Co to jest pęknięcie lamelkowe siatkówki?

Oznaki pogorszenia wzroku, zwane blaszkowe łzawienie siatkówki, kiedyś być obwiniany o sytuacjach stresowych, nie myśląc nawet do okulisty do konsultacji jest konieczne. Ale niewiele osób wie, że jedną z przyczyn pogorszenia jakości wzroku może być zerwanie siatkówki. A jeśli nie podejmiesz niezbędnych kroków w odpowiednim czasie, możesz je odłączyć, co może spowodować nieodwracalne konsekwencje.

Odróżnianie oznak uszkodzenia siatkówki oka

loading...

Zerwanie siatkówki oka może mieć różne kształty, a jednocześnie znajdować się w dowolnym miejscu. Najczęstszym typem jest pęknięcie plamki oka, czyli centralne pęknięcie. Jest również nazywany zaworem zaworowym. Ta choroba ma drugie imię - otwór plamki. Występuje najczęściej u osób starszych, zwykle u kobiet.

Jednym z rodzajów pęknięć siatki są uszkodzenia płytkowe. Wygląda jak płatek lub mały oddział. Ten znak uszkodzenia może występować w dwóch postaciach - U i L, złamaniach w postaci zastawki lub małego zęba. Każdy z nich może znajdować się w każdej strefie oka, mając podobne oznaki uszkodzenia:

 • ostrość wzroku jest tracona;
 • jest poczucie ślepych punktów;
 • przed oczami wydają się muchy i ciemne, okrągłe plamy;
 • widoczność jak przez mgłę, rodzaj welonu pojawia się przed naszymi oczami.

Uszkodzenie lamelkowe siatkówki oka jest wadą, która zachowuje warstwę cech fotograficznych receptora. Jednocześnie dokładność widzenia może być w pełni zachowana, czasami osiągając wartość 0,9. Podczas badania, uszkodzenia blaszkowe o dużych rozmiarach mogą wyglądać jak zaokrąglone miejsce o czerwonym zabarwieniu, zlokalizowane w centralnej części plamki żółtej. Cienka wiązka emitowana przez specjalną lampę szczelinową, w miejscu pęknięcia, wygina się i wydaje się być zgubiona. Ale pęknięcie o małej średnicy nie zawsze może być widoczne i zdiagnozowane. Dość często mylone jest to z warunkiem wstępnym.

Lekarze, którzy specjalizują się w widzeniu, uważają, że pęknięcie blaszki nie występuje natychmiast, zjawisko ma dwa etapy.

Pierwszym z nich jest powstawanie tzw. Luki lub torbieli. Następnie otwiera się wewnętrzna ściana torbieli, tworząc ślepe szczeliny. Specjalnie przeprowadzone badania w pełni potwierdzają tę teorię. W procesie tylnego oderwania się hyaloidów powstaje wewnętrzne oderwanie siatkówki. Warstwa fotoreceptorów pozostaje w swojej pierwotnej pozycji, reprezentując dno tej zmiany płytkowej. Ten proces może trwać do kilku miesięcy. Ale wcześniej czy później różnica zostaje przekształcona w uszkodzenie przez przelot. I tu potrzebna jest pilna interwencja chirurgiczna.

Przyczyny uszkodzeń

loading...

Zwyczajem jest zdefiniowanie dwóch przyczynowych kierunków pękania siatkówki:

 1. Uszkodzenie górnej części siatkówki, objawiające się od strony skroni lub nosa. Zwykle mają postać zęba, płatka lub zastawki.
 2. Pęknięcie o zaokrąglonych kształtach. Może znajdować się w górnej części lub w dolnej części. Powstaje z powodu przewlekłej manifestacji atrofii.

Przyczyny, które mogą powodować pęknięcie lamellarne, są liczne. Dla osób cierpiących na takie objawy, pierwszą rzeczą do rozważenia jest tych, którzy cierpią na krótkowzroczność. U takich pacjentów ciało szkliste jest bardziej owalne niż zaokrąglone. Po wielu latach ta manifestacja wysycha, traci swój rozmiar. Stwarza to warunek wstępny do rozciągania siatkówki oka i dalszych uszkodzeń w postaci pęknięcia. Kilka innych prowokujących zjawisk może być zmęczeniem fizycznym lub nerwowym nadmiernym napięciem, znanym z wszelkiego nadciśnienia, urazów głowy lub oka, nieuniknionego starzenia się organizmu.

Pęknięcie siatkówki to poważne uszkodzenie. W większości przypadków powoduje to odłączoną siatkówkę, która powoduje ślepotę. W tym przypadku bardzo ważne jest zidentyfikowanie pierwszych objawów choroby i niezwłoczne zwrócenie się o pomoc lekarską, aby choroba nie postępowała dalej. Zidentyfikuj takie problemy można tylko w jeden sposób - w celu zbadania dna oka przez specjalistę za pomocą ultradźwięków. W celach profilaktycznych zaleca się odwiedzanie okulisty raz w roku, starać się unikać zwiększonego wysiłku fizycznego, stresu. Konieczne jest przestrzeganie elementarnych zasad ochrony oczu przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Leczenie pęknięcia lamellarnego

loading...

Pomimo całkowitego podobieństwa pęknięć lamellarnych z uszkodzeniem plamki, prawdopodobieństwo utraty wzroku u pacjentów w pierwszym przypadku jest zwykle niewielkie. Nie tak dawno temu tego rodzaju choroba została wyeliminowana w dość konserwatywny sposób. Interwencja chirurgiczna ma miejsce, ale tylko w przypadku wyraźnych objawów. Praktyka pokazuje, że takie operacje mają pozytywny wpływ - ponad 90% oczu pooperacyjnych poprawiło ostrość wzroku. Jedną z niedogodności okresu pooperacyjnego jest przestrzeganie reżimu leżenia twarzą w dół. Jest to raczej niewygodna poza, ale jest to czas, w którym zależy wynik końcowy. Wcześniej lekarze zalecali przestrzeganie tego reżimu przez okres do czterech tygodni, teraz znacznie się zmniejszył. Ale pamiętajcie, że od jego przestrzegania zależy zasadniczo powrót jakości waszej wizji.

Zerwanie plamki

loading...

Zerwanie plamki Jest chorobą, której towarzyszy tworzenie wady w plamce żółtej siatkówki. Na początkowych etapach jest bezobjawowy. Kliniczne objawy występują tylko w późniejszych siedlisk jak gwałtowny spadek ostrości wzroku, ciemnym miejscu tworzenia się w centrum pola widzenia i metamorphopsia wygląd. Do stosowania jako diagnostycznych badań standardowych (visometry, tonometria, biomicroscopy) oraz dodatkowe metody (USA oczy, angiografii fluoresceiny, optycznej tomografii koherentnej). Leczenie jest tylko chirurgiczne, stosuje się różne metody witreoektomii.

Zerwanie plamki

loading...

Pęknięcie plamki jest stanem patologicznym siatkówki oka, w którym wskutek napięcia preretinalnych warstw ciała szklistego powstaje defekt w obszarze plamki, prowadzący do gwałtownego spadku widzenia. Macula jest centralną częścią błony siatkówki oka, odpowiedzialną za centralne widzenie. Wizualizuje się ją jako żółtą plamkę o średnicy nie większej niż 2 mm. Pęknięcie w plamce żółtej uważane jest za częsty powód uporczywej i nieodwracalnej utraty wzroku u osób powyżej 60. roku życia. Po raz pierwszy w okulistyce patologia ta została opisana w Niemczech w 1869 roku. Częstość występowania w populacji ogólnej: 0,07 0,2% - wśród osób powyżej 40 roku życia i 0,8% przypadków - wśród osób powyżej 75 roku życia. Występuje głównie u kobiet. Przepływ procesu jest dwustronny. Choroba jest upośledzająca i znacząco obniża jakość życia pacjentów.

