Procedura i zasady rejestracji niepełnosprawności w zależności od wzroku

Cóż, kiedy człowiek może bezpiecznie czuć się w środowisku, cieszyć się widokiem z okna i zobaczyć swoich bliskich.

Ale nie zawsze jest to możliwe. Dotyczy to szczególnie osób, które mają problemy ze wzrokiem.

Z powodu poważnych problemów z widzeniem, nie mają już nic do roboty, jak zorganizować sobie pewną grupę niepełnosprawności.

Ale jak to zrobić? Jakie są kryteria uzyskania statusu osoby niedowidzącej?

Drodzy czytelnicy! Artykuł opowiada o typowych sposobach rozwiązywania problemów prawnych, ale każdy przypadek jest indywidualny. Jeśli chcesz wiedzieć jak rozwiązać swój problem - skontaktuj się z konsultantem:

Jest szybki i za darmo!

Pojęcie zaburzenia widzenia i regulacji prawnych

Przyczyny, na którym może nastąpić utrata wzroku:

 • wrodzone upośledzenie wzroku;
 • różne zaburzenia gałki ocznej;
 • obecność problemów z wiekiem;
 • wynikające z tego urazy przemysłowe i tak dalej.

Tacy obywatele bardzo rzadko mają możliwość prowadzenia normalnego życia. Banalne przejście dla nich zmienia się w ciągły problem.

Pomimo tego, że nie mają innych problemów zdrowotnych, nie mogą nic zrobić bez wizualnej kontroli tego, co dzieje się wokół nich.

Do tej pory kwestia zaburzeń widzenia jest regulowana przez takie prawa:

 1. Ustawa federalna nr 181, która jasno określa ochronę socjalną dla wszystkich kategorii osób niepełnosprawnych;
 2. Federalna ustawa nr 46, która przewiduje osoby niepełnosprawne;
 3. Dekret Ministerstwa Zdrowia, który jasno określa procedurę i warunki uzyskania niepełnosprawności w zasięgu wzroku.

Kryteria odniesienia do tej grupy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, główne kryteria aby uzyskać niepełnosprawność w zasięgu wzroku, uważa się:

 • osoba ma zaburzenie zdrowotne, które charakteryzuje się rozkładem niektórych funkcji ciała. W odniesieniu do tej niepełnosprawności jest to całkowita lub częściowa utrata wzroku;
 • obywatele w całości lub w części nie mogą poruszać się samodzielnie i poruszać się w przestrzeni kosmicznej. Ponadto, osoba nie może normalnie uczestniczyć w szkoleniach z powodu braku możliwości zapoznania się z materiałem szkoleniowym;
 • osoba, która ma problemy z widzeniem, potrzebuje pilnie nie tylko pomocy państwa, ale także rehabilitacji.

Ale warto zwrócić szczególną uwagę na jeden fakt: dla otrzymania niepełnosprawności należy bezwzględnie przestrzegać co najmniej 2 warunki. A udowodnienie tej komisji w większości przypadków jest bardzo trudne.

Klasyfikacja

Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że definicja przynależności do jakiejkolwiek grupy niepełnosprawności leży całkowicie na lekarza okulistę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wizja, która wynosi nie więcej niż 0,03, lub obecność całkowitej ślepoty jest kluczową przyczyną stałego uznania stopnia niepełnosprawności. Jeśli mówić prostymi słowami, nie będzie konieczne ponowne wystawianie prowizji co roku.

Ale jednocześnie pojawia się mały niuans: jeśli dana osoba potwierdzi jego niepełnosprawność przez 10 lat każdego roku, ma ona prawo do 11-krotnego wydania na bieżąco.

Jeśli mówimy o klasyfikacja zaburzeń widzenia, to jest w następujący sposób:

 1. Pierwsza grupa niepełnosprawności. Ta grupa może być przypisana w obecności 4 stopni zakłóceń w pracy narządów wzroku.
  Za główne kryterium tej grupy uważa się:

 • całkowita ślepota
 • obecność ostrości wzroku mniej niż 0,04 dioptrii;
 • wyraźne zwężenie granic pola widzenia każdego oka do 100 bezpośrednio z punktu mocowania.
 • Druga grupa niepełnosprawności. Może być przypisany tylko wtedy, gdy wystąpią usterki w analizatorze wizualnym.
  Jeśli mówimy o kryteriach, według których można wyznaczyć drugą grupę, są one następujące:

  • obecność ostrości widzenia w zakresie od 0,05 do 0,1 dioptrii;
  • wyraźne zwężenie granic pola widzenia każdego oka do 10-200 bezpośrednio z punktu mocowania.

  Warto zauważyć, że przy tej grupie niepełnosprawności do wykonywania swojej pracy mogą być tylko w specjalnie wyposażonych miejscach, w których można wykonywać pracę ręczną bez kontroli wzrokowej.

 • Trzecia grupa niepełnosprawności. Może być przepisywany w przypadku, gdy występuje 2 stopnie zaburzeń widzenia.
  Głównymi kryteriami powołania trzeciej grupy mogą być:

  • obecność ostrości wzroku w zakresie od 0,1 do 0,3 dioptrii;
  • wyraźne zwężenie granic pola widzenia każdego oka od 20-400 bezpośrednio z punktu mocowania.
 • Mówiąc w skrócie, trzecia grupa jest przypisana do osób, które mogą przeprowadzić wizualną inspekcję środowiska.

  Ta klasyfikacja dotyczy nieletnich obywateli naszego kraju. Tylko tutaj jest mały niuans: otrzymują status niepełnosprawnego dziecka.

  Kolejność rejestracji

  Należy zauważyć, że pacjent ma prawo do samodzielnego wyboru miejsca skrętu. Możesz udać się do płatnej kliniki lub udać się do kliniki miejskiej.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda przychodnia ma prawo być skierowana do komisji lekarskiej.

  Główny cel pierwszego odniesienia do okulisty jest bezpośredni otrzymanie skierowania do ITU. Ale jednocześnie kierunek ten może być zapewniony zarówno przez fundusz emerytalny, jak i przez organ ochrony socjalnej.

  Klinika medyczna wydaje skierowanie, jeżeli ustalono całkowitą lub częściową utratę wzroku, a także PF lub ochronę socjalną - gdy pacjent potrzebuje pomocy państwa.

  Dokumenty

  Po otrzymaniu skierowania pacjenta do ITU, on zebrać listę takich dokumentów:

  • oryginał i kopię dowodu osobistego (paszportu);
  • pierwotny kierunek prowizji;
  • kopię karty pracy, którą musi poświadczyć notariusz (jeżeli osoba wcześniej pracowała lub była zarejestrowana w urzędzie pracy);
  • karta medyczna;
  • wyciągi ze wszystkich klinik, w których pacjent przeszedł leczenie z powodu swojej choroby;
  • wniosek o status osoby niepełnosprawnej.

  W przypadku, gdy komisja ITU przyznaje grupę niepełnosprawności, pacjentowi otrzymuje kilka dokumentów w swoje ręce:

  • zaświadczenie o przyznaniu statusu inwalidy;
  • Program rehabilitacji, który jest czysto indywidualny.

  Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów i dołączeniu oświadczenia do ustalonej próby, należy złożyć wniosek do biura federalnego w ich miejscu zamieszkania i prześlij całą listę. Po zaakceptowaniu wniosku i dokumentów ustalą datę, kiedy muszą pojawić się w komisji.

  Co robić w przypadku odmowy

  Ci obywatele, którym z jakiegoś powodu odmówiono dostępu do grupy osób niepełnosprawnych i nie zgadzają się z tym, mają pełne prawo odwołanie od tej decyzji. Co więcej, warto zauważyć, że można odwołać się od tego, że niewłaściwa grupa została przywłaszczona. Załóżmy, że dana osoba wie, że został przydzielony do drugiej grupy i został zarejestrowany jako 3.

