Jak wymienić krople Azarga? Ile kosztuje tanie analogi kropli Azarga?

Opis jest aktualny 09.03.2015

 • Nazwa łacińska: Azarga
 • Kod ATX: S01ED51
 • Składnik aktywny: Brynzolamid + timolol (brynzolamid + timolol)
 • Producent: Alkon Pharmaceuticals (Rosja)

Skład

Preparat zawiera aktywne składniki: brenzolamid i timolol.

Dodatkowe składniki: mannitol, chlorek sodu, wersenian disodowy, oczyszczona woda, wodorotlenek sodowy 50% Chlorek benzalkoniowy, tyloksapol.

Forma wydania

Wyprodukowano Azarga w postaci kropli do oczu, zapakowana w 5 ml w butelkach z zakraplaczem.

Działanie farmakologiczne

Krople do oczu Azarga mają połączony efekt.

Farmakodynamika i farmakokinetyka

Działanie tego leku powoduje, że substancje w jego składzie. W połączeniu efektywność każdego elementu jest znacznie zwiększona. Dla Brenzolamid charakterystyczna jest inhibicja anhydrazy węglanowej II, w wyniku której jony wodorowęglanowe zwalniają, co prowadzi do zmniejszenia transportu sodu i cieczy. Zmniejsza to wytwarzanie płynu wewnątrzgałkowego wewnątrz rzęskiego ciała oka, co pomaga zmniejszyć ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Nieselektywny bloker beta-adrenergiczny, tymolol, nie wykazuje aktywności sympatykomimetycznej. W tym przypadku lek nie wykazuje niepożądanych efektów na mięśniu sercowym, bez wywierania efektu stabilizacji błony. Miejscowe stosowanie kropli do oczu pomaga znacznie zmniejszyć ciśnienie śródgałkowe, zmniejszając tworzenie się wilgoci i zwiększając jej wypływ.

Zastosowanie kropli prowadzi do przenikania głównych składników do krążenia ogólnoustrojowego. Połączenie z białkami osocza może wynosić 60%. W rezultacie metabolizm kilka metabolity. Wydalanie z organizmu następuje głównie przy pomocy nerek w postaci niezmienionej, a resztę w metabolitach.

Wskazania do stosowania

Głównym wskazaniem do wyznaczenia kropli do oczu Azarga jest konieczność zmniejszenia wysokiego ciśnienia śródgałkowego w leczeniu:

 • jaskra z otwartym kątem przesączania;
 • nadciśnienie śródgałkowe,kiedy inna terapia nie była wystarczająco skuteczna.

Przeciwwskazania

Lek nie jest zalecany do:

 • astma oskrzelowa;
 • nadreaktywność oskrzeli;
 • bradykardia zatokowa;
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc;
 • Blokada AV;
 • ciężka niewydolność serca;
 • wstrząs kardiogenny;
 • ciężki alergiczny nieżyt nosa;
 • niewydolność nerek;
 • jednoczesne stosowanie doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej;
 • jaskra o zamkniętym kącie;
 • laktacja, ciąża;
 • dzieci w wieku poniżej 18 lat;
 • nadwrażliwość na lek i środki jego grupy.

Należy zachować ostrożność w leczeniu pacjentów z nadczynność tarczycy, niedociśnienie tętnicze, dławica Prinzmetala, zaburzenia krążenia.

Efekty uboczne

Podczas leczenia kroplami do oczu Azarga umożliwia rozwój lokalnych reakcji i ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Szczególnie często objawia się: niewyraźne widzenie, ból i podrażnienie, uczucie obcych ciał w oczach, dysgeusia, zapalenie rogówki, keratopatia, wada nabłonka rogówki, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, powstawanie wad i osadów na rogówce, obrzęk rogówka, apatia, depresja i tak dalej.

Leczenie wymaga natychmiastowego spłukania oczu czystą wodą. Następnie wykonuje się leczenie objawowe i wspomagające. Jednocześnie konieczne jest kontrolowanie poziomu elektrolitów i pH w kompozycji krew.

Azarga, instrukcje użytkowania (metoda i dawkowanie)

Krople do oczu są do użytku lokalnego. Przed użyciem fiolkę należy dobrze wstrząsnąć. Lek podaje się codziennie, jedną kroplą po 2 w każdym worku spojówkowym.

Aby zmniejszyć ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych po zakropleniu, zaleca się, aby z łatwością przesunąć palcem w miejscu worków łez bliżej wewnętrznego kącika oka. To działanie zmniejsza ogólnoustrojową absorpcję leku.

W przypadku braku dawki należy kontynuować leczenie kolejną dawką zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie przekraczając dawki. Po przejściu na leczenie Azargoy innym lekiem po jego odstawieniu, zacznij kapanie tego leku dopiero następnego dnia.

Przedawkowanie

Nie było przypadków przedawkowania.

Interakcja

W chwili obecnej nie badano interakcji kropli do oczu z lekiem Azarg i innymi lekami. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, aby nie zwiększać ogólnoustrojowych reakcji ubocznych.

Ponadto należy powstrzymać się od łączenia ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol, rytonawir i troleandomycyna, w celu zapobiegania hamowaniu metabolizmu brenzolamidu.

Wzmocnić działanie hipotensyjne lub spowodować ciężką bradykardię można łączyć z blokerami kanału wapniowego, guanetydyna, leki przeciwarytmiczne, beta-blokery, niektóre glikozydy nasercowe i tak dalej.

Gdy krople nakłada się jednocześnie z innymi środkami okulistycznymi do stosowania miejscowego, należy zachować odstęp 15 minut.

Warunki sprzedaży

Warunki przechowywania

Krople powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej, poza zasięgiem dzieci.

Data wygaśnięcia

Analogi Azarga

Główne analogi to: Arutimol, Okumed, Oftan i Timothy.

Recenzje o Azarga

Praktycznie wszystkie recenzje dotyczące Azargue wskazują na wysoką skuteczność tego leku, który pozwala zmniejszyć ciśnienie śródgałkowe i utrzymać ostrość wzroku. Jednak wielu pacjentów zgłasza rozwój działań niepożądanych, przez co zostali oni zmuszeni do zaprzestania leczenia.

Według pacjentów poddanych operacjom oka, w wyniku leczenia normalizowano ciśnienie wewnątrzgałkowe, ale niepożądane reakcje układowe rozpoczęły się, na przykład, bezsenność, a następnie ciśnienie stało się jeszcze niższe niż normalnie.

Ponadto istnieją doniesienia o lokalnych reakcjach w postaci podrażnienia oka. Chociaż niektórzy pacjenci starają się wytrzymać przez jakiś czas, ale stopniowo stan pogarsza się. Dlatego eksperci nie zalecają przeprowadzania takich eksperymentów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie tkanki.

