania do prowadzenia samochodu

Obecnie Ministerstwo Zdrowia opracowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie ograniczeń dotyczących zarządzania samochodem, który jest krótko opisany w poniższym filmie.

Następujące 100% przypadki staną się przeszkodą w uzyskaniu prawa jazdy:

 • stan oczu po udanej interwencji chirurgicznej (w ciągu 3 miesięcy);
 • trwałe zmiany w błonach śluzowych i mięśniach powiek, ograniczające widzenie (dozwolone jest dopuszczenie do prowadzenia pojazdów po operacji);
 • patologia worka łzowego (dozwolone jest dopuszczenie do prowadzenia pojazdów po operacji);
 • Diplopia (podwojenie obiektów w oczach) z powodu zeza;
 • oderwanie siatkówki, zanik nerwu wzrokowego;
 • jaskrę (w zależności od stadium i nasilenia).

Jak widać z powyższego, nieidealne widzenie niekoniecznie jest przeszkodą w prowadzeniu samochodu.

Jakie są ograniczenia wizji dotyczące uzyskania prawa jazdy?

Wiele osób jest dziś zainteresowanych pytaniem, czy istnieją ograniczenia widzenia w celu uzyskania prawa jazdy. W dobie nowoczesnej technologii i zwiększonej mobilności na ulicach dużych miast co roku pojawia się więcej samochodów.

Własny pojazd przestał być luksusem lub świadectwem finansowego bezpieczeństwa, ale stał się po prostu środkiem transportu. Aby stać się sterownik, trzeba nie tylko kupić samochód i nauczyć się ją kontrolować, ale również przejść badania lekarskie przed oficjalnym przekazaniu prawa jazdy.

Dlaczego weryfikacja jest konieczna

Często główną przeszkodą w wydaniu prawa jazdy jest problem z widzeniem.


Podstawą prawną dla profesjonalnej kontroli lekarskiej jest uruchamiany w obsłudze, 01/06/2015 dekret rządowy №1604. Z tego punktu wymagania dotyczące badań lekarskich dla kierowców są określane zgodnie z listą przeciwwskazań Uchwały №1604, natomiast zatrudnienie w miejscu pracy jako twarz kierowcy muszą być zgodne z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji №302N.

Pełna procedura badania lekarskiego

Niezbędne do wstąpienia na kurs szkoleniowy w lekarskim szkolnym badaniu lekarskim kandydat może przejść w dowolnej specjalistycznej instytucji. Ważnym czynnikiem jest tylko to, że poliklinika musi posiadać państwowe zaświadczenie o kwalifikowanym przeprowadzaniu badań lekarskich.

W przypadku poważnych chorób przewlekłych lub patologii należy sporządzić mapę zawierającą medyczne historie i wyciągi z historii medycznej. Szczegółowe badanie tych informacji umożliwi specjalistom złożenie uzasadnionego i maksymalnie poprawnego wniosku dotyczącego możliwości prowadzenia samochodu.

Konieczne badania medyczne mogą kosztować kandydatów na kierowców 600-3000 rubli.

Zasadniczo cena zależy od regionu i poziomu szpitala, w którym zdecydowałeś się aplikować.

W zależności od wyników kontroli wydany zostaje zaświadczenie o uzyskaniu prawa do kierowania pojazdami osobowymi na następny okres:

 1. 3 lata - dla kierowców samochodu osobowego bez żadnych problemów zdrowotnych.
 2. 2 lata - dla osób, które planują pracować jako kierowcy transportu towarowego lub pasażerskiego.
 3. 1 rok - dla tych, którzy podporządkowują się prawom osób w wieku poniżej 20 lat lub powyżej 50 lat.
 4. Jeżeli kandydat ma odchylenia od normalnych wskaźników zdrowia, prawa są wydawane na okres nie dłuższy niż 1 rok.

Jak jest recepcja z okulistą?

Wykwalifikowany specjalista sprawdza wizję uzyskania prawa jazdy zgodnie z kilkoma podstawowymi kierunkami i cechami:

 1. Przestudiuj poziom horyzontów, które powinny przekraczać 20 °.
 2. Określanie poziomu postrzegania kolorów i wykluczanie ślepoty barw.
 3. Weryfikacja ostrości wzroku.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek anomalii medycznych, nie musi to oznaczać kategorycznego zakazu prowadzenia pojazdów.