  W przypadku, gdy prowizja została przeprowadzona za pośrednictwem biura, należy sporządzić wniosek i złożyć odwołanie tylko w głównym biurze. Ale jeśli ta komisja została złożona w głównym biurze, można ją złożyć w biurze federalnym. Tutaj takie prawo.

  Jeśli mówimy o czasie ponowne badanie, to musi koniecznie odbyć się nie później niż 1 miesiąc kalendarzowy od momentu podjęcia decyzji przez pierwotną prowizję.

  Ale jeśli tym razem komisja przyjmie decyzję niezadowalającą dla pacjenta, to jest tylko jedna droga - pójść do sądu.

  Wiele osób zadaje sobie pytanie - skąd mam wiedzieć, do której grupy jestem przydzielony? To bardzo proste - okulista na podstawowym badaniu natychmiast daje wstępną ocenę stanu danej osoby i mówi o możliwości przypisania określonej grupy niepełnosprawności.

  Wysokość emerytury

  Osoby niepełnosprawne w zasięgu wzroku są położone regularne płatności gotówkowe lub pomoc finansowa różnego rodzaju przewidziana w programach ochrony socjalnej w ramach prawa emerytalnego.

  W 2018 r. Wysokość emerytur będzie wynosić:

  • inwalidzi z 1. grupy, którzy mają ten status od urodzenia, a także dzieci z niepełnosprawnościami - 11 646 rubli miesięcznie;
  • osoby, których sprawność fizyczna jest częściowo ograniczona od dzieciństwa do 2 członkostwa w grupie, a także osób niepełnosprawnych z 1. grupy, które stały się tak w wieku dorosłym - 9838 rubli;
  • inwalidzi drugiej grupy, z wyjątkiem tych, którzy mają ten status od dzieciństwa - 4325 rubli miesięcznie;
  • trzecia grupa - 4153 rubli miesięcznie.

  Wartości te nie są stałe i podlegają indeksacji, biorąc pod uwagę wzrost średniego minimum egzystencji.

  Ostatnie zmiany na 2018

  Oprócz skorygowanej i zindeksowanej kwoty naliczeń emerytalnych ta kategoria obywateli od 2018 r. Została objęta dodatkową pomocą walutową - EFA.

  Od 1 stycznia uczynił:

  • 1 grupa - 3238 rubli;
  • 2 grupa - 2341 rubli;
  • Grupa 3 - 1824 ruble;
  • niepełnosprawne dzieci - 2191 rubli.

  Uwzględniono warunki życia obywateli, przynależność regionalną, sytuację środowiskową, a także przyczyny, które doprowadziły do ​​niepełnosprawności w zasięgu wzroku. Pod wpływem tych czynników można skorygować kwotę świadczeń w dużej imprezie.

  W celu zarejestrowania niepełnosprawności przy użyciu keratoconus, zobacz poniższy film:

  Masz jeszcze pytania? Dowiedz się, jak rozwiązać problem - zadzwoń teraz:

  Procedura ustalania upośledzenia wzroku

  Co piąta osoba ma problemy ze wzrokiem. Dzięki nim człowiek nie może w pełni uczyć się, pracować i po prostu prowadzić zwyczajny tryb życia. Czasami naruszenia funkcji wizualnych są tak poważne, że człowiek nie może się obejść bez pomocy z zewnątrz. W takim przypadku konieczne jest stwierdzenie niepełnosprawności w zasięgu wzroku. Daje to prawo do nie tylko otrzymania emerytury, ale także świadczeń związanych z nabywaniem specjalnych przedmiotów dla osób niedowidzących lub ich szkolenia, rehabilitacji.

  Kto i dlaczego przypisano grupę zaburzeń widzenia

  Osoba o słabym umyśle nie oznacza osoby niepełnosprawnej. W większości przypadków wzrok można skorygować za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych. W innych przypadkach funkcję wzrokową można przywrócić, wykonując operację na oczach. Ale czasami osoba ma trwałe upośledzenie wzroku, którego nie można wyleczyć. Wtedy trudno mu nie tylko pracować, ale także samemu prowadzić własne sprawy:

  • Aby odwiedzić łazienkę i toaletę;
  • Przygotuj jedzenie;
  • Wyjdź na zewnątrz domu.

  Aby niedowidzący mógł zostać uznany za niedowidzącego, muszą być spełnione trzy warunki:

  1. Obecność uporczywego upośledzenia funkcji wzrokowej;
  2. Osoba ma ograniczoną aktywność życiową z powodu złego widzenia;
  3. Potrzebuje ochrony socjalnej i rehabilitacji.

  Taka osoba zwykle potrzebuje pomocy z zewnątrz. Może jednak prowadzić niezależny tryb życia, jeśli ma psa przewodnika lub specjalne urządzenie, które generuje sygnały dźwiękowe.

  Niepełnosprawność według wzroku: kryteria

  Służą one do obiektywnej oceny funkcji wzrokowej osoby podczas ustalania kryteriów niepełnosprawności wzroku ustanowionych przez międzynarodową klasyfikację chorób. Należą do nich:

  • Ostrość pola i wzroku;
  • Wartości współczynników elektrofizjologicznych;
  • Stopień sprawności osoby, ze względu na osobliwości jego widzenia.

  Ważne! Oczy mogą mieć różny stopień uszkodzenia, więc aby przypisać niepełnosprawność, zwykle bada się tylko jedno oko - najbardziej zdrowe.

  Poniżej znajduje się tabela, na której wyświetlane są wszystkie stopnie ślepoty (jest ich tylko 4, nie należy mylić z grupami osób niepełnosprawnych w zależności od stanu). Również w nim są wszystkie wskaźniki, które są charakterystyczne dla każdego stopnia widzenia dla jednego, najbardziej zdrowego oka przy użyciu korekcji.

  Klasyfikacja grup niepełnosprawnych

  W sumie występują 3 grupy zaburzeń widzenia. Pierwsza grupa jest przeznaczona dla osób z najwyższymi wadami wzroku, w tym ślepoty, a trzecia grupa dla osób z problemami wzroku, ale zdolnych do oglądania środowiska. Określić, zgodnie z kryteriami kryteria są przypisane do każdej z grup.

  Grupa I

  Aby ustalić 1 grupę kryteriów niepełnosprawności musi odpowiadać 4 stopniom niedowidzenia:

  • Osoba nie widzi obu oczu lub ostrość wzroku nie przekracza 0,04 dioptrii;
  • Szerokość wzroku jest zawężona do 10 stopni od punktu zamocowania widoku.

  Ważne! Tej grupy nie można przypisać, jeśli tylko jedno oko nie jest w pełni widoczne, a widzenie drugiego oka odpowiada 1, 2 lub 3 stopniom widzenia.

  Osoby z pierwszą grupą niepełnosprawności nie mogą wykonywać praktycznie żadnej pracy.

  Grupa II

  Druga grupa niepełnosprawności jest przeznaczona dla osób z zaburzeniami funkcji wzrokowych odpowiadających trzeciemu stopniowi widzenia. Zgodnie z kryteriami:

  • Ostrość wzroku u osoby powinna wynosić 0,05-0,1 Dpt;
  • Pole widzenia jest zawężone do 10-20 stopni od punktu, w którym został utrwalony widok.

  Osoby z drugim stopniem niepełnosprawności mogą pracować, ale tylko w specjalnych warunkach, jeśli jakość pracy nie zależy od stopnia widzenia.

  Grupa III

  Trzecią grupę niepełnosprawności przypisuje się osobom z drugim poziomem upośledzenia wzroku. Głównym wskaźnikiem w tym przypadku jest również ostrość wzroku zdrowego oka, a także szerokość pola widzenia:

  • Ostrość wzroku wynosi od 0,1 do 0,3 dioptrii;
  • Pole widzenia jest do 20-40 stopni od centrum utrwalenia widoku.