Ponadto użytkownicy są zdezorientowani stosunkowo wysokim kosztem leku. Z tego powodu czasami pacjenci, którym pomagają i są dobrze przystosowani do tych kropli, po prostu nie mogą sobie pozwolić na ich zakup z powodu nieuzasadnionej ceny.

Należy zauważyć, że jaskra jest dość złożoną chorobą wymagającą regularnego leczenia. Jeśli specjalista przepisał krople leku Azarga, ale pacjent nie może ich kupić, należy natychmiast poinformować lekarza, który może wyznaczyć odpowiedni zamiennik, ale tańszy pod względem kosztów.

Cena za Azargu, gdzie kupić

Kup krople Azarga na oczy mogą być wycenione na 850 rubli.

Azarga: instrukcje dotyczące stosowania kropli do oczu

Krople Azarga - LS z połączoną kompozycją, wykazują działanie przeciw jaskrze.

Wskazania do stosowania

Stosowanie kropli do oczu Azarga jest wskazane w celu zmniejszenia zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przypadku:

 • Diagnostyka jaskry otwartego kąta
 • Objawy nadciśnienia śródgałkowego (z nieskuteczną monoterapią).

Skład i forma wydania

W 1 ml leku zawiera dwa składniki aktywne, reprezentowane przez brynzolamid i tymolol, ich udział masowy w preparacie wynosi odpowiednio 10 mg i 5 mg.

Dodatkowe substancje to:

 • Chlorek sodu i wodorotlenek
 • Oczyszczona woda
 • Carbomer
 • Wersenian sodu
 • Chlorek benzalkoniowy
 • Manitou
 • Tyloxapol.

Krople do oczu Azarga są reprezentowane przez jednorodną jasnożółtą zawiesinę. Lek jest sprzedawany w 5 ml butelkach z zakraplaczem.

Właściwości lecznicze

Zgodnie z radarem, lek należy do leków przeciwjaskrowych o połączonej kompozycji. Efekt leczniczy leku jest związany z określonymi właściwościami jego składników.

Brynzolamid charakteryzuje się hamowaniem anhydrazy węglanowej II, która hamuje tworzenie jonów wodorowęglanowych, które zmniejszają transport sodu wraz z cieczą. Taki wpływ pozwala skutecznie zmniejszyć wytwarzanie płynu wewnątrzgałkowego w ciele rzęskowym, w konsekwencji czego następuje spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Bloker receptora β-adrenoreceptora, który jest tymololem, wykazuje aktywność sympatykomimetyczną. Pod wpływem leku nie ma niekorzystnego wpływu na mięsień sercowy, nie obserwuje się efektu stabilizacji błony.

Ze względu na miejscowe stosowanie kropli do oczu możliwe jest znaczne obniżenie wskaźnika ciśnienia wewnątrzgałkowego poprzez zmniejszenie tworzenia się płynu i poprawę jego wypływu.

Po dostaniu się kropelek na błonę śluzową składniki aktywne szybko dostają się do całkowitego przepływu krwi, podczas gdy połączenie z białkami osocza wynosi około 60%. Podczas przemian metabolicznych obserwuje się powstawanie kilku metabolitów. Proces wydalania produktów przemiany materii przebiega w większym stopniu przy udziale układu nerek.

Azarga: pełna instrukcja użytkowania

Krople do oczu Azarga są przepisywane do stosowania miejscowego. Przed otwarciem fiolki potrząśnij nią dobrze. Stosuj kropelki każdego dnia, mogą kapać bezpośrednio do worka spojówkowego z 2 nasadkami.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych objawów ogólnoustrojowych po zakropleniu trzeba lekko nacisnąć opuszkiem palca na położeniem woreczka łzowego, zbliżając się do wewnętrznego kącika oka. To zmniejszy ogólnoustrojową absorpcję leków.

Cena: od 907 do 1295 rubli.

W przypadku pominięcia dawki leczenie kontynuuje się jak zwykle, zgodnie ze schematem ustalonym przez lekarza, bez zwiększania zalecanej dawki. Jeśli przechodzisz na
Azargu z innych leków, konieczne jest rozpoczęcie leczenia lekiem następnego dnia po zakończeniu poprzedniej terapii.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie używaj kropli Azarga, gdy:

 • Diagnostyka jaskry z zamkniętym kątem przesączania
 • Obecność astmy oskrzelowej
 • Inne HOLS, występujące w ciężkiej postaci z obecnością nadreaktywności oskrzeli
 • Poważne patologie CAS
 • Objawy alergicznego nieżytu nosa
 • Zaburzenie układu nerek
 • Zwiększona wrażliwość na składniki leków, sulfonamidy, leki oparte na β-blokerach
 • Połączenie z inhibitorami anhydrazy węglanowej do podawania doustnego
 • Ciąża, GV.

Lek ten nie jest podawany dzieciom.

Ze szczególną ostrożnością, musisz użyć kropli Azarga dla osób z:

 • Nadczynność tarczycy
 • Rozwój spontanicznej dławicy piersiowej
 • Pogorszenie krążenia obwodowego i ogólnoustrojowego w przebiegu chorób współistniejących
 • Zmniejszone ciśnienie krwi.

Leczenie powinno być pod kontrolą okulisty w zakresie pigmentu jaskrowego i pseudo-złuszczania. Warto pamiętać, że pacjenci z takimi patologiami będą potrzebowali regularnego monitorowania ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Interakcje między lekami

Nie ma informacji na temat interakcji kropli na bazie brynzolamidu i tymololu z innymi lekami. Nie powinno się go stosować jednocześnie z inhibitorami anhydrazy węglanowej, aby można było zmniejszyć ogólnoustrojowe skutki uboczne.

W czasie leczenia Azargoy powinien zrezygnować z korzystania z leków przeciwgrzybiczych na podstawie ketokonazol, klotrimazol i itrakonazol, rytonawir i troleandomycyna leku do zapobiegania ucisk metabolizm Brynzolamid.

Podnieść działanie obniżające ciśnienie krwi i wywołać bradykardii stanie blokery kanału wapniowego, leków przeciwarytmicznych, p-adernoblokatory, guanetydyna szereg glikozydów nasercowych.

Stosuj inne leki okulistyczne w odstępie 15 minut. po wkropleniu.

Efekty uboczne

Podczas stosowania leków mogą wystąpić zarówno lokalne, jak i układowe objawy negatywne. Dość często występują: niewyraźne widzenie, lokalnych tkliwość, uczucie „piasku” w oczach”, rozwój zapalenia rogówki lub keratopatia, zaburzenia smaku, powstawanie wad nabłonka rogówki, zwiększone ciśnienie śródgałkowe, stan apatyczne, obrzęk rogówki.

