Dystrofia siatkówki. Przyczyny, objawy, leczenie

Siatkówka jest bardzo cienką warstwą tkanki składającą się z komórek nerwowych. Siatkówka pokrywa gałkę oczną od wewnątrz na plecach.

Tkanka siatkówki to ogromna liczba fotoreceptorów lub komórek światłoczułych, których główną funkcją jest przekształcanie impulsów świetlnych w impulsy elektryczne.


Patologia "dystrofii siatkówki" jest ogólnym terminem, który charakteryzuje znaczną grupę różnych heterogenicznych zaburzeń.

Powszechnymi objawami wszystkich typów dystrofii siatkówki są postępy dysfunkcji wzroku oraz zmiany degeneracyjno-dystroficzne we włóknie siatkówki.

Obecnie w przypadku dystroficznych chorób siatkówki główne przyczyny wczesnej redukcji ostrości widzenia są przypisywane ślepocie.

Ich specyfika polega na tym, że przebieg patologii jest powolny, ale stały i charakteryzuje się stopniowym zmniejszaniem się funkcji wzrokowej oka.

Czynnikami, które mogą wywołać rozwój patologii, mogą być:

 • starość z powodu procesów inwolucji w ciele;
 • dziedziczna predyspozycja;
 • Choroby naczyniowe, w tym nadciśnienie, miażdżyca;
 • cukrzyca;
 • niedożywienie, beri-beri;
 • palenie;
 • nadwaga;
 • nadmierne nasłonecznienie;
 • niektóre choroby wirusowe;
 • stres, nerwowe wstrząsy.

Centralna dystrofia siatkówki

loading...

Ta grupa patologii jest uważana za najczęstszą przyczynę stopniowego i nieodwracalnego pogorszenia ostrości wzroku. Znaczna część dystrofii siatkówki występuje w dystrofii inwolucyjnej typu centralnego, w inny sposób - w związanym z wiekiem zwyrodnieniu plamki oka.

Pochodzenie tej choroby jest bezpośrednio związane z wiekiem, co można odczytać z nazwy.

W ostatnich latach, istnieje tendencja do zwiększenia częstości rozpoznania powyższych chorób, ze względu na zmianę sytuacji demograficznej w kraju - mianowicie, spadek liczby urodzeń, a zatem wzrost odsetka osób starszych w populacji.

Inną możliwą przyczyną jest wzrost częstości występowania patologii naczyniowych w kraju.


Centralna inwolucyjne dystrofii siatkówki jest uszkodzenie siatkówki środkowy obszar (plamki), który znajduje się w kierunku świątyni nerwu wzrokowego.

Obszar plamki odpowiada za rozdzielczość oka, to znaczy umożliwia dokładne określenie oka małych obiektów i detali z bliskiej i bliskiej odległości.

Zatem zwyrodnienie plamki związane z wiekiem powoduje zmniejszenie klarowności przedmiotowego widzenia centralnego. Niemniej jednak, nawet w zaawansowanych przypadkach, inwolucyjne zwyrodnienie plamki błony siatkowej nie powoduje całkowitej ślepoty, ponieważ peryferyjne obszary siatkówki nadal funkcjonują.

W związku z tym pacjent nadal może normalnie poruszać się w przestrzeni kosmicznej. Patologia prowadzi do naruszenia zdolności osoby do pracy w niewielkiej odległości od oczu (na przykład pacjent jest trudny do odczytania, list).

Wśród centralnych dystrofii siatkówki wyróżnia się dwie formy:

 • Sucha inwolucyjna zwyrodnienie plamki siatkówki lub nieistniejąca.
 • Mokre zwyrodnienie plamki siatkówki lub wysiękowe.

Zwykle patologia dotyka oczu pacjentów w wieku 60 lat i starszych. Z reguły obejmuje on oba narządy wzroku, a nasilenie i szybkość progresji choroby zależy od etapu i formy.

Zwyrodnienie plamki żółtej siatkówki

Zakłócenie procesów metabolicznych zachodzące między błoną siatkową a przenikającymi ją naczyniami powoduje gromadzenie się komórek odpływowych komórek. Te produkty rozpadu znajdują się w warstwach pod siatkówką, co reprezentuje mikropęcherzyki.

Ten typ centralnej dystrofii błony siatkowej nazywany jest suchym. Formy zwyrodnienia siatkówki bez uwolnienia patologicznych wysięków stanowią ponad 90% wszystkich chorób tej grupy. Charakteryzują się powolnym, stopniowym spadkiem ostrości wzroku.

Prognozy dotyczące suchego zwyrodnienia plamki siatkówki są stosunkowo korzystne.

Mokre zwyrodnienie plamki siatkówki

Jeśli rozwój procesów patologicznych rośnie w nowo tworzących się naczyniach siatkówki, wynikających z unaczynieniem i przez ich ściany traumą i zbiera wyciek krwi lub innych płynów, związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej siatkówki zwany mokro (cieknące).

Ten typ choroby stanowi zaledwie 10% wszystkich przypadków dystrofii siatkówki, ale bardzo negatywnie wpływa na funkcję wzrokową.

Mokre zwyrodnienie plamki żółtej charakteryzuje się nagłym spadkiem ostrości wzroku, który może wystąpić w ciągu kilku tygodni lub dni. Bez szybkich i adekwatnych środków terapii wzrok znacznie się zmniejsza, a postęp procesu patologicznego stopniowo się zwiększa.

Należy zauważyć, że to tylko wysoko wykwalifikowany okulista, który potrafi prawidłowo diagnozować i różnicować dystrofię środkową siatkówki od innych chorób oczu. Dotyczy to w szczególności wczesnych stadiów choroby.

Często diagnoza jest bardzo trudna, ponieważ patologię wieku można łączyć i uzupełniać innymi chorobami oczu, które często pojawiają się w starszym wieku (np. Zaćma o podobnym zespole objawów).

Pacjenci muszą pamiętać, że rozwijając podwojenie przedmiotów, zakrzywiając obraz przed oczami, pojawienie się jakichkolwiek plam, "obszary niewidoczne" powinny pilnie zwrócić się do okulisty!

Jeśli subiektywne odczucia polegają na tym, że zakrzywione, faliste kontury, linie pojawiają się w polu widzenia, może to oznaczać początkowy etap rozwoju wysiękowego zwyrodnienia plamki siatkówki.

Leczenie dystrofii siatkówki

loading...

Doświadczony specjalista po dokładnym i kompleksowym badaniu określi charakter zmiany siatkówki, szybkość i zakres patologii, co pomoże przewidzieć wyniki leczenia i opracować skuteczną taktykę.

Niestety, wieku (inwolucyjne) dystrofie siatkówki są nieodwracalne, postępując z chorobą czasu. Dlatego jego terapia ma na celu naprawienie procesu w stanie stabilnym, a także wyrównawczą kompensację funkcjonalności oka.

Jeśli patologia zostanie wykryta na wczesnym etapie, program do leczenia mukulodystrofii błony siatkowej obejmuje leki, które zapewniają złożony wpływ na zaatakowany obszar.

W szczególności zaleca się stosowanie środków rozszerzających naczynia krwionośne, venotonics, środków do zagęszczania ściany naczynia, preparatów do upłynniania krwi, kompleksów witaminowych. Szczególnie niezbędne dla pacjentów z dystrofią siatkówki, witaminami A, E, Grupą B. Takie leczenie powinno być regularne i wyznaczane co najmniej 2 razy w roku.

Terapia patologii, która jest zaniedbana, wymaga intensywnego podejścia.

Leczenie obejmuje fizjoterapeutyczne, mikrochirurgiczne techniki, w tym:

 • magnetoterapia, fototerapia do stymulacji siatkówki (wykonywana na tle leczenia zachowawczego);
 • narażenie na siatkówkę promieniowaniem laserowym (terapia laserowa);
 • przezskórna elektrostymulacja siatkówki;
 • dożylne napromienianie krwi promieniami laserowymi (na tle leczenia lekami);
 • operacje vazorekonstruktivnogo i typy revasculant, w tym - z wykorzystaniem alloprzeszczepów.

Jeśli zostanie stwierdzona wilgotna (wysiękowa) postać choroby, konieczne będzie leczenie lekami inhibitorami angiogenezy, a także kauteryzacja laserowa siatkówki.

Podczas manipulacji przez źrenicę za pomocą specjalnej soczewki, wiązka laserowa jest kierowana do obszarów dotkniętej powłoki siatki. Podczas koagulacji laserowej zranione naczynia są szczelnie zamknięte, więc płyn z nich nie przenika do tkanek siatkówki.