  Osoby z tą grupą niepełnosprawności mogą pracować, jeśli nie wymagają wizualizacji małych przedmiotów.

  Trwała i czasowa niepełnosprawność

  Niepełnosprawność według stanu wzroku jest podana na pewien okres lub na całe życie:

  • Dożywotnia (wieczysta) niepełnosprawność bez potrzeby regularnego ponownego badania, są one przeznaczone dla ludzi, jeśli wogóle nie widzą, a to już jest zjawisko nieodwracalne. Dotyczy to również osób, których ostrość wzroku w najzdrowszym oku nie przekracza 0,03 dioptrii. Tacy ludzie nie mają możliwości rehabilitacji.
  • Pilna niepełnosprawność (ustalona na określony czas) jest przeznaczona dla osób, których wzrok może poprawić się dzięki środkom medycznym i po kursach rehabilitacyjnych. Niepełnosprawność 1. grupy ustala się na okres 2 lat, a 2 i 3 grupy na 1 rok. Gdy czas dobiega końca, dana osoba musi przejść ponowną analizę w celu potwierdzenia lub usunięcia poprzedniej grupy niepełnosprawności.

  Uwaga, proszę! Wszystkie dzieci, które otrzymały jedną z grup niepełnosprawnych z powodu złego widzenia automatycznie otrzymują status "niepełnosprawnego dziecka". Oznacza to, że przed osiągnięciem dorosłości dziecko zostanie uznane za nieważne, po czym konieczne jest ponowne rozpatrzenie. Pokaże, czy dziecko potrzebuje statusu osoby niepełnosprawnej, czy też jego wizja uległa poprawie.

  Porządek rejestracji niepełnosprawności

  Aby ustalić niepełnosprawność z powodu osób niedowidzących, należy postępować zgodnie z ustalonym algorytmem prawnym. Zawiera 5 kroków.

  Krok 1

  Jeśli okaże się, że Twój wzrok pogorszył się tak bardzo, że można spotkać się z wyzwaniami życia codziennego, a trudno jest angażować się w self-service, odwiedzić okulistę, obserwując cię. Aby to zrobić, musisz skontaktować się z przychodnią dołączoną do twojego miejsca zamieszkania.

  Zgłoś się do lekarza, pozwól mu zbadać narządy wzroku i, jeśli to konieczne, przeprowadź leczenie. Jeśli po kursie leczenia poprawi się ostrość wzroku i będziesz miał okazję prowadzić normalne życie, wtedy status inwalidy nie jest dla ciebie. Jeśli leczenie nie zadziałało, udaj się do lekarza z prośbą o skierowanie do ekspertyzy medycznej i społecznej.

  Krok 2

  Po zabiegu okulista wysyła skierowanie do komisji lekarskiej, która jest prowadzona w tej samej poliklinice. Będziesz musiał odwiedzić niektórych lekarzy, nawet jeśli nie masz innych problemów zdrowotnych. W przeciwnym razie zostaną przypisane różne procedury diagnozowania.

  Krok 3

  Przechodząc wokół wszystkich lekarzy, otrzymasz od nich wniosek. Z nimi trzeba udać się do okulisty, który objął kierownictwo rady lekarskiej. Będzie musiał:

  • Aby badać wyniki ankiet;
  • Podsumuj;
  • Zbierz paczkę dokumentów;
  • Aby napisać skierowanie do ekspertyzy medycznej i społecznej;
  • Wyślij paczkę dokumentów i wyślij do ITU naczelnego lekarza z prośbą o podpis potwierdzający potrzebę nadania statusu osoby niepełnosprawnej.

  Krok 4

  Na tym etapie musisz zarejestrować się w ITU (gdzie to możliwe, okulista, który dał kierunek powie), zabierając ze sobą cały pakiet dokumentów. Obejmuje:

  Krok 5

  Po rejestracji dokumentów do ITU zostanie przydzielony czas, kiedy trzeba przyjść na posiedzenie komisji, podczas którego zostaną wydane opinii na temat sformułowania jednej z grup fizycznej niemożności lub odmowy niego.

  Co się stanie, jeśli ITU wyznaczy grupę niepełnosprawności?

  Osoby niepełnosprawne uznane przez wiedzę medyczną i społeczną otrzymują specjalny pakiet dokumentów potwierdzających ich status. Obejmuje to również indywidualny plan rehabilitacji. Zawiera listę działań, po których możesz częściowo lub całkowicie przywrócić zdolność widzenia, i możesz prowadzić styl życia bez ograniczeń, przynajmniej przy pomocy korekcji wzroku.

  Uwaga, proszę! Indywidualny plan rehabilitacji (IRP) ma charakter zalecenia. Może jednak stać się przyczyną zmiany pola działania, jeśli plan wskazuje zalecane warunki pracy. Jeżeli dana osoba nie chce zmienić miejsca pracy, ma prawo nie informować pracodawcy o swoim IPP.

  Czy możliwe jest zakwestionowanie zawarcia ITU

  Czasami ITU odmawia przypisania statusu osoby niepełnosprawnej z powodu wizji. Wtedy osoba, która ma pewność, że status ten jest mu jeszcze dany, ma prawo do wielokrotnego zdania egzaminu. Jeśli ITU wydała negatywną wniosek po raz drugi, czy Komisja wykazała stopień upośledzenia funkcji wzroku, nie odpowiada rzeczywistej grupy niepełnosprawności, osoba ma prawo do odwołania się do wyższych władz, aby odwołać się od decyzji podjętej w ITU poziom 1 decyzji.

  Istnieją 3 poziomy ITU:

  1. Pierwszy poziom - okręg (miasto) ITU;
  2. Drugi poziom - główne biuro ITU (dla miasta lub regionu);
  3. Trzeci poziom - Biuro na poziomie federalnym.

  Można również narzekać na odmowę grupy niepełnosprawności do federalnego biura, jeśli odmówiono jej na drugim poziomie. W każdym przypadku skarga musi zawierać następujące informacje:

  • Podstawy do wydania grupy osób niepełnosprawnych;
  • Przyczyny negatywnego wniosku z ITU;
  • Twierdzi, że masz ITU najniższego poziomu;
  • Wymagania dotyczące ubiegania się o niepełnosprawność.

  Jeżeli na każdym z poziomów odmówiono, aby odwołać się od decyzji, konieczne jest napisanie wniosku do prokuratury. Jeśli jednak sąd odmawia powołania jednej z grup osób niepełnosprawnych, nie ma dokąd się zwrócić.

  Zakazy, wysokość emerytury i świadczeń dla osób niedowidzących

  Prawa osób niepełnosprawnych z powodu problemów z widzeniem:

  • Prawo do bezpłatnej usługi społecznej i krajowej (w razie potrzeby);
  • Prawo do renty inwalidzkiej (jej wielkość zmienia się z roku na rok);
  • Prawo do pracy w szczególnych warunkach;
  • Prawo do mieszkania;
  • Prawo do preferencyjnej edukacji na uniwersytecie;
  • Prawo do korzystania z obiektów infrastruktury społecznej;
  • Prawo do bezpłatnej opieki medycznej;
  • Prawo do ochrony socjalnej.

  Czasami ITU określa potrzebę pilnej opieki społecznej. Następnie niepełnosprawni są kłaść:

  • Odzież i podstawowe artykuły;
  • Jednorazowe zaopatrzenie w żywność;
  • Wyszukiwanie i zapewnianie tymczasowego zakwaterowania;
  • Jednorazowe świadczenie pomocy medycznej w nagłych wypadkach;
  • Zapewnienie pomocy prawnej lub psychologicznej.