Rozwijając takie objawy, zaleca się przemywanie oczu pod bieżącą wodą, zaleca się leczenie objawowe. Wraz z tym konieczne będzie monitorowanie równowagi elektrolitowej i kwasowo-zasadowej krwi. Warto skonsultować się z okulistą, co może zastąpić Azargu, analogi dobierane są indywidualnie.

Analogi

Wśród tanich analogów Azarga można przydzielić preparaty produkcji krajowej.

Betaksolol

Moscow Endocrine Plant, Russia

Cena: od 99 do 203 rubli.

Betaksolol jest lekiem szeroko stosowanym u okulistów w leczeniu przewlekłej postaci jaskry i skutecznej redukcji ciśnienia wewnątrzgałkowego. Głównym składnikiem jest betaksolol. Wyprodukowany w postaci kropli do oczu.

Zalety:

 • Niska cena
 • Może być stosowany po trabekuloplastyce laserowej
 • Dobrze tolerowany.

Wady:

 • Może prowokować anizokoria
 • Wydany na receptę
 • Podczas stosowania kropli nie należy nosić soczewek kontaktowych.

Krople do oczu Azarga - instrukcje użytkowania w okulistyce

Azarga należy do kategorii leków złożonych, które są szeroko stosowane w leczeniu jaskry.

Podczas stosowania kropli zmniejsza się wytwarzanie płynu do oka, co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia w oku.

Krople do oczu z Azarga

Skład leku obejmuje specjalne substancje, które zapewniają mu działanie przeciwjaskrowe.

Podczas stosowania leku zmniejsza się wytwarzanie płynu wewnątrzgałkowego, co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia.

Azarga należy do kategorii nieselektywnych beta-blokerów. Lek nie wykazuje aktywności sympatykomimetycznej.

Maksymalne stężenie kropli Azarga w narządach wzroku obserwuje się po upływie trzech godzin od wkroplenia. Działanie roztworu obserwuje się w ciągu dnia po użyciu.

Skład

Azarga jest produkowana na bazie dwóch aktywnych składników - maleinianu tymololu i brenzolamidu.

Ponadto lek opracowuje się na bazie zarobek:

 • oczyszczona woda,
 • chlorek benzalkoniowy,
 • tyloksapol,
 • wodorotlenek sodu,
 • wersenian disodowy,
 • mannitol.

Forma wydania

Lek jest produkowany w postaci przejrzystego płynnego roztworu.

Azarga jest pakowana w 5 ml butelkach z zakraplaczem, których materiał jest z tworzywa sztucznego.

Fiolki są pakowane w kartonowe opakowania.

W każdym opakowaniu pasują instrukcje użytkowania.

Wskazania do stosowania

Stosowanie kropli Azarga powinno być przeprowadzane z określonymi wskazaniami:

 • Roztwór jest zalecany z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.
 • Skorzystaj z roztworu dla pacjentów, u których zdiagnozowano jaskrę otwartego kąta.
 • Jeśli monoterapia nie doprowadzi do spadku ciśnienia wewnątrzgałkowego, pacjenci muszą zastosować ten lek.

Instrukcje użytkowania

Przed użyciem kropli osoba powinna przeczytać instrukcje. Zaleca się także wstępną konsultację z okulistą.

Dawkowanie

 1. Używanie kropli Azargova powinno być wykonywane dwa razy dziennie.
 2. W każdym narządzie wzroku należy zaszczepić jedną kroplę roztworu.
 3. Lek należy podawać w równych odstępach.
 4. Bury krople mogą znajdować się w uszkodzonym oku lub w każdym narządzie wzroku.

Metoda aplikacji

Podczas używania należy przestrzegać następujących prostych zasad:

 • Przed użyciem fiolkę z kroplami wstrząsa się ostrożnie, co zapewni jednolitość roztworu.
 • Pochówek lekarstwa odbywa się wyłącznie w worku spojówkowym.
 • Aby uniknąć pojawienia się komplikacji po manipulacji, musisz zamknąć oczy i przez kilka sekund naciskać na wewnętrzny róg oka.
 • Jeśli ktoś przypadkowo przegapił wkraplanie kropli do oczu Azarga, wówczas zaleca się kontynuowanie leczenia zgodnie z ustalonym schematem.

Ciąża

Substancje aktywne kropli Azarga są w stanie przeniknąć przez barierę łożyskową, co może prowadzić do rozwoju wad rozwojowych u płodu.

Korzystanie z dzieci

Nie przeprowadzono badania wpływu kropli do oczu Azarga na ciało dziecka.

Przeciwwskazania

Leczenie powinno być prowadzone tylko po zidentyfikowaniu wszystkich możliwych przeciwwskazań:

 • Jeśli u pacjenta zdiagnozowana zostanie nadwrażliwość na sulfonamidy i beta-blokery, wówczas stosowanie leku jest surowo zabronione.
 • Rozwiązanie jest zabronione dla osób cierpiących na astmę oskrzelową.
 • Specjaliści nie przepisują leków dla pacjentów z nadreaktywnością oskrzeli.
 • Przeciwwskazaniem do stosowania jest bradykardia zatokowa.
 • W przypadku ciężkiej niewydolności serca lek jest ściśle zabroniony.
 • W przebiegu ciężkiego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa lek należy wyrzucić.
 • Azarga nie jest zalecana w przypadku wstrząsu kardiogennego.
 • Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek z klirensem kreatyniny, lek należy odrzucić.
 • Jeśli osoba przyjmuje doustne inhibitory anhydrazy węglanowej, wówczas Azarga nie jest używana.
 • Rozerwanie oka roztworem jest zabronione w jaskrze z zamkniętym kątem przesączania.
 • Jeśli kobieta karmi noworodka piersią, nie zaleca się stosowania tego leku, ponieważ jego aktywne składniki mogą przenikać do mleka.
 • W przypadku kwasicy hiperchloremicznej stosowanie leku jest surowo zabronione.

Efekty uboczne

Azarga jest ogólnie dobrze tolerowana przez pacjentów.

Ale gdy jest niewłaściwie używany, mogą wystąpić skutki uboczne:

 • W większości przypadków u pacjentów zdiagnozowano obrzęk rogówkowy.
 • Osoba podczas leczenia lekiem może narzekać na występowanie otarć i bolesności w narządach wzroku.
 • Azarga często powoduje wrażenie obcego ciała w oczach.
 • Pacjenci podczas wkraplania roztworu czasowo osłabiają widzenie.
 • Częstym powikłaniem tego rozwiązania jest rumień.
 • Lek może powodować swędzenie i nadmierne łzawienie. Niektórzy pacjenci mają suchą skorupę na oczach.
 • Podczas korzystania z Azarga można zdiagnozować światłowstręt.
 • Białko organów wzrokowych pociemniało w pewnej grupie ludzi.