Ta procedura jest całkowicie bezbolesna, ponieważ pacjent jest najpierw zaszczepiony w kroplach do oczu ze znieczuleniem. Podczas sesji pacjent widzi tylko blask światła przed jego oczami.

Jeśli to konieczne, laserowe koagulowanie naczyń krwionośnych może być wykonywane wielokrotnie po pewnym czasie.

Maculopatia cukrzycowa

loading...

W cukrzycy makulopatia cukrzycowa jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności. Jednak rzadko powoduje całkowitą ślepotę.

Choroba może rozwinąć się z retinopatią cukrzycową (najczęściej z proliferacyjną retinopatią cukrzycową). Jest często postrzegany jako objaw powyższej patologii, ponieważ jest częścią jej obrazu klinicznego.

Rodzaje makulopatii cukrzycowej

Maculopatia cukrzycowa, zgodnie z naturą zmian zarejestrowanych podczas wizualizacji dna oka, dzieli się na następujące formy:

 • ogniskowa (w tym obwodowa, wysiękowa);
 • powszechny lub rozproszony;
 • niedokrwienny;
 • mieszane.

Ważnymi objawami, które mogą wpływać na funkcję widzenia i rokowania, są zakłócenia w dopływie tlenu i obrzęk centralnej siatkówki.

Pewną rolę odgrywa również odległość ogniska patologicznego od środka plamki.

Leczenie makulopatii cukrzycowej

Należy leczyć wszelkiego rodzaju makrofilię cukrzycową, która rozpoczyna się od identyfikacji i korekty choroby podstawowej. Ważnym kierunkiem leczenia jest stabilizacja procesów metabolicznych.

Badania naukowe i kliniczne dowodzą, że istnieje ścisła korelacja między stopniem wyrównania glikemii a ciężkością procesów retinopatii cukrzycowej, w tym cukrzycowej makulopatii.

Nowoczesne podejście do leczenia opiera się na zapobieganiu patologii u pacjentów z cukrzycą poprzez maksymalizację kompensacji zaburzeń metabolicznych.

Takie podejście obejmuje regularne monitorowanie poziomu glukozy, jak również terminową i adekwatną korektę cukrzycy, jeśli to możliwe - we wczesnym stadium progresji choroby.

Zastosowanie angioprotektorów (pentoksyfiliny, trentalu, cerebrolizyny, doksu itp.) Do celów terapeutycznych i profilaktycznych nie jest obecnie uznawane za wystarczająco skuteczne.

Z reguły w połączeniu z niezadowalającą wymianą zaburzeń metabolizmu glukozy takie leczenie nie przynosi żadnych pozytywnych rezultatów.

Dlatego najlepszym sposobem leczenia pacjentów z makulopatią cukrzycową było kauteryzacja laserowa naczyń siatkówki (koagulacja laserowa).

Wybór techniki koagulacji laserowej, a także specyfiki patologii, determinują wyniki leczenia i prognozy dotyczące powrotu do zdrowia.

Całkowite wyeliminowanie zmian dystroficznych w siatkówce, a także przywrócenie funkcji wzrokowej, zgodnie z danymi, obserwuje się u 62% pacjentów. Jeśli leczenie laserowe jest prowadzone we wczesnym stadium choroby, jego skuteczność jest szczególnie wysoka.

Dystrofia obwodowa siatkówki

loading...

Boczne obszary siatkówki prawie nie są wizualizowane przez proste badanie dna oka, ponieważ znajdują się one za środkową linią gałki ocznej.

Niemniej jednak na obrzeżach siatkówki najczęściej pojawiają się objawy zwyrodnienia siatkowej błony, które są spowodowane wzrostem długości oka, a w konsekwencji wzrostem ostrości krótkowzroczności.

Ponadto występuje silne pogorszenie dopływu krwi do siatkówki na tle zwyrodnienia sieci naczyniowej.

Wszystkie powyższe objawy są najczęstszymi przyczynami poważnej patologii - odwarstwieniem siatkówki.

Wraz z pogarszaniem się stanu oka, któremu towarzyszą zmiany dystroficzne, dotknięte obszary stają się cieńsze wraz z tworzeniem się silnych stref napięcia między siatkówką a ciałem szklistym.

Jeśli takie napięcia występują przez długi czas, może nastąpić pęknięcie w obszarze, w którym płynie płynna (wodna) warstwa ciała szklistego. Wchodzi pod siatkówkę, sprawia, że ​​jej bunt się podnosi i płatkuje.

Wśród peryferyjnych zwyrodnień oczodołu oczodołu wyróżnia się kilka odmian, różniących się stopniem ryzyka w stosunku do odwarstwienia siatkówki.

Lattowe zwyrodnienie siatkówki

Uważany jest za najbardziej poważną patologię i charakteryzuje się wysokim ryzykiem oderwania siatkówki. Występuje ponad 63% przypadków dystrofii siatkówki obwodowej u pacjentów z objawami oderwania.

Ogółem w badaniu starszych pacjentów dystrofię latticularną rozpoznaje się u 5% osób, głównie u mężczyzn.

Scharakteryzowano dziedziczne predyspozycje do tej formy zwyrodnienia siatkówki. Większość patologii ma charakter dwustronny. Często, gdy uwarunkowania genetyczne, taka choroba występuje już w drugiej dekadzie życia.

Istnieje wiele dowodów na bezpośredni związek między częstotliwością odwarstwienia siatkówki a rozwojem zwyrodnienia latticularnego: ponad jedna trzecia pacjentów z bezpośrednią diagnozą oderwania, objawami dystrofii latticularnej.

Podczas badania dna oka patologia przedstawia białawo-szare, wąskie, lekko pofalowane pasy, które tworzą postacie w postaci kratownicy lub drabiny. Liczby te są niczym więcej, jak tylko zawojonymi i zatartymi naczyniami, częściej żyłami.

Pomiędzy patologicznie zmienionymi naczyniami znajdują się strefy ścienienia membrany siatkowej, a także mikropęcherzyków, guzków i cyst.

Inne nieprawidłowe zmiany związane z tym typem choroby - plamy pigmentowe, obszary o obniżonej pigmentacji, pigmentacja rozproszona.

W większości przypadków, gdy wykryta zostanie patologia, ciało szkliste jest rozszerzone, podczas gdy na linii końca zjawisk dystroficznych przeciwnie, jest skondensowane do krawędzi.

Innymi słowy, istnieją obszary silnego napięcia wzdłuż krawędzi zwyrodnienia siatkówki z powstawaniem podmuchów siatkówki (do 32% przypadków) lub podmuchów o zaokrąglonym kształcie (do 18% przypadków). Oba rodzaje podmuchów powodują oderwanie siatkówki.

Dystrofia obwodowa siatkówki według rodzaju "śladów ślimaków"

Najczęściej ten rodzaj choroby występuje u pacjentów z osiową postępującą krótkowzrocznością, zwykle z ciężkimi patologicznymi zmianami w naczyniach krwionośnych i siatkówce.

Przyczyną tego typu obwodowej dystrofii siatkówki są zmiany naczyniowe z tworzeniem białych, lekko błyszczące wtrącenia w postaci krótkich rozstępów, a także małe obszary rozrzedzenia siatkówki i defekty w postaci dziur.

Zewnętrznie choroba jest podobna do śladu ślimaka, dlatego też otrzymała swoją nazwę.

W miarę postępu patologii, ogniska dystrofii łączą się, tworząc wstążkowe zmiany siatkówki. W większości przypadków ten rodzaj choroby rozpoznaje się w górnej zewnętrznej części oka i jest wyjątkowo podatny na pęknięcia o dużych rozmiarach okrągłych.

W związku z tym ryzyko oderwania siatkówki z podobną patologią jest bardzo wysokie, według niektórych ekspertów jest nawet wyższe niż w poprzednio opisanej dystrofii lattowej.

Ale peryferyjne degeneracja siatkówki siatkówki jest znacznie mniejsza niż poprzednia przez rodzaj "śladów ślimaków".

Ine-podobne zwyrodnienie siatkówki

Jest to dziedziczna forma patologii. Co do zasady choroba obejmuje oba oczy, ale nie postępuje szybko.

Obiektywne znaki: na krawędziach dna znajdują się białe lub żółte łatki przypominające płatki śniegu. Lekko wznoszą się nad powierzchnią i znajdują się w pobliżu zainfekowanych zatopionych naczyń w skorupie siatki.

Czasami proces towarzyszy powstawaniu pigmentacji wokół obwodu siatkówki.