Przyczyny pęknięcia plamki

loading...

Wiodącą rolę w patogenezie plamki powstające szczeliny odgrywa przyczepność na tylnej powierzchni szklistej (PT). częściowe oderwanie utworzone PT w początkowych etapach tworzenia plamki szczelinę, w której są przechowywane szklistą mocowania nici do miejsca wyjścia nerwu wzrokowego i obszaru foveolar. Taki stan powoduje szklistego trakcji bezpośredni wpływ na plamki części siatkówki i jest główną przyczyną powstawanie defektów w plamce.

czynniki ryzyka dla rozwoju plamki rozerwania obejmują zaawansowany wiek (występujące zmiany związane z wiekiem, w struktury szklistej), uszkodzenia oka i głowy (co może powodować powstawanie wady plamki w wyniku rozdzielenia szklistego nici), zwyrodnieniowe wysokiej krótkowzroczności, ciężkie wykonywania obecność nadciśnienia i prywatny stresujące sytuacje.

Klasyfikacja pęknięcia plamki

loading...

W zależności od zmian patologicznych w plamce żółtej rozróżnia się następujące etapy:

 • Etap przed pęknięciem. Jest to początkowa faza powstawania defektów w plamce żółtej, kiedy siatkówka siatkówki zostaje pociągnięta pod działaniem siły trakcyjnej z tylnej granicy błony ciała szklistego. Powstaje tzw. Torbiel śródpowinna.
 • Etap pęknięcia lamellarnego. Następuje dalsze uszkodzenie plamki oka siatkówki oka przy zachowaniu warstwy fotoreceptora. Płytkowe nieciągłości są wykonane w dwóch etapach: najpierw torbieli mezhretinalnaya pomiędzy warstwy siatkówki (wewnętrznej warstwy jądrowej i zewnętrznych włókien Henle), a następnie pod działaniem siły pociągowej w jednej jednego ze ściany torbieli, istnieje szczelina w martwym obszarze plamki.
 • Etap zerwania plamki żółtej (wada od końca do końca). Jest on określony przez obecność dziury w plamie żółtej siatkówki o zaokrąglonym kształcie, najczęściej z towarzyszącym jej powstawaniem obrzęku podsiatkówkowego wokół wady plamki.

Objawy i diagnostyka luki plamki żółtej

loading...

Objawy kliniczne pęknięcia plamki zależą od stopnia zaawansowania choroby. W fazie przed rozerwaniem pacjent zwykle nie robi żadnych dolegliwości. Patologię wykrywa się przypadkowo i częściej występuje u pacjentów z wadą plamki na drugim oku. W kroku blaszkowe nieciągłość występuje nieznaczny spadek ostrości wzroku pojawił metamorphopsia (upośledzona percepcja kształtów i rozmiarów obiektów w przestrzeni). Pacjenci zwykle szukają pomocy lekarskiej, w kroku przez szczeliny, gdy ostrość wzroku jest zmniejszona do setnych jędrności i percepcji światła, lub w którym absolutna ubytek pola widzenia w obszarze centralnego widzenia (w nieobecności określonego obszaru jest postrzegany jako czarny miejscu).

Do diagnostyki należy stosować standardowe metody badania: wiskozymetrię, tonografię, oftalmoskopię, biomikroskopię z lampą szczelinową. Spośród dodatkowych metod wykorzystano perymetrię komputerową (do określenia wad w polu widzenia) i ultradźwięku oka (do diagnozy zmian w ciele szklistym). Angiografia fluorescencyjna ujawnia dotknięty obszar hiperfluorencji i miejsce zerwania. Optyczna koherentna tomografia plamki jest złotym standardem dla tej patologii. Pozwala to dokładnie odwzorować zmiany grubości powierzchni plamki siatkówki i określić rozmiar pęknięcia plamki.

Leczenie i zapobieganie zerwaniu plamki

loading...

Leczenie jest tylko chirurgiczne. Interwencje witreoretinalne stosuje się w połączeniu z usuwaniem wewnętrznej błony hialoidowej siatkówki, a następnie wypełnianiem jamy ciała szklistego powietrzem lub gazem. Tradycyjna witrektomia charakteryzuje się usunięciem kilku warstw ciała szklistego i wewnętrznej warstwy hialoidów, a następnie wprowadzeniem specjalnego gazu. W przypadku pęknięć w plamce powyżej 500 mikronów zaleca się wykonanie tamponady silikonowej jamy witreoretinalnej. W okresie pooperacyjnym pacjent musi być twarzą w dół. Po udanej operacji znaczny wzrost widzenia obserwuje się u 70% pacjentów. Powikłania zerwania plamki mogą wystąpić w wyniku witrektomii. Przejawiają się one w postaci całkowitego oderwania siatkówki, powstawania wad w polu widzenia lub rozwoju zaćmy.

Zapobieganie lukom plamki to regularna wizyta u okulisty, zwłaszcza po 60 latach. Wobec dużej krótkowzroczności maksymalny wysiłek fizyczny, stresujące sytuacje w pracy i w domu powinny zostać wyeliminowane w jak największym stopniu. Wraz ze wzrostem ciśnienia krwi zaleca się przyjmowanie leków w celu ich stabilizacji. Konieczne jest unikanie obrażeń oczu i głowy. Po pomyślnym leczeniu pęknięcia plamki konieczne jest regularne obserwowanie okulisty w celu szybkiego wykrycia ewentualnych nowych pęknięć.

Pęknięcie siatkówki

loading...

Zerwanie plamki siatkówki lub pęknięcie oka oka nazywa się patologią centralnego obszaru błony siatkowej. Pęknięcie plamki to mały okrągły lub owalny ubytek w plamce żółtej. Wynika to z drugiej nazwy tej choroby - otworu plamki żółtej. Najczęściej pęknięcie gałki ocznej występuje u pacjentów w wieku powyżej 50 lat - wynika to ze zmian związanych z wiekiem w ciele. Mężczyźni rzadziej cierpią na tę chorobę niż kobiety.

Przyczyny

loading...

Zerwanie siatkówki macicy jest klasyfikowane ze względu na jej występowanie. Pęknięcie plamki oka to:

 1. Traumatyczne - jest wynikiem kontuzji oka (tępy uraz gałki ocznej), w wyniku pęknięcia błony siatkowej w jej najcieńszym odcinku środkowym.
 2. Krótkowzroczność - może wystąpić z wysokim stopniem krótkowzroczności (krótkowzroczność). Z punktu widzenia taktyki leczenia, jak również rokowania przywracania funkcji widzenia, ten rodzaj pęknięcia plamki jest najtrudniejszy. W większości przypadków powikłaniem jest rozwój odwarstwienia siatkówki.
 3. Pooperacyjne - według danych statystycznych obserwuje się mniej niż 1% pacjentów po operacji odwarstwienia siatkówki.

Jednak z reguły pęknięcie gałki ocznej gałki ocznej rozwija się spontanicznie, będąc uwarunkowane naturalnymi przyczynami związanymi z wiekiem. Macula jest centralnym regionem otoczki siatkowej i tutaj znajduje się największa liczba komórek fotoreceptorów. Odgrywa najważniejszą rolę w procesie widzenia, zapewniając człowiekowi wizję przedmiotów.