W rzadkich przypadkach zdiagnozowano układowe działania niepożądane:

 • W większości przypadków objawiają się one pogorszeniem snu w nocy.
 • U dorosłych pacjentów w okresie terapii Azargoy nastąpiło zmniejszenie pożądania seksualnego.
 • Powikłania u pacjentów pojawiły się w postaci astenia. Pacjenci skarżyli się na osłabienie i szybkie zmęczenie, nawet przy wykonywaniu zwykłych czynności.
 • Przy długotrwałym podawaniu kropli rozpoznano rozwój zaburzeń pamięci.

W przypadku wystąpienia niepożądanych efektów, należy skonsultować się z lekarzem. Specjalista oceni stopień zaawansowania choroby i opracuje dalsze taktyki terapii.

Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania leku może wystąpić nasilenie powikłań.

Jeśli dana osoba przypadkowo kapała nadmierną ilością leku, musi natychmiast przepłukać oczy ciepłą wodą. Jeśli pojawią się niepożądane efekty, zaleca się skonsultować z lekarzem, który zaleci leczenie objawowe.

Interakcje z innymi lekami

Informacje na temat interakcji z innymi produktami leczniczymi:

 • Ogólnoustrojowe skutki uboczne nasilają się, jeśli jednocześnie stosuje się Azarga i doustne inhibitory anhydrazy węglanowej.Dlatego odbiór nie jest zalecany:
  • Neframid;
  • Fonurita;
  • Sulfadiurina;
  • Dilamox;
  • Glaupax;
  • Diakarba;
  • Glaucomada itp.
 • Podczas terapii Azargoy, Ritonavir, Ketoconazole, Clotrimazole, Intrakonazole, Trolandomycin powinien być stosowany wyłącznie pod nadzorem lekarza.
 • Leki blokujące kanały wapniowe w postaci amlodypiny, diltiazemu, nimadipiny, cynaryzyny, werapamilu, wtedy działanie hipotensyjne może wzrosnąć, a częstość akcji serca może zwolnić. Ten sam efekt będzie obserwowany przy jednoczesnym stosowaniu parasympatomimetyki, beta-adrenoblockerów, glikozydów nasercowych, guanetydyny.
 • Jednoczesne przyjmowanie Azarga i chinidyny lub cymetydyny może powodować rzadsze skurcze serca. W niektórych przypadkach diagnozuje się wzrost hipoglikemizującego działania leków, dzięki czemu zostaje wyleczona cukrzyca. Prowadzi to również do maskowania objawów hipoglikemii.
 • Jeśli Azarga jest stosowana jednocześnie z innymi lekami ocznymi efekt efektu lokalnego, wtedy odstęp czasu między użyciem powinien wynosić co najmniej 20 minut.

Analogi

Jeśli dana osoba ma przeciwwskazania lub powikłania, to musi użyć analogów leku.

W większości przypadków eksperci zalecają stosowanie:

 • Deksametazon. Lek jest zalecany pacjentom z ostrymi i przewlekłymi procesami zapalnymi, które rozwijają się w okolicy oczu. Jest to syntetyczny glukokortykosteroid, który ma działanie przeciwzapalne i antyalergiczne. Substancje czynne leku szybko przenikają do tkanek narządów wzroku, co zapewnia najbardziej skuteczne leczenie. Zaleca się stosowanie leków w przypadku powierzchownych uszkodzeń rogówki. Używanie kropli w zapaleniu rogówki, ospie i innych chorobach wirusowych jest surowo zabronione. Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do pojawienia się zaćmy steroidowych. Stosowanie leku przez ponad dwa tygodnie wymaga stałego monitorowania ciśnienia wewnątrz oka. Cena: od 50 rubli.
 • Diklofenak. Lek jest płynnym roztworem, który zaleca się stosować miejscowo. Roztwór ma działanie przeciwbólowe i przeciwobrzękowe. Ponadto lek charakteryzuje się obecnością właściwości przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych. Podczas stosowania roztworu bolesność i stany zapalne są usuwane w krótkim czasie. Diklofenak jest zalecany do stosowania w trakcie procesów zapalnych w narządach wzroku. Jeśli roztwór zostanie użyty niepoprawnie, doprowadzi to do pieczenia, tęczówki, pogorszenia ostrości wzroku. Średnia cena 30 rubli.
 • Betoptik. Ten adrenoblocker, który jest przepisywany z jaskrą z otwartym kątem przesączania. Działanie kropli ma na celu stabilizację syntezy cieczy wodnistej. Za pomocą leków nie tylko leczenie choroby, ale także jej zapobieganie. Kobiety w ciąży i karmiące piersią są przeciwwskazane. Nie stosuje się leków w pediatrii. Cena 420 rubli.
 • Timolol. Jest to nieselektywny bloker, który jest przepisywany pacjentom z jaskrą. Jeśli u pacjenta zdiagnozowano astmę oskrzelową lub bradykardię zatokową, lek nie jest mu przypisany. W przypadku nadwrażliwości na składniki leku, nie wolno zakopywać go w oczy. Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest skurcz oskrzeli. Lek nie jest stosowany jednocześnie z lekami do znieczulenia ogólnego nie jest zalecany. Cena: od 35 rubli.
 • Arutimol. Jest to lek przeciwjaskrowy, który pomaga obniżyć ciśnienie wewnątrz oka. Po wkropleniu oczu ciśnienie wewnątrz oka spada przez 20 minut. Jeśli pacjent ma indywidualną nietolerancję na składniki leku lub reakcję alergiczną, leczenie należy porzucić za pomocą specjalnych środków. Jeśli dana osoba ma cukrzycę lub tyreotoksykozę, należy ostrożnie stosować lek. W przypadku niewydolności płuc i myasthenia gravis terapia prowadzona jest pod nadzorem lekarza. Jeśli niewłaściwie zastosujesz lek, pacjent będzie miał swędzenie, zaczerwienienie, a także zwiększone łzawienie. Koszt przygotowania od 60 do 100 rubli.
 • Kosopt. Głównym składnikiem kropelek jest chlorowodorek dorzolaminy i maleinian tymololu. Ze względu na to, że dwa składniki są używane jednocześnie, ich wzajemne oddziaływanie ulega poprawie. Podczas leczenia kroplami u pacjentów zmniejsza się ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Zastosowanie roztworu zaleca się w jaskrze otwartego kąta i pseudo-złuszczaniu. Zakraplanie leku należy wykonać w worku spojówkowym chorego oka. Jeśli dana osoba ma zmiany dystroficzne w rogówce, wtedy lek jest przeciwwskazany. Specjalny sprzęt nie jest stosowany przez pacjentów z astmą oskrzelową. Podczas ciąży i laktacji lek należy wyrzucić. Przeciwwskazaniem do leku jest niewydolność nerek, która występuje w ciężkiej postaci. Po wkropleniu roztworu można zdiagnozować u pacjenta pieczenie, bolesność i wrażenie obcego ciała w oczach. Częstym powikłaniem jest zapalenie rogówki, osłabienie. Jeśli roztwór stosuje się w łuszczycy, prowadzi to do powikłań w przebiegu choroby. Cena: 900 rubli.
 • Ganforth. Lek skutecznie zmniejsza ciśnienie wewnątrz oka. Dlatego lek można stosować w leczeniu nadciśnienia i jaskry. W każdym oku osoba powinna kopać jedną kroplę roztworu raz dziennie. Jednoczesny odbiór kropli i adrenaliny powinien być przeprowadzony tak ostrożnie, jak to tylko możliwe, ponieważ efekt tego ostatniego może zostać wzmocniony. Niepożądane skutki przejawiają się pieczeniem i swędzeniem. Te komplikacje najczęściej przechodzą niezależnie przez 15 minut. Do bardziej złożonych działań niepożądanych należą podwójne widzenie, zapalenie rogówki i spojówek. Pacjenci mogą odczuwać obcy przedmiot w oku. Cena: od 290 rubli.