Dystrofia siatkówki "brukowanej nawierzchni"

Wyróżnia się lokalizacją miejsc dystrofii na najdalszych peryferiach. Towarzyszy temu pojawienie się pierścieniowych, białych, wydłużonych patologicznych ognisk z rozmytą powierzchnią. Obok takich elementów wizualizowane są punktowe pigmentacje.

Najczęściej podobne zjawiska są widoczne na dnie dna, ale czasami rozprzestrzeniają się po całym obwodzie. Przy średnim i wysokim stopniu krótkowzroczności oraz u pacjentów w podeszłym wieku objawy dystrofii siatkówki, takie jak "brukowana nawierzchnia", są diagnozowane w 20% przypadków.

Podczas stosowania odwarstwienia siatkówki aż do 11% pacjentów cierpi na ten rodzaj dystrofii.

Blanszowanie siatkówki Blessina - Ivanova

Wartość graniczna torbielowaty zwyrodnienie siatkówki Blessina - Iwanow występuje jako tworzenia pierścienia w kształcie małych pęcherzyków w skrajnym zewnętrznym obrzeżu. Nie często prowadzi to do oderwania siatkówki i jest najbardziej związane z naturalnymi procesami inwolucyjnymi w ciele.

Dystrofia Blessina-Iwanowa może być przyczyną pojawienia się małych otworów na siatkówce, a także może powodować jej oderwanie od linii zębowej w urazach oka.

Spośród wszystkich przypadków oderwania siatek, ten typ dystrofii jest "winny" w 7% z nich.

Przyczyny dystrofii siatkówki. Kto jest zagrożony?

loading...

Do 40% różnych typów dystrofii siatkówki występuje u osób, które mają oznaki krótkowzroczności (krótkowzroczność). Przy dalekowzroczności patologię obserwuje się tylko w 8% przypadków, podczas gdy w normalnym widzeniu jest to tylko 2-5%.

Wszystkie przyczyny choroby można podzielić na 2 grupy.

Lokalne przyczyny:

 • predyspozycje genetyczne;
 • krótkowzroczność;
 • uraz oka;
 • zapalne i zakaźne patologie oczu.

Typowe przyczyny:

 • nadciśnienie tętnicze, miażdżyca i inne choroby naczyniowe;
 • cukrzyca;
 • zatrucie, zatrucie;
 • niektóre choroby ogólnoustrojowe organizmu.

Dystrofia obwodu błony siatkowej może pojawić się w każdym wieku pacjenta. Jej niebezpieczeństwo polega na możliwym oderwaniu siatkówki, a także na tym, że patologia praktycznie nie objawia się we wczesnym stadium.

Często pacjent przychodzi na przyjęcie, opisując tak zwaną zasłonę ("kurtynę") w polu widzenia, co oznacza progresję centralnych typów dystrofii siatkówki. Na tym etapie tylko operacja może pomóc uratować wzrok, ale nie zawsze i dopiero po przywróceniu pełnej wizji.

Jeśli dana osoba jest zagrożona, powinien dokładnie monitorować swoje zdrowie. Co najmniej dwa razy w roku powinien być rutynowo sprawdzany przez okulistę, a w przypadku wszelkich nietypowych objawów pilne jest udanie się do specjalisty.

Leczenie dystrofii obwodowej

loading...

Leczenie dystrofii obwodowej, a zwłaszcza odwarstwienia siatkówki, jest bardzo pracochłonnym procesem. Ale zapobieganie tej chorobie nie jest tak trudne.

Regularnie badane, można znaleźć zmiany dystroficzne na wczesnym etapie. W takim przypadku lekarz przepisze kontrolę dynamiki, a także laseroterapię chorób siatkówki.

W niektórych przypadkach koagulacja laserowa jest również przeprowadzana w celach prewencyjnych, ponieważ jest całkowicie bezpieczna.

Prowadzone w warunkach ambulatoryjnych całkowicie bezbolesne koagulowanie laserowe pomaga oddzielić chorych na siatkówkę od zdrowych i zapobiec rozprzestrzenianiu się patologii w centrum siatkówki.

W niektórych przypadkach może być potrzebna druga sesja koagulacji laserowej.

Jak leczyć dystrofię siatkówki

loading...

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest dystrofia siatkówki, jakie są metody leczenia i czy leczenie środkami ludowymi jest możliwe.

Dystrofia siatkówki jest poważnym procesem destrukcyjnym występującym w jednej z najważniejszych części analizatora wzrokowego - siatkówce, prowadzącej do słabej widoczności i ślepoty. Choroba może powstać jako niezależne odchylenie iw konsekwencji innych patologicznych zaburzeń, może być wrodzona i nabyta. Może objawiać się w takiej czy innej formie i to od tego, a także od ciężkości patologii, zależy rokowanie leczenia.

Dystrofia siatkówki

loading...

Siatkówka jest wewnętrzną powłoką oka, dzięki której następuje percepcja i transformacja sygnałów świetlnych w impulsy nerwowe, następuje ich pierwotna analiza i transmisja do wizualnych podziałów mózgu. Siatkówka jest odpowiedzialna za interakcję układu wzrokowego oka z ośrodkowym układem nerwowym i bierze bezpośredni udział w przekształcaniu sygnałów świetlnych w obrazy wizualne.

Dystrofia siatkówki jest ogólną definicją obejmującą grupę patologii w układzie wzrokowym

Dystrofia siatkówki łączy grupę patologii widzenia spowodowanych nieodwracalnymi niszczącymi zmianami w siatkówce. Zniszczenie tkanek siatkówki i zaburzenie procesów metabolicznych w nich pociąga za sobą pogorszenie ostrości wzroku, słabe widzenie lub całkowitą utratę go.

Rodzaje dystrofii siatkówki

loading...

Dystrofię siatkówki dzieli się według etiologii (pochodzenia) i lokalizacji destrukcyjnego procesu.

Dziedziczna dystrofia

Do dystrofii dziedzicznej należy wiele gatunków, wśród których najczęściej występują:

 1. Dystrofia pigmentowana;
 2. Biała dystrofia punktowa.

Dystrofia pigmentowa jest genetyczną chorobą o niewyjaśnionej etiologii związanej z zaburzeniem funkcjonowania fotoreceptorów siatkówki odpowiedzialnych za widzenie w mroku. W przypadku postaci pigmentowej, typowo zwiotczały przewlekły przebieg z powolnym zaostrzeniem objawów, naprzemiennymi okresami zaostrzeń i remisji. Na etapie remisji wzrok zwykle poprawia się. Pierwsze objawy choroby obserwuje się w wieku szkolnym, w wieku 20 lat choroba jest wyraźnie diagnozowana, u osób starszych może wystąpić ślepota.

Punkowo-biała dystrofia - wrodzona patologia, rozwija się od wczesnego dzieciństwa. Pogorszenie widzenia można zauważyć nawet w wieku przedszkolnym.

Nabyta dystrofia

Uzyskana dystrofia często rozwija się u osób starszych. Możliwe jest łączenie dystrofii z zaćmą i innymi chorobami oczu spowodowanymi przez związane z wiekiem zmiany w ciele i naruszenie procesów metabolicznych w tkankach oka.

Na temat lokalizacji procesu patologicznego wyróżniono następujące odmiany nabytej dystrofii siatkówki:

 1. Dystrofia obwodowa;
 2. Centralna dystrofia;
 3. Uogólniona dystrofia.

Dystrofia obwodowa jest zaburzeniem, w którym procesy degeneracyjne wpływają na obwodowy obszar siatkówki, omijając część plamki.

W centralnej formie obszar plamki siatkówki jest zaangażowany w proces (miejsce najczystszego widzenia). Dystrofia centralna może występować w dwóch postaciach: suchej i wilgotnej (źródło).

Uogólniona dystrofia charakteryzuje się uszkodzeniem wszystkich części siatkówki.

Objawy

loading...

Objawy dystrofii siatkówki są różne i zależą od postaci zaburzenia. Główne objawy choroby:

 1. Zmniejszona ostrość wzroku;
 2. Uszkodzenie lub utrata widzenia peryferyjnego;
 3. Zła orientacja w półmroku;
 4. Ciemne plamy na oczach;
 5. Niejasny wygląd konturów obiektów;
 6. Zniekształcenie widocznych obrazów.

Dystrofia obwodowa

Dystrofia obwodowa siatkówki jest praktycznie bezobjawowa. Główną manifestacją są "muchy" przed oczami, które widzą pacjenci.