Pomiędzy soczewką oka a skorupą siatki znajduje się ciało szkliste - żelowa przezroczysta struktura, która zajmuje 4/5 całkowitej objętości gałki ocznej. Siatkówka przylega do ciała szklistego, najgęściej w projekcji plamki żółtej. W wyniku naturalnych zmian związanych z wiekiem, ciało szkliste podlega procesom zwyrodnieniowym, następuje jego upłynnienie i oddzielenie od otoczki siatkowej. Ten proces oddzielania ciała szklistego charakteryzuje się wyraźnym traumatycznym oddziaływaniem na środkową część siatkówki, powodując defekt w strefie plamki.

Ten rodzaj pęknięcia plamki powłoki siatki nazywa się spontanicznym lub idiopatycznym pęknięciem. Według statystyk ponad 80% wszystkich pęknięć plamki jest idiopatycznych. Patologiczny proces zwykle rozwija się na jedno oko, ale istnieje 10-15% szans na rozwój choroby i na drugie oko.

Zerwanie blaszki (częściowej) i całkowite pęknięcie oka

loading...

Plamki szczelina, niezależnie od jej przyczyny, może być rozmieszczone tak szybko jak niektóre warstwy siatkówki - płytkowa (częściowe) rozdarcie plamki i siatkówki obejmuje wszystkie warstwy - kompletne (przez) szczeliny.

Na początkowym etapie, pomimo już istniejącego defektu, pęknięcie plamki zachodzi niemal niedostrzegalnie dla osoby. W przypadku pęknięcia płytki lamelkowej lub niewielkiego pęknięcia, ostrość wzroku nie ulega pogorszeniu, a pacjenci nie zgłaszają żadnych dolegliwości. Jednak według badań przeprowadzonych w połowie przypadków pęknięcie oka jest podatne na postęp, co prowadzi do bardzo charakterystycznego obrazu klinicznego:

 • Macula zapewnia obiektywne widzenie, więc pierwszym objawem pęknięcia płytki siatkowej jest pogorszenie obiektywnej wizji;
 • Ostrość wzroku w odległości i blisko zmniejsza się;
 • Istnieje "zakrzywiony" obraz, "zakrzywienie" linii prostych;
 • Istnieją zmiany w wielkości podmiotu w chorego oka, w porównaniu ze zdrową metamorfozą;
 • Trudno jest czytać, ponieważ linie tekstu "warstwa" na siebie nawzajem, od słów "upuść" litery;
 • Trudno jest pracować z małymi szczegółami;
 • W centrum pola widzenia pojawia się uczucie "szarej strefy";
 • Pogorszenie postrzegania kolorów.

W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast uzyskać poradę okulisty.

Późniejsze etapy pęknięcia plamki siatkówki charakteryzują się znacznym zmniejszeniem ostrości wzroku, pojawieniem się przed oczami "bezbarwnej plamki", która zakłóca widzenie w pobliżu i daleko.

Uwaga, proszę! Prawdopodobieństwo odzyskania funkcji wzrokowych w przypadku pęknięcia plamki bezpośrednio zależy od szybkiego zgłoszenia do lekarza i przeprowadzenia operacji chirurgicznej.

Leczenie pęknięcia oka

loading...

Obecnie nie ma konserwatywnych metod leczenia pęknięcia plamki. Przeprowadzono badania kliniczne metody chemovitremectomy z użyciem plazmin. Wstępne badania nad doszpitalnym podawaniem plazmin wykazały dobre wyniki w leczeniu idiopatycznych pęknięć plamki bez interwencji chirurgicznej, ale w tej chwili nie są one stosowane w praktyce.

Biorąc pod uwagę istniejące 12% prawdopodobieństwo pęknięcia plamki na drugim oku i możliwość uzyskania pozytywnego rezultatu po witrektomii, specjaliści poszukują radykalnych sposobów leczenia tej patologii.

Obecnie interwencja chirurgiczna jest wskazana w przypadku występowania wady od końca do końca, ponieważ kiedy się pojawia, szanse na spontaniczne wyleczenie są znacznie zmniejszone. W przypadku stwierdzenia całkowitego zerwania plamki o 2 stopnie lub więcej, podejmuje się decyzję o przeprowadzeniu operacji.

Leczenie chirurgiczne (chirurgia witrektomii)

loading...

Operacja witrektomii jest zdecydowanie jedyną i najbardziej skuteczną metodą leczenia pęknięcia plamki powłoki siatki. Od 1991 r. Operacja ta jest uważana za złoty standard w chirurgicznym leczeniu pęknięcia oka. Przez ponad dwie dekady od tego czasu udoskonalono technikę operacji witreoretycznych, pojawiły się nowe techniki i materiały.

W naszej klinice dzisiaj witrektomia to mało urazowa, delikatna, mikroinwazyjna interwencja chirurgiczna. Podczas operacji używamy narzędzi kalibru 25G, które mają średnicę części roboczej równą 0,56 mm. Operacja nie wymaga hospitalizacji pacjenta w szpitalu, przebiega całkowicie bezboleśnie, płynnie, w znieczuleniu miejscowym.

Do przeprowadzania witrektomii wykonane trzy specjalne mikroprokola ich instalowania w samouszczelniający portów 25G, których stosowanie zmniejsza uraz tkanek przy zmianie narzędzia przez chirurga podczas operacji.

Zmienione ciało szkliste, jak również membrany epiretinalne, usuwa się za pomocą vitreotomu i szczypiec witalnych. To usuwa trakcje na siatkówce w strefie plamki. Aby kontrastować błonę graniczną wewnętrzną (VPM) siatkówki podczas operacji, stosuje się specjalny barwnik. Uważamy usunięcie VPM za najważniejszy etap witrektomii, ponieważ sukces funkcjonalny chirurgicznego leczenia pęknięcia plamki błony siatkowej zależy od jakości tej manipulacji.

Aby dopasować krawędzie, pęknięcie plamki jest przemywane sterylnym powietrzem lub specjalną mieszanką gazowo-powietrzną. Prawidłowe wdrożenie zaleceń pooperacyjnych okulisty ma ogromne znaczenie dla powodzenia leczenia chirurgicznego z powodu pęknięcia plamki żółtej.

Na początku okresu rehabilitacji po zabiegu pęknięcia plamki zwykle zaleca się, aby pacjent pozostawał w pozycji do góry nogami przez nie więcej niż 4 dni. Pomaga to szybko zamknąć pęknięcie plamki, ponieważ w tej pozycji maksymalne ciśnienie na obszarze plamki jest pęcherzykiem gazu. W ciągu 10-14 dni, gdy się rozpuszcza, pęknięcie gałki ocznej oka zamyka się w 90-95% wszystkich przypadków, po czym pacjent powraca do swojego zwykłego trybu życia.

Przywrócenie funkcji wzrokowej po chirurgicznym leczeniu pęknięcia plamki siatkówki zależy od wielkości defektu i stadium jego rozwoju. Najlepszy wynik osiąga się podczas wykonywania operacji we wczesnych stadiach procesu patologicznego.

Koszt leczenia

loading...

Cena leczenia złamania plamki zależy od wybranej metody leczenia, objętości interwencji chirurgicznej. W środku, w naszym centrum okulistycznym koszt witreoretinalnego zabiegu chirurgicznego dla tej choroby 100 000 rubli.

Pęcherzykowe zerwanie siatkówki: przyczyny, metody leczenia i diagnostyka

loading...

Fakt, że pęknięcie siatkówki macicy występuje głównie u osób starszych, nie jest trudny do wyjaśnienia. Wraz z wiekiem zmiany zwyrodnieniowe zachodzą w błonie siatkowej, w wyniku czego osłabiają się i stają się cieńsze. Przewody rdzewiejące, ciśnienie hydrauliczne lub inne czynniki prowokujące łatwo prowadzą do rozerwania. Stopniowo wada zwiększa się i staje się coraz bardziej niebezpieczna.