  Wiele osób jest zainteresowanych tym, ile płacą, gdy otrzymują grupę osób niepełnosprawnych. Poniżej znajduje się wysokość emerytury wypłacanej niepełnosprawnym dla osób niedowidzących (dane dotyczą 2017 r.):

  • 1 grupa ze statusem "niepełnosprawnego dziecka" lub "niepełnosprawnego od dzieciństwa" - 11 903 rubli 51 kopiejek;
  • Osoby niepełnosprawne w grupie 1, które nie mają statusu "niepełnosprawnego dziecka" lub "niepełnosprawnego od dzieciństwa", a także 2 grupy o statusie "inwalidów z dzieciństwa" - 9 919 rubli 73 kopiejek;
  • Wyłączone 2 grupy bez statusu "niepełnosprawny od dzieciństwa" - 4 959 rubli 85 kopiejek;
  • Grupa 3 - 4 215 rubli 90 kopiejek.

  Uwaga, proszę! Osoba otrzymująca emeryturę jest emerytem. Jest on wypłacany co miesiąc w wysokości wskazanej powyżej.

  Osoby niepełnosprawne mogą również otrzymywać świadczenia:

  • Na naukę alfabetu Braille'a;
  • Aby otrzymać specjalne wyposażenie (bezpłatnie lub ze zniżką);
  • Na laserowym, sprzętowym lub sanatoryjno-uzdrowiskowym zabiegu;
  • Pomoc społeczna w domu;
  • Pies przewodnik.

  Podczas ustalania upośledzenia wzroku, osoba jest również zbanowana. Na przykład osoby z 1 i 2 grupami niepełnosprawności nie mogą prowadzić pojazdów i pracować w potencjalnie niebezpiecznych warunkach.

  Status osoby niepełnosprawnej może być postrzegany negatywnie przez daną osobę. Jednak uzyskując ten status, dana osoba otrzymuje prawo do ochrony socjalnej i rehabilitacji, a także do płatności gotówkowych, zasiłków i bezpłatnego leczenia. Wszystko to razem może być przydatne do przywrócenia wizji. Następnie, jeśli funkcje wzrokowe zostaną znormalizowane, grupa niepełnosprawności może zostać wycofana, a dana osoba może żyć pełnią życia.

  Czy mogę uprawiać sport z krótkowzrocznością?

  Czy krótkowzroczność i sport są kompatybilne? Wcześniej była tylko jedna odpowiedź na to pytanie - na pewno nie. Jednak przy właściwym podejściu do tego problemu niektóre ćwiczenia fizyczne są nie tylko zabronione, ale wręcz pokazane, ponieważ pomogą wzmocnić naczynia oka i ustabilizują stan. Przy całkowitym odrzuceniu jakiejkolwiek aktywności fizycznej dochodzi do rozluźnienia mięśni, zmniejszenia napięcia w całym ciele ludzkim.

  Grupy zdrowia w krótkowzroczności

  Pierwsze ograniczenia aktywności fizycznej są nakładane w szkole podczas lekcji wychowania fizycznego. Grupa zdrowia jest określana w zależności od stopnia krótkowzroczności i obecności zmian zwyrodnieniowych w dnie oka. Istnieją 3 grupy zdrowia dla wychowania fizycznego, które obejmują ograniczenie aktywności fizycznej i uwolnienie się od nich:

  1. Pierwsza grupa zdrowia, główna. Obejmuje dzieci z normalnym wzrokiem i mniej niż 0,5 ostrości, jeśli nie ma korekty. Grupa nie pozwala dzieciom z rozpoznaną nadwzrocznością i krótkowzrocznością na ponad 3 dioptrie.
  2. Druga grupa zdrowia, przygotowawcze. Obejmuje dzieci z widzeniem poniżej 0,5 dioptrii, z zastrzeżeniem korekty. Zabrania się odwiedzania drugiej grupy dzieci z dziećmi, które mają krótkowzroczność i nadwzroczność ponad 6 dioptrii. Ani pierwsza, ani druga grupa zdrowia nie może obejmować dzieci z zapalną i zwyrodnieniową chorobą oczu.
  3. Trzecia grupa zdrowia, wyspecjalizowana. Zapewnia zwolnienie z wychowania fizycznego i prowadzenie zajęć w ramach indywidualnego programu. Widziany w tej grupie zdrowia zalecany dla dzieci, które mają krótkowzroczności i nadwzroczności więcej niż 6 dioptrii, są zmiany zwyrodnieniowe dna i przewlekłych procesów zapalnych.

  Jakie ćwiczenia są przydatne?

  W zależności od stopnia zaawansowania choroby w każdym konkretnym przypadku można wybrać konkretne ćwiczenia, za pomocą którego mięśnie oczu może być wzmocniona i normalizują krążenie płynów wewnątrzgałkowych.

  Wszakże w przypadku braku wysiłku fizycznego, w tym mięśni oczu, dochodzi do ich osłabienia, a nawet atrofii. Ze względu na obciążenie oczu podczas treningu krótkowzroczność może znacznie wzrosnąć. Bardzo często zdarza się to w szkołach wyższych, gdzie istnieje bardzo bogaty program nauczania.

  Krótkowzroczność nie jest diagnozą, w której nie można się poruszać. Ćwiczenia cykliczne są bardzo przydatne w krążeniu krwi i wzmacnianiu mięśni. Najważniejsze to nie przekraczać zalecanej intensywności i czasu trwania. Głównym wskaźnikiem jest częstość akcji serca.

  Przy słabym i umiarkowanym stopniu krótkowzroczności należy preferować ćwiczenia, w których puls nie przekracza 100-140 UD na minutę. Może to być jogging i pływanie o średniej intensywności.

  Dobre wyniki dają niektóre gry sportowe - pionierki, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy itp. W takim przypadku osoba powinna uważnie obserwować piłkę, która jest wtedy blisko, a następnie daleko, aby przełączyć wzrok. Przyczynia się to do poprawy warunków mieszkaniowych i skutecznie zapobiega dalszemu postępowi choroby.

  Jakie sporty nie mogą być stosowane w krótkowzroczności?

  Podczas nauki w szkole dzieci często chodzą do różnych kufli i sekcji sportowych. Rozpoznanie krótkowzroczności nie powinno stanowić przeszkody na drodze do równego traktowania dziecka z rówieśnikami. Zanim jednak zdecydujesz się na wybór konkretnego sportu, powinieneś wziąć pod uwagę intensywność obciążenia i istniejące przeciwwskazania.

  Wybierając sport, należy wziąć pod uwagę stopień krótkowzroczności i obecność zmian na dnie oka. Najważniejszy jest drugi czynnik, ponieważ wskazuje na postęp choroby i pojawienie się zmian degeneracyjno-dystroficznych.

  W każdej miopii zabrania się uprawiania sportów siłowych, narciarstwa, ciężkiej i lekkoatletycznej dyscypliny sportowej itp. Są to:

  • boks;
  • walka;
  • świetny tenis;
  • gimnastyka sportowa i artystyczna;
  • skoki narciarskie z trampoliny;
  • Skandynawskie narty połączone

  Przy średnim stopniu przeciwwskazań krótkowzroczność nie są tak rozszerzone, szczególnie w przypadku braku jakichkolwiek zmian na oko. Jednak nadal nie zaleca się uprawiania sportu, który wymaga długiej i długotrwałej aktywności fizycznej. Ponadto konieczne jest wykluczenie ćwiczeń, które wymagają skoków z wysokości większej niż 1,5 m.

  Krótkowzroczność o łagodnym stopniu nie implikuje specjalnych ograniczeń, z wyjątkiem ograniczeń nakładanych na jakąkolwiek chorobę. Zaleca się wybierać sporty cykliczne bez dużych i długich obciążeń. Podczas wykonywania ćwiczeń nie wolno zwiększać tętna o więcej niż 180 uderzeń na minutę. Dlatego lepiej jest preferować bardziej spokojne sporty:

  • bieganie;
  • chodzić;
  • pływanie;
  • wioślarstwo;
  • ogrodzenie;
  • strzelanie itp.