"Całun" przed oczami - charakterystyczny zarzut dotyczący obwodowej dystrofii siatkówki

Rozpoznanie dystrofii obwodowej komplikuje fakt, że podczas badania dna oka obwodowe części siatkówki są praktycznie niewidoczne. Pierwsze naruszenia można wykryć tylko za pomocą specjalnego sprzętu okulistycznego.

Pacjenci najpierw zwracają się do okulisty ze skargą na "całun" przed oczami. Ten znak wskazuje początek procesu odrywania centralnych części siatkówki. Na tym etapie utracone widzenie nie może zostać przywrócone, a leczenie farmakologiczne nie powiodło się. Często dystrofia obwodowa rozwija się na tle postępującej krótkowzroczności.

Dystrofia centralna

Centralna dystrofia nie prowadzi do ślepoty, jeśli nie wpływa ona na obwodowe części siatkówki. Najczęściej w centralnej dystrofii pacjenci skarżą się na skręcony i złamany obraz, podwojenie przedmiotów.

Postać sucha centralnej dystrofii jest uważana za najczęstszą. Stan pacjenta pogarsza się stopniowo. W stanie suchym produkty zaniku komórek gromadzą się między naczyniówką a siatkówką oka. Prognozy leczenia w tym przypadku są dość korzystne.

Przy wilgotnej postaci centralnej dystrofii krew i płyn przenikają przez ściany naczyń do siatkówki, co prowadzi do szybkiej utraty wzroku (od kilku dni do kilku tygodni). Mokra forma jest trudna do leczenia i wymaga interwencji chirurgicznej. W 90% przypadków wilgotna forma dystrofii prowadzi do całkowitej utraty wzroku.

Przyczyny

loading...
 1. Choroby ogólnoustrojowe (cukrzyca, nadciśnienie, choroby nerek i nadnerczy, dysfunkcja tarczycy, zmiany miażdżycowe naczyń krwionośnych);
 2. Choroby oczu (krótkowzroczność, zapalenie błony naczyniowej oka, choroby zapalne);
 3. Choroby zakaźne i zatrucia różnego rodzaju;
 4. Urazy oka;
 5. Predyspozycje genetyczne.

Wymienione przyczyny, z wyjątkiem dziedziczności, nie zawsze prowadzą do rozwoju choroby, ale jednocześnie są związane z czynnikami ryzyka. W takich przypadkach początek choroby jest bardziej prawdopodobny.

Rzadko bodźcem do rozwoju patologii jest stres emocjonalny, nadmierny wpływ na oczy bezpośredniego światła słonecznego, brak witamin i pierwiastków śladowych w organizmie.

Choroba jest bardziej prawdopodobna dla osób z nadwagą i złymi nawykami.

Czasami dystrofia występuje u kobiet w ciąży. W drugim trymestrze ciąży często obserwuje się niskie ciśnienie krwi, co powoduje zaburzenia krążenia krwi w małych naczyniach, w tym w naczyniach oka. Pogarsza się odżywianie siatkówki, procesy metaboliczne zawodzą. Może to prowadzić do wystąpienia nieodwracalnych procesów zwyrodnieniowych.

Leczenie

loading...

Leczenie dystrofii siatkówki jest złożonym i długotrwałym procesem, w wielu przypadkach nie dającym wyniku pozytywnego. Utrata wzroku na etapach zaostrzenia jest niemożliwa do powrotu. Dlatego głównym celem leczenia jest zahamowanie progresji choroby, wydłużenie etapów remisji, wzmocnienie siatkówki i mięśni oka, poprawa procesów metabolicznych w tkankach oka.

Terapia lekami

Leczenie lekami obejmuje:

 1. Środki rozszerzające naczynia pod postacią działania miejscowego i układowego;
 2. Preparaty wzmacniające ścianę naczyń krwionośnych;
 3. Kortykosteroidy;
 4. Przeciwutleniacze;
 5. Angioprotectors;
 6. Kompleks witamin A i E;
 7. Preparaty z luteiną.

Niestety, dodatnia dynamika z leczeniem farmakologicznym odnotowywana jest wyłącznie we wczesnych stadiach choroby.

Fizjoterapia

Procedury fizjoterapii są zalecane do wzmocnienia siatkówki oka i mięśni oka. Fizjoterapia jest skuteczna tylko we wczesnych stadiach choroby.

Najczęstsze metody fizjoterapii obejmują:

 1. Elektroforeza;
 2. Fonoforeza;
 3. Terapia mikrofalowa;
 4. Terapia ultradźwiękowa;
 5. Dożylne napromieniowanie krwi laserem.

Leczenie chirurgiczne

Operacje Vasorekonstruktivnye są prowadzone w celu poprawy ukrwienia i procesów metabolicznych w siatkówce.

W przypadku wilgotnej postaci centralnej dystrofii wskazana jest operacja, aby zapobiec gromadzeniu się płynu w siatkówce.

Koagulacja laserowa

Odwarstwienie siatkówki jest najpoważniejszą konsekwencją dystrofii, która prowadzi do całkowitej utraty wzroku. Koagulacja laserowa służy do zapobiegania oderwaniu siatkówki.

Za pomocą lasera uszkodzone części tkanki są przyżegane do określonych obszarów oka na ustalonej głębokości. Laser jest stosowany punktowo, selektywnie i nie uszkadza zdrowej tkanki. Leczenie laserowe nie przywraca utraconego widzenia, ale umożliwia zatrzymanie destrukcji tkanki.

Informacja o tym, czym jest koagulacja laserowa, dlaczego jest potrzebna i jakie są jej wyniki, została przedstawiona w filmie.

Obwodowa laserowa koagulacja siatkówki kosztuje od 9000 rubli. Koagulacja laserowa jednego segmentu - od 6 000, więcej niż jednego segmentu - od 8 000 rubli. Ta operacja jest uważana za najbardziej efektywną.

Procedury fizjoterapii są zwykle bezpłatne.

Gdzie leczyć

loading...

Leczenie lekami i fizjoterapią jest zalecane przez okulistę w zwykłej klinice interdyscyplinarnej.

Jeśli wymagana jest interwencja chirurgiczna, ponieważ nikt nie może sobie z tym lepiej poradzić, specjaliści specjalizują się w chirurgii oka. Korzystają z kompleksowego programu leczenia, w tym terapeutycznego, przeprowadzają dokładne badanie i diagnozę. Dzięki takiemu podejściu wzrasta szansa na odzyskanie.

Dystrofia siatkówki: leczenie czynnikami fizycznymi

loading...

Dystrofia (zwyrodnienie) siatkówki jest patologicznym procesem, w wyniku którego tkanka troficzna zostaje przerwana, a komórki siatkówki zostają uszkodzone.

Siatkówka jest wewnętrzną wrażliwą otoczką oka, która składa się z różnych fotoczułych komórek (pręcików i stożków). Dostrzega sygnały świetlne, przeprowadza analizę pierwotną i przekształca je w impuls nerwowy, który wchodzi do mózgu.

Choroba jest dość powszechna w dzisiejszych czasach. Ta patologia często dotyka osób starszych i dzieci.

Rodzaje dystrofii siatkówki

loading...
 1. Dziedziczny (pierwotny):
 • uogólnione: pigmentowane i plamisto-białe zwyrodnienie siatkówki, wrodzona amauroza Lebera i wsp.;
 • centralne (zaburzenie centralnego widzenia): choroba Stargardta, choroba Besta, starcze zwyrodnienie plamki, itp.;
 • obwodowe (zaburzenie widzenia bocznego): młodzieńcza retinoschia młodzieńcza chromosomu, choroba Wagnera, choroba Goldmana-Favre'a, itp.
 1. Nabyte (wtórne).

Dystrofia wtórna rozwija się na tle narażenia siatkówki na czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne. Poniżej wymieniono najważniejsze z nich.

Czynniki predysponujące

loading...
 1. Odurzenie.
 2. Infekcje.
 3. Zaburzenie krążenia krwi.
 4. Choroby ogólnoustrojowe tkanki łącznej.
 5. Patologia endokrynologiczna, w tym cukrzyca.
 6. Choroby serca i naczyń krwionośnych.
 7. Nadciśnienie tętnicze.
 8. Zaburzenia metaboliczne.
 9. Palenie.
 10. Urazy oka.
 11. Choroba oczu (krótkowzroczność itp.).
 12. Ciąża.
 13. Otyłość.

Objawy kliniczne choroby

loading...
 1. Pogorszenie widzenia w półmroku.
 2. Fotofobia.
 3. Zmniejszenie centralnego widzenia.
 4. Zniekształcenie kształtu obiektów.
 5. Pojawienie się błysków, leci przed oczami.
 6. Zmniejszona ostrość wzroku.