Azarga - instrukcje użytkowania

Azarga - roztwór kropli do oczu w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Połączony lek stosowany w okulistyce w leczeniu nadciśnienia śródgałkowego i jaskry z otwartym kątem przesączania.

Skład i forma wydania

Azarga jest roztworem kropli do oczu, biała zawiesina jest sterylna, zawiera:

 • Główne składniki: brynzolamid - 10 mg, tymolol - 5 mg;
 • Dodatkowe elementy: mannitol, wersenian disodowy, chlorek benzalkoniowy, tyloksapol, wodorotlenek sodu, chlorek sodu, woda.

Pakowanie. Butelka z polietylenu 5 ml w paczce z tektury z instrukcjami.

Właściwości farmakologiczne

Właściwości antyaglaucyjne roztworu Azarga są spowodowane działaniem substancji zawartych w kompozycji.

Brynzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej II. Jego działanie ma na celu spowolnienie produkcji jonów wodorowęglanowych, a następnie zmniejszenie transportu sodu, co pomaga zmniejszyć wytwarzanie wilgoci wewnątrzgałkowej w ciele rzęskowym. Pod wpływem tych czynników obniża się poziom IOP.

Tymolol jest nieselektywnym beta-adrenoblockerem, który nie wykazuje aktywności sympatykomimetycznej. Jego właściwości nie mają bezpośredniego wpływu na depresor mięśnia sercowego, nie ma on aktywności stabilizującej błonę. Ciśnienie wewnątrzgałkowe tymololu zmniejsza się przy stosowaniu miejscowym, ze względu na zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej, jak również nieznaczny wzrost jego wypływu.

Połączenie tych dwóch substancji przekracza efekt każdego z nich osobno.

Wskazania do stosowania

 • Jaskra z otwartym kątem u pacjentów z nieskuteczną monoterapią.
 • Nadciśnienie śródgałkowe.

Dawkowanie i administracja

Rozwiązanie firmy Azarg mianuje się jednokrotnie kroplą dwa razy dziennie. W przypadku pominięcia kolejnej dawki leczenie kontynuuje się zgodnie z zaleconym harmonogramem, nie przekraczając dawki.

Po zastosowaniu leku, aby zmniejszyć ryzyko wchłaniania ogólnoustrojowego, zaleca się lekkie naciśnięcie palcem na obszar wewnętrznego kącika oka i przytrzymanie palców w tym stanie przez kilka sekund.

Po przejściu na rozwiązanie Azarga konieczne jest rozpoczęcie stosowania tego leku następnego dnia po anulowaniu poprzedniego środka przeciwjaskrowego.

Przeciwwskazania

Okulista zajmuje się diagnozą choroby i pooperacyjnym leczeniem pacjentów.
Czytaj więcej >>>

Laser chirurg, główna linia robocza - nowoczesne laserowe metody leczenia jaskry.
Czytaj więcej >>>

Przedawkowanie

Na przedawkowanie roztworu Azarga charakteryzuje się wzrost nasilenia działań niepożądanych. W przypadku wstrzyknięcia nadmiernych ilości leku do oka, należy przemyć je bieżącą ciepłą wodą i zwrócić się po pomoc lekarską.

Interakcje leków

Rozwiązanie równoczesne stosowanie Preparat Azarga z leków doustnie, inhibitory anhydrazy węglanowej (fonurit, dilamoks, Diacarbum, glaukomid, glaupaks, sulfadiurin neframid, itd.) Mogą powodować wzrost ogólnoustrojowych efektów ubocznych.

Połączenie roztworu Preparat Azarga ketokonazol, rytonawir, klotrimazol, itrakonazol, troleandomycynę, należy stosować bardzo ostrożnie.

Jest działanie możliwość wzmocnienia hipotensyjne i powoli tętna, podczas gdy zastosowanie blokerów kanałów wapniowych (diltiazem, nimadipin, werapamil, amlodypinę, cynaryzyny, itd.), Jak również jak guanetydyna, beta-blokery, środki przeciw arytmii serca, parasympatykomimetyki, glikozydy nasercowe.

Zmniejszenie skurczów serca będzie obserwowane przy równoczesnym podawaniu z chinidyną i cymetydyną.

Może zwiększać hipoglikemiczne właściwości leków przepisywanych w terapii cukrzycy, maskować objawy hipoglikemii.

Stosowanie roztworu Azarga i innych lokalnych środków oftalmicznych przeprowadza się w odstępie 15 minut.

Instrukcje specjalne

U pacjentów w podeszłym wieku stosowanie roztworu Azarga może zmniejszyć szybkość koncentracji reakcji uwagi.

Jeśli pacjent korzysta z soczewek kontaktowych, wyznaczeniu roztworu Azarga powinno towarzyszyć monitorowanie stanu rogówki, ze względu na możliwość przerwania dopływu rogówki płynem wewnątrzgałkowym. Specjalną kontrolę należy zapewnić pacjentom z zaburzeniami rogówki, dystrofią, cukrzycą. Negatywnie wpływa na rogówkę i chlorek benzalkoniowy (środek konserwujący w składzie leku). Może być wchłaniany przez hydrofilowe soczewki kontaktowe. W związku z tym, przed użyciem roztworu Azarg, soczewki kontaktowe muszą zostać usunięte, zaleca się ich ponowne zainstalowanie po 15 minutach.