Poziom ostrości

Wskaźnik ostrości wzroku jest jednym z najważniejszych przy przekazywaniu komisji lekarskiej w celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Test ten przeprowadza się za pomocą specjalnie zaprojektowanego stołu oftalmicznego Sivtseva, który składa się z 12 linii. Każdy poziom tabeli składa się z liter o różnych rozmiarach, które zmniejszają się z góry na dół.

Odległość kandydata od stołu w trakcie testu powinna wynosić 5 m. W przypadku każdego oka badanie przeprowadza się oddzielnie. Pozytywny wniosek jest podany, jeśli badany może odczytać tabelę do 10 wierszy włącznie.

Osoby z wadami wzroku mogą jeździć tylko w okularach.

Jeśli lekarz zalecił uprzednio stosowanie urządzeń naprawczych lub przepisanie ich do trwałego noszenia, nie przeprowadza się badania fizykalnego bez okularów, ponieważ gwarantują one akceptowalne widzenie.

W przypadku szkolenia w szkole nauki jazdy kandydaci są dopuszczeni, których wyniki nie są niższe niż:

 1. Aby uzyskać prawa odpowiadające kategorii B w samochodzie osobowym, wzrok powinien wynosić co najmniej 0,6 jednostki dla najlepszego oka, a 0,2 jednostki dla najgorszego narządu wzroku.
 2. W przypadku kierowców pojazdów osobowych i transportu specjalnego minimalny wskaźnik wynosi 0,4 jednostki.
 3. Aby zakwalifikować się do jazdy w kategorii C, ostrość wzroku kierowcy powinna wynosić co najmniej 0,7 jednostki dla każdego z oczu.
 4. W przypadku kierowców specjalnego wyposażenia i transportu osobowego obowiązują odrębne wymagania, z których najmniejsze odchylenia są niedopuszczalne.
 5. Przy stałym stosowaniu okularów lub soczewek kontaktowych ich moc optyczna nie powinna przekraczać 8 dioptrii, a maksymalna dopuszczalna różnica między urządzeniami korekcyjnymi wynosi 3 dioptrie.

W przypadku braku jednego z narządów wzroku lub jego ślepoty można uzyskać prawa, jeżeli ostrość wzroku oka widzącego jest większa niż 0,8 jednostki bez użycia urządzeń korekcyjnych i lekceważenia perspektywy.

Przed zdaniem badania lekarskiego warto wiedzieć, że ostrość wzroku danej osoby może ulec zmianie w ciągu jednego dnia, ponieważ wskaźnik ten jest bezpośrednio zależny od stanu zdrowia.

Eksperci zalecają, aby przed testem wzrokowym dla prawa jazdy na dzień ograniczyć stres fizyczny i psychiczny.

Nieodpowiednie jest stosowanie napojów alkoholowych w przeddzień lub bezpośrednio w dniu badania lekarskiego, ponieważ ostrość wzroku może zmniejszyć się wraz z obniżonym stanem organizmu.

Spróbuj pozbyć się emocji przed wizytą u okulisty, ponieważ napięty stan psychiczny może negatywnie wpłynąć na wnioski lekarza. Jeśli nie byłeś w stanie przejść kontroli po raz pierwszy, to nie rozpaczaj, ponieważ każdy kandydat na kierowcę ma prawo odwołać się od decyzji komisji medycznej.

Ocena postrzegania kolorów

Jednym z obowiązkowych testów podczas przejścia komisji medycznej do kierowania samochodem jest określenie percepcji koloru za pomocą specjalnie opracowanego stolika Rabkin. Wcześniej taka diagnoza, jak ślepota barw, nie była powodem zakazania kierowcom prowadzenia pojazdu, ale dziś osoby z takim naruszeniem często nie mogą studiować w szkole nauki jazdy.

Wielu pracowników medycznych uważa, że ​​osoby źle traktujące kolor mogą mylić sygnały świetlne. Jednak najbardziej doświadczeni kierowcy o podobnej patologii wizualnej nie doświadczają żadnych problemów na drodze, ponieważ doskonale wiedzą, które światło jest odpowiedzialne za dany zespół. Zawarcie okulisty dla kierowców w dużej mierze zależy od stopnia odchyleń od normy postrzegania kolorów.