Zwyrodnienie siatkówki jest postępującą chorobą i ostatecznie prowadzi do stopniowego zmniejszania się wzroku i ślepoty. Można łączyć z oczopląsem, zezem. Często ma przebieg bezobjawowy. Najbardziej niekorzystne pod względem rokowania są dziedziczne zwyrodnienia siatkówki.

Rozważ najczęstsze warianty dystrofii siatkówki.

Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki

Jest to dziedziczna patologia siatkówki, w której prącia są głównie dotknięte. Kilka lat przed początkiem zmian w dniu na oko, pacjenci są zaniepokojeni ciemną adaptacją. Głównymi objawami choroby są krwotoczna (nocna ślepota) i zwężenie pola widzenia. Klęska jest obustronna, charakteryzująca się odkładaniem pigmentu na dnie, podczas gdy naczynia zwężają się, dochodzi do uszkodzenia włókien nerwu wzrokowego. Ślepota z reguły trwa 40 lat.

Wrodzona amauroza Lebera

Choroba objawia się od urodzenia i ma ciężki przebieg. Dzieci nie mają centralnego widzenia, mogą urodzić się niewidome lub stracić wzrok przed ukończeniem 10 lat. Podczas badania ujawnia się zez, oczopląs, różne objawy neurologiczne, utrata słuchu, opóźnienie rozwoju neuropsychologicznego. Podczas badania dna oka znajdują się osady pigmentu, blady dysk nerwu wzrokowego.

Punktowa dystrofia siatkówki

Choroba rozwija się w dzieciństwie, ma charakter rodzinny, ma powoli postępujący kurs. Pacjenci doświadczają ślepoty zmierzchowej i nocnej, zawężając pole widzenia. Na dnie są białawe ogniska, oznaki zaniku nerwu wzrokowego.

Choroba Stargardta (zwyrodnienie plamki żółtej)

Ta patologia objawia się w wieku 3-5 lat, jej rozwój jest predysponowany do obciążonej dziedziczności. Dzieci narzekają na niewyraźne widzenie, światłowstręt. Po kilku latach centralne pole widzenia wypada od początku choroby, ostrość widzenia szybko maleje. Badanie ujawnia zmiany w nabłonku barwnikowym i atrofii nerwu wzrokowego.

Najlepsza choroba

Ta patologia opiera się na zwyrodnieniu plamki żółtej. Rozwija się w dzieciństwie i wieku dojrzewania i charakteryzuje się zmniejszoną ostrością wzroku. Oftalmoskopia ujawnia obustronne uszkodzenie obszaru plamki w postaci żółtego ogniska.

Starsze zwyrodnienie plamki żółtej

Rozwija się z reguły u osób w wieku powyżej 50 lat. Cierpi głównie na płeć żeńską. Proces degeneracji często przebiega niezauważalnie. Choroba zaczyna się od pogorszenia wzroku jednego lub dwóch oczu i jest uważana za starczowzroczność. W miarę postępu procesu degeneracyjnego wizja znika całkowicie.

Retinozyna młodzieńcza z chromosomem X.

Jest to dziedziczna dystrofia siatkówki, charakteryzująca się rozwarstwieniem. Częściej u mężczyzn. Dzieci mają zmniejszone widzenie, zez. Podczas badania identyfikuje się olbrzymie cysty siatkówki, otoczone pigmentem, które mogą ulec zerwaniu.

Choroba Wagnera

Jest to choroba dziedziczna, której przejawem jest krótkowzroczność. Często u pacjentów w wieku 10-20 lat zmętniała soczewka, koncentryczne zwężenie pola widzenia. Choroba może być utrudniona przez jaskrę lub odwarstwienie siatkówki.

Choroba Goldmana-Favre'a

W tej patologii dystrofia pigmentowa jest połączona z uszkodzeniem ciała szklistego, retinoschisis. Objawami choroby są pogorszenie widzenia, ślepota w nocy i naruszenie ciemnej adaptacji. U pacjentów można wykryć opadanie pola widzenia w kształcie pierścienia lub koncentryczne zwężenie.

Diagnostyka

loading...

Rozpoznanie "dystrofii siatkówki" opiera się na objawach klinicznych, historii choroby, badaniu i badaniu przez okulistę. Pacjenci to:

 • ogólne badanie kliniczne (badanie krwi, mocz, biochemia);
 • oftalmoskopia (umożliwia badanie dna oka);
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego;
 • fluorescencyjna angiografia siatkówki (badanie naczyń siatkówki);
 • echooftalmografia (metoda badania struktur gałki ocznej za pomocą ultradźwięków);
 • entoptometriya (daje możliwość uzyskania pełnego obrazu stanu czynnościowego siatkówki).

Leczenie

loading...

Terapia dystroficznych procesów siatkówki powinna mieć kompleksowe podejście. Jego głównym celem jest zatrzymanie postępu choroby i poprawienie widzenia w największym możliwym stopniu. Jeśli patologiczny proces wpływający na siatkówkę oka jest drugorzędny, to przede wszystkim należy leczyć chorobę, która do niego doprowadziła.

Terapia lekami

 1. Steroidy metaboliczne (nerobol, retabolil).
 2. Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, Fraxiparin).
 3. Desaggreganty (aspiryna, klopidogrel).
 4. Środki rozszerzające naczynia (kwas nikotynowy, drotaverine, zgodność).
 5. Leki poprawiające mikrokrążenie (pentoksyfilina, Cavinton).
 6. Witaminy (A, B, C, E).
 7. Emoksipin, taufon w postaci kropli do oczu.

Leczenie daje lepsze wyniki we wczesnych stadiach choroby. Leki są stosowane zarówno w leczeniu miejscowym, jak i ogólnym.

Leczenie fizjoterapeutyczne

Działanie czynników fizycznych uzupełnia lek, pozwala zmniejszyć dawkę stosowanych leków i zawiesić przebieg choroby.

Podstawowe metody fizyczne stosowane w leczeniu zwyrodnienia siatkówki:

 • terapia laserowa (stosowana do stymulacji siatkówki);
 • elektrostymulacja tkanek oka;
 • magnetoterapia (zwiększa kalibrację naczyń siatkówki, zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe, przyspiesza regenerację);
 • elektroforeza na lek z użyciem drotaweryny, papaweryny, kwasu nikotynowego, wapnia;
 • narażenie na ultradźwięki (poprawia mikrokrążenie i metabolizm, poprawia naprawy);
 • terapia diadynamiczna (poprawia krążenie krwi, wzmacnia ochronne właściwości tkanek);
 • Terapia mikrofalowa (promuje rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawia krążenie krwi i odżywianie tkanek, stymuluje regenerację).

Leczenie chirurgiczne

Dzięki nieskuteczności leczenia zachowawczego, w celu poprawy krążenia krwi i odżywienia tkanek, operacje są wykonywane na rewaskularyzacji siatkówki. Służy do przeszczepiania włókien mięśniowych od prostych mięśni oka do przestrzeni okołoturbowej.

Pewne wyniki leczenia można uzyskać po przeprowadzeniu zdjęcia i koagulacji laserowej. W tym przypadku efekt jest skierowany na uszkodzone tkanki, które są oddzielone od zdrowych tkanek, co zapobiega rozprzestrzenianiu się procesu i zapobiega odwarstwieniu siatkówki.

Wniosek

loading...

Rozwój procesów dystroficznych w siatkówce oka zagraża pacjentowi całkowitą utratą widzenia bez możliwości jego przywrócenia. Zwykle występuje w późnych stadiach choroby, przy braku odpowiedniej terapii. Choroba znacząco obniża jakość życia pacjentów, a ślepota prowadzi do niepełnosprawności. Wobec tej patologii leczenie należy rozpocząć tak wcześnie, jak to możliwe, gdy nie doszło jeszcze do nieodwracalnych zmian. Umożliwia to zachowanie wzroku i powstrzymanie choroby.

NTV, program "Bez recepty", problem na temat "Dystrofia siatkówki":

Dystrofia siatkówki

Ludzkie oko ma bardzo złożoną strukturę, główne miejsce w którym siatkówka zajmuje, co pozwala oczom dostrzec puls światła. Jego zadaniem jest zapewnienie interakcji systemu optycznego i wizualnych działów, których umiejscowieniem jest mózg. Osiąga się to poprzez pozyskiwanie, przetwarzanie i przesyłanie informacji wizualnych. Wraz z rozwojem dystrofii siatkówki (taka choroba w większości przypadków jest diagnozowana u osób starszych) dochodzi do zaburzenia w funkcjonowaniu układu naczyniowego oczu. Wraz z postępem choroby u pacjentów, zmiana siatkówki występuje na poziomie mikrokomórkowym, co wpływa na fotoreceptory, których funkcje mają na celu uporządkowanie procesów postrzegania głębokiej gamy kolorów, a także zapewnienie widzenia na dalekie odległości.