  Jednak, mimo że sporty cykliczne są przydatne do wzmocnienia mięśni oka, należy zachować ostrożność. Należy unikać akrobatyki, ćwiczeń gimnastycznych na pociskach, skoków na dowolną wysokość, ponieważ może to prowadzić do rozwoju niedokrwienia.

  Jeśli dana osoba nosi soczewkę, nie jest to przeciwwskazaniem do uprawiania sportu. Uprawiając sporty, nie można ich nawet usunąć.

  Jak zapobiec progresji krótkowzroczności?

  Ustabilizuj krótkowzroczność, aby zapobiec jej dalszemu postępowi, a zaburzenia widzenia można osiągnąć dzięki regularnym ćwiczeniom. Główną zasadą sukcesu jest regularne wykonywanie ćwiczeń porannych, w tym zestaw ćwiczeń wzmacniających rzęskowe mięśnie oka.

  Nie mniej ważną rolę w osiągnięciu stabilnej remisji odgrywa utwardzanie. Z jego pomocą można wzmocnić odporność, zwiększyć odporność na choroby wirusowe i bakteryjne.

  Opracowanie zestawu ćwiczeń i określenie wymaganego obciążenia pomoże specjaliście - lekarzowi medycyny sportowej lub okuliście. Sport nie tylko wzmocni ciało, ale przyniesie wiele przyjemności.

  Ponadto należy regularnie poddawać się badaniu okulistycznemu i, jeśli to konieczne, stosować profilaktyczne leczenie. Jeśli nie można zignorować upośledzenia wzroku, fakt progresji choroby lub samoleczenia można zignorować, należy natychmiast skonsultować się ze specjalistą.

  Umożliwi to zapobieganie dalszemu rozwojowi choroby, pogorszeniu widzenia i rozwojowi nieodwracalnych procesów na dnie oka.

  Choroby oczu i aktywny ruch

  Drogie dzieci, doskonale wiesz, jak ważny jest ruch w życiu człowieka. Nowoczesne Science okazał niezbicie, że zdolność mięśni pogarsza siedzący tryb życia skurczowej zmienia skład chemiczny białek krwi, tkanek szkieletowych kości rozluźni się w wyniku utraty soli wapnia. Ale szczególnie dotkliwy wpływ na brak aktywności ruchowej na układ sercowo-naczyniowy i nerwowy, a także na funkcje narządu wzroku. Dlatego jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania różnym chorobom, wzmacniania obronności ciała, zwiększania zdolności do pracy i wytrzymałości człowieka jest ruch. Co więcej, żaden lek na jej pozytywne skutki nie może zastąpić codziennego uprawiania kultury fizycznej i sportu. Ćwiczenia, odkryte i gry sportowe, poranne higieniczne gimnastyka, fizkultminutki przed iw trakcie lekcji, gry na świeżym powietrzu w zagłębieniu i po szkole sport i zajęcia fitness (preparat na dostawę i uruchomienie zasad TRP, wycieczki turystyczne, wycieczki i tak dalej. N.), procedury hartowania są głównymi czynnikami dla utrzymania i poprawy zdrowia.

  Najczęstsze były obowiązkowe lekcje wychowania fizycznego w szkołach ogólnych lub specjalnych. Odbywają się w trzech grupach: podstawowej, przygotowawczej i specjalnej. W grupie głównej (I) dzieci i młodzież są wysyłane bez odchyleń lub z niewielkimi odchyleniami w stanie zdrowia, w tym z wystarczającą sprawnością fizyczną. Mogą zaangażować się w pełny program, przyjąć standardy TRP, uczestniczyć w sekcjach sportowych, rywalizować w konkursach.

  Przygotowawczych (II) grupa obejmuje dzieci z niewielkimi niepełnosprawnych w zdrowiu i wizji, a bez odpowiedniej sprawności fizycznej, a więc główny program wychowania fizycznego wzrósł o 1 do 1,5 lat. W tej grupie wykluczone są treningi sportowe i zawody.

  W specjalnej grupie (III) wybiera się dzieci i młodzież ze znaczącymi odchyleniami w stanie zdrowia i wizją o charakterze tymczasowym i stałym. Są zaangażowani w indywidualny program.

  Selekcja i dystrybucja uczniów w grupach odbywa się zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ograniczenia wychowania fizycznego dzieci i młodzieży z wadami wzroku (tabela 5).

  Grupa zdrowia z widzenia

  System określania grupy zdrowia do badań masy, w zależności od charakteru i ciężkości niektórych wspólnych odchyleń w stanie zdrowia

  Zalecenia metodyczne do kompleksowej oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży w dużych badaniach lekarskich. M., 1982 (Ministerstwo Zdrowia ZSRR).

  Zwróć uwagę! Diagnoza i leczenie praktycznie nie są przeprowadzane! Omówiono tylko możliwe sposoby zachowania zdrowia.

  Koszt 1 godziny to 500 rubli. (od 02:00 do 16:00, czas moskiewski)

  Od 16:00 do 02:00 - 800 r / godz.

  Wcześniej leczeni pacjenci mogą mnie znaleźć dzięki znanym im wymaganiom.

  Uwagi na temat pól

  Kliknij na zdjęcie -
  poznaj szczegóły!

  Proszę wskazać niedziałające łącza do stron zewnętrznych, w tym linki, które nie wyświetlają bezpośrednio wymaganych materiałów, żądają płatności, wymagają danych osobowych itd. Aby zwiększyć wydajność, możesz to zrobić za pomocą formularza opinii umieszczonego na każdej stronie.
  Linki zostaną zastąpione działającymi linkami lub usunięte.

  Osoby, które chciałyby wziąć udział, mogą ogłosić to na naszym forum

  25.04.08
  Powiadomienia o zmianach na stronie można uzyskać w sekcji forum "Zdrowie kompasu" - strona biblioteki "Zdrowie wysepek"

  Trening fizyczny i sport z krótkowzrocznością.

  Wyniki ostatnich lat, szczególnie te dotyczące mechanizmów powstawania krótkowzroczności, pozwoliły na ponowną ocenę możliwości kultury fizycznej z tą wadą wzroku.

  Ograniczenie aktywności fizycznej osób z krótkowzrocznością, jak zalecono dopiero niedawno, zostało uznane za błędne. Ważną rolę ćwiczeń fizycznych w profilaktyce krótkowzroczności i jego progresji jak ćwiczenia przyczyniają się zarówno do ogólnego wzmocnienia organizmu i zwiększają swoje funkcje i zwiększyć wydajność mięśni rzęskowych i wzmocnienie twardówki oka.

  Naukowcy odkryli, że dziewczęta w wieku 15-17 lat, mające krótkowzroczność średniego stopnia, znacznie pozostają w tyle za poziomem przygotowania fizycznego ze strony rówieśników. Mają one znaczny spadek przepływu krwi w naczyniach oka i zmniejszają pojemność akomodacyjną. Cykliczne ćwiczenia (bieganie, pływanie, jazda na nartach), umiarkowana intensywność (tętno 100-140 uderzeń na minutę. / Min.) Mają korzystny wpływ na hemodynamiki i akomodacyjnej zdolność oka, powodując reaktywnego wzrost przepływu krwi w oku jakiś czas po obciążeniu i poprawy efektywności rzęskowego mięsień. Po cięciu cesarskim cykliczne ćwiczenia znaczną intensywnością (tętno 180 uderzeń na minutę. / Min.), A także ćwiczenia na urządzeniu gimnastycznego, skakanka, akrobatyczny wywiera znaczny niedokrwienie oka utrzymuje się przez długi czas, a pogorszenie mięśni zdrowie tsilearnoy. Badanie metod wychowania fizycznego dzieci z krótkowzrocznością umiarkowany ze względu na wyżej wymienione skutki działania ćwiczeń fizycznych wykazała, że ​​stosowanie tej techniki zapobiega progresji krótkowzroczności: rok w grupie załamania ekspenrimentalnoy zmniejszyła się o 37,2% przypadków, pozostał na niezmienionym poziomie 53,5% i wzrósł w 9,3%, podczas gdy w grupie kontrolnej obserwowano to w 2,4; 7,4 i 90,2%.