Warto zauważyć, że takiej choroby, jak ślepota barw, nie da się skorygować przy pomocy soczewek lub okularów.

To naruszenie percepcji kolorów może być głównym powodem odmowy uzyskania prawa jazdy. W niektórych przypadkach, nawet przy słabych wynikach testów, personel medyczny podejmuje pozytywną decyzję, ale kierowca nabywa certyfikat z odpowiednią specyfikacją.

Szerokość pola

Kolejnym wskaźnikiem określającym dozwoloną wizję prowadzenia pojazdu jest poziom horyzontów. Zwężenie pola widzenia często jest konsekwencją lub głównym objawem poważnych chorób, a zatem to odchylenie ogranicza prawo do kierowania pojazdem mechanicznym.

Zgodnie z normą wyników raportu medycznego, ostrość wzroku w stosunku do prognozy musi przekraczać 20 °. Odchylenia od normy nie można skorygować za pomocą prawidłowo dobranych okularów lub soczewek, dlatego też może to być powód, dla którego nie należy prowadzić samochodu.

Choroby oczu wpływające na prawo do prowadzenia samochodu

Oficjalny załącznik do rozporządzenia nr 302H wyraźnie wskazuje, które choroby kategorycznie wykluczają możliwość prowadzenia pojazdu. Lista takich patologii obejmuje następujące zaburzenia widzenia:

 1. Zaćma - całkowite lub częściowe zamglenie soczewki, odpowiednio, naruszenie jej funkcjonalności.
 2. Oderwanie siatkówki na jednym oku lub obu narządach wzroku.
 3. Strabismus typu paralitycznego.
 4. Jaskra jest stanem patologicznym spowodowanym zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.
 5. Diplopia to podwójne widzenie, które wielu definiuje jako bifurkację widzialnego obrazu.
 6. Zanik odpowiedzialny za widzenie zakończeń nerwowych, co jest nieodwracalnym pogwałceniem.
 7. Zaburzenia błon śluzowych głównych mięśni wieku, które negatywnie wpływają na widzenie.
 8. Patologia worka łzowego.
 9. Obecność implantów, na przykład sztucznej soczewki, przynajmniej w jednym z narządów wzroku.

W każdej sytuacji tylko wykwalifikowany lekarz jest w stanie udzielić ostatecznej odpowiedzi na pytanie, jaką wizję można uzyskać, aby uzyskać prawo jazdy. Decyzja personelu medycznego oparta jest na wynikach szczegółowej diagnozy, objawów istniejących chorób i stopnia ich manifestacji.

We wszystkich przypadkach pooperacyjnej rehabilitacji, po chirurgicznej korekcji wzroku, ludziom nie wolno kierować pojazdem osobistym lub służbowym.

Takie ograniczenie obowiązuje przez co najmniej 3 miesiące i wymaga obowiązkowego przeglądu badania lekarskiego w przyszłości.

Dla bezpiecznej jazdy samochodem niezwykle ważne jest, abyś miał dobry wzrok i mógł skoncentrować się na drodze.

Możliwość bezpiecznego korzystania z samochodu jest wprost proporcjonalna do stopnia zdrowia oczu i ostrości wzroku przyszłego kierowcy. Pomimo możliwości nowoczesnej medycyny, aby skorygować wiele odchyleń przy pomocy soczewek, okularów lub interwencji chirurgicznej, warto pamiętać, że kierowca ze słabym wzrokiem jest bezpośrednim zagrożeniem nie tylko dla życia pasażerów, ale także dla bezpieczeństwa innych użytkowników dróg.

Wielu mieszkańców Rosji jest gotowych na różne sztuczki, aby zdobyć upragnioną legitymację. Najpopularniejszymi metodami są zapamiętywanie tabel testowych, które określają ostrość wzroku, przekupstwo personelu medycznego. Jednak większość ludzi, którzy podejmują takie działania, nie myśli o możliwych konsekwencjach i zagrożeniach, dla których sami sami, swoim bliskim i innym kierowcom.