Możliwe przyczyny patologii obejmują:

 • Urazy. Przejście przez falę uderzeniową gałki ocznej często prowadzi do powstawania defektów powłoki siatki. Pęknięcia traumatyczne mogą wystąpić u osób każdej płci i wieku.
 • Przełożone interwencje chirurgiczne. Spontaniczne pęknięcia błony siatkowej pojawiają się u 1% pacjentów poddanych operacjom okulistycznym. Wyjaśnij, że ich formacja może być charakterystyczna dla struktury oczu osób. Co do zasady chirurg nie ma w tym żadnej winy.
 • Regmatogenne oderwanie siatkówki. Występuje w wyniku zwłóknienia epiretinalnego, związanych z wiekiem zmian w ciele szklistym i zaburzeń ciśnienia hydraulicznego. Oderwanie membrany siatkowej prowadzi dalej do jej zerwania w strefie plamki lub innej.

Pojawienie się defektu może powodować nadmierny wysiłek fizyczny, podnoszenie ciężarów, nadmiernie aktywne zbocza i skoki. Długotrwały stres i wysokie ciśnienie krwi również przyczyniają się do rozwoju patologii.

Objawy

loading...

W początkowych etapach pęknięcia plamki siatkówki jest prawie bezobjawowe, co znacznie komplikuje diagnozę. Początkowo pacjent zauważa łatwe rozmycie konturów obiektów lub czcionki podczas czytania. Czasami objawy patologii osoby objawiają się przez przypadek, na krótko zamykając zdrowe oko.

Z biegiem czasu choroba może się cofać lub rozwijać. W pierwszym przypadku stan osoby będzie stabilny, w drugim - objawy staną się bardziej wyraźne. Im wcześniej pacjent zauważy pogorszenie, a im wcześniej zwróci się do szpitala - tym większe będą jego szanse na utrzymanie widzenia.

 • pogorszenie widzenia w pobliżu i daleko;
 • trudności z czytaniem i wykonywaniem pracy z małymi szczegółami;
 • zmniejszone widzenie;
 • zniekształcenie, zniekształcenie obrazu;
 • rozmycie lub podwójne widzenie w oczach;
 • naruszenie percepcji kolorów;
 • pojawienie się szarej lub czarnej plamy przed chorym okiem;
 • iskry, rozbłyski świetlne i błyski, które są szczególnie widoczne w ciemności.

Pęknięcie plamki może być jednostronne lub obustronne. Jednoczesna porażka obu oczu obserwuje się u około 20% pacjentów.

Warto zauważyć, że uszkodzeniu skorupy siatki nigdy nie towarzyszą bolesne odczucia. To dlatego, że siatkówka jest całkowicie pozbawiona wrażliwych zakończeń nerwowych. Brak bólu jednocześnie utrudnia diagnozę i sprawia, że ​​osoba czuje się lepiej.

Grupy ryzyka

loading...

Zerwanie plamki siatkówki jest częściej wykrywane u osób z pewnych grup. Ci mężczyźni i kobiety mają czynniki predysponujące, które przyczyniają się do rozwoju patologii. W związku z tym chorują znacznie częściej niż inne.

Główne grupy ryzyka to:

 • Osoby w podeszłym wieku. Według danych statystycznych najczęściej choroba jest wykryta u kobiet w wieku 55-75 lat. Starsi mężczyźni rzadziej chorują.
 • Ludzie z dziedziczną predyspozycją. Obecność pęknięć i odwarstwień siatkówki u bliskich krewnych zwiększa również ryzyko patologii.
 • Kobiety w ciąży. W czasie ciąży skorupa z siatki jest szczególnie niebezpieczna. Jeśli przyszła mama ma krótkowzroczność, cukrzyca lub nadciśnienie - konieczne jest, aby dokładnie monitorować regularnych badań kontrolnych zdrowia i być okulista.
 • Pacjenci z krótkowzrocznością umiarkowaną do ciężkiej. Przy krótkowzroczności gałka oczna wydłuża się, a muszla siatkowa rozciąga się i ciąga. Z tego powodu łatwo ulega zepsuciu pod wpływem czynników prowokujących.
 • Pacjenci z dystroficznymi zmianami w siatkówce. Osoby z tej grupy często mają defekty w błonie siatkowej, która z czasem może prowadzić do jej oderwania lub łez. Więcej informacji o dystrofii siatkówki →

Który lekarz zajmuje się leczeniem pęknięcia siatkówki plamki żółtej?

loading...

Rozpoznanie i leczenie patologii przeprowadzają okuliści. Po zidentyfikowaniu osoby z chorobą, okulista wysyła go do witreoretinalnego chirurga. Specjalista ten ponownie bada pacjenta, przeprowadza badanie i przeprowadza interwencję chirurgiczną.

Po wyzdrowieniu osoba zostaje umieszczona w ewidencji świadczeń. Oznacza to, że będzie musiał regularnie odwiedzać okulistę. Badania profilaktyczne pomogą z czasem zidentyfikować powikłania lub nawrót choroby.

Diagnostyka

loading...

Możesz podejrzewać chorobę typowymi skargami danej osoby. Jednak, aby potwierdzić diagnozę, należy przejść pełne badanie. Program diagnostyczny obejmuje metody kliniczne i instrumentalne.

Pęknięcie siatkówki

Pęknięcie siatkówki lub pęknięcie oka - ta choroba jest centralnym obszarem siatkówki. Luka plamki oka jest niewielki defekt w rejonie plamki na okrągły lub owalny kształt, więc choroba zawdzięcza swoją drugą nazwę - otwór w plamce. plamki pęknięcie występuje najczęściej u osób starszych niż 50 lat i jest związany ze zmianami związanymi z wiekiem w oku, a kobiety są podane dolegliwość bardziej niż mężczyźni.

Pęknięcie siatkówki. Przyczyny

W zależności od przyczyny pojawienia się:

 1. Traumatyczne macularne pęknięcie siatkówki występuje w wyniku tępego urazu gałki ocznej (stłuczenia oka), w wyniku zerwania siatkówki w jej najcieńszej centralnej części.
 2. Plamki krótkowzroczny luka oko - występuje w wysokich stopni krótkowzroczności, jest najbardziej dotkliwy w polityce leczenia i przywrócenia funkcji wizualnej Prognoza Pokaż plamki pęknięcia, zwykle towarzyszy rozwoju odwarstwienia siatkówki.
 3. Pooperacyjne pęknięcie plamki oka. Według statystyk, centralne pęknięcie siatkówki występuje u mniej niż 1% pacjentów poddanych operacji usunięcia siatkówki.

Jednak plamki żółtej siatkówki zwykle pojawiają się spontanicznie, ze względu na naturalne przyczyny związane z wiekiem. Centralna strefa siatkówki - plamka - jest największą kumulacją komórek fotoreceptorów (prętów i stożków). Właśnie ten obszar siatkówki jest najważniejszy w "akcie wzrokowym", zapewniając podmiotowi obiektywną wizję.

Pomiędzy siatkówką a soczewką oka znajduje się ciało szkliste - przezroczysta żelowa struktura, która zajmuje 4/5 objętości gałki ocznej. Ciało szkliste jest przyczepione do siatkówki i jest z nim najbliżej związane z projekcją strefy plamki. Ze względu na naturalne przyczyny związane ze starzeniem, ciało szkliste ulega zmianom zwyrodnieniowym, jest rozcieńczane i odłączane od siatkówki. Podczas oddzielania ciało szkliste wywiera wyraźny uraz na siatkówce w jego środkowej części i ostatecznie wywołuje tworzenie defektów w strefie plamki.