  Badania naukowców pozwoliły ustalić, że obniżenie ogólnej aktywności impulsu studentów przy wzroście obciążenia wzrokowego może sprzyjać rozwojowi krótkowzroczności. Fizyczne ćwiczenia ogólnego rozwoju połączone ze specjalnymi ćwiczeniami dla mięśni rzęskowych mają pozytywny wpływ na funkcje krótkowzrocznego oka. Opierając się na wynikach badań mających techniki fizykoterapii dla studentów i uczniów z krótkowzrocznością i pokazuje jej skuteczność przy stosowaniu w kompleksie środków dla zapobiegania krótkowzroczności i jego progresji. Yu.I.Kurpan uzasadnił metodę wychowania fizycznego uczniów cierpiących na krótkowzroczność.

  Ograniczenia wychowania fizycznego uczniów i studentów w zakresie stanu narządu wzroku

  Grupy zdrowia dzieci i ich cechy

  Dla każdego rodzica kluczowe jest zdrowie dziecka, ponieważ zależy ono od jego przyszłego życia i losu. Wraz z pojawieniem się dziecka w świetle dla niego w klinice opracowywana jest karta medyczna, która opisuje rozwój i zdrowie dziecka. Z pewnością wielu ludzi zwracało uwagę, że przy urodzeniu i badaniu dziecka - lekarz przypisuje mu oszacowanie, wskazuje na to liczba od 1 do 5. Co to oznacza? Jakie funkcje w rozwoju i zdrowiu dziecka istnieją? W tym artykule porozmawiamy o grupach zdrowotnych naszych dzieci, rozważymy ich cechy i cechy przywłaszczenia określonej grupy.

  Jakie są grupy zdrowotne?

  Grupy zdrowia dziecka są warunkową nazwą medyczną, która służy do analizy stanu zdrowia dziecka. Aby ocenić i zakwalifikować stan danej osoby do jednej z grup, przeprowadza się badanie profilaktyczne, badanie, zbieranie i analizę testów.

  W trakcie rozwoju dziecka jego grupa może się zmieniać. Zależy od wielu czynników zewnętrznych. Dziecko jest badane przez komisję lekarską składającą się z okulisty, laury, chirurga, kardiologa, neurologa i dentysty. Ostateczną decyzję o przydzieleniu dziecku określonej grupy zdrowia podejmuje pediatra, na podstawie wniosków wąskich specjalistów.

  Oceny dokonuje się w obecnym czasie, nie są brane pod uwagę ostre choroby, infekcje lub inne choroby, chyba że stają się chroniczne.

  Konieczna jest ocena stanu zdrowia fizycznego dzieci w różnym wieku w celu identyfikacji i oddzielenia dzieci w celu uzyskania dalszej pomocy. Ktoś będzie zdrowy, ale dla kogoś będzie konieczne, jeśli nie leczenie, to nadzór specjalistów. Często dzieci, które mają problemy zdrowotne, otrzymują specjalne grupy zdrowia, w których obciążenie i wymagania wobec dzieci są mniej skomplikowane.

  W jaki sposób ustala się grupę zdrowia?

  Klasyfikacja kryteriów, na podstawie których przechodzi określona grupa zdrowia, jest bardzo zróżnicowana. Każda korzyść medyczna traktuje wszystkie punkty na różne sposoby. Najpopularniejszy podział oznacza 6 zasad, według których podejmuje się decyzję o ustaleniu grupy zdrowia dla dziecka.

  1. Dziedziczność. Na badanie noworodka lekarz musi przeprowadzić ankietę wśród rodziców, czy to rodzina chorób, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, które mają charakter i jak ciężkie konsekwencje. Zdając testy, możesz określić, jak wrażliwe jest dziecko na dziedziczną chorobę. W tym przypadku w czasie ciąży konieczne jest również poddanie się pewnym badaniom, które wykluczą negatywne aspekty. W tym kryterium obejmuje nie tylko chorób genetycznych, ale także w okresie ciąży, porodu i przebieg rozwoju dziecka w pierwszym miesiącu życia.
  2. Fizyczny rozwój dziecka. Kryterium to obejmuje główne cechy - wzrost, wagę, mierzony obwód klatki piersiowej, głowę, wielkość stopy, długość ramion i nóg oraz inne parametry. Wraz z rozwojem dziecka jest śledzony, kiedy zaczął trzymać głowę, kiedy usiadł, zaczął pełzać, chodzić, mówić. Pediatrzy są wspomagani przez stół, w którym od miesięcy znajdują się wszystkie wymagania i umiejętności, które powinien mieć maluch. Jeśli są jakieś odchylenia, musisz zbadać ich naturę i zrozumieć, czy mają poważne konsekwencje dla siebie, czy nie są tak straszne dla dziecka.
  3. Rozwój układu narządów w ciele - to serce, nerwy i układ krwionośny. W pierwszym roku po urodzeniu występuje powstawanie i rozwój wszystkich narządów w ciele, a także ich wzrost. W przypadku tego kryterium często stosuje się dodatkowe analizy i badania - badania ultrasonograficzne, analizy ogólne i inne badania. W tym przypadku zwrócono większą uwagę na serce, żołądek, nerki i płuca.
  4. Stopień odporności na ciało na czynniki zewnętrzne i infekcje. Często słyszy się coś takiego jak „chorowitym dzieckiem, kvelost i słabej odporności” - to określony przez zasady włączenia do grupy zdrowotnej. Jeśli dziecko jest często chore, ma słabą odporność, warto dodatkowo zbadać i ujawnić przyczynę tego stanu. Zgodnie z tym można również przypisać grupę zdrowia.
  5. Stosunek wskaźników zdrowia psychicznego i fizycznego. W celu zbadania psychologicznych i neurologicznych stanów zdrowia konieczne jest skonsultowanie się z psychologiem i neurologiem. Po badaniu i rozmowie z dzieckiem zostanie ujawnione, czy występują normalnie jakieś patologie lub rozwój. Wskaźniki zdrowia fizycznego są oceniane przez pediatrę i porównywane z tabelami, w których wskazano standardy.

  Grupy zdrowotne są przydzielane dzieciom w wieku od 3 do 17 lat. Zasadniczo są one przypisane do ogólnego stanu dzieci lub obecności chorób przewlekłych. Nawiasem mówiąc, dzieci z tą samą diagnozą mogą mieć różne grupy zdrowia. Wielu rodziców boi się przypisać dziecku grupę, która nie odpowiada dobrej kondycji zdrowotnej. Ale powinieneś wiedzieć, że to nie jest ostateczna diagnoza, ale specjalna gradacja, która pozwala ci dostosować twoje zdrowie, wziąć pod uwagę różne czynniki, które wpływają na przyszłość dziecka.

  Rodzaje grup zdrowia, charakterystyka każdej grupy

  W sumie istnieje pięć grup zdrowia dzieci od 3 do 17 lat. Wszystkie mają swoją własną charakterystykę i charakterystyczne cechy. Rozważ wszystkie grupy zdrowia.

  Pierwsza grupa - są to całkowicie zdrowe dzieci, które nie mają żadnych wad, problemów. Ich zdrowie psychiczne i fizyczne odpowiada standardowym pomiarom, nie mają żadnych wad rozwojowych, wad ani innych nieprawidłowości w organizacji i działalności ciał.