Przed zastosowaniem roztworu fiolkę należy energicznie wstrząsnąć. Nie dotykaj końcówki nasadki w oku, aby uniknąć zanieczyszczenia zawartości. Natychmiast po wprowadzeniu roztworu do oczu, jasność widzenia może być zmniejszona (tymczasowe), tak, aby wykonać jej odzyskanie nie należy do kierowania lub prowadzenia czynności, które wymagają stężenia i szybkie reakcje psychomotoryczne.

Aby przechowywać rozwiązanie Azarga, musisz wybrać miejsca z temperaturą pokojową. Trzymaj z dala od dzieci.

Okres ważności leku przed pierwszą autopsją wynosi 2 lata. Rozwiązanie już otwarte nie ma więcej niż miesiąc.

Zwróć uwagę na nasz specjalny roczny program konserwacji dla pacjentów ze zdiagnozowaną jaskrą, która pozwoli Ci nie tylko zaoszczędzić i poprawić wzrok, ale także znacznie zaoszczędzić!
Wysoko wykwalifikowani specjaliści, nowoczesny sprzęt i indywidualne podejście (bez żmudnych kolejek) czekają na Ciebie w Moskiewskiej Klinice Okulistycznej.
WIEM SZCZEGÓŁY PROGRAMU >>>

Cena Azarga

Koszt leku "Azarga" w aptekach w Moskwie zaczyna się od 774 rubli.

Azarga analogi

Tanie analogi Azarga

Podczas obliczania kosztów tanie analogi Azarga uwzględniono cenę minimalną, co stwierdzono w arkuszach cenowych przekazanych przez apteki

Popularne analogi Azarga

To lista leków analogowych opiera się na statystykach najbardziej pożądanych leków

Wszystkie analogi Azarg

Analogi w składzie i wskazaniach do stosowania

Powyższa lista analogów leków, w których zastępuje Azarga, jest najbardziej odpowiedni, ponieważ mają one taki sam skład substancji czynnych i pokrywają się zgodnie ze wskazaniem do zastosowania

Azarga w Moskwie

Instrukcje

Brynzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej II. Ze względu na hamowaniu anhydrazy węglanowej II spowalniania powstawania jonów wodorowęglanu, a następnie poprzez redukcję sodem i transportu cieczy, co zmniejsza wewnątrzgałkowego płynnego produktu ciała rzęskowe oka. W rezultacie następuje spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP).

Tymolol - nieselektywny beta-bloker receptora adrenergicznego, nie aktywność sympatykomimetyczną, nie ma bezpośredniego wpływu na depresję mięśnia sercowego ma działanie stabilizujące błonę. Zastosowanie miejscowe zmniejsza ciśnienie śródgałkowe, zmniejszając tworzenie się wodnistej wilgoci i nieznaczny wzrost jej wypływu.

Połączone działanie brynzolamidu i tymololu przekracza wpływ każdej substancji osobno.

W przypadku stosowania miejscowego, brinzolamid i timolol przenikają do krwioobiegu układowego. Brynzolamid jest wchłaniany w erytrocytach w wyniku selektywnego wiązania głównie z anhydrazą węglanową II. Cmaks Brynzolamid w erytrocytach wynosi około 18,4 μM. Wiązanie z białkami osocza wynosi około 60%.

Brynzolamid zachodzi metabolizm N-dealkilacja, O-dealkilowanie, utleniania i n-propylowy łańcuch boczny. Głównym metabolitem - N dezetilbrinzolamid w obecności brynzolamid wiąże się preferencyjnie anhydrazy węglanowej I i gromadzi się również w erytrocytach. Badania in vitro wykazały, że metabolizm brynzolamidu jest odpowiedzialny głównie izoenzym CYP3A4 i CYP2A6, CYP2B6 izoenzymów, CYP2C8 i CYP2C9. Brynzolamid pochodzi głównie nerki zmian - około 60%. Około 20% jest wydalana w postaci metabolitów: główny metabolit (N-dezetilbrinzolamid) i śladowych stężeniach innych metabolitów (N-dezmetoksipropila i O-demetylo).

Cmaks tymolol w osoczu krwi wynosi około 0,824 ng / ml i jest utrzymywany do progu wykrywalności przez 12 godzin1/2 Tymolol 4,8 godziny po zastosowaniu miejscowym Azargi. Metabolizm tymololu występuje na dwa sposoby: z wytworzeniem etanoloaminą łańcucha bocznego pierścienia tiadiazolu i etanolu, uzyskując azotu bocznego łańcucha morfolina i podobny łańcuch boczny z grupy karbonylowej związanej z azotem. Metabolizm tymolol dokonywane głównie izoenzymu CYP2D6. Tymolol, a otrzymane metabolity są wydalane głównie przez nerki. Około 20% tymololu jest wydalana bez zmian w pozostałej - w postaci metabolitów.

- obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w jaskrze otwartego kąta i nadciśnienia ocznego u pacjentów, u których monoterapia został niewystarczające do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Lokalnie. Fiolkę przed użyciem wstrząśnij.

1 kropla worka spojówkowego oka 2 razy / dobę.

Po obróbce w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych efektów ubocznych zaleca się niewielki nacisk palcem w obszarze worka łzowego występ na wewnętrznym kącie oka przez 1-2 minut, po zainstalowaniu leku - zmniejsza się absorpcja leku.

W przypadku pominięcia dawki leczenie należy kontynuować od kolejnej dawki zgodnie z harmonogramem. Dawka nie powinna przekraczać 1 kropli worka spojówkowego oka 2 razy / dobę.

Jeśli zastąpisz lek przeciwjaskrowy Azarga, powinieneś zacząć używać Azarga dzień po zaprzestaniu poprzedniego leku.

Reakcje lokalne: 1-10% przypadków - zaburzenia widzenia, ból oka, podrażnienie oczu, uczucie ciała obcego; 0,1-1% przypadków - erozji rogówki, punktowata rogówki, zespół suchego oka, wydzielina z oczu, świąd oczu, zapalenie powiek, alergiczne zapalenie spojówek, wysięk w komorze przedniej, przekrwienia spojówek, kondycjonowaniu przy krawędziach powiek, osłabienie wzroku, poczucie dyskomfortu w oczach, świąd, rumień wieku, alergiczne zapalenie powiek.

Ogólnoustrojowe działania niepożądane: 1-10% przypadków - zaburzenia smaku; 0,1-1% przypadków - bezsenność, obniżenie ciśnienia krwi, przewlekła obturacyjna choroba płuc, ból w jamie ustnej i gardle, wyciek z nosa, kaszel, zaburzenia wzrostu włosów, liszaj płaski.