Takie pęknięcie plamki siatkówki nazywa się samoistnym lub spontanicznym pęknięciem plamki. Według statystyk, ponad 80% wszystkich pęknięć plamki jest idiopatycznych, zwykle rozwijających się na jedno oko, ale prawdopodobieństwo rozwinięcia się choroby na drugim oku wynosi około 10-15%.

Niezależnie od przyczyn, które doprowadziły do ​​powstania luki, plamki luka może przechwycić tylko niektóre z warstw siatkówki - plamce płytkowej łzawienie (spodenki, niekompletny), lub stosuje się do wszystkich sektorów plamki - całkowite zerwanie plamki żółtej (przez).

Pęknięcie plamki żółtej. Objawy

Pomimo obecności defektu w tkance siatkówki, pęknięcie plamki w początkowym stadium przebiega prawie niezauważalnie dla pacjenta. Co więcej, u pacjentów z blaszkowatym pęknięciem plamki lub z małą przerwą, zachowana jest doskonała ostrość wzroku, a pacjenci nie robią absolutnie żadnych skarg. Niemniej jednak badania kliniczne wykazują, że w 50% przypadków pęknięcie siatkówki ma tendencję do postępu, co powoduje rozwój bardzo charakterystycznego obrazu klinicznego.

Pogorszenie widzenia obiektywnego jest pierwszym objawem progresji pęknięcia plamki, ponieważ to plamka zapewnia podmiotowi obiektywną wizję.

 • zmniejszenie ostrości wzroku w oddali, w pobliżu;
 • uczucie "krzywizny obrazu", "krzywizny linii prostych";
 • metamorfozy - zmiany wielkości badanego podmiotu w porównaniu ze zdrowym okiem;
 • trudności z czytaniem - "linie warstw tekstu", "utrata liter od słowa";
 • trudności w pracy z małymi częściami;
 • sensacja "szarej plamki" w centrum pola widzenia;
 • naruszenie percepcji kolorów.

Jeśli pojawi się którykolwiek z tych objawów, należy pilnie zasięgnąć porady okulisty.

W późnych fazach pęknięcia siatkówki prowadzi do znacznego zmniejszenia ostrości widzenia, bezbarwny "punkt" pojawia się przed okiem, zakłócając widzenie, zarówno na bliskich, jak i długich dystansach.

Zwróć uwagę! Możliwość przywrócenia widzenia ze złamaniem plamki jest bezpośrednio związana z momentem zabiegu chirurgicznego.

Pęknięcie siatkówki. Leczenie. Operacja

Jedynym i najskuteczniejszym sposobem leczenia pęknięcia plamki jest witrektomia. Od 1991 r. Witrektomia jest złotym standardem w chirurgicznym leczeniu pęknięcia oka. W ostatnim czasie udoskonalono technikę chirurgii witrealnej, instrumenty, pojawiły się nowe techniki chirurgiczne i materiały eksploatacyjne.

Do chwili obecnej, w warunkach naszej kliniki, witrektomia jest mało urazową, mikroinwazyjną, oszczędną interwencją chirurgiczną. Podczas operacji używamy narzędzi o kalibrze 25G, którego średnica części roboczej wynosi 0,56 mm. Operacja z zerwaniem plamki siatkówki odbywa się płynnie, całkowicie bezboleśnie, w znieczuleniu miejscowym i bez hospitalizacji w szpitalu.

Witrektomia jest wykonywana za pomocą 3 specjalnych mikropunktów, w których są zainstalowane samouszczelniające się otwory 25G. Korzystanie z portów zmniejsza uraz tkanek oka, gdy chirurg zmienia aparaturę podczas operacji.

Przy użyciu witreotomu i delikatnych szczypiec witalnych, zmienione ciało szkliste i membrany epiretinalne są usuwane, co eliminuje przyczepność na plamce macicy siatkówki. Po pęknięciu plamki w operacji stosowany jest specjalny barwnik, który pozwala na kontrastowanie wewnętrznej brzeżnej błony siatkówki. Usunięcie błony wewnętrznej granicy (VPM) jest, naszym zdaniem, najważniejszym etapem operacji, ponieważ jakość tej manipulacji determinuje sukces funkcjonalny chirurgicznego leczenia pęknięcia plamki.

Aby zaadaptować krawędzie, plamka siatkówki zostaje pokryta specjalną mieszaniną powietrza i gazu lub sterylnym powietrzem. Warunkiem pomyślnego wyniku operacji z ujściem plamki jest prawidłowe przestrzeganie zaleceń chirurga w okresie pooperacyjnym.

Podczas wczesnego okresu rekonwalescencji po operacji w celu rozerwania plamki, zwykle nie więcej niż 4 dni, pacjentowi zaleca się być w pozycji "głową w dół". W tej pozycji pęcherzyk gazu wywiera maksymalny nacisk na obszar plamki, ułatwiając szybkie zamknięcie zerwania plamki siatkówki. 10-14 dni po operacji, gdy pęcherzyk gazowy rozprasza się, siatkówkowa siatkówka oka jest zamknięta w 90-95% przypadków, a pacjent może powrócić do zwykłego trybu życia.

Funkcjonalnym wynikiem operacji jest zazdrość wielkości zerwania plamki i długości jej istnienia. Najbardziej udanym wynikiem jest w przypadku operacji we wczesnych etapach pęknięcia plamki żółtej.

Napisane z pomocą informacyjną strony medycznej http://surgeryzone.net.

Nie martw się, zaufaj nam, a my Ci pomożemy!

Jak pracować z zerwaniem siatkówki

Pęknięcie siatkówki oka w okulistyce jest uważane za jeden z najtrudniejszych warunków. Patologiczne zmiany w tym elemencie oka mogą prowadzić do całkowitej utraty wzroku, dlatego ważne jest, aby odpowiednio wcześnie zareagować na objawy.

Anatomiczna struktura gałki ocznej

Siatkówka jest najdelikatniejszą powłoką oka, która służy do przekształcania promieni świetlnych w impulsy nerwowe. Siatkówka nazywana jest pierwotnym analizatorem nerwu wzrokowego. Ten element oka wynosi 0,3-0,6 mm w najcieńszej części.

Aby zrozumieć przyczyny zerwania siatkówki, musisz najpierw zbadać anatomię oka. Ludzka gałka oczna ma sferyczny kształt.

Pociski oka:

 1. Zewnętrzna włóknista membrana składa się z warstwy rogówki i twardówki.
 2. Średni naczyniowy (naczyniówka) obejmuje tęczówkę, ciało rzęskowe i nagromadzenie naczyń krwionośnych.
 3. Wewnętrzna skorupa nazywana jest siatkówką, jest odpowiedzialna za przekształcenie energii światła w impulsy.

Przed siatkówką jest ciało szkliste - żelopodobna substancja wypełniająca komorę oka. Z zewnętrznej skorupy impulsy przekazywane są wzdłuż obwodu nerwowego do kory mózgowej. W nerwie wzrokowym siatkówka jest połączona z włóknami nerwowymi.

Siatkówka wyścieła gałkę oczną i przylega do błony naczyniowej, z której otrzymuje substancje do normalnego funkcjonowania. Dlatego naczynia oka świecą przez siatkówkę i tworzą czerwony odruch dna. Siatkówka jest pobierana z centralnej tętnicy i naczyń z naczyniówki.