  Druga grupa - jest najbardziej rozpowszechniona na tle innych, występują małe odchylenia w stanie zdrowia, zmniejsza się odporność na czynniki zewnętrzne i choroby. Nie ma wyraźnego opóźnienia w rozwoju, na przykład, nie ma chorób przewlekłych, ale występują zaburzenia czynnościowe. Ogólne opóźnienie w rozwoju fizycznym to nadwaga, brak wagi, zaburzenia widzenia i wiele innych. Jeśli dziecko często cierpi na ostre choroby układu oddechowego, ma również 2 grupy.

  Trzecia grupa - dzieci, którzy mają choroby przewlekłe, ale są one w stanie remisji zdarzyć zaostrzenie podstawowych powikłań chorobowych zalogowany. Dzieci należące do takiej grupy mają normalne zdrowie fizyczne, ale mają pewne odchylenia w masie - nadmiar lub niedobór, niewielki wzrost. Rozwój psychologiczny często pozostaje w tyle za normalnymi wskaźnikami.

  Czwarta grupa - Dzieciom z chorobami przewlekłymi, które rozwijają się na aktywnym etapie lub fazie niestabilnej remisji, towarzyszą częste zaostrzenia. Także tutaj są dzieci, które mają chorobę w remisji, ale to wymaga leczenia wspomagającego. Dzieci z konsekwencjami po urazach, operacjach lub ograniczeniach w szkoleniu i pracy.

  Piąta grupa - jest najcięższą i najtrudniejszą grupą, obejmuje dzieci z ciężkimi chorobami przewlekłymi z bardzo rzadkimi remisjami i częstymi napadami padaczkowymi. Również w tym przypadku występują poważne komplikacje, dla zapobiegania, których stosuje się leczenie. Dotyczy to dzieci z wadami fizycznymi, naruszającymi funkcje niektórych ciał, którym towarzyszą poważne zakazy w formowaniu pracy. Dotyczy to również dzieci niepełnosprawnych.

  Dystrybucja dzieci przez grupy zdrowotne

  Dystrybucja dzieci przez grupy zdrowotne realizowana jest wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę - lekarza w oparciu o opisane powyżej kryteria i cechy. Lekarz - pediatra, psycholog, neurolog i innych wąskich specjalistów wykorzystać testy, badania, jak również badania danych i rejestrów medycznych dla ciąży i wczesnego rozwoju dziecka.

  Duże znaczenie ma również osobiste badanie i badania instrumentalne. Każdy lekarz dokonuje trafnej diagnozy, na podstawie której można już skierować dziecko do określonej grupy zdrowia. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj naruszenia funkcji ciała istnieje, na jakim etapie się znajduje, który z wariantów kursu ma miejsce, obecności komplikacji. Ogromne znaczenie ma fakt obecności innych chorób, tak zwanych "chorób współistniejących", jeśli nie istnieją, wówczas diagnoza jest "zdrowa". Pediatra bada wszystkie diagnozy wąskich specjalistów i ich zalecenia, na podstawie których przypisana jest grupa zdrowia, a także zalecenia dotyczące ochrony zdrowia.

  Te dzieci, u których podejrzewa się choroby lub zaburzenia czynnościowe, nie dają kompleksowej oceny stanu zdrowia. W takiej opcji konieczne jest przeprowadzenie całego zespołu analiz i badań w celu prawidłowego określenia grupy. Po otrzymaniu testów konieczne jest wyjaśnienie i zdiagnozowanie, następnie można podać zalecenia i leczenie.

  Zalecenia metodyczne dla różnych grup zdrowia

  W zależności od grupy zdrowia dzieci przedkładane są mu różne wymagania lub zalecenia dotyczące prowadzenia zajęć sportowych i towarzyskich. Rozważmy szczegółowo zalecenia metodyczne dla dzieci z różnych grup zdrowia.

  Pierwsza grupa - Wszelkiego rodzaju działalność - edukacyjna, zatrudnienie przez pracę lub sport tworzą się bez ograniczeń w ramach ogólnego programu wychowania dziecka. Należy wziąć pod uwagę wiek i możliwości danej osoby, w przeciwnym razie nie ma przeciwwskazań ani ograniczeń. Wszystkie specyfikacje można spełnić bez szkody dla zdrowia, a także dodatkowe opcjonalne kursy i zajęcia, wizyty w sekcjach sportowych i udział w olimpiadzie, konkursach.

  Druga grupa - w tym przypadku, jak pamiętamy, odchylenia są niewielkie, a więc przeciwwskazania nie mają radykalnej skali. Konieczne jest utwardzanie ciała, przestrzeganie racjonalnej diety zgodnie z zestawem lub, przeciwnie, schudnięcie. Konieczne jest również obserwowanie programu silnika. Wychowanie fizyczne nie może zostać przerwane, ale dzieci takiej grupy mogą przyjąć standardy z opóźnieniem w czasie. Lekarze zalecają ćwiczenia w sekcjach sportowych ogólnej sprawności fizycznej, konieczne jest spacery i gry, udział w wyścigach sztafetowych i zawodach. Udział w poważnych wydarzeniach jest dozwolony za zgodą lekarza.

  Trzecia grupa - Zanim zaczniesz uprawiać sport, musisz udać się do lekarza, aby podał kilka zaleceń i ograniczeń. Szczególną uwagę zwraca się na procedurę powrotu do zdrowia po zajęciach, ćwiczenia oddechowe należy zwiększyć w stosunku do masy całkowitej. Puls powinien być stale monitorowany, tempo ćwiczenia powinno być niskie i wolne. Zajęcia są realizowane zgodnie ze specjalnie opracowanymi programami z udziałem lekarzy. Udział w wydarzeniach sportowych jest ograniczony i dozwolony za zgodą lekarza.

  Czwarta grupa - sposób działania jest ograniczony, powstaje specjalny reżim dnia, w którym odpoczynek jest podawany przez długi czas, a terapia ruchowa (terapia ruchowa) realizowana jest zamiast zwykłych zajęć sportowych. Tworzone są specjalistyczne programy dla specjalnych instytucji edukacyjnych.

  Piąta grupa - aktywność dziecka jest znacznie ograniczona, reżimowi dnia towarzyszy terapia fizyczna, a także długi odpoczynek. Formowane procedury terapeutyczne, które wspierają zdrowie dziecka. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się indywidualnie, pod nadzorem wykwalifikowanych specjalistów, programy są zatwierdzane przez lekarza prowadzącego.

  Zamiast kończyć

  Podsumowując, możemy zauważyć, że grupy zdrowotne nie są ostateczna diagnoza dla dziecka, ale tylko specjalną skalę, przez które można obserwować stan dziecka zdrowia, aby dostosować swój ładunek w szkole, klubów sportowych, w zależności od czynników zewnętrznych. Grupa zdrowia może się zmienić, zarówno na gorsze, jak i na lepsze.

  Niepełnosprawność według wizji: kryteria i płatności

  Wcześniej czy później każda osoba staje wobec faktu, że ostrość wzroku zaczyna spadać, a kontury przedmiotów stają się niewyraźne. Niewiarygodny świat nie jest tak pouczający, a jakość życia jest o rząd wielkości mniejsza.

  Niepełnosprawność według wizji: kryteria i płatności

  Dlaczego zaburzenia widzenia?

  Przyczyny prowadzące do zmniejszenia funkcji nerwu wzrokowego można podzielić na kilka grup.