Reakcje lokalne: zapalenie rogówki, keratopatia, zwiększenie wykopu nerwu wzrokowego, ubytek nabłonka rogówki, zwiększone ciśnienie śródgałkowe, osady na rogówce powstawanie wad rogówki, obrzęk rogówki, zapalenie spojówek, zapalenie Meiboma łojowych, podwójne widzenie, światłowstręt, błyski, zmniejszenie ostrości widzenia, skrzydlika, suche zapalenie rogówki, niedoczulica pigmentacji twardówki oka, podspojówkowo torbieli, zwiększenie łzawienia, niewyraźne widzenie, obrzęk oka, alergiczne rozszerzenie źrenic oka, obrzęk powiek.

Ogólnoustrojowe działania niepożądane: apatia, depresja, zmniejszone libido, koszmary, nerwowość, senność, zaburzenia ruchowe, amnezję, zaburzenia pamięci, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Leczenie: natychmiast przepłukać oczy wodą. Leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy kontrolować poziom elektrolitów i pH krwi. Hemodializa jest nieskuteczna.

- astma oskrzelowa (w tym w wywiadzie);

- przewlekła obturacyjna choroba płuc o ciężkim przebiegu;

- Blokada AV II-III stopnia;

- ciężka niewydolność serca;

- Alergiczny nieżyt nosa o ciężkim przebiegu;

- ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny

Azarga - instrukcje użytkowania

W instrukcjach dotyczących kropli do oczu Azarg, wskazano, że są one przepisywane pacjentowi z nadciśnieniem ocznym i jaskrą z otwartym kątem przesączania, ale istnieją inne cele. Terminowe leczenie jaskry otwartego kąta pomaga uniknąć interwencji chirurgicznej.
Azagra jest lekiem złożonym przepisanym wyłącznie przez okulistę.

Wskazania do stosowania

Krople Azarg składają się z dwóch substancji czynnych, które obniżają ciśnienie śródgałkowe (IOP), dzięki czemu działanie leku nasila się.

Pierwszym z nich jest brynzolamid - hamujący aktywność anhydrazy węglanowej, zatrzymuje produkcję płynu w środku gałki ocznej. Normalizuje ciśnienie wewnątrzgałkowe. Z powodu spadku szybkości tworzenia się jonów wodorowęglanowych zmniejsza się wpływ procesów przepływu, które wpływają na przebieg jaskry z otwartym kątem przesączania.

Istnieje proces N i O-dealkilacji i utleniania łańcucha bocznego N-propylu. Proces wymiany jest regulowany przez izoenzymy: CYP3A4, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 i CYP2C9. Zdolność do wycofania w podstawowej formie wynosi 59,9%, pozostałości wymiany wynoszą 20%.

Drugi to Timolol. Zmniejsza uwalnianie płynu i zwiększa wypływ. Ważne 24 godziny. Aktywność substancji obserwuje się kilka godzin po wkropleniu.

Składniki aktywne nie hamują mięśnia sercowego, nie zwiększają źrenicy i są wydalane przez nerki.

Zawiesina jest jednorodną białą cieczą. Substancja jest wytwarzana w butelce z PVC. Pojemność - 5 ml. Otwarte krople nie trwają dłużej niż miesiąc.

Obejrzyj wideo na ten temat

Cel tego narzędzia

Terapia okulistyczna normalizuje ciśnienie i sprzyja leczeniu jaskry otwartego kąta. Azarga jest stosowana po leku jednoskładnikowym, przy braku dodatniej dynamiki. W przypadku wrodzonej jaskry, oprócz głównych celów zaleca się stosowanie kropli w celu skutecznego leczenia.

Lek obniża poziom IOP, opóźnia nagromadzenie płynu i zapobiega pogorszeniu widzenia. Azagra została wyznaczona w okresie pooperacyjnym, aby przywrócić i utrzymać oko.

W zależności od stanu, lekarz przepisuje krople w połączeniu z leczeniem farmakologicznym. Przy otwartej formie jaskry dostęp do drenażu kanałów w oku jest otwarty, co ułatwia swobodną penetrację i wchłanianie leku.

Samo leczenie nie da pozytywnej dynamiki. Jaskra jest nieodwracalnym procesem. Ustalenie diagnozy i powołanie leczenia zatrzyma bieg choroby i upadek wzroku.

Użyj leku po postawieniu diagnozy i wyznaczeniu lekarza. Zwiększone ciśnienie przyczynia się do śmierci włókien, z których składa się nerw wzrokowy.

Ten proces prowadzi do utraty wzroku. Substancje aktywne pielęgnują oczy, likwidują zaczerwienienia i suchość.

Przeciwwskazania do stosowania

Ograniczenia w korzystaniu z:

 • choroba obturacyjna;
 • nadreaktywność oskrzeli;
 • niewydolność serca;
 • alergiczny nieżyt nosa;
 • niewydolność nerek;
 • zwiększona wrażliwość na beta-blokery i sulfonamidy;
 • jaskra o zamkniętym kącie;
 • niedociśnienie tętnicze;
 • dławica Prinzmetala;
 • naruszenie krążenia krwi w dowolnych częściach ciała;
 • nadczynność tarczycy.

Krople są używane nie później niż 2 dni przed planowaną operacją.

U pacjentów po 60 latach obserwuje się spadek odpowiedzi i koncentrację uwagi. Nie należy używać produktu z soczewkami kontaktowymi.

Pacjenci z jaskrą pigmentową i pseudo-złuszczającą nie przepisują leku ze względu na ograniczone doświadczenie w stosowaniu.

W przypadku cukrzycy substancje czynne ukrywają objawy ostrej hipoglikemii, gdy się pojawią.

Krople do oczu pogarszają widzialność. Korzystanie z pojazdu podczas okresu terapii jest niedozwolone.

Działania niepożądane i interakcje z lekami

Jeśli wystąpi niepożądana reakcja, umyć oczy lub skonsultować się z lekarzem. Pacjent jest przepisywany lekarstwom i kontroluje wartości PH we krwi.

Możliwe: ból, niewyraźne widzenie, ból w oczach. Istnieje również naruszenie odczuć smakowych.

W rzadkich przypadkach pacjent jest możliwy: erozja rogówki, uczucie dyskomfortu, obrzęk powieki, zapalenie spojówek.

Wśród ogólnego stanu organizmu są: bezsenność, kaszel, ból gardła, niskie ciśnienie krwi i spowolnienie wzrostu włosów.

 • porażka lub obrzęk rogówki;
 • nowotwory na rogówce;
 • zapalenie spojówek;
 • światłowstręt;
 • upośledzenie wzroku;
 • łza;
 • zwężenie źrenicy.

Terapia wpływa na ogólny stan organizmu. Obserwowano zaburzenia nerwowe i senność.