Czym jest dystrofia siatkówki?

Dystrofia siatkówki jest chorobą, której towarzyszy śmierć tkanek gałki ocznej. Pacjenci, u których zdiagnozowano zaawansowaną fazę tej choroby, szybko tracą wzrok i mają postępującą degenerację tkanek siatkówki.

Współczesna medycyna dzieli dystrofię siatkówki nabytej i wrodzonej (odziedziczoną).

Istnieje również klasyfikacja tej choroby w lokalizacji patogenezy:

Dystrofia obwodowa. Rozwija się na tle urazu narządów wzroku. Aby służyć jako czynnik wyzwalający powstawanie dystrofii obwodowej może być wrodzona lub nabyta krótkowzroczność, a także krótkowzroczność;

Dystrofia centralna. Jest obserwowany w plamki żółtej oka, może wystąpić na tle związanych z wiekiem zmian w organizmie człowieka. Centralna dystrofia siatkówki dzieli się na mokrą i suchą.

Grupa ryzyka dla dystrofii siatkówki obejmuje osoby starsze o niskim poziomie dziedziczności, żyjące w niekorzystnych ekologicznie regionach i prowadzące niezdrowy tryb życia.

Według statystyk opublikowanych w specjalistycznych mediach, dystrofia siatkówki występuje:

U osób z krótkowzrocznością - w 30-40% przypadków;

U osób z dalekowzrocznością - w 6-8% przypadków;

U osób z normalnym wzrokiem - tylko 2-3% przypadków.

Objawy dystrofii siatkówki

Dystrofii oka towarzyszy zwykle charakterystyczna symptomatologia:

Błyskanie czarnych much przed oczami;

Zniekształcenie wizualnie dostrzegalnych obrazów;

Brak centralnego widzenia;

Rozmyte postrzeganie obiektów ubocznych;

Pojawienie się jasnych błysków przed oczami;

Pogorszenie widzenia;

Pojawienie się zasłony na twoich oczach;

Niezdolność do odróżnienia obiektu statycznego od poruszającego się obiektu;

Pojawienie się potrzeby jasnego oświetlenia podczas czytania i pisania.

Jeśli pacjent nie podejmie natychmiastowej pomocy medycznej w celu uzyskania kwalifikowanej pomocy, może mieć postęp choroby, który ostatecznie prowadzi do odwarstwienia siatkówki i całkowitej utraty wzroku.

Przyczyny dystrofii siatkówki

Przyczyny rozwoju dystrofii siatkówki są następujące:

Zakłócenia układu naczyniowego oka. Ta patologia prowadzi do tego, że u pacjentów w siatkówce rozpoczyna się proces powstawania blizn;

Zerwanie układu odpornościowego może również prowadzić do powstania bliznowacenia warstw siatkówki;

Niezbilansowana dieta. Wielu lekarzy uważa, że ​​dystrofia siatkówki może rozwinąć się na tle stosowania produktów o niskiej jakości z naruszeniem diety;

Palenie tytoniu negatywnie wpływa na wszystkie narządy wewnętrzne i układy organizmu człowieka, ale szczególnie nikotyna wpływa na narządy wzroku, w szczególności na siatkówkę;

Systematyczne stosowanie napojów alkoholowych może również wywoływać dystrofię siatkówki;

Przesunięte infekcje wirusowe, w trakcie leczenia których nie uzyskano wykwalifikowanej opieki medycznej;

Przewlekłe choroby, takie jak cukrzyca, choroba serca, układ hormonalny, nadciśnienie;

Przełożona interwencja chirurgiczna na oczy;

Naruszenie procesów metabolicznych w organizmie człowieka, które prowadzą do otyłości.

Konsekwencje dystrofii siatkówki

Jeśli pacjent z dystrofią siatkówki nie otrzyma wykwalifikowanej opieki medycznej i sam będzie leczył, może ponieść poważne konsekwencje. Najgorszą opcją dla niego będzie całkowita utrata wzroku, której nie można już przywrócić nawet chirurgicznie.

Leczenie dystrofii siatkówki

Przed przypisaniem leczenia pacjentowi podejrzanemu o dystrofię siatkówki okulista przeprowadza kompleksową diagnozę, która obejmuje następujące czynności:

Badanie ultrasonograficzne gałki ocznej;

Instrumentalne badanie dna oka;

Angiografia fluorescencyjna naczyń ocznych;

Badanie elektrofizjologiczne (głównym celem tej procedury jest określenie stanu roboczego siatkówkowych komórek nerwowych, a także nerwu wzrokowego).

W leczeniu dystrofii siatkówki wąsko wyspecjalizowani specjaliści stosują różne metody. Obecnie chirurgia laserowa jest najskuteczniejszą metodą kontrolowania dystrofii siatkówki. Wynika to z faktu, że ten rodzaj operacji jest uważany za najmniej traumatyczny i całkowicie bezkrwisty, ponieważ chirurg nie musi już otwierać gałki ocznej. W procesie leczenia chirurgicznego wiązką laserową możliwość zakażenia pacjenta jest całkowicie wykluczona z uwagi na bezdotykowy wpływ na obszar siatkówki.

Lecznicza metoda leczenia dystrofii siatkówki obejmuje przyjmowanie pacjentów ze specjalnymi lekami.

W większości przypadków pacjentom przepisuje się następujące leki:

Angioprotekci i leki rozszerzające naczynia. Ta grupa leków ma działanie wzmacniające i rozszerzające naczynia krwionośne. Należą do nich: Compline, No-Shpa, Ascorutin, Papaverin, itp. Lekarz prowadzący indywidualnie wybiera dawkę i formę leku dla każdego pacjenta, biorąc pod uwagę stopień choroby i ogólny stan zdrowia;

Środki przeciwagregacyjne. Efektem tych leków jest zapobieganie tworzeniu się skrzepów krwi w naczyniach. Najczęściej pacjentom przepisuje się klopidogrel, tiklodypinę lub kwas acetylosalicylowy;

Kompleksy witaminowe, a także witaminy z grupy B;

Lutsentis - lek zapobiegający patologicznemu rozrostowi naczyń krwionośnych;

Leki, które mogą skutecznie obniżyć poziom cholesterolu we krwi;

Leki wprowadzone do struktury oka, ponieważ są w stanie poprawić mikrokrążenie (np. Pentoksyfilina);

Preparaty otrzymane z materiału biologicznego pobranego od bydła. Ta grupa leków nazywa się "polipeptydami" (odnosi się na przykład do retinolaminy);

Krople do oczu, takie jak Oftan-Katachrom, Taufon, Emoxipin, itp. Ta grupa leków pomaga w poprawie procesów metabolicznych, a także szybkiej regeneracji tkanki gałki ocznej.

Podczas przepisywania leków lekarz prowadzący samodzielnie opracowuje schemat przyjmowania leków. Zazwyczaj pacjenci z tak złożoną diagnozą muszą powtarzać leczenie kilka razy w roku. Równolegle z terapią medyczną w dystrofii siatkówki specjaliści stosują różne metody fizjoterapeutyczne.

Wyraźny efekt terapeutyczny uzyskuje się za pomocą następujących procedur:

Fotostymulacja lub elektrostymulacja siatkówki;

Elektroforeza (ta procedura wykorzystuje No-shpa, heparynę lub kwas nikotynowy);

Użyj niskoenergetycznego promieniowania laserowego do stymulacji siatkówki;

Promieniowanie laserem krwi (dożylnie);

Magnetoterapia itp.

W zaawansowanych przypadkach specjaliści wykonują chirurgiczne leczenie dystrofii siatkówki.

Pacjenci indywidualnie wybierają rodzaj zabiegu:

Laserowa koagulacja siatkówki oka. Po takiej interwencji chirurgicznej pacjenci muszą przyjmować specjalne leki należące do grupy inhibitorów angiogenezy. Dzięki pomocy lekowej pacjenci nie będą się rozwijać nieprawidłowe naczynia, a proces postępującej zwyrodnienia plamki siatkówki (mokre) zostanie zatrzymany;

Rewaskularyzacja i interwencje chirurgiczne naczyniowo-kon- stytucyjne;

Po zakończeniu terapii pacjenci, u których zdiagnozowano dystrofię siatkówki, są zobowiązani do prowadzenia działań profilaktycznych w regularnych odstępach czasu. Ta kategoria pacjentów jest surowo zabroniona do przeciążania narządów wzroku (podczas czytania konieczne jest robienie przerw na odpoczynek). Obecność na ulicy pod wpływem promieni ultrafioletowych powinna być tylko w okularach przeciwsłonecznych. Tacy ludzie są zachęcani do zmiany diety i wzbogacenia jej o produkty przydatne dla wzroku. Codziennie musisz brać witaminy i minerały, które są niezbędne do pełnego funkcjonowania narządów wzroku. Całkowicie zrezygnuj ze złych nawyków, takich jak palenie i nadużywanie alkoholu.