Siatkówkę ustala się tylko w dwóch miejscach: w pobliżu tarczy nerwu wzrokowego i linii zębatej do równika oka. Reszta siatkówki jest utrzymywana przez ciśnienie ciała szklistego bez fuzji.

Plamka lub żółtą plamkę znajduje się w centrum siatkówki. Obszar ten obejmuje centralny dołek i dołek, gdzie fotoreceptory są skoncentrowane i nie ma żadnych naczyń. Dimples pomagają dostrzec kolory i zapewniają ostrość wzroku. Macula daje osobie możliwość czytania, a obrazy skupione w tym obszarze są wyraźnie widoczne.

Co powoduje pęknięcie siatkówki

Siatkówka jest bardzo złożoną strukturą, która obejmuje dziesięć warstw. Jedna z warstw zawiera fotoreceptory (pręty i stożki) odpowiedzialne za wizję dnia i zmierzchu. Często pęknięcie siatkówki następuje z powodu naruszenia struktury i otaczających tkanek.

Najczęstsze przyczyny pęknięcia siatkówki:

 1. Dystrofia siatkówki. Podobne zjawisko prowadzi do pojawienia się dziurawych nieciągłości. Dystroficzne uszkodzenie siatkówki prowadzi do naruszenia integralności obwodu analizatora wzrokowego. Może się to zdarzyć z różnych przyczyn pierwotnych i wtórnych, niekoniecznie oftalmicznych.
 2. Fuzja siatkówki z ciałem szklistym. Pęknięcie siatkówki występuje w obszarach, które nie są w stanie wytrzymać nagłych ruchów: gdy zmienia się położenie ciała szklistego, pociąga siatkówkę w miejscach fuzji. Zjawisko to nazywane jest pęknięciem zaworu.
 3. Poważny uraz oka lub ciała. Nawet w normalnych warunkach oczu siatkówka może nadal pękać. Dzieje się tak z silnym wstrząśnięciem, gdy warstwa pęka w obszarze kontaktu z linią zębatą. Uderzenie, które może złamać zdrową siatkówkę, jest typowe dla wypadków drogowych, spada z dużej wysokości, sytuacji produkcyjnych.

Kiedy dojdzie do zespolenia ciała szklistego i siatkówki z obszarem plamki żółtej, powstają pęknięcia zastawkowe, ale w tym miejscu niosą o wiele większe niebezpieczeństwo. W takim przypadku konieczne jest natychmiastowe leczenie, w przeciwnym razie pacjent może szybko i trwale stracić wzrok.

Objawy zerwania siatkówki

Niebezpieczeństwo tego zjawiska polega na tym, że początkowo nie objawia się on w jakikolwiek sposób lub daje niewielkie objawy, które są rzadko zauważane. Jeśli występuje choćby jeden łagodny objaw, należy natychmiast skonsultować się z okulistą.

Objawy zerwania siatkówki:

 1. Małe błyski przed oczami, które przypominają uderzenia piorunów. Objawy nasilają się w słabym świetle.
 2. Obecność migoczących ciemnych kropek, linii i plam.
 3. Nagła utrata ostrości wzroku.
 4. Rozmyć obiekty bez względu na odległość od miejsca.
 5. Wpływ filmu na oczy.
 6. Pojawienie się ciemnych plam, które zaciemniają pole widzenia. Zwykle plama jest jedna, ale może mieć różne rozmiary i może być umieszczona w dowolnym miejscu. Wzrost tego miejsca wskazuje na wzrost luki.

Taka symptomatologia może wskazywać na zerwanie siatkówki lub nawet początkowy etap odrywania siatkówki. Warto zauważyć, że większość dyskomfortu występuje nawet przy oderwaniu, ponieważ pęknięcie nie ma określonej symptomatologii.

Pojawienie się czarnego obszaru w polu widzenia wskazuje, że rozpoczął się proces delaminacji siatkówki. W ślepym regionie komórki wzrokowe utraciły już zdolność przekazywania informacji do mózgu. Im dłużej siatkówka będzie płatkowana, tym mniejsza szansa na przywrócenie funkcji wzrokowej.

Konsekwencje pęknięcia siatkówki

Najbardziej niebezpieczną konsekwencją zerwania siatkówki można uznać za jej oderwanie. W takim przypadku dochodzi do utraty kontaktu siatkówki z układem naczyniowym. Bez komunikacji z naczyniami krwionośnymi siatkówka szybko zanika, więc przy braku natychmiastowego leczenia można ślepo i bezpowrotnie ślepo.

Jako jedno z poważnych powikłań zerwania można rozróżnić blizny siatkówkowe. Jest to obarczone skurczem błony do punktu defektu, co zwiększa ryzyko oderwania zdrowych obszarów. W przypadku pęknięcia często występuje krwawienie. W tym przypadku krwiak zaczyna się formować, co powoduje złuszczanie siatkówki na całej jej długości.

Kiedy pojawiają się oznaki pęknięcia lub odwarstwienia siatkówki, należy natychmiast zwrócić się o pomoc. Takie zjawiska wymagają pilnego leczenia, w przeciwnym razie nieuchronnie nastąpi utrata wzroku. Wybierając terapię zerwania, lekarz musi wziąć pod uwagę etap i rodzaj procesu patologicznego.

Rozpoznanie pęknięcia i oderwania siatkówki

Terminowe rozpoznanie i leczenie pęknięcia zwiększają szanse przywrócenia siatkówki i zachowania wzroku. Starsze same defekty są traktowane z trudnością, nawet operacje często okazują się nieskuteczne.

Potwierdź pęknięcie siatkówki za pomocą oftalmoskopii, biomikroskopii (badanie dna oka za pomocą lampy szczelinowej), sonografii i ultrasonografii oka. Po ustaleniu diagnozy lekarz określa umiejscowienie wady, a także jej wielkość i receptę. Wskaźniki te określają metodę leczenia.

Wczesna diagnoza pęknięcia siatkówki jest trudna, ale ma ogromne znaczenie. W trakcie badania pacjent zwykle stosował takie metody:

 • wiskozymetria (pomiar ostrości wzroku);
 • oftalmoskopia (badanie dna oka);
 • perymetria (badanie pól widzenia);
 • biomikroskopia (ocena przedniego odcinka gałki ocznej);
 • tonometria (pomiar ciśnienia śródgałkowego);
 • definicja zjawisk entoptycznych.

W razie potrzeby wyznaczyć również:

 • skanowanie ultradźwiękowe w trybie B;
 • testy laboratoryjne.

Ważne dla rozpoznania luki należy podać oftalmoskopii. Pokaże oderwanie, jeśli jest dostępne i pozwoli nam ocenić zasięg rozszerzenia defektu, ocenić stan plamki żółtej i znaleźć miejsca pęknięcia. Zaleca się połączenie metod badania dna oka, aby uzyskać wszystkie informacje na temat stanu siatkówki. Liczne badania dna oka pozwalają wykryć zerwanie siatkówki i wybrać technikę leczenia.

Warto również zbadać zjawiska entoptyczne. Pomagają one określić obecność oderwania, gdy soczewka staje się matowa lub wylewu do ciała szklistego (warunki, w których niemożliwe jest badanie dna oka). W takich przypadkach przepisuje się również ultradźwięki w trybie B.

Jeśli podejrzenie oderwania jest czasami wymagane, testy elektrofizjologiczne, które pozwalają ocenić funkcjonalność siatkówki. Testy laboratoryjne są potrzebne przed operacją (badanie krwi i moczu, test na HIV, zapalenie wątroby i kiła, prześwietlenie klatki piersiowej i nosa). Przed operacją należy również uzyskać pozwolenie od terapeuty, dentysty i otolaryngologa.