Interakcja substancji w Azarga z doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej sprzyja zakłóceniu równowagi kwasowo-zasadowej i pojawieniu się efektu addytywnego.

Połączenie z terapią antyarytmiczną i blokerami wejścia jonów potasu jest przeciwwskazane. Ta kombinacja nasila proces hipotensyjny.

Nie używaj dwóch podobnych leków. Odstęp między kroplami do oczu wynosi 15 minut.

Przydatne wideo na ten temat

Konieczne jest uważne przeczytanie instrukcji leku.

Dawkowanie i czas trwania leczenia

Lek jest zakopywany od rana do wieczora i jedna kropla w nocy. Po zabiegu dolna powieka jest masowana, aby uniknąć efektów ubocznych.

Używaj w dwóch oczach. Podczas pomijania dawki kontynuować leczenie, bez zmiany schematu.

W 2009 r. Przeprowadzono badania dynamiki leczenia u dorosłych pacjentów. Pacjentów z jaskrą otwartego kąta obserwowano przez 6 miesięcy. Azagra zmniejszyła ciśnienie wewnątrzgałkowe od wartości początkowych o 8,0-8,7 Hg. Art.

Przy codziennej tonometrii u 57% pacjentów zaobserwowano spadek ciśnienia o 18 rt. Art. Efekt złożonego składu przekracza wskaźniki działania poszczególnych składników: brynzolamid (5 rtęć) i tymolol (6-7 rtęci).

W zastępstwie krople do oczu stosuje się nie wcześniej niż dzień po analogu.

Stosowanie kropli u dzieci i podczas ciąży

Do 18 roku życia lek jest przeciwwskazany.

Nie badano wpływu toksyczności na płód. Badania przeprowadzono na zwierzętach i wykazały niewielki wpływ na funkcje rozrodcze. Badania z użyciem beta-blokerów nie wykazały żadnych działań niepożądanych u płodu.

Możliwość korzystania z leku jest omawiana w porozumieniu z lekarzem. U kobiet karmionych piersią substancje dostają się do mleka, zatruwając ciało dziecka. W okresie leczenia karmienie piersią zostaje przerwane.

Kobiety w ciąży i młode matki nie cierpią na jaskrę. W przypadku wykrycia dolegliwości, lekarz wybiera środek zaradczy i nadzoruje proces leczenia i wskaźniki ciśnienia.

Oczy są pochowane, unikając dotykania czubka fiolki powiekami i innymi powierzchniami.

Recenzje pacjentów i lekarzy

Wśród pacjentów są pozytywne odpowiedzi. Lek jest przepisywany przez lekarzy, zarówno pod względem jakości bez chirurgicznego leczenia jaskry, jak i po zabiegu.

Pacjenci odnotowują dodatnią dynamikę od pierwszych etapów stosowania. Nacisk jest wyrównany, widzenie poprawia się i zamazuje w oczach.

Działania niepożądane powodują dyskomfort podczas terapii. Pacjenci skarżą się na rzeźby, uczucie miękiszu w oczach i niewyraźne widzenie.

Objawy pojawiają się jednak w czasie po użyciu. Również mylący pacjenci to koszt leków.

Pacjenci nie mają możliwości finansowych na zakup leku. Ale cena kropli do oczu usprawiedliwia ich podwójny wpływ na ciało.

Lekarze zwracają uwagę na wygodę stosowania leków u pacjentów w wieku podeszłym. Lek połączony jest łatwiejszy w stosowaniu niż leki mono oddzielnie. Skuteczne krople Azarga jako powrót do zdrowia po operacji.

Pacjenci wracają do normy, składniki aktywne poprawiają sprawność oczu. Składniki zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe, widzenie jest znormalizowane.

Jednak pacjenci skarżą się na bezsenność, obniżając ciśnienie krwi. W takich przypadkach krople nie pasują.

Niż można je zastąpić - analogi Azarg

Lek ma analogi, których substancje czynne przyczyniają się do leczenia.

 1. Tymolol i niolol - zmniejszają wydzielanie płynu, co przyczynia się do normalizacji ciśnienia w oku. Kompozycja zawiera tymolol w ilości 2,5 mg / ml. Blokery receptorów beta-adrenergicznych.
 2. Brynzolamid i azopt - zmniejsza wydzielanie płynu poprzez hamowanie anhydrazy węglanowej w procesach rzęskowych oka. Jest produkowany w postaci 1% zawiesiny w 5 ml płynu. Działa w połączeniu z tymololem.
 3. Fotil - składa się z chlorowodorku pilokaminy (20 mg) i maleinianu tymololu (5 mg). Tymolol zmniejsza ciśnienie w oczach, źrenicę i powoduje skurcz miejsca na pobyt.
 4. Xapatan - składa się z głównego składnika latonoprostu (50 μg). Zwiększa wypływ płynu w gałce ocznej, zmniejszając ciśnienie.
 5. Trusopt - zawiera 20 mg chlorowodorku dorzolamidu. Terapia przeciwjaskrzasta.
 6. Pilokrapina - składa się z 1% roztworu substancji. Zmniejsza wypływ płynu dzięki stymulacji receptorów M - cholinergicznych i redukcji mięśni tęczówki.
 7. Kosopt - składa się z 5 mg tymololu i 20 mg dorzolamidu. Połączony preparat obniża ciśnienie zmniejszając liczbę jonów wodorowęglanowych;
 8. Brimonal - winian Brimonidine działa podwójnie: obniża ciśnienie i zwiększa wypływ. Jest stosowany do przeciwwskazań do stosowania beta-blokerów.

Lekarz wyznaczy analog w zależności od złożoności dolegliwości.

Wskazania i przeciwwskazania analogów

Leki przepisywane są w celu leczenia jaskry z otwartym kątem przesączania i regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego. Przy użyciu oftalotu, stosuje się timolol, niolol i xapatan.

Brinzoamid i azoptum podaje się w połączeniu z tymololem. Fotil jest również stosowany w przypadku braku soczewki oka. Kompleksowe preparaty są bardziej skuteczne.

Leki są odpowiednie dla wszystkich dorosłych pacjentów. Jednak osoby starsze powyżej 65 lat są bardziej wrażliwe na niepożądane reakcje. Nie należy stosować leków okulistycznych w osłonce zapalnej tęczówki, zaburzeniach krążenia i zaburzeniach mózgowo-naczyniowych.

W przypadku odwarstwienia siatkówki i krótkowzroczności stosowanie pilokarpiny jest ograniczone. Lekarz wybiera lek i monitoruje stan pacjenta w trakcie terapii.

W przypadku braku pozytywnej dynamiki, lekarz zastępuje lek. Terminowe leczenie chorób oczu pozwoli uniknąć interwencji chirurgicznej i poprawić stan widzenia.