Środki ludowe

Tradycyjna medycyna, w połączeniu z tradycyjnymi metodami leczenia, skutecznie zwalcza różne choroby oka, w tym początkowy etap dystrofii siatkówki. Zaleca się, aby pacjenci przechodzili kurs hirudoterapii, w którym pijawki wstrzykują ich śliny do krwi pacjenta, bogatej w użyteczne enzymy.

Ugryzienie pijawki ma wyjątkowy korzystny wpływ na organizm ludzki:

Normalizuje pracę układu odpornościowego;

Działa jako środek przeciwbólowy;

Pomaga oczyścić organizm z toksyn;

Zmniejsza poziom szkodliwego cholesterolu i cukru we krwi itp.

W medycynie ludowej istnieje duża liczba receptur, które można stosować w leczeniu dystrofii siatkówki:

Wziąć świeże mleko kozie i wymieszać z przegotowaną wodą (1: 1). Następnie spróbuj połóż oko pacjenta miksturą i przykryj ciemnym ściereczką przez pół godziny. Przebieg leczenia wynosi 1 tydzień, uważa się, że w tym czasie proces odrywania siatkówki zostanie zatrzymany;

Wziąć w określonych proporcjach i wymieszać następujące składniki: igiełki sosny (5 części), róży (2 części), łuski cebuli (2 części). Wlać całą wrzącą wodę i gotować na małym ogniu przez 10 minut. Schłodzony i przefiltrowany bulion należy pić 0,5 litra dziennie, podzielony na kilka przyjęć. Przebieg leczenia wynosi 1 miesiąc;

Wlej 1 łyżkę kminku do emaliowanego pojemnika i zalej 200 ml wrzącej wody. Umieścić naczynia na ogniu i gotować płyn przez 5 minut. W powstałym bulionie dodaj kwiaty chabra (1 łyżka stołowa), wymieszaj i przykryj pokrywką. Po schłodzeniu i przefiltrowaniu bulionu stosuje się krople do oczu (zakopać 2 razy dziennie po 2 krople w każdym oku);

Wlać 1 łyżkę. łyżka glistnika w dowolnym charakterze i zalać wrzącą wodą. Umieścić naczynia na wolnym ogniu i gotować przez kilka minut. Po ostygnięciu brzeczki i naleganiu jest ona gotowa do użycia. Zaleca się 3 razy dziennie zakopać oczy na 3 krople. Kurs leczenia trwa 1 miesiąc;

Nalewki z liści brzozy, skrzypu, brusznicy, gorczycy i innych ziół przydatnych do wzroku można przyjmować kilka razy dziennie.

Skuteczne metody leczenia dystrofii siatkówki

WAŻNE WIEDZIEĆ! Skuteczne środki do przywrócenia widzenia bez chirurgii i lekarzy polecanych przez naszych czytelników! Przeczytaj więcej.

Wewnętrzna skorupa oka nazywana jest siatkówką. Reguluje interakcje między ośrodkowym układem nerwowym a narządami wzroku. To ona jest odpowiedzialna za przekształcanie sygnałów świetlnych postrzeganych przez narządy wzroku w odpowiednie impulsy nerwowe kierowane do mózgu.

Wiele wad wzroku, które charakteryzuje się zmianami w siatkówce i ma nieodwracalny charakter niszczący, nazywa się dystrofią. Patologia zmiany tkanek siatkówki zawsze prowadzi do stabilnego pogorszenia widzenia. Aby zapobiec utracie i progresji choroby, konieczne jest prowadzenie leczenia dystrofii siatkówki.

Symptomatologia

Objawy zależą od rodzaju zaburzenia, ale mają również ogólne wady. Najczęstsze objawy choroby:

 • upadek wzroku;
 • zniekształcenie obrazów;
 • pacjent ma ciemne plamy na oczach;
 • obiekty bez jasności;
 • Oświetlenie zmierzchowe dramatycznie pogarsza percepcję;
 • upadek widzenia peryferyjnego (a nawet jego całkowita utrata).

Przyczyny choroby

Impuls do rozwoju dystrofii siatkówki (nabytej), choroby niebezpiecznej dla zdrowia oczu, może stać się wieloma przyczynami o różnym charakterze:

 • każdy rodzaj urazu oka;
 • toksyczny wpływ na organizm dowolnego pochodzenia;
 • inne choroby narządów wzroku, na przykład krótkowzroczność, zapalenie, itp.;
 • powikłanie po operacji;
 • choroby zakaźne;
 • ogólnoustrojowe problemy zdrowotne (nadciśnienie, choroba nerek, cukrzyca itp.).

Wszystkie te wymienione powody mogą przyczynić się do rozwoju choroby, ale są tylko czynnikami ryzyka. Z dziedziczną predyspozycją groźbę choroby można uznać za wyjątkowo wysoką. Informacje! Rola mechanizmu uruchamiającego na wystąpienie choroby może dać równomierny stres, ciążę, nadwagę, bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

Diagnostyka

W celu skutecznego leczenia choroby konieczna jest fachowa diagnostyka i badanie przez okulistę. Wśród badań, które można zalecić, są:

 • siatkówka;
 • wrażenia świetlne;
 • USG;
 • dno;
 • struktura oczu;
 • definicja granic pola widzenia peryferyjnego;
 • kontrola ostrości wzroku;
 • badanie elektrofizjologiczne, które daje obraz stanu siatkówki i komórek nerwowych;
 • Angiografia fluorescencyjna do badania naczyń oka.

Gatunki dystrofii siatkówki

Choroba jest podzielona na gatunki, które wynikają z jej pochodzenia i miejsca patologicznego procesu siatkówki. Rozróżnienie między dziedziczną i nabytą postacią choroby.

Dziedziczny. Jest to dziedziczna dystrofia, do której odnosi się kilka gatunków. Ale najczęściej są to: białe na miejscu i pigmentowane.

 • Punktowy biały. Ta patologia ma wrodzony charakter. Rozwój następuje od wczesnego dzieciństwa, co prowadzi do pogorszenia percepcji wzrokowej nawet przed szkołą.
 • Pigmentarny. Jest to genetyczna choroba oka. Dystrofia tego gatunku charakteryzuje się naruszeniem fotoreceptorów, które są ważne dla wizji mroku człowieka.

Choroba ma powolny przebieg ze stabilnym pogorszeniem, pomimo zmiany okresów remisji po zaostrzeniach. Najczęstsza choroba manifestuje się w godzinach szkolnych. W wieku 20 lat choroba już przejawia się jednoznacznie i jest diagnozowana. Wraz z wiekiem stan ten pogarsza się tak bardzo, że może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku.

Dystrofia nabyta

Ten typ choroby jest typowy dla osób starszych. Może przejawiać się w kompleksie z innymi chorobami narządów wzroku związanych ze zmianami związanymi z wiekiem. Nie można go całkowicie wyleczyć całkowicie zachowawczo. W zależności od obszaru zmiany istnieją:

 • Uogólnione (w tej postaci dystrofii uszkodzenie siatkówki wpływa na wszystkie jej obszary).
 • Centralny (plamkowy).
 • Peryferyjne.

Dystrofia centralna. Zwyrodnienie siatkówki siatkówki nazywa się lokalizacją w tym obszarze siatkówki (plamki żółtej), która jest odpowiedzialna za miejsce o najwyraźniejszej wizji. Odmiany zwyrodnienia plamki żółtej:

W zależności od patologii i uszkodzenia siatkówki rozróżnia się następujące odmiany:

 • surowa choroba naczyniowa;
 • wiek (mokry lub suchy);
 • koloidalny;
 • stożkowaty (wrodzony);
 • Best's disease;
 • Choroba Francescettiego;
 • Choroba Stargardta.

Ważne! Przy centralnej formie dystrofii bez wpływu na obszary peryferyjne rozwój choroby nie prowadzi do ślepoty.