W przypadku szybkiego postępu oderwania, pilna hospitalizacja pacjenta jest konieczna ze względu na ryzyko uszkodzenia obszaru plamki żółtej. Hospitalizacja nie wymaga wszystkich testów, wystarczy badanie krwi. Zwiększa to ryzyko powikłań, ale przyspieszy operację.

Chirurgiczna korekcja zerwania siatkówki

Kiedy pęknięciu siatkówki nie towarzyszy oderwanie, zaleca się przeprowadzenie koagulacji laserowej w celu korekcji patologii. Podczas operacji, strona defektów jest izolowana i blokuje rozprzestrzenianie się zerwania, szczególnie w nienaruszonych miejscach. Podobnie działa terapia kriochirurgiczna, tylko w procedurze wykorzystuje się nie laser wysokotemperaturowy, ale niskie temperatury.

Jeśli pęknięcie siatkówki jest połączone z oderwaniem, ograniczenie chirurgiczne jest nieskuteczne, w szczególności, gdy defekt znajduje się w obszarze plamki. Skomplikowane uszkodzenia wymagają dodatkowego nacisku na siatkówkę podczas operacji.

Podobny efekt można osiągnąć za pomocą witrektomii. Ta procedura polega na zastąpieniu ciała szklistego "ciężką wodą". Substancja pomaga docisnąć siatkówkę do naczyniówki. Podobna procedura polega na wypełnieniu twardówki silikonową gąbką. Pacjenci z zerwaniem siatkówki, nawet po leczeniu, powinni regularnie poddawać się badaniom okulisty, ponieważ ta patologia często powraca.

Koagulacja laserowa siatkówki

Zabieg krzepnięcia przeprowadza się z dystrofią siatkówki, a także z zaburzeniami naczyniowymi, które są spowodowane rozwojem guza. Operacja pomaga zapobiec oderwaniu się siatkówki i zatrzymać dystrofię dna oka.

Leczenie chirurgiczne jest jedyną właściwą metodą na zerwanie siatkówki. Koagulacja laserowa jest procedurą ambulatoryjną, w której wystarczające jest znieczulenie miejscowe. Zajmuje to około 20 minut, a po badaniu pacjent może wrócić do domu. Operacja jest bezpieczna dla osób w różnym wieku, nie szkodzi układom sercowo-naczyniowym i innym.

Leczenie polega na użyciu lasera, który podnosi temperaturę tkanek i powoduje ich koagulację (skrzep). Ta zasada zapewnia bezkrwistość operacji.

W leczeniu pęknięcia siatkówki stosuje się wysoce precyzyjny laser. Tworzy połączenie między tym a błoną naczyniową, a do filtrowania promieniowania w oku wkłada specjalną soczewkę. Operacja jest monitorowana za pomocą mikroskopu.

Zalety koagulacji laserowej:

 • nie trzeba otwierać gałki ocznej;
 • brak krwi, odpowiednio, zapobieganie infekcjom;
 • miejscowe znieczulenie kroplówki;
 • wydajność;
 • szybkie odzyskiwanie.

Krio-koagulacja zerwania siatkówki

Krioterapia siatkówki umożliwia stworzenie skupienia naczyniowo-językowego przy pomocy niskich temperatur. Wynik leczenia ma podobne właściwości jak koagulacja laserowa.

Krycoagulacja odbywa się w warunkach ambulatoryjnych przy użyciu miejscowego znieczulenia kroplowego. Procedura jest przeprowadzana za pomocą krioaplikatora, który umożliwia pracę na owalnych obszarach (6 na 2 mm). Najpierw aplikator zanurza się w ciekłym azocie (-196 ° C).

Bardzo niskie temperatury podczas pracy narządów wzroku zapewniają dobrą penetrację. Krioterapia nie wpływa na włókna mięśniowe i twardówkę.

Witrektomia z odwarstwieniem siatkówki

Witrektomia jest operacją mikrochirurgiczną polegającą na usunięciu ciała szklistego gałki ocznej. Wskazania do zabiegu są takiej patologii: rozciąganie, odwarstwienie siatkówki lub pękanie, krwotoku i wywołało jego niewyraźne widzenie, obecność ciał obcych, urazy, zmętnienie ciała szklistego, proliferacyjna retinopatia.

Witrektomia polega na stopniowym usuwaniu ciała szklistego za pomocą najlepszych instrumentów. Po usunięciu elementu zwykle wykonuje się endokaroagulację laserową siatkówki. Lekarz usuwa włóknistą i bliznowatą tkankę, rozpościera siatkówkę i usuwa powstałe dziury. Aby przywrócić ciśnienie w oku, zamiast ciała szklistego, wstrzykuje się zrównoważony roztwór soli, gaz lub olej z silikonu.

Witrektomia zaufania może być wykonana tylko przez doświadczonego okulistę. Pożądane jest, aby lekarz specjalizował się w mikrochirurgicznym leczeniu siatkówki.

Często operacja jest wykonywana w warunkach ambulatoryjnych, chociaż czasami konieczne jest hospitalizowanie pacjenta. Zwykle zabieg trwa 1-3 godziny w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Po witrektomii potrzeba trochę czasu, aby utrzymać głowę w określonej pozycji, ale ogólnie rzecz biorąc, rehabilitacja nie wymaga dużego wysiłku.

Możliwe powikłania:

 • zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe;
 • przedłużone krwawienie;
 • obrzęk warstwy rogówki;
 • nawrót odłączenia;
 • infekcja narządów wzroku.

Często witrektomia to jedyny sposób na utrzymanie wzroku po zerwaniu i oderwaniu od siatkówki. Operacja pozwala zatrzymać rozprzestrzenianie się patologii, a nawet przywrócić funkcję wzrokową w oderwaniu trakcji. Jednak ta metoda będzie skuteczna tylko wtedy, gdy defekt nie dotknął plamki i zachowano centralne widzenie.

Jak leczy się pęknięcie siatkówki plamki?

Plamka jest nazywana żółtą plamką, czyli obszarem położonym w centrum siatkówki z maksymalną liczbą fotoczułych receptorów. Ta strefa daje człowiekowi szczegółową, centralną, jasną wizję prowadzenia samochodu lub czytania. Płucne zerwanie siatkówki jest naruszeniem integralności tkanek w tym obszarze.

Objawy patologii

Siatkówka jest cienką, światłoczułą tkanką neuronalną położoną za tylną ścianą gałki ocznej. Promienie światła po odbiciu od przedmiotów wnikają w obszar siatkówki, gdzie są poddawane ogniskowaniu. Aby informacja została przekształcona w informację, jest przekazywana wzdłuż włókien nerwowych pulsami bezpośrednio do mózgu. Ośrodki wizualne poddawane są analizie. Tak więc osoba widzi obiekty otaczające go.

Odchylenie w postrzeganiu informacji może być spowodowane różnymi przyczynami, a także chorobami, które nie są związane z okulistyka. Dlatego konieczna jest diagnoza.

I oto jak wygląda prezbiopia angiopatii siatkówkowej, można zobaczyć tutaj w artykule.

Naruszenie któregokolwiek z tych linków nie następuje niezauważalnie. Pęknięcie plamki objawia się przede wszystkim zaburzeniami widzenia:

 • Przed oczami powstały obszary zmętnienia;
 • Istnieją wizualne deformacje, w których proste linie mogą być zakrzywione;
 • Zmniejszenie ostrości wzroku w odległości;
 • Trudności z procesem prowadzenia samochodu lub czytania;
 • W centrum jest ciemna plama.