  Biologiczne czynniki, związane z procesami zachodzącymi w procesach ciała. Należą do nich:

  • dziedziczne mutacje narządów wzroku, a także spontaniczne mutacje spowodowane zewnętrznymi czynnikami środowiskowymi;
  • nieprawidłowości chromosomalne;
  • uraz porodowy;
  • anomalie i patologie rozwoju płodowego, które doprowadziły do ​​zakłócenia w funkcjonowaniu i funkcjonowaniu struktury nerwu wzrokowego;
  • wrodzone wady mięśni oka;
  • zakrzywienie i zmętnienie soczewki;
  • zaburzenia witreu humoralnego;
  • zmiany w strukturze rogówki;
  • nieprawidłowości w siatkówce oka;
  • związane z wiekiem zmiany w narządach wzroku;
  • zmiany w budowie układu mięśniowo-szkieletowego, wpływające na proces zaopatrzenia w krew, aw konsekwencji - zaburzenia krążenia mózgowego;
  • skoki ciśnienia krwi;
  • stresy i wstrząsy nerwowe, nadmierny stres moralny i emocjonalny;
  • przemęczenia umysłowe i fizyczne;
  • brak snu;
  • żużel ciała i konsekwencje toksycznego zatrucia;
  • uraz czaszkowo-mózgowy;
  • niezrównoważona dieta i entuzjazm dla fast food, powodując niedobór witamin i niezbędnych mikroelementów;
  • Niektóre choroby, na przykład, cukrzyca, ostre wirusowe lub bakteryjne infekcje, w tym. choroby krwi;
  • choroby odcinków szyjnych i barkowych kręgosłupa.

  Krzywizna i zmętnienie soczewki

  W zależności od stopnia zniszczenia oryginalnej struktury mięśni i tkanek, a także odsetka utraconych funkcji narządów wzroku, działanie czynników biologicznych może być względnie dopuszczalne lub wymagać interwencji chirurgicznej.
  Czynniki środowisko. Do tej ogromnej grupy można przypisać następujące przyczyny, powodujące spadek percepcji wzrokowej:

  • niedostateczne lub słabe oświetlenie miejsca pracy;
  • nieprzestrzeganie pozycji ciała i zalecanej odległości między książką / monitorem podczas czytania;
  • przedłużone zmęczenie oczu bez odpoczynku;
  • konsekwencje aktywności zawodowej i szkodliwych czynników produkcji;
  • słabej jakości lub przestarzały monitor bez specjalnego ekranu ochronnego lub z wewnętrznymi defektami, które mają wpływ na jakość i klarowność informacji wyprowadzanych na ekran;
  • życie w ekologicznie niestabilnym terenie.

  Do tej samej grupy należą złe nawyki.

  Prawidłowe położenie osoby za komputerem

  Społeczności przyczyny są spowodowane wewnętrznym utrudnieniem i niezręcznością w noszeniu soczewek korekcyjnych lub okularów korekcyjnych. Zwykle dotyczy to dzieci, które wyśmiewają się z rówieśników na swoich kolegów z klasy noszących okulary, nie mówią rodzicowi o problemie, pogłębiając utratę funkcji wzrokowych.

  Często kilka przyczyn prowadzi do pogorszenia percepcji wzrokowej, a im bardziej poważne, tym bardziej ich wpływ na oczy.

  Kryteria przypisywania upośledzenia wzroku

  Średnio około 55 000 Rosjan każdego roku otrzymuje grupę osób niepełnosprawnych. Pojęcie to obejmuje bardzo szeroki zakres wskaźników zaburzeń widzenia od małych odchyleń do znacznej utraty światłoczułości i całkowitej ślepoty.

  Aby rozpoznać osobę niepełnosprawną, bierze się pod uwagę ostrość wzroku i zdolność do samoobsługi. Ostatnie kryterium to:

  • możliwość samodzielnego poruszania się bez pomocy;
  • umiejętność komunikowania się;
  • darmowa orientacja w przestrzeni;
  • kontrola zachowania;
  • umiejętność uczenia się;
  • możliwość pracy.

  Wskaźniki te mogą mieć różną intensywność, w różnym stopniu ograniczając zdolność osoby, obniżając poziom i jakość życia.

  Przy określaniu niepełnosprawności potrzebna jest kompleksowa ocena wszystkich wskaźników. Jednak w badaniu nieprawidłowości i patologii narządów wizualnych i zdolność człowieka do postrzegania świata zewnętrznego odgrywają ważną rolę jako najbardziej zdrowym okiem. Na tej podstawie komisja lekarska decyduje o przyznaniu jednej z grup niepełnosprawności określonej na podstawie stopnia dysfunkcji percepcji wzrokowej i nałożonych ograniczeń warunków życia. Kryteria dla każdego stopnia są zatwierdzone przez Międzynarodową Klasyfikację Chorób i obejmują:

  • nasilenie i zasięg pola widzenia;
  • główne współczynniki elektrofizjologiczne;
  • stopień zdolności do pracy w zasięgu wzroku.

  Kryteria przypisywania upośledzenia wzroku

  I grupa niepełnosprawności jest podawany osobom z silnym, nieodwracalnym uszkodzeniem nerwów wzrokowych i utratą ponad 85% wzrokowej percepcji aż do ślepoty dwojgiem oczu. Utratę funkcji wzrokowych oka wiodącego charakteryzuje się wyrażeniem (stopień III) lub znacznym wyrażeniem (stopień IV), podczas gdy osoba nie może wykonywać życia bez pomocy zewnętrznej i ochrony socjalnej.

  Grupa II jest spowodowane ogólną ostrością widzenia w przedziale od 0,1 do 0,05 i wyrażoną utratą funkcji aparatu wzrokowego (III stopień). Zwykle osoby z taką grupą niepełnosprawności są niedowidzące, wymagające znacznego wsparcia społecznego.

  Grupa III charakteryzuje się ogólnym wskaźnikiem ostrości wzroku najzdrowszego oka od 0,3 do 0,1. Komisja lekarska, utrata funkcji narządów wzroku jest uważana za umiarkowaną (stopień II lub I), ponieważ osoba nie może obsługiwać siebie częściowo, ale także potrzebuje nieznacznej ochrony socjalnej.

  Przy udzielaniu niepełnosprawności z powodu utraty wzroku jest brany pod uwagę tylko zdolność pacjenta do percepcji wzrokowej, ale także wszystkie wymienione w jego choroby medycznej (ciężką wrodzoną, przewlekłe), ogólny stan zdrowia, miejsce zamieszkania i ekologicznego dobrobytu w regionie, a także w grupie wiekowej. Ważnymi wskaźnikami mogą być wskaźniki społeczne i bezpieczeństwo materialne.

  Ważne! Dzieci przed ukończeniem pełnoletności otrzymują status "dzieci niepełnosprawnych", a po ukończeniu 18 lat muszą przejść proces ponownej oceny i potwierdzenia statusu i grupy.

  Procedura rejestracji

  Proces uzyskiwania i przetwarzania wszystkich dokumentów dotyczących niepełnosprawności jest dość długi. Pierwszym etapem jest badanie okulisty i potwierdzenie prawa osoby do niepełnosprawności. Następnie pacjent w porę poddawany jest pełnej kontroli lekarskiej w ośrodku zdrowia w miejscu zamieszkania, którego celem jest określenie stanu zdrowia i określenie wszystkich chorób i patologii wszystkich istotnych systemów. Często prowadzi to do wyznaczenia dodatkowych badań i procedur (USG, RTG, EKG, MRI itp.)

  Pierwszym etapem jest badanie okulisty

  Kolejnym etapem jest odbiór certyfikatu przez lekarza głównego z polikliniki, gdzie przeprowadzono pełne badanie lekarskie, referencje i zalecenia dotyczące rejestracji niepełnosprawności. Dokumenty te są niezbędne do przejścia przez inną specjalistyczną wiedzę medyczną i społeczną (ITU), która podejmuje ostateczną decyzję w sprawie kategorii grupy niepełnosprawności, która ma zostać przydzielona.

  Lista niezbędnych dokumentów i dokumentów:

  • Kierunek podpisany przez kierownika polikliniki w ITU;
  • pisemny wniosek pacjenta o zbadanie prawa do niepełnosprawności;
  • oryginał i kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport);
  • notarialna kopia zeszytu pracy;
  • ambulatoryjna karta medyczna i wszystkie niezbędne wyciągi z pieczęciami;
  • akt dotyczący traumy otrzymanej w trakcie zatrudnienia, napisany w formie H-1, lub o nabytej chorobie zawodowej.