Pacjenci odczuwają dyskomfort, skarżą się okuliście na takie objawy:

 • podwojenie obiektów;
 • obraz obiektów jest zakrzywiony.

Dystrofia związana z wiekiem. Zwyrodnienie plamki w leczeniu siatkówki oka jest odpowiednie w zależności od postaci klinicznej (suchej lub mokrej) i stopnia patologii. Obie formy choroby są charakterystyczne dla kategorii wiekowej od 60 lat. Centralna część siatkówki jest uszkodzona przez zmiany związane z wiekiem. Jest to plamka odpowiedzialna za zdolność oka do rozróżniania małych obiektów. Ale nawet w przypadku poważnego przebiegu choroby obwodowe części siatkówki nadal pełnią swoje funkcje, a ślepota występuje bardzo rzadko.

Osobliwością wilgotnej formy jest wnikanie płynów i krwi do siatkówki. Upadek widzenia następuje bardzo szybko, do kilku dni. Leczenie takiego stanu jest skomplikowane, szybkie.

Najczęściej spotykana jest sucha forma, w której pogorszenie następuje stopniowo. Choroba charakteryzuje się gromadzeniem się produktów rozpadu komórkowego między siatkówką a skorupą naczyń.

Pacjenci z zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem są doradzani co sześć miesięcy w leczeniu szpitalnym, odrzucaniu złych nawyków i obowiązkowym noszeniu okularów przeciwsłonecznych.

Peryferyjne. Ten typ zmiany w siatkówce charakteryzuje się naruszeniem tylko obszaru obwodowego bez wpływu na plamki żółtej. Od przejawów choroby osoba może jedynie dostrzec pojawienie się przed oczami "much".

Osobliwość dystrofii obwodowej jest uważana za jej skomplikowaną diagnozę. Kiedy okulista bada dno pacjenta, obszary peryferyjne są prawie niewidoczne. Patologię można zdiagnozować tylko za pomocą specjalnego sprzętu. Klasyfikacja dystrofii obwodowej:

 • pigmentowany;
 • drobnoziarnisty;
 • anemiczny;
 • krata.

Często na tle krótkowzroczności możliwe jest oderwanie siatkówki. W tym przypadku pacjent skarży się na wrażenie zasłony przed jego oczami, ale bez operacji nie można przywrócić wzroku.

Metody leczenia

Dystrofia jest poważną chorobą, która może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku. Już utraconego widzenia na początku choroby i zaostrzeń nie można przywrócić. Większość leczenia ma charakter objawowy, ponieważ oprócz wtórnego, jakiekolwiek zwyrodnienie ma dziedziczną predyspozycję. Większość zabiegów ukierunkowana jest na takie działania:

 • stabilizacja państwa;
 • przedłużenie okresów remisji;
 • wzmacniając mięśnie oczu i naczyń krwionośnych;
 • poprawa przebiegu procesów metabolicznych w narządach wzroku.

Metody leczenia choroby:

W przypadku leczenia oczu bez zabiegu, nasi czytelnicy z powodzeniem stosują sprawdzoną metodę. Po dokładnym przestudiowaniu go postanowiliśmy zwrócić na niego uwagę. Przeczytaj więcej.

 • lekarski;
 • fizjoterapia;
 • operacja;
 • koagulacja laserowa.

W niektórych przypadkach oczy są leczone środkami ludowymi, które można stosować w połączeniu z innymi metodami leczenia, ale koniecznie pod nadzorem lekarza prowadzącego.

Koagulacja laserowa

Ta metoda leczenia ma na celu zapobieganie poważnym powikłaniom dystrofii - oderwaniu siatkówki i zapobieganiu utracie wzroku. Laser umożliwia renderowanie punktowe, a nie uszkadzanie zdrowych tkanek. Podczas manipulacji uszkodzone obszary są kauteryzowane do pożądanych obszarów oka na określonej głębokości.

Chirurgia

To, czy można obejść się bez interwencji chirurgicznej, określa lekarz po kompleksowym badaniu pacjenta. Dystrofia siatkówki oka leczenia chirurgicznego najczęściej w przypadkach, gdy choroba została zdiagnozowana późno i gdy nie ma już sensu, aby mieć nadzieję, że zastrzyki w oczy pomogą.

Aby poprawić procesy metaboliczne i normalizować ukrwienie, pacjenci przechodzą operację naczyniowo-elastyczną. W przypadku zdiagnozowanej postaci mokrej leczenie zwyrodnienia plamki oka siatkówki ma na celu zapobieganie gromadzeniu się płynu w tkankach siatkówki. Aby zapobiec zniszczeniu siatkówki, stosuje się te metody interwencji chirurgicznej:

 • Vasoreconstruction, który opiera się na wykorzystaniu przeszczepów;
 • W wyniku rozkurczu jajowodów wynikiem jest zwiększenie światła funkcjonujących naczyń krwionośnych.

Fizjoterapia

W przypadku dystrofii siatkówki fizjoterapia jest zalecana w początkowych stadiach choroby, aby wzmocnić mięśnie oczu i bezpośrednio siatkówkę. Istnieje kilka metod fizjoterapii:

 • terapia ultradźwiękowa;
 • fonoforeza;
 • elektroforeza;
 • terapia mikrofalowa;
 • laserowe napromienianie krwi (dożylnie).

Leki

Leczenie dystrofii siatkówki oka można wykonać za pomocą leków tylko na najwcześniejszych etapach rozwoju choroby. W innych sytuacjach pozytywny efekt tego jedynego konserwatywnego leczenia jest niemożliwy. Ze środków medycznych pokazywane są pacjenci:

 • witaminy E i A;
 • angioprotectors;
 • kortykosteroidy;
 • oznacza z luteiną;
 • wzmacnianie ścian naczyń krwionośnych;
 • lokalne działanie leków rozszerzających naczynia krwionośne;
 • przeciwutleniacze;
 • ogólne działanie leków rozszerzających naczynia krwionośne.

Zapobieganie

Jako środki zapobiegawcze dla osób zagrożonych chorobami oczu zaleca się:

 • mniej czasu spędzonego pod słońcem;
 • wykonywać gimnastykę dla oczu;
 • prowadzić zdrowy tryb życia;
 • brać kompleksy witaminowe;
 • dać oczom możliwość odpoczynku;
 • dobre oświetlenie miejsca pracy;
 • brak ciężkiego wysiłku fizycznego;
 • okresowe badanie lekarskie z okulistą.

Leczenie ludowych przepisów

Jako dodatkową terapię i zintegrowane podejście do leczenia dystrofii można zastosować leczenie ludowe.

Bulion iglasty. Do gotowania potrzebujesz:

 • 1 litr. woda;
 • za 4 łyżeczki zmiażdżone biodra róży i łuski cebuli;
 • 10 łyżeczek. igły sosnowe.
 • Połącz wszystkie komponenty.
 • Wlać ciepłą wodę.
 • 10 minut na gotowanie na małym ogniu.
 • Ochładź to.
 • Szczep.
 • Weź w ciągu dnia, równomiernie rozmieszczone.

Kurs trwa 30 dni.

Do gotowania potrzebujesz:

 • Wódkę wlać czosnek do słoika.
 • Zamknij pojemnik szczelnie za pomocą pokrywy.
 • Aby powiesić w ciepłym miejscu.
 • 2 tygodnie nalegań, okresowe mieszanie zawartości.
 • Szczep.
 • Przyjmuj przed posiłkami trzy razy dziennie przez 13 do.

Przebieg leczenia wynosi 60 dni, następnie przerwa trwa 1,5 tygodnia.

Krople z serwatki

Do gotowania potrzebujesz: 2 łyżeczki. woda i tyle świeżej serwatki z koziego mleka.

Przygotowanie: Wymieszaj składniki.

Zastosowanie: 1 k. Zakopać w oczach. Ślepe oczy szmatką. Połóż się na 30 minut. nie poruszając oczami.

Leczenie w domu powinno odbywać się po konsultacji z okulistą.

Wniosek

W tej chwili nie ma lekarstwa, które zapewniłoby bezbolesne wyleczenie dystrofii siatkówki. Dlatego tak ważne jest, aby zdać na czas badania lekarskie u okulisty, aby monitorować swoje zdrowie i, jeśli to konieczne, aby przepisane leczenie zostało wykonane przez okulistę.

W tajemnicy

 • Niewiarygodne... Możesz wyleczyć oczy bez operacji!
 • Tym razem.
 • Bez wycieczek do lekarzy!
 • Jest dwa.
 • W niecały miesiąc!
 • To trzy.

Kliknij link i dowiedz się, jak robią to nasi subskrybenci!