Być może przyda ci się również informacja o tym, jak odrywa się siatkówka i jakie mogą być tego powody.

Na wideo - przyczyny problemu:

Nasilenie tych cech zależy przede wszystkim od dokładnej lokalizacji luki, a także od wielkości pęknięcia. Nagle nie może się on uformować, a zatem stopień manifestacji patologii zależy od szybkości leczenia pacjenta do okulisty. Na pierwszych etapach łatwiej jest przywrócić wzrok i szybciej niż na późniejszych etapach.

Czynniki ryzyka

Najczęstsze pęknięcia plamki występują u osób w wieku powyżej 55 lat. Kobiety cierpią na tę patologię częściej niż populacja mężczyzn. W tym przypadku choroba w tej kategorii osób ma właściwość rozwoju spontanicznego, bez żadnego powodu. Dlatego nie znaleziono jeszcze metod zapobiegania patologii.

Czynnikami ryzyka rozwoju choroby są:

 • Tępy uraz oka;
 • Krótkowzroczność lub wysoki stopień miopatii;
 • Oderwanie siatkówki;
 • Retinopatia jest chorobą cukrzycową;
 • Błona epiretinalna, w której włóknista, półprzeźroczysta tkanka rośnie w obszarze plamki żółtej);
 • Uveit;
 • Patologia zgryzu żyły siatkówki;
 • Oderwanie ciała szklistego w części tylnej.

Udowodniono, że patologie układu, środowisko i predyspozycje genetyczne nie należą do czynników ryzyka i nie odgrywają szczególnej roli w rozwoju patologii.

Taka patologia u 12% pacjentów jest obustronna, to znaczy podobna anomalia pary rozwija się na drugim oku.

A oto jak operacja jest wykonywana dla oderwania siatkówki, i jak to się dzieje, można zobaczyć tutaj.

Diagnoza i leczenie

Choroba wymaga ostrożnego podejścia w procesie diagnozy, ponieważ upadek widzenia może być spowodowany innymi zakłóceniami pracy narządu wzroku. Dlatego najpierw wykonuje się testy diagnostyczne, a następnie na podstawie diagnozy przepisuje się leczenie.

Diagnostyka

Do diagnozowania choroby stosuje się różne rodzaje badań. Należą do nich:

 • Spójny tomogram optyczny daje wolumetryczny, czysty obraz żółtego ciała;
 • Wizometria może sprawdzić ostrość wzroku;
 • Siatka testowa Amslera może być używana przez samych pacjentów w celu podejrzenia zerwania, określa obecność, ale nie typ patologii;
 • Test Votskaya-Allena pozwala określić wadę siatkówki od końca do końca;
 • Test wiązki laserowej w celu określenia regionu pęknięcia;
 • Oftalmoskopia do badania dna oka;
 • USG oka umożliwia określenie stadium patologii i ocenę związku szklistości i plamki;
 • Mikrospermotymetria pozwala oszacować utratę wzroku;
 • Angiografia fluorescencyjna umożliwia odróżnienie zerwania plamki od innych patologii żółtego ciała.

Warto również zwrócić uwagę na to, jak angiopatia siatkówki występuje u dziecka.

Wszystkie te metody diagnostyczne są stosowane w diagnozie. Z reguły stosuje się kilka rodzajów środków diagnostycznych, które pomogą określić zerwanie plamki żółtej, jej stadium, lokalizację, a także ocenić straty funkcjonalne przed i po leczeniu.

I oto, jak wygląda zwyrodnienie oka w plamce żółtej, i w jaki sposób leczenie takiej choroby pomaga zrozumieć tę informację.

Leczenie

Pęknięcie siatkówki oka prowadzi do utraty lub zaburzenia widzenia. Często takie patologie są eliminowane samodzielnie, tzn. Tkanki są w stanie zjednoczyć się bez zakłóceń bez konsekwencji. Ale czasami konieczne jest leczenie, aby zamknąć pęknięcie plamki.

Leczenie chirurgiczne umożliwia wyeliminowanie pęknięcia plamki w krótkim czasie, przywracając normalną ostrość wzroku. Leczenie tej patologii to tylko jedna - witrektomia. Jest to zabieg chirurgiczny przeprowadzany w celu usunięcia pęknięć plamki.

Być może będziesz również przydatny, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak siatkówka wygląda jak angiopatia.

Leczenie pęknięcia plamki środkami ludowymi nie jest przeprowadzane. W ten sposób można pogorszyć stan i stworzyć warunki do rozwoju innych patologii.

Być może będziesz również przydatny, aby dowiedzieć się, jak wygląda dystrofia siatkówki.

Operacja odnosi się do mikroinwazyjnych, to znaczy poprzez mikropunktowe przebicie. Na trzech mikroprojekcjach chirurg wkłada do oka specjalną kaniulę, dzięki której dostarczany jest zrównoważony oświetlacz endoskopowy, witreotom i sól fizjologiczna. Poprzez mini-dostęp do ciała szklistego z oka usuwa się jak najwięcej. Vitreotome tworzy oddzielenie od siatkówki ciała szklistego, eliminując nienormalny nacisk na siatkówkę.

Po usunięciu błony granicznej za pomocą pęset szarej, za pomocą peelingu błony wewnętrznej granicy, otwory w plamce zamykają się w 99% przypadków. Aby bezpiecznie zabezpieczyć krawędzie i przeprowadzić adaptację, mieszanina gaz-powietrze, sterylne powietrze lub olej silikonowy są wprowadzane do obszaru działania w miejscu pęknięcia.

To ostatnie ułatwia rehabilitację, a pacjent nie musi iść 4-5 dni z ciągle obniżoną głową. Ale tamponada silikonowa powinna mieć swoje własne odczyty, na przykład dużą średnicę szczeliny. Dlatego tamponada gazowa jest częściej niż nie.

A oto jak i jak powinno się leczyć krwotok w siatkówce oka.

Terapia blaszek płytkowych

Zerwanie blaszki objawia się jako zerwanie siatkówki, ale ostrość wzroku nie jest tak bardzo zmniejszona. Najczęściej pacjent widzi linie zniekształcone i skręcone. Wcześniej ten rodzaj pęknięcia traktowano preparatami enzymatycznymi, ale badania wykazały, że takie podejście jest nieskuteczne.

Dlatego nawet takie luki, jeśli same nie zarastają, są również leczone operacyjnie. Wykonuje się mikronaczyniową witrektomię. Daje minimalny dyskomfort wizualny, pozostając jednocześnie bezpiecznym i bezbolesnym. Hospitalizacja tego typu leczenia nie wymaga.

Po operacji potrzeba 4 dni na chodzenie z opuszczoną głową, aby mieszanina gazowa naciskała na tkankę pęknięcia. W ten sposób tworzone są warunki łączenia krawędzi. Konieczne będzie również wykonanie pewnych leków przez jakiś czas. Pozwoli to uniknąć infekcji operowanego oka i przyspieszyć powrót do zdrowia. Ale co zrobić, gdy pojawia się krwotok w oku, a co można zrobić z tym problemem, pomoże zrozumieć tę informację.

Ten rodzaj operacji odnosi się do zaawansowanej technologii i wymaga odpowiedniego sprzętu. Nie ma go w każdej klinice i dlatego nie zawsze jest możliwe wykonanie takiej procedury dla CHI. To samo dotyczy lekarzy okulistycznych, ponieważ taka operacja wymaga pewnej twardości ręki, wiedzy i doświadczenia. Dlatego konieczne jest skontaktowanie się z najlepszymi klinikami za pomocą odpowiedniego wsparcia technicznego.